Tarih Anabilim Dalı
ESKİ ÇAĞ TARİHİ Bilim Dalı Yüksek Lisans Ders Planı
BİRİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
TAR 533
DERS ADI
Tarih Metodolojisi I
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
AKTS
6
8
8
8
T
3
3
3
3
U
0
0
0
0
K
3
3
3
3
Z/S
Z
S
S
S
30
12
SEÇMELİ DERSLER
TAR 535 Eskiçağda Anadolu
8
3 0 3
S
TAR 547
Haçlı Seferleri Tarihi
8
3 0 3
S
TAR 549
Mezopotamya Uygarlıkları
8
3 0 3
S
TAR 551
Anadolu Medeniyetleri
8
3 0 3
S
TAR 553
Anadolu Medeniyetlerinde Sosyo-Kültürel Yaşam
8
3 0 3
S
TAR 557
Yakındoğu Mitolojisi Okumaları
8
3 0 3
S
Güz Dönemi Toplamı:
BAHAR DÖNEMİ
KODU
TAR 534
TAR 590
DERS ADI
Tarih Metodolojisi II
Seminer
Seçmeli-1
Seçmeli-2
Seçmeli-3
AKTS
6
3
7
7
7
Bahar Dönemi Toplamı:
T
3
0
3
3
3
U
0
2
0
0
0
30
12
K
3
0
3
3
3
Z/S
Z
Z
S
S
S
SEÇMELİ DERSLER
TAR 518
Müzecilik ve Müze Eğitimi
7
3 0 3
S
TAR 536
Eskiçağ Tarihi Kaynakları Üzerine Araştırmalar
7
3 0 3
S
TAR 540
Akdeniz Medeniyetleri
7
3 0 3
S
TAR 542
Akdeniz Medeniyetlerinde Sosyo-Kültürel Yaşam
7
3 0 3
S
TAR 548
Batı Mitolojisi Okumaları
7
3 0 3
S
AKTS
30
T U K
4 0 0
Z/S
Z
30
0
AKTS
30
T U K
4 0 0
30
120
0
24
İKİNCİ YIL
GÜZ DÖNEMİ
KODU
TAR 591
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi
Güz Dönemi Toplamı:
BAHAR DÖNEMİ
KODU
TAR 592
DERS ADI
Uzmanlık Alan Dersi
Bahar Dönemi Toplamı:
GENEL TOPLAM:
Z/S
Z
Download

Tarih Anabilim Dalı ESKİ ÇAĞ TARİHİ Bilim Dalı Yüksek Lisans Ders