Yeryuvarlağının Oluşması ve
Jeolojik Süreçler...
Hazırlayan:
Taylan Batman
Kıtaların kayması
İç kuvvetler
Taşlar Kayaçlar
Püskürük Taşlar
Andezit
Volkan camı- Obsidyen
Granit
Siyenit
TORTUL-SEDİMENTER-ÇÖKEL
TAŞLAR
Mercan
Linyit
Taşkömürü
Konglomera
Kireçtaşı
Traverten
BAŞKALAŞIM-METAMORFİK
TAŞLAR
Kuvarsit
Mermer
Dağ Oluşumu
Kıvrım Sistemleri
Kırık Sistemleri
Volkanizma
Pinatubo-FİLİPİNLER
Erebus - ANTARTİKA
Fuji - Japonya
svartifoss
Aogashima Volcano, Japan
Olymars
Kliuchevsko, Rusya
tambora-ENDONEZYA
Vezuv - İtalya
Vezuv1
Depremler (Seizma)
PAKİSTAN'DA DEPREMİN ARDINDAN OLUŞAN ADA!
Download

İç kuvvetler