Ekonomi ve Piyasa Duruşu: Rusya gelişmeleri ve olası etkileri
19 Aralık 2014
Bu haftanın öne çıkan gündem maddelerinden biri Rusya gelişmeleri idi.
Brent fiyatlarında Temmuz ayı başından bu yana gerileme %45. Buna paralel olarak rubledeki değer kaybı: %75; Rusya
CDS’indeki artış ~290 baz puan.
Rusya krizinde, her ne kadar yaptırımlar Mart 2014’de başlasa da, petrol fiyatlarının 100 $ + olduğu konjonktürde,
ekonomik dengeler açısından bu durum rahatsız edici değildi. Petroldeki hızlı düşüşle birlikte Rusya’ya yönelik riskler
tekrar gündeme geldi.
Rusya Temmuz ayından bu yana politika faizini 950 baz puan artırarak %17’ye çıkardı. Rezervleri de net 60 milyar $
azalmasına rağmen ruble istikrar kazanmış değil: USD/Ruble 1 aylık ima edilen volatilitesi: %66 düzeylerinde, çok
yüksek.
Rus ekonomisinde sürekli bir net sermaye çıkışı görülüyor: 2011 1Ç-2014 3Ç arası çıkış 280 milyar $; 2014 4Ç’de
çıkışın ek 50 milyar $ olduğu tahmin ediliyor. Yurt dışı piyasalara erişimin kısıtlanması ile bu trendin tersine
dönmesi pek mümkün gözükmüyor.
Ayrıca 2016’nın ilk yarısına kadar Rusya’nın toplam dış borç ödemeleri toplamda 169 milyar $: bunun 114 milyar $’ı reel
sektöre, 51 milyar $ bankalara, geri kalanı ise kamuya ait. Ayrıca, yurt içi kaynaklı bir dolarizasyon mevcut.
Rusya merkez bankası rezervleri 415 milyar $ + Hazine-kamu fonlarında ~170 milyar $ döviz rezervi bulunuyor.
Merkez bankası son volatilitede unortodoks tedbirler açıkladı; kısmi bir rahatlama gözükse de, dalgalı seyir devam
edecek.
Petrol fiyatlarının düşük seyrinin ve yaptırımların devam ettiği bir ortamda ekonomik büyüme ve rublenin değeri
açısından riskler aşağı yönlü. Halihazırda; 2015 için, 60 $ petrol fiyatı varsayımı ile, Rusya’nın %5 daralması bekleniyor.
Politik açıdan bakıldığında ise; yaptırımlara rağmen Rusya’nın politik duruşunda bir değişiklik olması öngörülebilir bir
vadede beklenmemeli.
Bu koşullar altında petrol fiyatının seyri çok önemli; Rusya’da bütçe dengesi için gerekli petrol fiyatı seviyesi ~100 $
olarak belirtiliyor.
IIF’e göre, petrol fiyatındaki her 10 $’lık düşüş, Rusya ihracat gelirlerinde milli gelire oranla %2 gerilemeye neden
oluyor. Dolayısıyla, IIF önümüzdeki yıl 75 $ petrol fiyatı varsayımı ile, ihracat gelirlerinin milli gelire oranında %6
gerileme bekliyor ve bu durum cari açık/milli gelir oranının +%3’ten - %3.5’a gerileyebileceğine işaret ediyor. Ayrıca,
sermaye çıkışları ve yurt içi dolarizasyonla bu durumun milli gelire oranla %6.5 ek finansman ihtiyacı doğurabileceğini
öngörüyor.
Dolayısıyla 2015’in ilk yarısında piyasadaki olası yüksek dolar talebine karşılık, otoritelerin alacakları önlemler piyasa
dengesi açısından takip edilecek. Böyle bir ortamda kalıcı bir istikrar beklemek zor.
IIF, USD/ruble kurunun 55-60 seviyelerinde olduğu koşullarda ithalat hacminin %16 daralmasını bekliyor.
Türkiye açısından bakıldığında ise; Türkiye’nin mal ihracatında Rusya’nın payı %4’ün altında. Ayrıca hizmet gelirlerimiz
de dahil edildiğinde toplam gelir kaybının ~2.4 milyar $ ile sınırlı olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu da, milli gelirin
%0.3’üne denk geliyor. Bu koşullar altında, 2015 cari açık/milli gelir beklentimiz: %4.5.
Dr. Fatma Melek - Dr. Eralp Denktaş, CFA
Ekonomik Araştırmalar
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
[email protected]
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist
[email protected]
Dr. Eralp Denktaş, CFA
[email protected]
Şahin Zuluğ
[email protected]
M. Sibel Yapıcı
[email protected]
Doğukan Ulusoy
[email protected]
Bilal Bağış
[email protected]
Meryem Çetinkaya
[email protected]
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,
garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi
konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,
hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank
TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile
ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne
nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak
ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu
rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak
isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında
alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Download

Ekonomi ve Piyasa Duruşu: Rusya gelişmeleri ve olası etkileri