ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
Gün
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
Saatler
1.Blok
8:45-9:30
8:45-10:15
9:45-10:30
2.Blok
10:45-11:30
10:45-12:15 11:45-12:30
ÖĞLE TATİLİ 12:30-13:15
3.Blok
13:30-14:15
13:30-15:00 14:30-15:15
4.Blok
15:30-16:15
15:30-17:00 16:30-17:15
17:15-18:00
1.Blok
8:45-9:30
8:45-10:15
9:45-10:30
2.Blok
10:45-11:30
S 10:45-12:15 11:45-12:30
A ÖĞLE TATİLİ 12:30-13:30
L 3.Blok
13:30-14:15
I 13:30-15:00 14:30-15:15
4.Blok
15:30-16:15
15:30-17:00 16:30-17:15
17:15-18:00
1. Yarıyıl
YAD 101 Yabancı Dil
CEV 1029 Çevre. Kir. ve Eko
CEV 1029 Çevre. Kir. ve Eko
CEV 1031 Çevre Müh. Giriş
CEV 1031 Çevre Müh. Giriş
MAT 1071 Mat. I (Dif. Hesap)
MAT 1071 Mat. I (Dif. Hesap)
MAT 1071 Mat. I (Dif. Hesap)
MAT 1071 Mat. I (Dif. Hesap)
MAT 1071 Mat. I (Dif. Hesap)
CEV 1033 Genel Kimya
CEV 1033 Genel Kimya
CEV 1033 Genel Kimya
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
FZK 1071 Temel Fizik I
1.Blok
8:45-9:30
8:45-10:15
9:45-10:30 FZK 1071 Temel Fizik I
2.Blok
10:45-11:30 FZK 1071 Temel Fizik I
10:45-12:15 11:45-12:30
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ 12:30-13:30
3.Blok
13:30-14:15
13:30-15:00 14:30-15:15
4.Blok
15:30-16:15
15:30-17:00 16:30-17:15
17:15-18:00
P
E
R
Ş
E
M
B
E
1.Blok
8:45-9:30
8:45-10:15
9:45-10:30
2.Blok
10:45-11:30
10:45-12:15 11:45-12:30
ÖĞLE TATİLİ 12:30-13:30
3.Blok
13:30-14:15
13:30-15:00 14:30-15:15
4.Blok
15:30-16:15
15:30-17:00 16:30-17:15
17:15-18:00
FZK 1071 Temel Fizik I (Lab.)
FZK 1071 Temel Fizik I (Lab.)
FZK 1071 Temel Fizik I (Lab.)
FZK 1071 Temel Fizik I (Lab.)
ÖĞLE TATİLİ
CEV 1023 Teknik Resim
CEV 1023 Teknik Resim (Uyg)
CEV 1023 Teknik Resim (Uyg)
CEV 1023 Teknik Resim (Uyg)
C
U
M
A
1.Blok
8:45-9:30
8:45-10:15
9:45-10:30
2.Blok
10:45-11:30
10:45-12:15 11:45-12:30
ÖĞLE TATİLİ 12:30-13:15
3.Blok
13:30-14:15
13:30-15:00 14:30-15:15
4.Blok
15:30-16:15
15:30-17:00 16:30-17:15
17:15-18:00
TUD 101 Türk Dili
TUD 101 Türk Dili
ATA 101 Atatürk İlk.ve Dev.Tar.
ATA 101 Atatürk İlk.ve Dev.Tar.
YAD 101 Yabancı Dil
D.
D113
A-D113
B-D125
3. Yarıyıl
ÖĞLE TATİLİ
CEV2037 Çev. Uyumlu Yen. Enerji Kay.
CEV2037 Çev. Uyumlu Yen. Enerji Kay.
CEV 2035 Çevre Müh. Jeolojisi
CEV 2035 Çevre Müh. Jeolojisi
A-D113 BCEV 2041 Etkin Sunum Teknikleri
D125
CEV 2041 Etkin Sunum Teknikleri
ÖĞLE TATİLİ
CEV 2031 Kütle Transferi
CEV 2031 Kütle Transferi
A-D125
CEV 2039 Atıksu. Sınıf. ve Karakt.
B-D113
CEV 2039 Atıksu. Sınıf. ve Karakt.
A-D113
B-D125
MAT 2083 Diferansiyel Denk.
MAT 2083 Diferansiyel Denk.
MAT 2083 Diferansiyel Denk.
ÖĞLE TATİLİ
CEV 2025 Çevre Kimyası I
CEV 2025 Çevre Kimyası I
CEV 2025 Çevre Kimyası I (Lab.)
CEV 2025 Çevre Kimyası I (Lab.)
Lab/A
Şubesi
Lab/B
Şubesi
D125
D125
CEV 2027 Mikrobiyoloji
CEV 2027 Mikrobiyoloji
ÖĞLE TATİLİ
CEV 2027 Mikrobiyoloji (Lab)
CEV 2027 Mikrobiyoloji (Lab)
CEV 2025 Çevre Kimyası I (Lab.)
CEV 2025 Çevre Kimyası I (Lab.)
MAT 2083 Diferansiyel Denk.(Uyg.)
MAT 2083 Diferansiyel Denk.(Uyg.)
D114
D114
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uygulamaları
CEV 3035 Fiziksel Kimya Uygulamaları
ÖĞLE TATİLİ
CEV3027 Su Kalitesi ve Kont.
CEV3027 Su Kalitesi ve Kont.
CEV3027 Su Kalitesi ve Kont.
D114
CEV 3045 Toprak Biyolojisi
CEV 3045 Toprak Biyolojisi
D114
ÖĞLE TATİLİ
CEV 3025 Biyokimyasal Prosesler
CEV 3025 Biyokimyasal Prosesler
CEV 3025 Biyokimyasal Prosesler
D124
CEV 3049 Su Temini Tarihçesi
CEV 3049 Su Temini Tarihçesi
ÖĞLE TATİLİ
A-Ç5 CEV3037 Cevre Plan. Ve Uyg. Es.
B-D113 CEV3037 Cevre Plan. Ve Uyg. Es.
Lab/A CEV3029 Su Getirme ve Kanalizasyon
Şubesi CEV3029 Su Getirme ve Kanalizasyon
D113
CEV 3031 Hava Kirliliği
CEV 3031 Hava Kirliliği
CEV 3031 Hava Kirliliği
ÖĞLE TATİLİ
CEV 3057 Çevre Müh.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
CEV 3057 Çevre Müh.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Lab/B CEV 3029 Su Get. ve Kan. (Uyg.)
Şubesi CEV 3029 Su Get. ve Kan. (Uyg.)
D113
A-D113
B-D125
CEV 3023 Çev.Müh. Kim.Temel İşl.
CEV 3023 Çev.Müh. Kim.Temel İşl.
CEV 3023 Çev.Müh.Kim.Temel İşl.(Lab)
ÖĞLE TATİLİ
7. Yarıyıl
D.
Ç4
A-Ç4
B-Ç5
Ç5
A-Ç4
B-Ç5
D308
D125
ÖĞLE TATİLİ
CEV 2033 Akışkanlar Mekaniği
CEV 2033 Akışkanlar Mekaniği
CEV 2033 Akışkanlar Mekaniği
5. Yarıyıl
D.
06.08.2014
Ç5
D114
A-Ç4
B-Ç5
CEV 4049 Çev.Etki Değ.
CEV 4049 Çev.Etki Değ.
ÖĞLE TATİLİ
CEV 4061 İleri Arıt.Tek.
CEV 4061 İleri Arıt.Tek.
CEV 4055 Atıksuların Biy. Arıt.
CEV 4055 Atıksuların Biy. Arıt.
CEV 4041 End. Kirlilik ve Kont.
CEV 4041 End. Kirlilik ve Kont.
CEV 4041 End. Kirlilik ve Kont.
ÖĞLE TATİLİ
CEV 4045 Çevre Ekonomisi
CEV 4045 Çevre Ekonomisi
CEV 4079 Atıksu. Biy.Nutrient Gid.
CEV 4079 Atıksu. Biy.Nutrient Gid.
CEV 4043 Deniz Deşarjları
CEV 4043 Deniz Deşarjları
ÖĞLE TATİLİ
CEV 4047 Arıt.Çam.Tasfiyesi
CEV 4047 Arıt.Çam.Tasfiyesi
CEV 4081 Tehlikeli Atık Yön.
CEV 4081 Tehlikeli Atık Yön.
Ç5
D124
D124
Ç4
D124
Ç4
Ç4
Ç4
D114
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
A-Ç4 BÇ5
ÖĞLE TATİLİ
Ç4
Ç5
CEV4013 Ölçme ve Otomatik Kontrol
CEV4013 Ölçme ve Otomatik Kontrol
Ç4
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
A-Ç4 BÇ5
ÖĞLE TATİLİ
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
CEV 4101 Çev.Müh.Pro.II /CEV 4006 Bit.Pro.
Prof. Dr. Yücel Taşdemir
Download

2015 eğitim öğretim yılı g - Uludağ Üniversitesi | Çevre Mühendisliği