DUYURU
YAZ KUR’AN KURSLARI ÖĞRENCĠLERĠ ARASINDA ÖDÜLLÜ YARIġMALAR
YAPILACAKTIR.
Batman Ġl Müftülüğü 2014 Yılı Yaz Kuran Kursları Öğrencileri arasında ödüllü Kur’an-ı Kerimi Güzel
Okuma ve Bilgi YarıĢması Düzenlenecektir.
ilimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerdeki cami ve Kur’an Kurslarında açılan Yaz Kur’an
Kurslarında okuyan öğrencilerimize yönelik Kur’anı-ı Kerim ve Dili Bilgiler yarıĢması düzenlenecektir.
YarıĢma 06-12 yaĢ ve 12-18 yaĢ aralığında iki yaĢ grubuna yönelik olacak.
YarıĢma her iki yaĢ grubunda 2 kategoride yapılacaktır
A-Kur’an-ı Kerim (Yüzüne okuma, ezber ve dua)
B-Dini Bilgiler (Dinimi öğreniyorum 1,2,3 kitapları)
YarıĢma ġartları aĢağıda maddeler halinde sıralanmıĢtır.
1- Kur’an-ı Kerim sınav aĢamaları:
a- 11 Ağustos 2014 tarihinde Yaz Kur’an Kursları kendi birincilerini (iki kategoride) seçeceklerdir.
b- YarıĢma için sınava müracaat edenler 50 sayısını aĢmadığı takdirde Müftülüğümüzde kurulacak
Komisyon tarafından sınava alınacaklardır.
c- 50 sayısını aĢtığı takdirde Kur’an-ı Kerim kurs birincileri 13 Ağustosta belirlenen bölgelerde (1.
Bölge: ġevket BaĢak Camii, 2. Bölge: Hamidiler Camii, 3.bölge: Ashabı Kehf Camii) bölge
birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenecektir.
d- Belirlenen bölge birinci, ikinci ve üçüncüleri 21 Ağustos 2014 tarihinde Kültür Merkezinde
halkın katılımıyla final yarıĢmasında il dereceleri belirlenecektir.
2- 19 Ağustos 2014 tarihinde Müftülüğümüz konferans salonunda dini bilgiler yazılı sınav yarıĢması
yapılacaktır.
3- Yazılı sınav yarıĢmasının her iki yaĢ grubundaki ilk üçe giren öğrencilere ödülleri 21 ağustos 2014
tarihinde Kültür Merkezinde yapılacak törende verilecektir.
4-YarıĢmaya Müftülüğümüz ve bağlı tüm personel çocukları, Ġmam Hatip ve Medrese öğrencileri
katılamazlar.
5- YarıĢma sınavına katılmak isteyen Yaz Kur’an Kurslarımızın en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar Ġl
Müftülüğümüze bildirmeleri.
ÖDÜLLER:
06-12 Yaş Grubu (Kur’an-ı Kerim):
1.ciye Yarım ALTIN + Dini Kitaplar
2.ciye Çeyrek ALTIN + Dini Kitaplar
3.ciye 100 TL + Dini Kitaplar
12-18 Yaş Grubu (Kur’an-ı Kerim):
1.ciye Yarım ALTIN + Dini Kitaplar
2.ciye Çeyrek ALTIN + Dini Kitaplar
3.ciye 100 TL + Dini Kitaplar
06-12 Yaş Grubu (Dini Bilgiler):
1.ciye Yarım ALTIN + Dini Kitaplar
2.ciye Çeyrek ALTIN + Dini Kitaplar
3.ciye 100 TL + Dini Kitaplar
12-18 Yaş Grubu (Dini Bilgiler):
1.ciye Yarım ALTIN + Dini Kitaplar
2.ciye Çeyrek ALTIN + Dini Kitaplar
3.ciye 100 TL + Dini Kitaplar
Download

Yarışma Duıyurusu İçin Tıklayınız....