ORGAN
BAĞIŞI NEDİR?
Bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile
tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve
organlarının başka hastaların tedavisi için
kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.
ORGAN
BAĞIŞI
tasarım: selçuk selanik 2014
Ülkemizde organ nakli 2238 sayılı Organ ve
Doku Nakli Kanunu çerçevesinde yapılır.
Bir “HAYAT” kurtarmak ister misin?
“GELİN ORGAN BAĞIŞLAYALIM
BİR HAYAT BİTERKEN
BİR HAYAT BAŞLATALIM ”
HANGİ ORGANLAR BAĞIŞLANABİLİR?
Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde: böbrek,
deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, incebağırsak
gibi organlar ve kalp kapağı, kornea, kas ve kemik iliği
gibi dokuların nakli başarıyla yapılmaktadır.
ORGAN BAĞIŞI İÇİN YAŞ SINIRI VE ÖZELLİK
ARANIYOR MU?
18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ
bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir. ORGAN BAĞIŞ’ında bulunan kişilere sürekli yanında taşıyacağı “Doku Ve Organ Bağış Belgesi” verilir.
BÜTÜN ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAK
İSTEMİYORUM, MÜMKÜN MÜ?
Organ bağışı kartının bir bölümünde bağışlamak istediğiniz organlarla ilgili seçenekler mevcuttur, bu bölümde
işaretlediğiniz organlarınız dışında her hangi bir organınızın alınması söz konusu değildir.
HER ÖLÜMDEN SONRA ORGANLAR ALINABİLİR Mİ?
Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli
mümkün değildir. Örneğin evde yada yolda vefat eden
bir kimse bağış kartı ve ailesinin rızası olsa bile organları
alınamaz. Yalnızca hastane yoğun bakım ortamında tıbben ölümü (beyin ölümü) gerçekleşen insanlardan aile
onayı alındıktan sonra organ nakli yapılabilir. Yani sıkça
duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra cesetlerin
organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.
3. Organ ve dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması
4. Tedavisi yapılacak olan hastanın da kendisine yapılacak olan nakle razı olması gerekir. Sizin organınızı verdiğiniz kişinin yaptığı iyilik ve fenalıklardan tamamen
kendisi sorumludur.
BEYİN ÖLÜMÜ
• Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz
olarak kaybolmasıdır.
• Solunum ve dolaşım, solumum cihazı gibi destek makinelerine bağlanarak kısa bir süre sürdürülebilmektedir.
• Yoğun bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe
rağmen ortalama 24–36 saat sonra diğer organlar da
fonksiyonlarını kaybederler.
• Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılır. Bu donör
adaylarının organları bağışlanırsa; organlar hayati
fonksiyonlarını kaybetmeden en kısa sürede alınarak
bekleyen hastalara nakledilmelidir.
ÖLMEDEN ORGAN NAKLİ KARARI ALINABİLİR Mİ?
Tıpta en temel ilke her bireyin kendi yaşam hakkı olduğu
ve trilyonda bir yaşama dönüş şansı bile olsa bu şansın
sonuna kadar kullanılması gerektiğidir. Hiç kimse için nasıl olsa ölecek tabiri kullanılamaz. Hastane yoğun bakım
ortamında doktorlardan oluşan bir ekip tarafından tıbbi
ölüm kararı verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelemez.
İhtiyaç sahipleri için organ bağışında bulunmamız ve bu
sayede insanların tedavi olması, insan hayatını dokunulmaz sayan ve bir insana hayat vermeyi bütün insanlara
hayat verme derecesinde önemli gören yüce Dinimizin
teşvik ettiği erdemli bir davranıştır.
Kuran-ı Kerim’de de;
“Kim Bir İnsana Hayat Verirse Onun Tüm İnsanlara Hayat
Vermişçesine Sevap Kazanacağı” beyan olunmaktadır.
(Maide Suresi, Ayet 32)
DİYANETİN ORGAN BAĞIŞIYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜ
Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980
tarih ve 396113 sayılı uzun kararı ile organ naklinin caiz
olduğunu bildirmiştir. Bu karara göre organ nakli için şu
şartlara uyulması gerekmektedir.
NEREYE-NASIL ORGAN BAĞIŞI YAPABİLİRİM?
• İl Sağlık Müdürlüğü
• İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
• Hastaneler
• Toplum Sağlığı Merkezleri
• Organ nakli yapan merkezlere
1. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya
hayatı bir uzuunu kurtarmak için bundan başka çarenin
olmadığını mesleki ehliyet edilmesi.
2. Hastanın bu yolla tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı
galibinin bulunması
Organ bağışı yapmak isteyen kişiler yukarda belirtilen
yerlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge
imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde
taşıması gerekmektedir.
Download

Organ Bağışı