1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : İŞLETME
Dönemi :
Bilim Dalı: İşletme Yönetimi
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
Dersin Kodu
TEZSİZ ( )
Dersin Adı
Kredisi
Öğretim Üyesi
GÜZ ( )
BAHAR ( X )
Alıyorum
İŞL 501
Temel İşletme Bilgileri
3
Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL
İŞL 503
Finansal Muhasebe
3
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ ÖĞRENCİ İMZASI
EKO 505
Ekonomik Analiz
3
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
ÖĞRENCİ İMZASI
İŞL 507
Sayısal Yöntemler
3
Prof. Dr. Özkan ÜNVER
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Semih BÜKER
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : Uluslararası İlişkiler
Dönemi :
GÜZ ( )
BAHAR (X )
Bilim Dalı: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150
Dersin
Kodu
TEZSİZ ( )
Dersin Adı
Kredisi
Öğretim Üyesi
ULİ 518
AB - Türkiye İlişkileri
3
Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
ULİ 503
ABD Dış Politikası
3
Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
ULİ 505
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
3
Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE
3
Prof. Dr. Semih BÜKER
ULT 505 Uluslararası Finansal Kuruluşlar
Alıyorum
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
.
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : Dönemi : İşletme
Dönemi :
Bilim Dalı: İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
Dersin
Kodu
TEZSİZ ( )
Dersin Adı
Kredisi
GÜZ ( ) BAHAR ( X)
Öğretim Üyesi
İKY 501
Yönetim ve Organizasyon
3
Yrd. Doç. Dr. Gözde GÖZÜM
İKY 503
İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
3
Öğrt.Gör.Dr. Cavit ELGEZDİ
İKY 505
Performans Yönetimi
3
Prof. Dr. Şule ERÇETİN
İKY 507
Ücret Yönetimi
3
Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL
Alıyorum
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Semih BÜKER
Danışman
1.YARIYIL
T.C
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : Dönemi : İşletme
Dönemi :
Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
Dersin Kodu
TEZSİZ ( )
Dersin Adı
Kredisi
Öğretim Üyesi
GÜZ ( ) BAHAR ( X )
Alıyorum
ULT 513
Uluslararası Enerji Ticareti ve
Ekonomisi
3
Prof. Dr. Mustafa Özcan
ÜLTANIR
ÖĞRENCİ İMZASI
ULT 505
Uluslararası Finansal Kuruluşlar
3
Prof. Dr. Semih BÜKER
ÖĞRENCİ İMZASI
EKO 505
Ekonomik Analiz
3
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY ÖĞRENCİ İMZASI
İŞL 507
Sayısal Yöntemler
3
Doç. Dr. Ali Serhan
KOYUNCUGİL
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : İŞLETME
Dönemi :
Bilim Dalı: Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
Dersin
Kodu
TEZSİZ ( )
Dersin Adı
Kredisi
SKP 501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
3
SKP 503 Sağlık Hukuku
3
İKY 501
3
Yönetim ve Organizayson
SKP 507 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
3
GÜZ ( )
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Neşe SONGÜR
Yrd. Doç. Dr. Özge YÜCEL
Yrd. Doç. Dr.Ayşe Gözde GÖZÜM
Prof. Dr. Çoşkun İKİZLER
BAHAR (X )
Alıyorum
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : Yabancı Diller Eğitimi
Dönemi :
GÜZ ( )
Bilim Dalı: İngiliz Dili Eğitimi
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezli :9.150 TL
TEZSİZ ( )
Dersin
Kodu
Dersin Adı
ELT 505
Dilbilim ve Yabancı Dil
Öğretimi
BAHAR (X )
Öğretim Üyesi
Alıyorum
3
Prof. Dr. Ahmet KOCAMAN
ÖĞRENCİ İMZASI
ELT 512 Dil Becerilerinin Öğretimi
3
Yrd.Doç. Dr. Neslihan ÖZKAN ÖĞRENCİ İMZASI
Yabancı Dil Öğretiminde
ELT 503 Yaklaşım, Yöntem ve
Teknikler
3
Prof. Dr. Gülsev PAKKAN
ELT 501 Araştırma Yöntemleri
3
Yrd.Doç. Dr. Abdullah ERTAŞ ÖĞRENCİ İMZASI
Kredisi
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Gülsev PAKKAN
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : PSİKOLOJİ
Dönemi :
GÜZ ( X )
Bilim Dalı: Psikoloji
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
TEZSİZ ( )
Öğretim Üyesi
Alıyorum
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
PSI 501
Araştırma Yöntemleri
3
Dr. Seda USUBÜTÜN
ÖĞRENCİ İMZASI
PSI 503
Gelişimsel Yaklaşımlar I
Çocukluk ve Ergenlik
3
Yrd. Doç. Dr. Funda KUTLU
ÖĞRENCİ İMZASI
PSI 505
İleri Sosyal Psikoloji
3
Prof. Dr. Orhan AYDIN
ÖĞRENCİ İMZASI
PSI 507
Sosyal Psikolojide
Seçme Konular
3
Yrd. Doç. Dr. Eda KARACAN
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Yrd. Doç. Dr. Funda KUTLU
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : REHBERLİK VE PSİ.DAN
Dönemi :
Bilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Tezli :9.150 TL
Dersin Kodu Dersin Adı
Kredisi
GÜZ ( )
BAHAR (X )
Alıyorum
Öğretim Üyesi
RPD 517
Psikolojik Danışma Kuramları
3
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR
ÖĞRENCİ İMZASI
RPD 512
Davranış Bozuklukları
3
Yrd.Doç. Dr. Zeynep GÜLÇAT
ÖĞRENCİ İMZASI
RPD 515
Kişiliğin Gelişimi ve Uyum
Problemleri
3
Yrd.Doç. Dr. Z. Gülden BİLAL
ÖĞRENCİ İMZASI
RPD 510
İstatistik
3
Prof. Dr. Özkan ÜNVER
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Prof. Dr. Emel ÜLTANIR
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : HUKUK
Dönemi :
Bilim Dalı: Kamu Hukuku
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Dersin
Kodu
Dersin Adı
HUK 554
Anayasa Mahkemesine Başvuru
Usulleri ve Bireysel Başvuru
Ceza Hukukunda Güncel Sorunlar
HUK 552
Karşılaştırmalı Hukukta Ceza
HUK 560 Yargılaması
HUK 550
Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm
Yolları
GÜZ ( )
BAHAR ( X )
Tezli :9.150 TL
Kredisi
Alıyorum
Öğretim Üyesi
3
Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY ÖĞRENCİ İMZASI
3
Yrd. Doç. Dr. Sinan KOCAOĞLU ÖĞRENCİ İMZASI
3
Yrd. Doç. Dr. Sinan KOCAOĞLU ÖĞRENCİ İMZASI
3
Prof. Dr.Erdoğan ÖNER
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : HUKUK
Dönemi :
Bilim Dalı: Özel Hukuk
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( )
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Hukuk Muhakemeleri Usulünde
Güncel Değişiklikler
Arazi Tapulaştırma ve Kentsel
HUK 507 Dönüşüm
HUK
501
HUK 571
İdarenin Sözleşmeleri ve Kamu
İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıklar
HUK 503 Ticari Şirketler ve Denetimleri
GÜZ ( )
BAHAR ( X )
Tezli :9.150 TL
Kredisi
Öğretim Üyesi
Alıyorum
3
Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN ÖĞRENCİ İMZASI
3
Prof. Dr. Şebnem
AKİPEK
ÖĞRENCİ İMZASI
3
Yrd. Doç. Dr. Ayhan
TEKİNSOY
ÖĞRENCİ İMZASI
3
Doç. Dr. İsmet SAYHAN ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Yrd. Doç. Dr. Nezahat DEMİRAY
Danışman
1.YARIYIL
T.C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI
ÖĞRENCİ DERS SEÇME FORMU
Adı - Soyadı :
Eğitim – Öğretim Yılı: 2014 – 2015
Anabilim Dalı : İŞLETME
Dönemi :
Bilim Dalı: Aktüerya ve Risk Yönetimi
Öğrenim Ücretleri:
TEZLİ ( ) TEZSİZ ( )
Dersin
Kodu
Dersin Adı
GÜZ ( )
BAHAR (X )
Tezsiz:6.750 TL Tezli: 9.150 TL
Kredisi
Öğretim Üyesi
Alıyorum
AKT 501 Aktüerya İstatistiği
3
Yrd.Doç.Dr. Aslıhan ALHAN ÖĞRENCİ İMZASI
AKT 503 Finans Matematiği I
3
Prof. Dr. Semih BÜKER
ÖĞRENCİ İMZASI
AKT 505 Hayat Sigortaları Matematiği I
3
Doç. Dr. Meral SUCU
ÖĞRENCİ İMZASI
AKT 515 Sigortacılık
2
Prof. Dr. Semih BÜKER
ÖĞRENCİ İMZASI
** Kesin kayıt evraklarınızın Yüksek lisans ofisince teslim alınmasından ve sisteme kaydınızın yapılmasından
sonra Ufuk Üniversitesi web sayfasında ‘Bilgi Sistemleri’ altında bulunan; ABYS (Akıllı Bilgi Yönetim
Sistemi)ne Kullanıcı Kodu ve Şifreniz ile giriş yaparak formdaki dersleri sisteme kaydetmeniz mecburidir.
Derslerin seçilip kaydedilmesinden sonra kayıt işleniniz tamamlanacaktır.
Abys’ ye girip ders seçmeyen öğrencinin yoklama ve sınav listelerinde ismi olmayacağından dolayı derslere ve
sınavlara katılması söz konusu olmayıp,sınava katılsa dahi notu sisteme girilemeyeceğinden oluşacak dönem
kaybı öğrencinin kendi sorumluluğundadır.
İşlem sırasında yaşanan sorunlar için [email protected] ve [email protected] mail adreslerine
T.C kimlik Numaranızı belirterek yardım alabilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: T.C. Kimlik Numaranızdır.
Geçici Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk altı hanesidir şifrenizi ilk girişte değiştiriniz
Öğrenci Adı Soyadı İmzası
Pro f. Dr. Cenap ERDEMİR
Danışman
Download

1. Yarıyıl Ders Seçme Formları.