EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
LİSE SINIFLARI
401 – Basketbol/Basketball
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı basketbol sahalarında yapılır. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen, öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Basketbola ilgi duymak ve sevmek.
402 – Binicilik/Horse Riding
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Binicilik Kulübü’ne katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi alınır. İstanbul Binicilik Kulübü’nde yapılan
çalışmalara okul servisiyle ulaşım ücretsiz olarak sağlanır. Öğrencilerin ücret ödeyerek katılabilecekleri bu kulüpte bir
önceki yıl Binicilik Kulübü’nde çalışan öğrenciler 30 dk., kulübü ilk kez seçecek öğrenciler ilk 2 ay 15 dk daha sonra 30
dk at binerler. Ayrıca öğrencilerin güvenlik nedeniyle tok (özel binici başlığı) ve çizme almaları gerekir. At kiralama ve
binicilik öğretmeni ücreti 2014-2015 öğretim yılında 800 TL.- olup, ücret 4 eşit taksitte fatura karşılığı ödenir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp
çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları
gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin
yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp
ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında
öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik
değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8
CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları
konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
403- Eskrim/Fencing
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar, eskrim sahasında yapılır. Ayrıca isteyen öğrenciler lisans alarak Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü
takımında yer alabilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından
çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber
öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi
için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir
plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde
öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine
ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında
öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik
değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8
CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları
konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
404 – Fitness Kulübü/Fitness Club
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı; vücut hâkimiyetini, denge ve konsantrasyonu artırmanın yanı sıra duruş bozukluklarını giderme, diğer
spor branşlarına temel nitelikler kazandırma ve kasları çalıştırarak kuvvetlendirip geliştirme, yenileme, vücuda estetik
kazandırmaktır. Kazanılacak egzersiz alışkanlıkları hayat boyunca, doğru beslenmeyle birlikte daha faal ve kendini
daha iyi kontrol eden sağlıklı bir insan olunmasını sağlayacaktır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen
öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz
olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü
çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef
belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber
öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir,
denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü
bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde
belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde
işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
405 – Halk Oyunları/Folk Dances
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Action & Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Oluşturulan ekipler, yılsonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Önceki yıllarda halk oyunları
oynayanların dışında kulübe yeni katılacak öğrenciler, uzman çalıştırıcılar tarafından belirlenir .Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Halk oyunlarını sevmek ve gelişmiş ritim duygusu.
406 – Hentbol/Handball
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı hentbol sahalarında yapılır.Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Hentbola ilgi duymak ve sevmek
407 – Okçuluk/Archery
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava koşullarına göre açık alanlarda ya da kapalı alanda yapılır. İsteyen öğrencilerimiz lisans alarak
Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü Okçuluk Takımı’nda yer alarak yarışmalara katılır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci
kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef
belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber
öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir,
denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü
bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde
belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde
işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
408- Pilates/Pilates
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar kapalı spor salonunda yapılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür
yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen
öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS
olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp
rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Herhangi bir sağlık probleminin olmaması (Bel, boyun fıtığı ve her türlü eklem rahatsızlıkları)
409 – Dans/Dance
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Action & Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 18 kız öğrenciden oluşur.
Öğrenciler, doğal enerjimizi estetik bir biçimde dışa vurmanın en güzel yolu olan solon danslarında temel kural ve
temel adımları müzik eşliğinde çalışarak yılsonundaki gösterilere performanslarıyla katılır. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusu bulunmamak,
 Vücut yapısı dans etmeye elverişli ve hareket koordinasyonu gelişmiş olmak.
410 – Satranç Kulübü/Chess
Kategori: Spor/CAS Creativity
Lise seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak; öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat
ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve toplumda dengeli, örnek kişiler
olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Çalışmalar, Çamlıca İlkokulu Satranç Odası’nda yapılır. Satranç Kulübü’ne
katılmak için, çok iyi seviyede satranç bilgisi aranmaz. Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır. Öğrenci kulübü
çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef
belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber
öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir,
denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü
bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde
belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde
işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Satranç sporuna karşı ilgili olmak,
 Okul takımında yer alarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmayı hedeflemek,
 Okul çıkışlarında belirlenecek ek çalışmalara katılmak.
411 – Sutopu/Water Polo
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/ erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar okulumuzdaki kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü
seçebilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler
verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni
tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için
öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan
yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde
öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine
ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında
öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik
değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8
CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları
konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
412 – Tenis/Tennis
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre tenis kortunda veya teorik olarak sınıfta yapılır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci
kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef
belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber
öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir,
denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü
bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve
hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde
belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde
işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tenis sporunu sevmek ve ilgi duymak
413 – Voleybol/Volleyball
Kategori: Spor/CAS Action
Lise sınıfları seviyesinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre okulumuzun açık ya da kapalı voleybol sahalarında yapılır. Mazeretsiz olarak
malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez
malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Voleybol sporunu sevmek ve ilgi duymak
414 – Yüzme/Swimming
Kategori: Spor CAS/Action
Lise sınıfları seviyesinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar okulumuzdaki kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu kulübü
seçebilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler
verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni
tarafından okul müdürlüğüne bildirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için
öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan
yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde
öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine
ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında
öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik
değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8
CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları
konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
415 – Fotoğrafçılık Kulübü/Photography
Kategori: Görsel Sanatlar/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte fotoğraf makineleri ve çekim teknikleri hakkında bilgi verilir, yıl içinde gerçekleşen okul etkinlikleri
görüntülenir, okul dışı gezilerde öğrencilerin fotoğrafçılık hobileri geliştirilir. Ayrıca galeri gezileri ve seminerlerle,
öğrencilerin güncel konuları takip ettikleri Fotoğrafçılık Kulübünde, yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmalar
sergilenir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Güzel sanatlara ilgi duymak ve yetenekli olmak,
 Fotoğrafçılığa ilgi duymak,
 Planlı ve programlı çalışmak,
 Film çekebilen (refleks) bir makineye sahip olmak,
 En az 5 megapiksel dijital makineye sahip olmak,
 Fen bilimleri ve coğrafya derslerinde başarılı olmak,
 Gerekli yazışmalar, ortak çalışmalar ve projeler için İngilizce seviyesi yeterli olmak,
 Grup çalışmasına ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara katılabilmek,
 Projelerde istekli çalışmak,
 Yaratıcı ve üretken olmak,
 Okul dışı zamanlarda gezilere katılabilmek (Çarşamba/Cuma günleri 17.30’a kadar),
 Gezilerde ve sergilerde okulumuzu en iyi şekilde temsil edebilmek,
 Kulübün amaçlarını ve kurallarını bilmek, uymak ve uygulamak.
Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda
öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar
vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup
olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report
by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde
ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de
yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
416 – Moda Tasarımı – Stilistlik Kulübü/Fashion Design Club
Kategori: Görsel Sanatlar/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Moda tasarımına ilgi duymak,
 Yaratıcı olmak,
 Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak,
 Gerekli malzemeleri eksiksiz getirmek ve başlanan çalışmayı zamanında bitirmek.
Kulübün Amacı
 Giysi tarihi – sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olmak,
 Renk uyumları, desen bilgisi ve tasarım ilkelerinin ana hatlarının çalışmalara aktarılması.
Uygulamalar
 Ünlü moda tasarımcılarının eserlerinin incelenmesi,
 Tasarımlar ve eskiz çizimleri,
 Renk uyumları, desen bilgisi ve tasarım ilkelerinin ana hatlarının çalışmalara aktarılması,
 Uygun yarışmalara katılım çalışmaları.
Kulüp Kuralları
Kulüpteki çalışmalar öğrencilerin getirdiği malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin bu konuda sorumluluk
duyması son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanılan çalışmalar mutlaka
bitirilerek sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır. Kulübe katılan her öğrenci en az üç çalışmayı sonuçlandıracak
performansı göstermelidir.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yılsonunda, okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS
olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp
rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
Cas Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
417 – Vitray Kulübü/Stained Glass
Kategori: Görsel Sanatlar
Lise sınıfları seviyesinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sanata ilgi duymak,
 Yaratıcı olmak,
 El becerisine sahip olmak,
 Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak.
Kulübün Amacı
 Öğrencilere cam sanatının inceliklerini öğreterek el becerilerini geliştirmek,
 Vitray malzemelerini tanıtmak,
 Vitray deseni oluşturup kalıp çıkarmayı öğretmek,
 Renkli camları farklı şekillerde kesebilmeyi öğretmek,
 Vitray sanatının tekniklerini öğreterek öğrencilerin değişik tasarımlar yapabilmelerini sağlamak,
 Vitray sanatçılarını tanıtmak.
Uygulamalar
 Kurşun vitray,
 Sandviç vitray,
 Mozaik vitray ve tiffany vitray teknikleri uygulanıp çeşitli tasarımlar yapılmaktadır.
Kulüp Kuralları
Öğrenciler kulüpte yaptıkları çalışmaları, el ve bilek gücünü kullanarak ve tüm dikkatlerini toplayarak gerçekleştirir.
En ufak bir dikkatsizlik küçük çapta yaralanmalara neden olabilir. Uygulamalar rehber öğretmenin gözetiminde
yapılır. Yapılabilecek hatalar aletlerin bozulmasına ve cam ziyanına neden olabilmektedir.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Çalışmalar yılsonunda okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir ve değerlendirilir.
Cas Kazanımları:
9. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
10. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
11. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır
12. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
13. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
14. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
15. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
16. Yeni beceriler geliştirmiştir.
418 – Yağlıboya Resim Kulübü/Oil Painting
Kategori: Görsel Sanatlar/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Resim sanatına ilgi duymak,
 Yaratıcı olmak,
 Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak,
 Gerekli malzemeleri eksiksiz getirmek ve başlanan çalışmayı zamanında bitirmek.
Kulübün Amacı
 Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek,
 Yağlıboya tekniğini kavramak ve bu teknikle duygu ve düşüncelerini tuvale aktarabilme becerisini geliştirmek.
Uygulamalar
 Ünlü tabloların incelenmesi,
 Tasarımlar ve eskiz çizimleri,
 Kolaj tekniği ile kompozisyon çalışmaları,
 Yağlıboya tekniğinin öğrenilmesi ve uygulamaları,
 Uygun yarışmalara katılım çalışmaları.
Kulüp Kuralları
Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, öğrencilerin bu konuda
sorumluluk duyması son derece önemlidir. Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanılan çalışmalar
mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır olarak bırakılmalıdır. Kulübe katılan her öğrenci en az üç çalışmayı
sonuçlandıracak performansı göstermelidir.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yılsonunda, okul içi ve okul dışı sergi alanlarında sergilenir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS
olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp
rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
419 – Keman Kulübü/Violin
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden oluşan Keman Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı
zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Bir enstrüman
çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı
gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, kemanı sevdirmek,
çalmasını sağlamak,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
keman çalışması gerekmektedir.
 Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
 Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Keman Kulübü’ne
devam etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
 Kulüp öğrencileri, yılsonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkanlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
 Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme Aşamasında Dikkat Edilen Kurallar
 Kemanı tekniğine uygun çalması,
 Seslerin doğru, temiz çalınması,
 Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
 Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
420 – Lise Orkestra/School Band
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Repertuarını pop müzik tarzında eserlerin oluşturduğu okul orkestramız, mevcut öğrencilerinin yanında org, solo
gitar, davul, bas gitar çalabilen yetenekli öğrenciler arasından seçim yapılarak oluşturulur. Yıl sonu gösterisi
hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalar öncesinde kulübe seçilen tüm öğrenciler okul çıkışlarında ve hafta
sonlarında provalara katılır. Öğrenciler hafta sonlarında yapılacak provalara ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
Gösterilerde kullanılacak kıyafetlerin ve aksesuarların kiralama ve satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Kulübün Amacı
 Orkestra kavramını öğrenmek,
 Grup içinde çalınan şarkıların tonal ve makamsal özelliklerini anlayabilmek,
 Avrupa ve dünya müziğinden seçilen evrensel şarkıları bir arada çalarak genel bir repertuar oluşturup bu
repertuarı sunabilmek,
 Öğrencilerin bireysellikten uzaklaştırılıp grup bilincine sahip olmalarını sağlamak,
 Öğrencileri çok sesliğe alıştırmak ve bir grup içerisinde enstrüman çalma sorumluluğunu aşılamak,
 Okulumuzda yapılan etkinliklerde en üstün seviyede başarılı görevler gerçekleştirme vemüzik yarışmalarında
ve okul dışı etkinliklerde okulumuzu temsil etme.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Kulübe girecek öğrencilerin enstrüman çalma seviyelerinin iyi olması gerekmektedir. Orkestra kulübünde
enstrüman öğretilmez.
 Orkestra kulübüne önceden belirlenen kontenjan kadar öğrenci alınacağından müzik öğretmenleri ya da
görevli öğretmen, katılımın çok olması durumunda öğrenciler içerisinden seviyesi iyi olanları seçme yetkisine
sahiptir.
 Kulüp öğrencileri, kulübe girdiklerinde okulun vermiş olduğu öncelikli görevleri kabul etmiş olur (Yıl sonu
yapılacak müzik gecesi ve müzikal repertuarı ve provaları vb.).
Kulüp Kuralları
 Davul ve klavye çalan öğrenciler dışında bütün öğrencilerin kendi enstrümanını getirmesi gerekmektedir.
 Orkestra odasının bütün sorumluluğu görevli öğretmen ve okul orkestrası öğrencilerine aittir.
 Öğrenci, bu koşulları kulübe girdiğinde kabul etmiş sayılır ve aksi davranışlar içerisinde bulunursa öğretmen
gerekli gördüğü takdirde öğrenciyi kulüpten uzaklaştırma yetkisine sahiptir.
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir. Görev verildiği takdirde etkinliklere katılmak
zorunludur.
 Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde,
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonlarında yapılan provalara ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
Kulüp Çalışma Takvimi
 Öğrencilerin seviyeleri öğretmen tarafından belirlenir, repertuar aşamasında öğrencilerin seviyelerine göre
partisyon yazılması sağlanır.
 Öğrencilerin orkestrada çalma tekniklerini ve ardından akor şifrelerini öğrenmeleri sağlanır.
 Repertuar belirlendikten sonra parçaların çalışılmasına başlanır.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar yılsonunda, yurt içinde yapılan müzik yarışmaları ve okulda yapmış oldukları performanslara göre
kulüp öğretmeni ve arkadaşları tarafından değerlendirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak
değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp
rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
421 – Müzikal Tiyatro/Musical Drama
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Kulüpte öğrencilerimiz, gerek tiyatro gerekse müzikal yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulur. Kulübün amacı,
müzikal anlamda öğrencilerimizde bir altyapı oluşturmaktır. Dünyada oynanan belli başlı müzikallerin sergilendiği
okulumuzda, bu kulübe devam eden öğrenciler, tüm yıl boyunca özveri ile hazırladıkları müzikali yıl sonunda
seyircilerin beğenisine sunar. Uzman çalıştırıcılarımız eşliğinde çalışmalarını yürüten Müzikal Tiyatro Kulübündeki Lise
öğrencilerimiz, diledikleri takdirde okulumuzda 2003–2004 öğretim yılından bu yana uygulanan müzikal tiyatro
dersine devam edebilir. Öğrencilerimiz birkaç yıl devam ettikleri bu kulüp sayesinde, müzik kültürlerini geliştirme
imkânı bulmaktadır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İyi bir müzik kulağına, rol yapma ve dans etme yeteneğine sahip olmak ya da geliştirilebilir olmak,
 Gösteriler öncesinde yapılacak olan hafta sonu ve okul sonrası çalışmalar konusunda özverili ve istekli olmak,
 İyi bir diksiyon ve artikülasyona sahip olmak ya da geliştirilebilir durumda olmak,
 İç duyuş kulağı iyi ve sesi geliştirilebilir olmak,
 Kulüp öğretmeni ve uzman çalıştırıcının belirlediği çalışma takvimine uymak.
Kulüp Kuralları
 Kulüp isteyen her öğrenciye açıktır ancak öğrencinin müzikalde yer alıp alamayacağı, çalışmalar sonucunda
sene sonundaki derste göstereceği performansa göre kulüp rehber öğretmeni tarafından belirlenir.
 Görev verildiği takdirde provalara ve etkinliklere katılma zorunluluğu vardır.
 Öğrenciler hafta sonlarında yapılan çalışma ve provalara kendi imkanlarıyla gelip giderler.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kira veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Yapılan provalar ve çalışmalar sonucunda yılsonundaki gösteride öğrenciler, kulüp öğretmeni ve arkadaşları
tarafından değerlendirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp
çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları
gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin
yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp
ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında
öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik
değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8
CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları
konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
422 – Teknoloji ile Müzik Yaratma/Producing Music With Computer
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 6 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Bilgisayar kullanabilen ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Teknoloji ile Müzik Yaratma Kulübü
çalışmalarına, iyi bir müzik kulağına sahip olan Lise sınıfları seviyesindeki öğrenciler katılabilir.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini teknolojiyi kullanarak artırabilmek,
 Müziği öğrencilere sevdirmek ve yaratıcılıklarını sağlamak,
 Teknoloji yolu ile müziği yapabilen, dinleyen ve doğru teknikle kayıt yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Bilgisayar kullanmaya yatkın olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Öğretmen tarafından istenen materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe giren öğrencilerin ödevleri eksiksiz yapması önemlidir.
Uygulamalar
 Kulüp öğrencileri, Ses Yarışması finalistlerinin ses kayıtlarını yaparlar.
 Küçük sınıfların gösteri parçalarının düzenlemelerini gerçekleştirirler.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
 Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme Aşamasında Dikkat Edilen Kurallar
 Mix çalışmalarının yapılmasında bütün enstrümanların gerçek seslerine uygun olarak kaydının yapılabilmesi.
 Doğru nefes kullanımı, temiz çalınması,
 Kâğıt üzerindeki bir parçanın bilgisayara kaydının yapılabilmesi.
 Mikrofonun kullanım tekniklerini uygulayarak düzgün ses kaydedebilmesi.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
423– Münazara Kulübü/Turkish Debate
Kategori: Kişisel Gelişim-Etkili Konuşma/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Münazara, kendi kurallarını barındıran sistematik bir tartışma kültürüdür. Kökeni Antik Yunan’a kadar dayanmakta
olup, günümüzde gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde yaygınlaşmıştır. 2008 yılından bu yana ülkemiz, dünya
şampiyonalarına milli takımımızla katılmakta ve yurt içinde liseler seviyesinde birçok münazara turnuvası
düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz bu programda münazara tekniklerini öğrenir ve düzenli uygulamalar yaparlar.
Analitik düşünmeyi, araştırma yapmayı, çevrelerinde ve dünyada gerçekleşen olayları takip edip, olaylara sorgulayan
bir gözle bakmayı öğrenirler. Öğrencilerin Türkiye çapında düzenlenen münazara yarışmalarına katılmasını sağlamak
da programın hedefleri arasındadır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Topluluk önünde kendini rahat ifade edebilmek,
 Konuları, tez ve antitez şeklinde karşıtlıklarıyla düşünebiliyor olmak,
 Dünya ve Türkiye gündemini (ekonomik, siyasi, kültürel vb.) takip ediyor olmak,
 Okumayı ve araştırmayı sevmek.
Kulüp Kuralları
 Gerektiğinde okul sonrası çalışmalara kalmak,
 Yarışmaların olduğu hafta sonlarında istekle yarışmalara katılmak.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Öğrenciler, yurt içinde düzenlenen liseler arası münazara maçlarına katılarak kendilerini ve birikimlerini kanıtlama
imkânı bulur. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına
başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir.
Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda
öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar
vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup
olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report
by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde
ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de
yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
424 – Sinema Eleştiri Kulübü/Cinema Criticism Club
Kategori: Kişisel Gelişim-Yaratıcılık/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde en fazla 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Katılım Koşulları
Sinemaya ilgi duyan, Türk ve dünya sineması hakkında bilgi sahibi olan, bu alanlarda çalışmaya hevesli ve ortaya bir
ürün koymak için istekli tüm öğrenciler bu kulübe katılabilir.
Kulübün Amacı
Film saniyede 24 karelik bir gerçekliktir. Saniyede akan kareler ve o karelerin içindeki imgeler, ses ve müzikle
birleşerek bizlere bir hikâye anlatır. Bu hikâyeyi beğenmemiz ve bizde bir anlam ifade etmesi için gerekli akademik
birikime ihtiyaç vardır. Ayrıca bir filmi izlemeden önceki düşüncelerimizle, izledikten sonra filmin bizde bıraktığı etki
bir filmin amaçları arasındadır. Bu genel tanımdan hareketle filmleri değerlendirmek, eleştirisini yapmak bu kulübün
temel amacıdır.
İzlenen ve incelenen filmler aracılığıyla;
 Eleştirel düşünme biçiminin yaşam ilkesi haline getirilmesini sağlamak,
 Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
 Hayatın her alanında gerçeklerin ve doğruların ayrıntıda saklı olduğunu anlayabilen bireyler yetiştirmek,
 Yaşadığı ve etrafında yaşanan tüm olaylara farklı pencerelerden bakabilen bireyler yetiştirmek,
 Düşüncelerini ve tasarılarını ürün haline getirebilen bireyler yetiştirmek.
Hedef ve Kazanımlar
 Eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması,
 Öğrencilerin olayları farklı açılarından değerlendirmesini sağlamak,
 Görüntünün altında yatan duygunun sezdirilmesi,
 Duyguyu sezdirmekte etkili olan sinema unsurlarını tanımak.
Kulüp Çalışmaları
 Öğrencilere, bir yönetmenin farklı filmleri izlettirilecek ve izlenen filmlerden yola çıkılarak yönetmenin
kullandığı teknikler incelenecek, film yorumlanacak ve bununla ilgili öğrencilerin yazdığı eleştiriler bölüm
panolarında ve Yakamoz’da yayınlanacak.
 Öğrencilerden tema belirlemeleri istenecek. Belirlenen bu temanın ele alındığı filmler izlenecek. Öğrenciler,
izledikleri filmlerde yönetmenlerin aynı temayı hangi sinema teknikleri ile işlediğini değerlendirecek.
 Film müziklerinin işlevi hakkında konuşulacak. Film müzikleriyle, sinema tarihinde, kendine önemli bir yer
edinen filmler seyredilecek. Seyredilen bu filmlerde, müziğin dramatik kurguya katkısı tartışılacak.
 Öğrenciler izledikleri bir filmin senaryosunu, kendilerince, değiştirerek yeniden yazacaklar.
 Öğrenciler, beşer kişilik gruplar oluşturarak özgün senaryo yazacaklar.
 Öğrenciler, izledikleri filmlerden yola çıkarak ve öğrendikleri teknikleri kullanarak kısa bir film çekecekler.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
Yeni beceriler geliştirmiştir.
425 – Türkçe Tiyatro Kulübü/Theater in Turkish
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini ifade
etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yıl sonunda oyun sahneler. Öğrenciler bu oyunla,
yarışma ve festivallere katılarak okulumuzu temsil ederler. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,
 Düzgün konuşma becerisine sahip olmak,
 Özverili olmak,
 Hafta sonu ve okul sonrası çalışmaya istekli olmak,
 Yaratıcılık.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
426 – Yaratıcı YazmaKulübü(Yakamoz)/Creative Writing Club
Kategori: Kişisel Gelişim-Yaratıcılık
Kulübe; Lise seviyelerinde 10 öğrenci alınır.
Yazarak yaratmak, kişinin kendine güvenini kazanmasında oldukça önemli bir etkendir. Yazmayı eğlenceli ve zevkli
yaratım oyunlarına dönüştürerek uzun vadede kalıcı ve sürekli etkiler yaratılabilir. Öğrencilerimiz bu programda
yazım ve kurmaca teknikleri ile ilgili bilgi düzeylerini artıracak ve konu ile ilgili düzenli uygulamalar yapacaklardır.
Kendini ifade etme becerisini geliştirmeyi, yaratıcı düşünmeyi, sözcüklere farklı anlamlar yüklemeyi, metinler arası
geçişleri ayırt etmeyi öğreneceklerdir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Okumayı, yazmayı ve araştırmayı sevmek,
 Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak,



Yazma sanatına ilgi duymak,
Farklı kurmaca tekniklerine karşı ilgili olmak,
Tanımlama, tekrarlama ve anlama becerisine sahip olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği takdirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Çalışmaların Değerlendirilmesi
Öğrenciler, yurt içinde düzenlenen liselerarası öykü, deneme vb. yarışmalara katılarak kendilerini ve birikimlerini
kanıtlama imkanı bulur. Öğrencilerin farklı türlerde yazdıkları yazılar, Yakamoz dergisinde yayınlanarak okul toplumu
ile paylaşılır.
427 – Big Sister/Brother Club/Küçük Öğrencilere Danışmanlık Kulübü
Kategori: Arkadaşlık/CAS Creativity & Service
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı yaşça büyük öğrencilerin kendilerinden küçük öğrencilere hem akademik hem de sosyal yönden
destek vermesini sağlamaktır. Kulüp saatlerinde öğrenciler ağabeylik/ablalık yaptıkları öğrencilerin sınıflarını belli
aralıklarla ziyaret edip dil alanında kendilerine destek verir. Bunun yanı sıra küçük öğrencilere ağabeylik ve ablalık
yaparak onların farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İletişim becerilerinin gelişmiş olması,
 Kendinden yaşça küçük öğrencilerle çalışabilmesi,
 İngilizce seviyesinin iyi olması.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
428 – Uluslararası Yemek Kulübü/International Cooking
Kategori: Hobi-Yaratıcılık/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte değişik kültürlere ait yemekler araştırılır ve pişirilir. Kulübün amacı; vizyon ve misyonumuzda yer alan
‘kültürler ve uluslararası bilinç’ anlayışını kazanmalarında öğrencilerimize destek olmaktır. Öğrenciler farklı
kültürlerdeki yemek alışkanlıkları ve yemek kültürleri konusunda bilinçlenir ve değişik uygulamalarda bulunur. Kulüp
çalışmasında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından getirilir. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak
değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp
rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
429 – İngilizce Liderlik Kulübü/Leadership Club
Kategori: İngilizce/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Öğrencilerin kendilerini tanımasından başlayarak, önce kendilerinin ve sonrasında başkalarının da lideri olabilmek için
bireysel ve ulusal değerlerini yitirmeden bir dünya insanı olabilmeleri yolunda attıkları adımları (IB öğrenen profilinde
olduğu gibi) sağlamlaştırmak; hayatta olan veya olmayan liderlerin ortak özelliklerini belirleyerek, kendi sınır ve
yeteneklerinin farkına varıp bunları geliştirerek, iş ve özel yaşamlarında birer lider olma potansiyellerini keşfetmeye
yardımcı olmaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
Kendilerini keşfetme yolunda istekli, meraklı ve gayretli tüm lise öğrencilerine açıktır. Öğrenci kulübü çalışmalarının
IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu
hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu
konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en
sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir.
Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3.
4.
5.
6.
7.
Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
Yeni beceriler geliştirmiştir.
430 – Model Birleşmiş Milletler Kulübü/Model United Nations
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler-Araştırma/CAS Creativity/Service (Konferans düzenlenmesi halinde “Service”
olur.)
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp, Birleşmiş Milletler sisteminin bir modelidir. Kulüp çalışmalarında öğrenciler, BM delegelerinin rollerini
benimseyerek vizyon ve misyonumuzda belirtilen ‘Toplumsal Bilinç, Kültürler ve Uluslararası Bilinç’ kazanmak
amacıyla günümüzün küresel sorunlarını tartışır. Öğrenciler, diğer ülkelerden öğrencilerle tanışma fırsatı buldukları
yurt dışı gezilerinde resmi veya gayri resmi ortamlarda pratik yaparak İngilizce dil becerilerini geliştirir. Bu kulübün
başarılı öğrencileri geleneksel Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na delege olarak katılır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İngilizce düzeyinin iyi olması (notu 4 ve üzeri olan öğrenciler),
 Araştırmaya ilgi duymak,
 Kurumu yurt içi ve yurt dışı ortamlarda temsil edebilecek niteliklere sahip olmak,
 Sorumluluk sahibi olmak.
Önemli Not: Yurt dışında ve yurt içinde yapılacak organizasyonların katılım ücretleri öğrenciler tarafından karşılanır.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
431 – English Drama Club/İngilizce Drama
Kategori: Gösteri Sanatları/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin kendilerini
İngilizce dilinde ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yıl sonunda oyun sahneler.
Öğrenciler bu oyunla, yarışma ve festivallere katılarak okulumuzu temsil edebilirler. ISTA Festivalinde görev alırlar.
Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Tiyatro sanatına istekli olmak,





İngilizceyi düzgün konuşma becerisine sahip olmak,
Özverili olmak,
Hafta sonu ve okul sonrası çalışmaya istekli olmak,
Kulüp öğretmeninin belirlediği çalışma takvimine uymak,
Yaratıcılık konusunda istekli olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
432 – TOEFL Club/TOEFL Kulübü
Kategori: Akademik
Lise sınıfları seviyesinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı TOEFL sınavına hazırlanan öğrencilere, gerekli dil takviyesinin sağlanmasıdır.
433 – Astronomi ve Uzay Kulübü/Astronomy and Space Club
Kategori: Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler-Araştırma/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, Astronomi ve uzay üzerine çeşitli araştırmalar yapmak, yapılmış araştırmalar üzerinde çalışmak, gece
ve gündüz gözlemleri yaparak çeşitli gökcisimlerini tanımaktır. Öğrenciler, Eyüboğlu İkiz Gözlemevlerinde bulunan
teleskopların ve teleskoplara bağlı araçların (filtreler, bilgisayar programları) kullanımlarını öğrenir, teleskopa bağlı
fotoğraf makinesini kullanarak çeşitli gökyüzü objelerinin fotoğraflarını çekerler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Microsoft Office programlarını kullanabilmek ve çeşitli bilgisayar programlarını öğrenmeye ve uygulamaya
istekli olmak,
 Fen bilimleri ve matematik derslerinde başarılı olmak,
 Uluslararası proje çalışmalarını sürdürebilmek ve proje çalışmalarına ilgi duymak,
 Havanın açık olduğu her cumartesi akşamı gözlemlere katılmak.
Kulüp Kuralları
 Gözlemevi araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak,
 Yıl içerisinde yapılan gözlemlerin en az yüzde 70’ine katılmak,
 Gözlemevine ulaşım sırasında, laboratuvar ve tiyatro derslerinde bulunan öğrencileri rahatsız etmeden, sessiz
bir şekilde gözlemevine çıkmak ve ders sonunda aynı şekilde gözlemevinden ayrılmak,
 Gece gözlemleri bitiminde grup halinde, görevli öğretmen gözetiminde gözlemevinden ayrılmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
434 – Bilim Kahramanları (FLL)/First Lego League (FLL)
Kategori: Matematik ve Fen-Araştırma-Yaratıcılık-Drama-Teknik/CAS Creativity & Service
Lise Hazırlık, 9. ve 10 Sınıf seviyesinde en az 5 ve en fazla 9 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, yaratıcı, farklı
tasarımlar üretebilen gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, bir taraftan her yıl yeniden belirlenen
toplumsal bir soruna çözüm üretecekler, diğer taraftan lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla,
konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır. Yaptıkları projeyi ve robotlarını sunmak için mart
ayında gerçekleştirilen Bilim Kahramanları Buluşuyor / FLL Türkiye Turnuvalarına katılacaklardır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Lego parçalarıyla görevler inşa edebilmek,
 NXT ve Evo 3.0 robot kullanımına ve programlamasına ilgi duymak,
 Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümleri için yaratıcı fikirler üretmek.
Kulüp Kuralları
 Kulübün araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınılır.
 Kulübe katılan öğrenciler bir takım halinde hareket etmelidir.
 Koçların ve danışmanların rehberliğinde, çözüme ulaşmak için gereken tüm çalışmaları öğrenciler kendileri
yapar.
 Öğrenciler arkadaşça rekabet kurallarına uyar.
 Öğrenciler yaptıkları her şeyde duyarlı profesyonellik gösterirler.

Uygulamalar
Okulumuzu bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek.
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Lego Eğitim Seti, takım tişörtü ve takım bayrağı gibi malzemelerin alım
ücreti ve yarışmalara katılım ücretleri (yıllık 500 TL) öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır. Bilim Kahramanları/FLL
Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde
yapılacak olan Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda, yarışmanın tüm masrafları öğrenci velileri
tarafından karşılanır.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
435 – Matematik TÜBİTAK Kulübü/Mathematics TÜBİTAK
Kategori: Matematik -Zeka Oyunları-Problem Çözme-Araştırma/CAS Creativity
Lise seviyesinde 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, soyut düşünme, akıl yürütme, yorumlama ve sentez
yapabilme becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. İleri seviyedeki matematik problemleri için gerekli olan yöntem ve
teoremler verilir, tartışılarak çözülür. Bu kulübe katılan öğrencilerin TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasına
katılmaları hedef alınır. Ayrıca okulun uygun gördüğü Matematik, Akıl Oyunları, Zekâ Oyunları vb. ulusal ve
uluslararası yarışmalara katılım hedeflenir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Matematik problemleriyle uğraşmaktan keyif almak,
 Matematiğin teorik kısmı ile uğraşmaktan keyif almak,
 Zeka ve strateji oyunlarına ilgi duymak,
 Bir önceki matematik dersi geçme notu 4 veya 5 olmak.
Kulüp Kuralları
 TÜBİTAK Olimpiyatlarına ve Zekâ Oyunlarına hazırlanma ve katılma bilinciyle kulüp çalışmalarını yürütmek,
 Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm soru ve aktiviteleri ciddi bir şekilde takip etmek ve
katılımcı olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
436 – Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler-Araştırma-Yaratıcılık-Drama-Teknik/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Destination ImagiNation (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı; yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
 Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
 Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,
 Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
 Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,
 Grup çalışmasına yatkın olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
 Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
 Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
 Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
 Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
 Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak, ayrıca takım çalışması
kurallarına ciddi şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
 Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil etmek,
 Farklı DI organizasyonlarına hazırlanmak ve bu organizasyonlarda görev almak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
437 – Fizik Olimpiyat Kulübü/Physics Olympiad Club
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 6 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, öğrencilerimizin fizik dersinden zevk almalarını sağlamak, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve
genç yeteneklerimizi teşvik etmek olarak tanımlanabilir. Öğrencilerimiz bu kulüpte belli bir program dâhilinde fizik
olimpiyat sınavlarına öğretmenleriyle hazırlanır. Kulüp, fizik konularına ilgisi olan öğrencileri bir araya getirir. Uzun
soluklu çalışma sorumluluğuna sahip ve yarışmalara katılmak için zaman ayırabilecek öğrenciler Fizik Olimpiyat
Kulübünü seçebilir. Ortaöğretim kurumlarında (lise) devam etmekte olan öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar
yapmaya özendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her
yıl ülke genelinde Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenir. Birinci Aşama Sınavlarında üstün başarı gösteren öğrenciler,
yaz hazırlık kurslarında eğitilir, ayrıca her daldan yaklaşık 40-50 kişilik başarılı bir grup aralık ayında yapılan İkinci
Aşama Sınavına davet edilir. İkinci Aşama Sınavlarında dereceye girenlere madalya ve para ödülü verilir. Bu
öğrenciler, Uluslararası Bilim Olimpiyatları için eğitilmek üzere kış hazırlık kurslarına davet edilir. Ayrıca, Türkiye
genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavında bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları
derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanır. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak
değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl
ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en
sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir.
Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
1. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
2. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
3. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
4. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
5. Yeni beceriler geliştirmiştir.
438 – İnteractive Physics
Kategori: Fen Bilimleri /Araştırma
9-10 ve 11. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Heyecan verici simülasyonlar hazırlayarak fizik dünyasını keşfetmeye, soyut kavramları görselleştirmeye ne dersiniz?
İnteraktif fizik programı her türlü fiziksel ortamı (ağırlıksız, hava sürtünmesiz) yaratabilmenizi, bu ortamlarda
istediğiniz şekilleri çizmenizi, daha sonra bu şekillere hız vermenizi, yuvarlamanızı, kısacası hayal ettiğiniz her türlü
mekanik fikirlerinizi canlandırmanızı sağlayan bir bilgisayar programıdır. Bu kolay kullanımlı program ile fen/ fizik
derslerinizdeki pek çok deneyi çok kısa sürede ve sınırsız tekrar imkânları ile yapabilirsiniz. Roketler, binalar, iş
makineleri, motosikletler çizip onları hareket ettirebilirsiniz. Fizik dersine ilgili, mevcut fizik bilgisini arttırmak isteyen
herkes kulübe katılabilir.
439 – Proje Kulübü – Fizik-Kimya-Biyoloji / Projects Club – Physics-Chemistry-Biology
Kategori: Fen Bilimleri /Araştırma CAS CREATIVITY
Lise sınıfları seviyesinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, öğrencilerimizin bilimden zevk almalarını sağlamak ve onlara ömür boyu bilimsel düşünme
alışkanlığını kazandırmaktır. Öğrencilere, okulda ve yaşamda iş bölümünün yararları anlatılarak öğrencilerin bu
çalışmayı fen ve teknoloji dalındaki gelişmelerle bağdaştırması, fen bilimleri ve teknik alanlarla ilgili inceleme,
araştırma ve üretkenlik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Kulüp, okulumuzda bilim ve teknolojiye ilgisi olan
öğrencileri bir araya getirir. Fen bilimlerinde araştırma, inceleme ve proje yapmaya ilgisi olan ve yarışmalara katılmak
için zaman ayırabilecek öğrenciler Proje Kulübünü seçebilir. Öğrenciler hazırladıkları projeler ile TÜBİTAK tarafından
düzenlenen proje yarışmasına katılırlar. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş
Sınavında bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları derece oranında ek puan alırlar. Öğrenci kulübü çalışmalarının IB
CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe
nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü rehber öğretmenleri bu konuda
öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol gösterir, denetler ve en sonunda
çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS Koordinatörünü bilgilendirir.
Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu
doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini form üzerinde işaretler. Rehber
öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
440 – CISCO – Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Kulübü/Cisco Computer Network Systems
Kategori: Bilgisayar-Teknoloji/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler; bilgisayar ağları, donanım ve işletim sistemlerini kapsamlı bir şekilde öğrenir ve yıl sonunda sınava
tâbi tutularak uluslararası geçerliliğe sahip Cisco sertifikası almaya hak kazanırlar. Çalışma dili İngilizce olan kulüpte
etkinlikler teorik ve pratik olarak bilgisayar laboratuvarlarında yapılır. Bu kulüp, ilgili öğrencilerimize sistem
mühendisliğinin kapılarını açacak ilk adımdır. Meslek seçiminde bilgisayar teknolojilerini düşünen öğrencilerimiz için
çok önemli bir kurs niteliğindedir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Bilgisayar teknolojilerine, donanım ve yazılım alanlarına ilgi duymak,
 İngilizce okuma, araştırma ve sunum yapmada yeterli seviyede olmak,
 Yıl boyunca aktivite saati dışında haftada bir gün okul çıkışı çalışmalarına katılmak,
 Evinde internet bağlantılı bir bilgisayara sahip olmak,
 Mühendislik seviyesinde çok ciddi bir çalışmayı okul dersleri ile beraber yürütebilme konusunda güçlük
yaşamayacak düzeyde bir akademik başarıya sahip olmak,
 Kulüp tarafından verilecek dönemsel sınavlara zamanında hazırlanarak, kulübü ciddi bir ders ortamı olarak
benimseyip sınavlarda yüksek başarıyı hedeflemek.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
441 – Avrupa Gençlik Kulübü/European Youth Club
Kategori: Sosyal Bilimler-Araştırma/CAS Creativity/Service (Konferans düzenlenmesi halinde “Service” olur.)
Lise sınıfları seviyesinde 15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Eyüboğlu Koleji Avrupa Gençlik Kulübü, lise öğrencilerinin dünya ve ülke sorunları hakkında genel kültürlerini,
araştırma, tartışma ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirir. Türkiye’nin yakın gelecekteki
hedefleri ve kulübün Avrupa Gençlik Parlamentosu ile ilişkileri doğrultusunda ele alınan konular çoğunlukla Avrupa
Birliği ve Türkiye ilişkilerini kapsamaktadır. Kulüp üyeleri yıl içinde 3 konferansa katılarak, farklı sorunları tartışan ve
çözüm önerileri üreten komitelerde çalışır ve ayrıca Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun işleyişi hakkında da uygulamalı
olarak bilgi edinir. Konferansların sonundaki Genel Kurulda her komitenin karar taslağı tartışılır ve oylanır. Kulüp
üyeleri Ulusal Seçim Konferansı’nda başarılı olursa Türkiye’yi, okulumuzun onayıyla temsil etme hakkını kazanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Uluslararası siyasi ve kültürel konulara ilgi duymak,
 Kültürler arası etkileşime ve bundan doğacak olumlu sonuçlara inanmak, olumsuz sonuçları araştırmak,
 Kendini ve grupları organize edebilmek, çalışkan ve özverili olmak,
 Gerektiğinde, uzun zaman alacak ve ön hazırlık gerektirecek okul içi ve dışı organizasyonlara katılmak,
 Sunum becerisi gelişmiş olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek ve yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere
yol gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
442 – Tarih Toplum ve Kültür Kulübü/Historical Society and Culture
Kategori: Sosyal Bilimler
Lise sınıfları seviyesinde 15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Tarih Toplum ve Kültür Kulübümüzün amaçları; öğrencilerin tarih, sanat, toplum ve kültür konuları hakkında
farkındalık kazanmaları ve bilgilenmelerini sağlamak, tarih ve kültür alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında
kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki
faaliyetler için bir çatı oluşturmak, akademik, sosyal ve sanatsal gelişimlerine, çağdaş, demokrat ve sosyal bireyler
olmalarına katkıda bulunmak, Atatürkçülük bilincini geliştirmek, tarih ile ilgili süreli yayınları, TV programları ve
internet sitelerini takip etmesini sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Kulüp Katılım Kriterleri:
• Sosyal Bilimlere ilgi duymak,
• Planlı ve sistemli çalışmaya istekli olmak,
• Disipline sahip olmak,
• Farklı beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için istekli olmak,
• Ekip çalışması ruhuna sahip olmak.
443 - Genç Girişimciler/Young Entrepreneurs Club
Kategori: Hobi-Yaratıcılık/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Lise düzeyindeki öğrencilerin pratik iş ve ekonomi bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Kulüp çalışmaları öğrencilere,
ekonomi alanında karar verme becerisi kazandırarak gelecekteki kariyerlerini belirlemeleri konusunda yol gösterir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Ekonomi ve üretim kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
 İş disiplinine sahip olmak,
 Pazarlama ve konuşma yeteneğine sahip olmak,
 Organizasyon becerisine sahip olmak, grup çalışmalarını ve sosyalleşmeyi sevmek,
 Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara katılabilmek,
 Yaratıcılık yönü gelişmiş olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
444 - Psikoloji Kulübü/Psychology Club
Kategori: Sosyal Bilimler-Felsefe Grubu/CAS Creativity
Lise sınıfları seviyesinde 15 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
Psikoloji Kulübü öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, çevrelerindeki
davranışları doğru yorumlamalarını sağlamayı hedefler. Birçok öğrencinin merak ettiği; "Niçin rüya görüyoruz? Bizi biz
yapan özellikler doğuştan mı geliyor? Öğrendiklerimizi neden unutuyoruz? İzlediğimiz filmler bizi nasıl etkiler?
Bilinçaltımızdaki düşüncelerimizi ortaya çıkarabilir miyiz?" gibi birçok sorunun cevabı kulüp çalışmalarında yanıt
bulur. Psikoloji Kulübünde öğrenciler aynı zamanda; kendini tanıma, empati yeteneği, hoşgörü, ön yargı gibi
psikolojinin temellerini oluşturan birçok kavramı hayata geçirip, insan ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda deneyim
kazanır. Öğrencilerin, kişilik oluşumlarının tam anlamıyla oturmaya başladığı, çevrenin aileden daha fazla etkili olduğu
lise döneminde öğrencilerin psikoloji konularını öğrenerek kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmeleri,
davranışlarının altında yatan nedenleri keşfedebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Yalnızca TM gruplarında
görülebilen bu dersin okulumuzda kulübü açılması birçok öğrenciye ulaşmamızı sağlayacaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri:
 Psikoloji alanına ilgi duymak,
 Okuma ve araştırma yapmayı sevmek,
 Yeni bilgiler öğrenmeye hevesli olmak,
 Farklı görüş ve fikirlere karşı saygılı olmak,
 Bilgisayar kullanımına yatkın olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
445 – Filmlerle Almanca/German through films
Kategori: Dil becerisi-Hobi/CAS Creativity
Kulüp; Lise sınıflarından 10 öğrenciden oluşur.
Sinemaya meraklı ve Almancasını hem görsel hem de işitsel olarak geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir kulüptür.
Öğrencilerimiz bu kulüpte yıl boyunca, öğrenmekte oldukları Almanca dilinde farklı ülkelerin hem kısa hem de uzun
metrajlı filmlerini izleme, izledikleri filmleri analiz etme ve bu vesile ile o ülkenin kültürünü öğrenme fırsatı bulurlar. Bu
sayede Almancalarını geliştirme imkânı yakalamış olurlar. İlgisi olan öğrenciler Almancada hazırlayacakları bir kısa film
çekme ve bunu sergileme imkânı bulabilirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sinema konusuna özel ilgisi olmak,
 Almancasını geliştirmeye istekli olmak,
 Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerin sinema kültürüne ilgisi olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
446 – Filmlerle İspanyolca/Spanish through films
Kategori: Dil becerisi-Hobi/CAS Creativity
Kulüp; Lise sınıflarından 10 öğrenciden oluşur.
Sinemaya meraklı ve İspanyolcasını hem görsel hem de işitsel olarak geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir
kulüptür. Öğrencilerimiz bu kulüpte yıl boyunca, öğrenmekte oldukları İspanyolca dilinde farklı ülkelerin hem kısa hem
de uzun metrajlı filmlerini izleme, izledikleri filmleri analiz etme ve bu vesile ile o ülkenin kültürünü öğrenme fırsatı
bulurlar. Bu sayede İspanyolcalarını geliştirme imkânı yakalamış olurlar. İlgisi olan öğrenciler İspanyolca olarak kısa film
çekme ve bunu sergileme imkânı bulabilirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sinema konusuna özel ilgisi olmak,
 İspanyolcasını geliştirmeye hevesli olmak,
 İspanya ve Latin Amerika sinema kültürüne ilgisi olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
447 – Pop Up Book Fransızca
Kategori: Dil becerisi-Hobi/CAS Creativity
Kulüp; Lise sınıflarından 10 öğrenciden oluşur.
Yıl boyunca öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirip, belirlenen dilde kendi ürünlerini ortaya çıkartması hedeflenir.
Yıl boyunca öğrencilerin 3 boyutlu hareketli kitaplar oluşturmaları amaçlanır. Bu çalışmalar teknoloji ile desteklenir.
Öğrenciler bu aktiviteleri yaparken öğrendikleri dili kullanarak kendi masal kitaplarını, hikâye kitaplarını, anı kitaplarını
yaratırlar. Bu çalışmalar öğrencilerin yabancı dil kitaplarına olan ilgisinin artmasına yardımcı olur, öğrencilerin hayal
gücünü geliştirir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Fransızca dilini geliştirmeye hevesli olmak,
 Yeni ürünler yaratmaya hevesli olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
448 – Pop Up Book İtalyanca
Kategori: Dil becerisi-Hobi/CAS Creativity
Kulüp; Lise sınıflarından 10 öğrenciden oluşur.
Yıl boyunca öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirip, belirlenen dilde kendi ürünlerini ortaya çıkartması hedeflenir.
Yıl boyunca öğrencilerin 3 boyutlu hareketli kitaplar oluşturmaları hedeflenir. Bu çalışmalar teknoloji ile desteklenir.
Öğrenciler bu aktiviteleri yaparken öğrendikleri dili kullanarak kendi masal kitaplarını, hikâye kitaplarını, anı kitaplarını
yaratırlar. Bu çalışmalar öğrencilerin yabancı dil kitaplarına olan ilgisinin artmasına yardımcı olur, öğrencilerin hayal
gücünü geliştirir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 İtalyanca dilini geliştirmeye hevesli olmak,
 Yeni ürünler yaratmaya hevesli olmak.
Öğrenci kulübü çalışmalarının IB CAS olarak değerlendirilebilmesi için öğrencilerin kulüp çalışmalarına başlarken bir
hedef belirlemeleri ve bu hedefe nasıl ulaşacakları konusunda bir plan yapmaları gerekmektedir. Öğrenci kulübü
rehber öğretmenleri bu konuda öğrencilere destek vererek, yıl içinde öğrencinin yaptığı çalışmalarda öğrencilere yol
gösterir, denetler ve en sonunda çalışmaları değerlendirerek hedefine ulaşıp ulaşmadığına karar vererek CAS
Koordinatörünü bilgilendirir. Kulüp rehber öğretmeni kulüp çalışmalarında öğrencinin başarılı olup olmadığını,
belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığını sene sonunda etkinlik değerlendirme formu “CAS report by the
supervisor” üzerinde belirtir. Bu formu doldururken özellikle öğrencinin 8 CAS kazanımından hangilerini elde ettiğini
form üzerinde işaretler. Rehber öğretmen öğrencinin çalışmaları konusunda istediği taktirde görüş de yazabilir.
CAS Kazanımları:
1. Öğrencinin kendi güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönleri konusunda farkındalığı artmıştır.
2. Öğrenci kendisine yeni, zorlayıcı hedefler belirlemiştir.
3. Öğrenci etkinlikler planlamış ve uygulamıştır.
4. Öğrenci başkalarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmıştır.
5. Öğrenci etkinliklerinde azim ve sebatla çalışmıştır.
6. Öğrenci küresel öneme sahip konularla ilgilenmiştir.
7. Öğrenci hareketlerinin etik açıdan yaratacağı etkiyi dikkate almıştır.
8. Yeni beceriler geliştirmiştir.
Download

Eyüboğlu Koleji ve Fen Lisesi