S
SİYER ÖĞRENME ALANI İLE İLGİLİ TAVSİYELER
iyer öğrenme alanı, Hz. Peygamberin hayatı, kişiliği ve örnekliği ile ondan davranış
örnekleri konularını içermektedir.
Bu öğrenme alanıyla öğrencilerin, Hz. Peygamberin misyonunu öğrenme, örnekliğini
kavrama, Onu doğru anlama ve modelleme bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.
Derslerin işlenişinde öğreticilerin hadislere başvurmak suretiyle öğrencilerin dinin
anlaşılmasında Kur’an ile birlikte hadis ve sünnetin önemini fark etmelerini desteklemeleri
beklenmektedir.
Bu öğrenme alanında, siyer, İslam tarihi ve hadis disiplinlerinin temel kavramlarından ve
edebiyattan faydalanılmalıdır.
Üniteler, diğer öğrenme alanlarıyla içeriklerin uygun kesişe noktalarında ilişkilendirilmelidir.
Bu öğrenme alanında öğrenciler, kronolojik bir siyer aktarımı ile karşı karşıya bırakılmamalı,
eğitim-öğretim içeriği “yaşama yakınlık” ilkesi balta olmak üzere eğitim ilkelerinde aktarılan
prensiplerle paralel olarak Hz. Peygamberi ve Onun tebliğ ettiği mesajı doğru anlama
becerisini geliştirmeye yarayan etkinliklerle desteklenmelidir.
1. SİYER ÖĞRENME ALANIYLA İLGİLİ ÖNERİLER
1. Siyer dersini işlerken kronolojik sırayı takip ediniz.
2. Bu ders Peygamberimizin hayatını konu aldığı için bütün konuları sevgi merkezli işleyiniz.
Yaz Kursunda siyer dersi için “Peygamberimizi ve O’nun hayatını okumayı – öğrenmeyi”
sevdirmek hedefiniz olsun.
3. Peygamber Efendimizle ilgili muhabbet ve hürmet ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.
4. İlk derste Hz. Âdem’den Peygamberimize gelinceye kadar peygamberler silsilesinden
kısaca bahsediniz.
5. Peygamberimizin yaşadığı coğrafya hakkında varsa haritalarla ve o bölgelere ait resimlerle
genel bir bilgi veriniz.
6. Dünya haritası üzerinde Peygamberimizin geldiği asırda dünyanın ve insanların durumunu
kısa ve net anlatımlarla açıklayınız. Ayrıca günümüzle de kıyaslayarak Peygamberimizin
insanlık için önemini kavratınız.
7. Konuların anlatımından sonra öğrencilerin işlenen konudan çıkardıkları dersler ve
sonuçların neler olduğunu sorunuz. Siz de düşüncelerinizi kısaca belirtiniz. Ayrıca konuların
anlatımında günümüz şartlarına göre çıkarılacak dersleri açıklayarak Peygamberimizin olaylar
karşısındaki davranışlarını birlikte yorumlayınız.
8. Konuların işlenişinde ve olayların anlatımında yeri geldikçe Kur’an ayetlerine başvurunuz
ve olayları ayetlerin ışığında kısaca yorumlayınız.
9. Derste işlenecek konuları öğrencilere önceden bildiriniz ve konuyla ilgili ön hazırlık
yapmalarını teşvik ediniz.
10. İşlenecek konuları ana başlıklar halinde tahtaya yazınız ve sırasıyla anlatınız.
11. Derse ilgiyi artırmak ve öğrencilerin Peygamberimizin hayatını severek öğrenmeleri için
ara sıra peygamberimizle ilgili ilahi dinletiniz veya film ve şiir klipleri izletiniz.
12. Peygamberimizin hayatıyla ve ahlakıyla ilgili eserleri tanıtınız ve elinizde mevcut olanları
öğrencilerin görüp incelemelerini sağlayınız.
13. Peygamber sevgisiyle ilgili geçmişten ve günümüzden yaşanmış örnekleri anlatınız veya
bu konuda duygulu yazılar okuyunuz.
14. Bir önceki dersi kısaca sorularla hatırlatıp zihinleri yeni derse hazır hale getirerek yeni
derse başlayınız.
15. Şiir okuma kabiliyeti iyi olan öğrencilere Peygamberimizle ilgili bazı şiirleri ezberletip
sınıfta okutunuz.
16. İsmi çok duyulan sahabelerin hayatlarından ve ahlaklarından kısaca bahsediniz. Bu
konuda öğrencilerinizin isimlerinden de yola çıkarak onlara önder ve örnek insanları
hatırlatınız.
17. Yaz kursu sonunda siyer dersinden mutlaka bir test sınavı yapınız. Şampiyonlar seçerek
ödüllendiriniz.
18. Fırsat buldukça Peygamberimizin ahlaki vasıfları üzerinde de durunuz. O’nun örnek
ahlakını örneklerle anlatınız. Peygamberimizin namazı, orucu, haccı, sabrı, hoşgörüsü, şefkat
ve merhameti, kadınlara davranışları, eşine ve çocuklara davranışları, yöneticiliği, insanlar
arasında hüküm vermesi, Kur’an okuması… gibi.
19. Peygamberimizin hayatını ve ahlakını anlatan kitaplar alınız ve elden ele dolaşarak
okunmasını organize ediniz.
20. Fırsat olursa bir siyer dersinde Peygamberimizle ilgili program yapınız. Bu programda
imkânlar dâhilinde ses ve görüntüden yararlanarak slâyt gösterimi olabilir. Öğrenciler
konuşmalarıyla, şiirleriyle, ilahileriyle ve diğer aktivitelerle programa katılırlar.
21. Öğrencilerimizden çevrede bulunan müftü, imam, akademisyen, öğretmen, anne-baba,
abi-ablaları ile Peygamberimizle ilgili röportajlar yapmalarını isteyiniz.
22. Sınıfta kabiliyeti olan öğrencilerden ara sıra Peygamberimizle ilgili ilahiler söyletiniz ve
ödüllendiriniz.
23. Peygamberimizin hayatıyla ilgili seviyelerine göre öğrencilerimizin bilmesi gereken, ileride
faydalanacakları eserlerin isimlerini ve yazarlarını bir liste halinde kendilerine veriniz.
Download

Siyer Ders Yöntemi