Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
2014 Yılı Diyaliz Hastalarını Taşıma Aracı Kiralama Hizmetleri Eğitim Planı
Eğitim Konusu
Ek:9
Eğitimci
Planlanan
Kişi Sayısı
Çetin Küçükaydın
Diyaliz Hasta Taşıma
Hizmetleri Firması
1
Diyaliz Hasta Taşıma Görev ve
Sorumluluklar-Şartname Maddeleri
2
Temel Afet Bilinci Eğitimi/Yangın Güvenliği- Ertuğrul Yalçın
Ekipman Kullanımı
Siv. Sav. Uzm.
4
4
Tarih
Saat
27.01.2014
15:00-15:30
30.01.2014 15:30-16:30
Yer
Siv. Sav.
Hemod.
Uzm.
Yemekh.
Odası
EĞİTİM YERİ: KONFERANS SALONU
Hasta Hakları ve Güvenliği
Hem.Sevilay Dönmez
Hem.Canan Ünlü
Hasta Hakları Birimi
SHKS Hasta Güvenliği UygulamalarıŞadiye Gök-Işıl İbas
4 Güvenlik Raporlama Sistemi-Renkli KodlarEğitim Hemşiresi
Hastane Organizasyonu-Bilgi Güvenliği
15:00-15:25
4
04.02.2014
15:30-16:30
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Hastane Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri
ve Çalışan Güvenliği
6
( El Hijyeni-Temizlik-Kişisel Koruyucu
Ekipman Kullanımı -Atıklarvb.)
Meral Şahin-Keziban Elevli
Enf. Kont.Hemş.
7 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Ömer Güre
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzm.
Ada OSGB
8
Kişilerarası İlişkiler-Sağlık Çalışanı/Hasta
İlişkileri
15:00-15:25
4
Özkan Göksu
Psikolog
25.03.2014
15.30-16:30
4
06.04.2014
13.04.2014
2
10.10.2014
2
17.10.2014
08:30-16:30
Firma
Damla Dinç
Sosyal Çalışmacı
15:00-16:00
Kon ferans
Salonu
5 Çalışan Hakları Eğitimi
Konferans Salanu
3 Hasta Hakları
* Göreve yeni başlayan çalışanlara Firma Sorumlusu tarafından eğitim verilir.
**Gereğinde yapılan İş başı eğitimlerinin de eğitim kayıtları tutulur.
***Eğitim Kayıtlarının bir örneği uyum eğitimleri dahil Eğitim Hemşireliğine verilir.
Onaylayan
Dr. Hamit öztürk
Başhekim Vekili
Download

2014 Diyaliz Hastalarını Taşıma Aracı Kiralama HizmetleriHİE Planı