..\
T,C. MEZİTLi KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü . 1"
~~' . /
.
: ı 09652241200/68027 i 8
Kolili: Askıda Ekmek
Sa}ı
23/ ı 2/20
'''''''''''''''''''''" MÜDÜRıılGÜNE
MEZİTLi
Mezıtli Kaymakamlığı Sosyal Yardıtnlaşma ve Dayanışma Vakfının "İhtiyaç
Sahipleri içiıı Bir Ekmekte Siz Alın, Ekmeğinizİ I'aylaşın Mezitli Ekmeğini Paylaşıyor.
Bir .:kmekte Sen Koy. Sosyal Sorumluluk Projesine Destek Ver" projesi kapsamında 24
Aralık 201 4 Çarşamba günü saat ı i :00' de Mezitli Belediyesi Karşısı Numune Fırınında
düzenlenen törene aşağıda isimleri yazılı okuııarımııln okul müdürlerinin katılması
hususunda,
Bilgilerinizc rica ederim,
Ahmet Y ALKIN Müdür a, Şube Müdürü DAGITIM:
l-Mezitli Belediye İ Ik/Ortaokulu
2-Kale i IkiOrtaokulu
3-Ahmet Hocaoğlu Ilk/Ortaokulu
4-Dr,Hakao Kundak İlkokulu
5-Viranşehir 75.Yıl Ortaokulu
6-K uyuluk Belediye Ortaokulu
7-Kuyuluk İlkokulu
8-Faris Kokulu ılkokulu
9- Vali Şenol İlkokulu
i O-Şehit Fatih Soydan Ortaokulu
Güvenli Elelrtronik Imzalı
Aslı ile Aynıdır.
·/..ı:ı../20t~...
2'3..
-(jJA ~
L
ik
Y...' ni ~l;\h cı 1-.\ K.l'hık;)J1 ~Iı:/iıii Samıyii Siı,:si Girişi Celik ApcKat:2 i\n·/iTUiMf:::RSlN
{324 j}~ R-)-~()-I Fak, {rn::·ı ))597-1-+ i "-post:unezıılı 1; ,ı'meh gO\ tr \\Id'd'ltlP"fı)l<..'Liıli
l\yr1l1ll11 bilgı i\ in iıt1l'1;l1: Urı<lQğr,-,lılıı Şnh'l..'.si A Ç'/\PANDI:t\1IR
rı.'It'l· HI
Bd
~'H,\k
t'JJ\l'llli ..
lı.J.:lmnıı...
Imt.<1
ık ınl/.,Iı..mllıı~!,r hltp f/l'\f:.ık}:ır~:,ıı ım"h
gO\ Li
nı~h gıH
U
11·'
~ ,; , ,.' ",
ItU",:-,
.lA""-'"
i
<
'­
tr
::ıdresındc:nt772-accd· 3272-JR05-6b3a I-ndu ık k'ı iı çdd,'hilır.r
Download

-(jJA ~ - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü