2014 - 2015 AKADEMİK YILI YURT DIŞINDAN KABUL
EDİLECEK ÖĞRENCİ EK YERLEŞTİRME BAŞVURU
SONUÇLARI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya
Başvuru
No
2941
2947
2945
2878
Ad
NECEF
ELDAR
AGİL
OLIVER
Ülke
Soyad
SALMANGUR
KHALİLOV
MEMMEDOV
TEMBO
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Zambiya
Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Türk Dili ve Edebiyatı
Başvuru
No
2939
2838
Ad
NAJİBULLAH
JUNEYIT
Ülke
Sonuç
Afganistan
Türkmenistan
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
Afganistan
Türkmenistan
Afganistan
Azerbaycan
Türkiye
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
Soyad
ASADULLAH
URAYEV
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat
Başvuru
No
2928
2895
2893
2907
2868
Ad
AB. SABOOR
BEGENCH
RAFİULLAH
ASHRAF
ABDULLAH
Soyad
AB. RAWF
VELNAZAROV
ATİQULLAH
ASHRAFLİ
KANDEMİR
İlahiyat (İÖ)
Başvuru
No
2896
2942
2409
Ad
SAYED SHARİFULLAH
SANAN
ORHAN
Soyad
MOHAMMAD HASHİM
ŞIXALİYEV
YUSİFZADDE
Afganistan
Azerbaycan
Azerbaycan
Kabul
Kabul
Kabul
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
Başvuru
No
1588
2938
2924
Ad
SAYED HAYATULLAH
SAYED SAMİULLAH
ZARGHON
Soyad
KAMİL
SAYED ABDUL SALAM
AMİR JAN
Ülke
Afganistan
Afganistan
Afganistan
Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul
İşletme
Başvuru
No
2867
Ad
WALAA
Soyad
TALO
Ülke
Suriye
Sonuç
Kabul
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Başvuru
No
2943
2765
Ad
NİCAT
AYTAJ
Soyad
NEBİYEV
HAJİYEVA
Ülke
Azerbaycan
Azerbaycan
Sonuç
Kabul
Kabul
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Başvuru
No
2910
Ad
Soyad
ŞAHİN
FIRAT
Ülke
İsviçre
Sonuç
Kabul
Geomatik Mühendisliği
Başvuru
No
1973
2872
2873
Ad
MARAH
VELİD
ADNAN
Soyad
RUMMAN
RESVAN
KOÇ
Ülke
Suriye
Suriye
Suriye
Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul
Jeoloji Mühendisliği
Başvuru
No
2954
2882
2656
2473
Ad
RENİM
ANNAGELDİ
AHMAD FAWZI
BASHAR
Soyad
KANBAR
SAPARGELDİYEV
HAJ BAKKOUR
EZZAT AGHA
Ülke
Sonuç
Suriye
Türkmenistan
Suriye
Suriye
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
Maden Mühendisliği
Başvuru
No
2877
2922
Ad
Soyad
ASSİ
DAVUDLU
KAMEL
DAVUD
Suriye
Azerbaycan
Kabul
Kabul
Makine Mühendisliği (İÖ)
Başvuru
No
2955
2908
2685
Ad
MOHAMED EMAD EL-DİN
MOHAMMAD
ORHAN
Soyad
DWEDAR
ALAWAD
KAYA
Ülke
Mısır
Suriye
Azerbaycan
Sonuç
Kabul
Kabul
Kabul
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
Başvuru
No
2698
2887
Ad
Soyad
DIDARMAMMET
YUSUP
PIRMAMMEDOV
KERİMOV
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Türkmenistan
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Başvuru
No
2905
2902
Ad
Soyad
NURAL
SHENAY SYULEYMAN
HAJİYEV
AHMED
Azerbaycan
Bulgaristan
Kabul
Kabul
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Başvuru
No
2894
1981
Ad
YUSUP
MURAD
Soyad
ANNALYYEV
RESULOV
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Azerbaycan
Kabul
Kabul
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı
Başvuru
No
2904
Ad
REHİM
Soyad
REHİMOV
Ülke
Azerbaycan
Sonuç
Kabul
Ameliyathane Hizmetleri
Başvuru
No
2909
Ad
AHMADZİA
Soyad
NAZARİ
Ülke
Afganistan
Sonuç
Kabul
Çocuk Gelişimi
Başvuru
No
2875
Ad
SUHSUR
Soyad
HAMRAYEVA
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Kabul
Ülke
Sonuç
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Başvuru
No
2940
Ad
SAMİULLAH
Soyad
ABDUL . SHOKOR
Afganistan
Kabul
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Başvuru
No
2890
Ad
HASİBULLAH RAMİSH
Soyad
OMİD
Ülke
Afganistan
Sonuç
Kabul
ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
Başvuru
No
Ad
2906
Soyad
FARHAD
HASANOV
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Kabul
Ülke
Sonuç
Elektronik Teknolojisi
Başvuru
No
Ad
2946
Soyad
AHMAD SUHAİL
MEHRWAR
Afganistan
Kabul
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme Yönetimi
Başvuru
No
Ad
2918
2856
Soyad
SURAY
ZOBAİDULLAH
NARBAYEVA
RAHMATULLAH
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Afganistan
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Aşçılık
Başvuru
No
2920
Ad
Soyad
BEZHAN
ANWARSHAH
Afganistan
Kabul
GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Başvuru
No
2914
Ad
Soyad
MİTHUN
ROZİYEV
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Kabul
Ülke
Sonuç
Mimari Dekoratif Sanatlar
Başvuru
No
2879
Ad
AYA
Soyad
RUMMAN
Suriye
Kabul
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat Teknolojisi
Başvuru
No
2953
2919
Ad
YUSUP
DOVRAN
Soyad
TORAYEV
KERİMOV
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Türkmenistan
Kabul
Kabul
İşletme Yönetimi
Başvuru
No
2897
2898
Ad
SAAD
MUSTAFA
Soyad
ALAWAD
ALKURDI
Ülke
Suriye
Suriye
Sonuç
Kabul
Kabul
Lojistik
Başvuru
No
2921
Ad
RAMİN
Soyad
ZAKERİ
Ülke
Afganistan
Sonuç
Kabul
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Başvuru
No
2926
2917
Ad
ABDUL MANAN
ZARİNA
Soyad
MUHAMMAD SAFAR
BYASHİMOVA
Ülke
Sonuç
Afganistan
Türkmenistan
Kabul
Kabul
Ülke
Sonuç
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Başvuru
No
2891
2883
Ad
MOHAMMAD NAZİR
NADİR
Soyad
SERAJUDDİN
TANRIVERDİYEV
Afganistan
Azerbaycan
Kabul
Kabul
Not: Başvuru sonuçları değerlendirilirken;
Bülent Ecevit Üniversitesi Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul
Yönergesi; Üçüncü Bölüm “Başvuru, BEÜYÖS, İstenen Belgeler, Kabul, Değerlendirme ve Kesin Kayıt
Koşulları” bölümü, “Kabul ve Değerlendirme MADDE 19”’da bulunan,
(4) Bir Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna kabul edilen aynı ülkeden kayıt hakkı
kazanan adayların sayısı ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokuluna bağlı
programların kontenjan toplamının % 30’ unu geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart
aranmaksızın ülke sayısı ve ilgili diğer hususlar gözetilerek Üniversite tarafından işlem yapılabilir,
(5) Başvuru için kabul edilen sınavların birbirlerine göre eşdeğerliliği aşağıdaki gibi belirlenir.
a) Adayların sınavlara ait puanları veya ortaöğretim not ortalamaları en yüksek 100 (yüz) puan kabul
edilmek üzere yüzlük sisteme çevrilir. Adayların başvurularında, beş yıl ve üzeri fakülteler için en az
60, lisans programları için en az 55, ön lisans programları için en az 50 puan almış olmaları
gerekmektedir.
b) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde BEÜYÖS
sonuçlarına öncelik verilir.
c) Adayların tercihleri alınarak BEÜYÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, kalan
boş kontenjanlara diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılır. Bu
yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise Ortaöğretim Not Ortalaması sonuçlarına göre
yerleştirme yapılır.
(6) Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle tercih sırasına, eşitlik bozulmazsa
Ortaöğretim Başarı Puanına, tekrar eşitlik olması halinde Türkçe Dil Seviyesine göre yerleştirme işlemi
yapılır. Bunların sonunda da eşitlik olması durumunda, yaşı küçük olan aday tercih edilir.
(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara
ilave olarak Üniversitemizce yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmekte olup,
başvuruların değerlendirilmesi, ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu özel
yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
Download

2014 - 2015 akademik yılı yurt dışından kabul edilecek öğrenci ek