106 DÖVİZ İŞLEMLERİ
ÖRNEK 1:
27.06.2014 TARİHİNDE POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ
DÖVİZ TUTARI
DÖVİZ KURU
TL TUTARI
EFEKTİF USD
200 USD
1,85
370.00
HAVALE KABUL USD
100 USD
1,83
183.00
WU ÖDEME USD
250 USD
1,84
460.00
POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK MFYS
MUHASEBE KAYITLARINA ATMAKTADIR.
200 USD EFEKTİF, 100 USD HAVALE KABUL İLE TOPLAM 300 USD KASAYA GİRİŞ OLDU. BU 300 USD
DEN 250 USD Sİ WU ÖDEME İÇİN KULLANILDI.
250 USD WU ÖDEMESİ ENTEGRASYONDAN 106.02.015 HESABIN ALACAĞINA OTOMATİK OLARAK
ATACAK OLUP 106.02.015 HESABININ BORCUNDA ÖDEMEYİ KARŞILAYACAK KADAR BAKİYE
OLMADIĞINDAN ENTEGRASYON İŞLEMİ SONRASI 106.02.015 HESAP TERS BAKİYEYE DÜŞECEKTİR.
Hesaplar borç ve alacak olmak üzere iki taraftan oluşmaktadır. Aktif hesaplar borç kalanı, Pasif
hesaplar alacak kalanı veren hesaplardır. 106 hesabı da aktif bir hesap olup borç kalanı verir ve
kesinlikle alacak kalanı vermez. Aktif hesaplar;
1. İlk kayıt (hesabın açılışı) borç tarafına kayıt edilir.
2. Herhangi bir nedenle ( fiilen ve / veya hesaben) ortaya çıkan değer artışları hesabın borç
tarafına, değer azalışları alacak tarafına kayıt edilir.
3. Hesabın borç tarafında bir değer yoksa ( hesap kapalı ya da sıfır değere sahipse) alacak
tarafına kayıt yapılamaz.
4. Hesapta bir değer mevcut bulunduğu sürece borç kalanı verir. Mevcut yoksa kalan vermez.
Borç karakterli bir hesap hiçbir zaman alacak kalanı vermez.
106.02.015 WU DÖVİZ HESABININ TERSE DÜŞMEMESİ İÇİN GÜN SONU DÖKÜMLERİNDE YER ALAN
TUTAR KADAR ÖDEME YAPILAN DÖVİZ HESAPLARINA AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ GİRİŞ
KAYDI YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU FİŞ GİRİŞİNİN ERTESİ GÜNE BIRAKILMADAN AKŞAM
MESAİDEN ÇIKMADAN GİRİLMESİ ZORUNLUDUR. BU FİŞ KAYDI ERTESİ GÜNE BIRAKILDIĞINDA
106.02.015 HESABIN TERSE DÜŞMESİ SEBEBİYLE İŞLEM YAPILAMAYACAKTIR.
VEZNEDARIN GÜN SONU DÖKÜMÜNDE YER ALAN TUTARA GÖRE YAPACAĞI 250 USD WU ÖDEME
İÇİN AKŞAM MESAİDEN ÇIKMADAN YAPMASI GEREKEN MANUEL FİŞ GİRİŞİ:
MAHSUP
27.06.2014
madde 106.02.015
460.00
(2-a)
103.02
460.00
924.22
250.00
925.22
250.00
VEZNEDARIN ERTESİ GÜN ENTEGRASYON AKTARMA İŞLEMİNDEN SONRA YAPMASI GEREKEN
MANUEL FİŞ GİRİŞİ: MEVCUT DÖVİZLERDEN 106.01.001 EFEKTİF (200 USD) İLE 106.02.001 HAVALE
(50 USD), (250 USD) WU ÖDEMESİ İÇİN 106.02.015 HESABA AKTARILDIĞINDAN AŞAĞIDAKİ FİŞİN
KESİLMESİ GEREKİR.
MAHSUP
27.06.2014
madde 103.02
460.00
(1-f)
106.01.001
370.00
106.02.001
90.00
963.01
200.00
962.01
200.00
925.01
50.00
924.01
50.00
ERTESİ GÜN ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK GELEN MFYS MUHASEBE KAYITLARI:
TEDİYE = 200 USD EFEKTİF (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 106.01.001
(1-a)
100.02
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 962.01
(1-b)
963.01
TAHSİL = 100 USD HAVALE KABUL (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 100.01
(1-c)
327.01**
TEDİYE = 100 USD HAVALE KABUL (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 106.02.001
(1-d)
100.02
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 924.01
(1-e)
925.01
TEDİYE = 250 USD WU ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 327.99**
(2-b)
100.01
TAHSİL = 250 USD WU ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 100.02
(2-c)
106.02.015
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 925.22
(2-d)
924.22
27.06.2014
370.00
370.00
200.00
200.00
183.00
183.00
183.00
183.00
100.00
100.00
460.00
460.00
460.00
460.00
250.00
250.00
ÖRNEK 1 MİZAN
HESAP
100.01
100.02
103.02
106.01.001
106.02.001
106.02.015
327.01**
327.99**
XXX HS
924.01
924.22
962.01
BORÇ
1,183.00
460.00
460.00
370.00
183.00
460.00
0.00
460.00
0.00
100.00
250.00
200.00
ALACAK
460.00
553.00
460.00
370.00
90.00
460.00
183.00
0.00
1,000.00
50.00
250.00
200.00
BORÇ BAKİYE
723.00
0.00
0.00
0.00
93.00
0.00
0.00
460.00
0.00
50.00
0.00
0.00
ALACAK BAKİYE
0.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
925.01
50.00
100.00
0.00
50.00
925.22
250.00
250.00
0.00
0.00
963.01
200.00
200.00
0.00
0.00
4,626.00
4,626.00
1,326.00
1,326.00
TOPLAM
kasada tediye işlemleri yapılabilmesi için 1.000 tl devir olduğu varsayılmıştır.
106 DÖVİZ İŞLEMLERİ
ÖRNEK 2:
27.06.2014 TARİHİNDE POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ
DÖVİZ TUTARI
DÖVİZ KURU
TL TUTARI
WU KABUL USD
250 USD
1,84
460.00
HAVALE ÖDEME USD
100 USD
1,83
183.00
EFEKTİF USD
200 USD
1,85
370.00
POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK MFYS
MUHASEBE KAYITLARINA ATMAKTADIR.
250 USD WU, 200 USD EFEKTİF KABUL İŞLEMİ TOPLAM 450 USD KASAYA GİRİŞ YAPILDI. BU 450
USD DEN 100 USD Sİ HAVALE ÖDEME İÇİN KULLANILDI.
100 USD HAVALE ÖDEMESİ ENTEGRASYONDAN 106.02.001 HESABIN ALACAĞINA OTOMATİK
OLARAK ATACAK OLUP 106.02.001 HESABININ BORCUNDA ÖDEMEYİ KARŞILAYACAK KADAR BAKİYE
OLMADIĞINDAN ENTEGRASYON İŞLEMİ SONRASI 106.02.001 HESAP TERS BAKİYEYE DÜŞECEKTİR.
106.02.001 HAVALE DÖVİZ HESABININ TERSE DÜŞMEMESİ İÇİN GÜN SONU DÖKÜMLERİNDE YER
ALAN TUTAR KADAR ÖDEME YAPILAN DÖVİZ HESAPLARINA AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ
GİRİŞ KAYDI YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU FİŞ GİRİŞİNİN ERTESİ GÜNE BIRAKILMADAN AKŞAM
MESAİDEN ÇIKMADAN GİRİLMESİ ZORUNLUDUR. BU FİŞ KAYDI ERTESİ GÜNE BIRAKILDIĞINDA
106.02.001 HESABIN TERSE DÜŞMESİ SEBEBİYLE İŞLEM YAPILAMAYACAKTIR.
VEZNEDARIN GÜN SONU DÖKÜMÜNDE YER ALAN TUTARA GÖRE YAPACAĞI 100 USD HAVALE
ÖDEME İÇİN AKŞAM MESAİDEN ÇIKMADAN YAPMASI GEREKEN MANUEL FİŞ GİRİŞİ:
MAHSUP
27.06.2014
madde 106.02.001
183.00
(2-a)
103.02
183.00
924.01
100.00
925.01
100.00
VEZNEDARIN ERTESİ GÜN ENTEGRASYON AKTARMA İŞLEMİNDEN SONRA YAPMASI GEREKEN
MANUEL FİŞ GİRİŞİ: MEVCUT DÖVİZLERDEN 106.02.015 WU (100 USD) HAVALE ÖDEMESİ İÇİN
106.02.001 HESABA AKTARILDIĞINDAN AŞAĞIDAKİ FİŞİN KESİLMESİ GEREKİR.
madde MAHSUP
(1-f)
103.02
27.06.2014
183.00
106.02.015
925.22
183.00
100.00
924.22
ERTESİ GÜN ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK GELEN MFYS MUHASEBE KAYITLARI:
100.00
madde
(1-a)
madde
(1-b)
madde
(1-c)
madde
(2-b)
madde
(2-c)
madde
(2-d)
madde
(1-d)
madde
(1-e)
TAHSİL = 250 USD WU KABUL (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
100.01
327.01**
TEDİYE = 250 USD WU KABUL (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
106.02.015
100.02
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
924.22
925.22
TEDİYE = 100 USD HAVALE ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
327.99**
100.01
TAHSİL = 100 USD HAVALE ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
100.02
106.02.001
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
925.01
924.01
TEDİYE = 200 USD EFEKTİF (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
106.01.001
100.02
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
962.01
963.01
27.06.2014
460.00
460.00
460.00
460.00
250.00
250.00
183.00
183.00
183.00
183.00
100.00
100.00
370.00
370.00
200.00
ÖRNEK 2 MİZAN
HESAP
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE
100.01
1,460.00
183.00
1,277.00
100.02
183.00
830.00
0.00
103.02
183.00
183.00
0.00
106.01.001
370.00
0.00
370.00
106.02.001
183.00
183.00
0.00
106.02.015
460.00
183.00
277.00
327.01**
0.00
460.00
0.00
327.99**
183.00
0.00
183.00
XXX HS
0.00
1,000.00
0.00
924.01
100.00
100.00
0.00
924.22
250.00
100.00
150.00
962.01
200.00
0.00
200.00
925.01
100.00
100.00
0.00
925.22
100.00
250.00
0.00
963.01
0.00
200.00
0.00
TOPLAM
3,772.00
3,772.00
2,457.00
kasada tediye işlemleri yapılabilmesi için 1.000 tl devir olduğu varsayılmıştır.
106 DÖVİZ İŞLEMLERİ
ÖRNEK 3:
27.06.2014 TARİHİNDE POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ
200.00
ALACAK BAKİYE
0.00
647.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
200.00
2,457.00
HAVALE ÖDEME USD
WU ÖDEME USD
DÖVİZ TUTARI
100 USD
250 USD
DÖVİZ KURU
1,83
1,84
TL TUTARI
183.00
460.00
POSTANETTEN YAPILAN DÖVİZ İŞLEMLERİ ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK MFYS
MUHASEBE KAYITLARINA ATMAKTADIR.
100 USD HAVALE ÖDEME VE 250 USD WU ÖDEME İÇİN BAŞMÜDÜRLÜKTEN 350 USD TALEP EDİLDİ.
100 USD HAVALE ÖDEMESİ ENTEGRASYONDAN 106.02.001 HESABININ ALACAĞINA, 250 USD WU
ÖDEMESİ DE ENTEGRASYONDAN 106.02.015 HESABININ ALACAĞINA OTOMATİK OLARAK ATACAK
OLUP 106.02.001 VE 106.02.015 HESAPLARININ BORCUNDA ÖDEMEYİ KARŞILAYACAK KADAR
BAKİYE OLMADIĞINDAN ENTEGRASYON İŞLEMİ SONRASI 106.02.001 VE 106.02.015 HESAPLARI
TERS BAKİYEYE DÜŞECEKTİR.
106.02.001 HAVALE DÖVİZ İLE 106.02.015 WU DÖVİZ HESAPLARININ TERSE DÜŞMEMESİ İÇİN GÜN
SONU DÖKÜMLERİNDE YER ALAN TUTARDA DİKKATE ALINARAK BAŞMÜDÜRLÜKTEN DÖVİZ
ÖDEMELERİ İÇİN İSTENEN USD NİN MAHSUP DEKONT KAPAMASININ AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE OLDUĞU
GİBİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. BU FİŞ GİRİŞİNİN ERTESİ GÜNE BIRAKILMADAN AKŞAM
MESAİDEN ÇIKMADAN GİRİLMESİ ZORUNLUDUR. BU FİŞ KAYDI ERTESİ GÜNE BIRAKILDIĞINDA
106.02.001 VE 106.02.015 HESAPLARININ TERSE DÜŞMESİ SEBEBİYLE İŞLEM YAPILAMAYACAKTIR.
VEZNEDARIN GÜN SONU DÖKÜMÜNDE YER ALAN TUTARA VE BAŞMÜDÜRLÜKTEN GELEN DEKONTA
GÖRE YAPACAĞI 100 USD HAVALE ÖDEME VE 250 USD WU ÖDEMELERİ İÇİN AKŞAM MESAİDEN
ÇIKMADAN YAPMASI GEREKEN MANUEL FİŞ GİRİŞİ:
MAHSUP DEKONT KAPAMA
27.06.2014
madde 102.02.001
643.00
(1-a)
290.41.001
643.00
924.01
100.00
925.01
100.00
924.22
250.00
925.22
250.00
TAHSİL-KASA TAHSİL
27.06.2014
madde 100.01
643.00
(1-b)
102.02.001
643.00
TEDİYE-KASA TEDİYE (250 USD WU ÖDEME )
27.06.2014
madde 106.02.015
460.00
(1-c)
100.02
460.00
TEDİYE-KASA TEDİYE (100 USD HAVALE ÖDEME)
27.06.2014
madde 106.02.001
183.00
(1-d)
100.02
183.00
EĞER YAPILAN ÖDEMENİN TL TUTARI GELEN DEKONTUN TL TUTARINDAN FAZLA İSE KÜSÜRAT
FARKINDAN DOLAYI HESABIN TERSE DÜŞMEMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ GİBİ KAR MAHSUBU AKŞAM
MESAİDEN ÇIKMADAN YAPILMALIDIR.
MAHSUP
27.06.2014
***
106.**
***
649.**
***
ERTESİ GÜN ENTEGRASYONDAN OTOMATİK OLARAK GELEN MFYS MUHASEBE KAYITLARI:
TEDİYE = 100 USD HAVALE ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
27.06.2014
madde 327.99**
(1-e)
100.01
TAHSİL = 100 USD HAVALE ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 100.02
(1-f)
106.02.001
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 925.01
(1-g)
924.01
TEDİYE = 250 USD WU ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 327.99**
(1-h)
100.01
TAHSİL = 250 USD WU ÖDEME (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 100.02
(1-ı)
106.02.015
MAHSUP = (ENTEGRASYON FİŞİ OTOMATİK)
madde 925.22
(1-j)
924.22
183.00
183.00
183.00
183.00
100.00
100.00
460.00
460.00
460.00
460.00
250.00
ÖRNEK 3 MİZAN
HESAP
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE
100.01
1,643.00
643.00
1,000.00
100.02
643.00
643.00
0.00
102.02.001
643.00
643.00
0.00
106.02.001
183.00
183.00
0.00
106.02.015
460.00
460.00
0.00
290.41.001
0.00
643.00
0.00
327.99**
643.00
0.00
643.00
XXX HS
0.00
1,000.00
0.00
924.01
100.00
100.00
0.00
924.22
250.00
250.00
0.00
925.01
100.00
100.00
0.00
925.22
250.00
250.00
0.00
TOPLAM
4,915.00
4,915.00
1,643.00
kasada tediye işlemleri yapılabilmesi için 1.000 tl devir olduğu varsayılmıştır.
106 DÖVİZ İŞLEMLERİ
ÖRNEK 4:
KUR FARKI KAR/ZARAR KAYITLARI
250.00
ALACAK BAKİYE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,643.00
MERKEZ ŞUBE/GİŞE MUHASEBESİ LİSTESİ İLE MUHASEBE ENTEGRASYONU ARASINDA KURUŞ
FARKLILIKLARINDAN DOLAYI KAR EDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYITLAR.
TAHSİL
100.02
0.02
106.**
MAHSUP
106.**
0.02
0.02
649.**
0.02
106 DÖVİZ HESAPLARI ARASINDA YAPILAN AKTARMALARDA DÖVİZ KURUNDAN KAYNAKLANAN
KURUŞ FARKLIKLARINDAN DOLAYI KAR EDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYITLAR.
MAHSUP
106.**
183.42
106.**
649.**
183.30
0.12
MERKEZ ŞUBE/GİŞE MUHASEBESİ LİSTESİ İLE MUHASEBE ENTEGRASYONU ARASINDA KURUŞ
FARKLILIKLARINDAN DOLAYI ZARAR EDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYITLAR.
TEDİYE
106.**
0.02
100.02
MAHSUP
659.**
0.02
106.**
0.02
0.02
106 DÖVİZ HESAPLARI ARASINDA YAPILAN AKTARMALARDA DÖVİZ KURUNDAN KAYNAKLANAN
KURUŞ FARKLIKLARINDAN DOLAYI ZARAR EDİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYITLAR.
MAHSUP
106.**
659.**
183.30
0.12
106.*
183.42
106 DÖVİZ FİŞ ÖRNEKLERİ:
Örnek-1 Veznedarın akşam mesai bitmeden yapması gereken mahsup işlemi (MADDE 2-A)
Örnek-1 Entegrasyondan sonra yapılacak manuel fiş girişi (MADDE 1-F)
Örnek-2 Veznedarın akşam mesai bitmeden yapması gereken mahsup işlemi (MADDE 2-A)
Örnek-2 Entegrasyondan sonra yapılacak manuel fiş girişi (MADDE 1-F)
Örnek-3 Veznedarın akşam mesai bitmeden yapması gereken mahsup işlemi (Dekont Kapama) (MADDE 1-A)
Örnek-3 Veznedarın akşam mesai bitmeden yapması gereken tahsil işlemi (MADDE 1-B)
Örnek-3 Veznedarın akşam mesai bitmeden yapması gereken tediye işlemleri
1-WU 250 USD ödeme işlemi için tediye fişi (MADDE 1-C)
2- Havale Ödeme 100 USD işlemi için tediye fişi (MADDE 1-D)
Örnek-3 Eğer Kur Farkı Var ise akşam mesai bitmeden yapılması gereken kambiyo karı veya zararı örnek fiş
işlemleri (gün sonu dökümündeki TL tutarı ile gelen dekontun TL tutarı arasında kuruş farklılıkları olmuş ise):
a) Ödeme kuru yüksek ise akşam mesai bitmeden Kambiyo Karı Fiş Girişi(WU Ödemede) 1.50 TL
kambiyo karı olmuşsa (MADDE ***)
b)Ödeme kuru yüksek ise akşam mesai bitmeden Kambiyo Karı Fiş Girişi(Havale Ödemede) 1.50 TL
kambiyo karı (MADDE ***)
c) Ödeme kuru düşük ise entegrasyon sonrası Kambiyo Zararı Fiş Girişi(WU Ödemede) 1.50 TL kambiyo zararı
olmuş ise;
d) Ödeme kuru düşük ise entegrasyon sonrası Kambiyo Zararı Fiş Girişi(Havale Ödemede) 1.50 TL kambiyo
zararı olmuş ise;
Örnek-4 KUR FARKI KAR/ZARAR KAYITLARI
Merkez/Şube Muhasebesi Listesi ile Muhasebe Entegrasyonu arasındaki kuruş farkı(liste fazla ise)
1-Mahsup İşlemi
2-Tahsil işlemi
106 Döviz hesapları arasında yapılan aktarmalarda döviz kurundan kaynaklanan kambiyo karı mahsubu
Merkez/Şube Muhasebesi Listesi ile Muhasebe Entegrasyonu arasındaki kuruş farkı(liste düşük ise)
1-Tediye işlemi
2-Mahsup işlemi
106 Döviz Hesapları arasında yapılan aktarmalarda döviz kurundan kaynaklanan kambiyo zararı mahsubu
Download

106 DÖVİZ İŞLEMLERİ ÖRNEK 1: 27.06.2014 TARİHİNDE