KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları
Haziran 2014
1.Bulunduğumuz odanın fiziki şartları yeterlidir.)ısınma, ferahlığı)
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
5
21.74
İyi
4
17.39
Orta
10
43.48
Kötü
2
8.70
Çok Kötü
2
8.69
Toplam
23
100
2.Büro malzemeleri yetrlidir. (Masa, sandalye vs.)
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
7
30.44
Orta
7
30.43
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
3.Araç ve gereçler yeterlidir. (bilgisayar, yazıcı, fotokopi vs.)
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
10
43.48
Orta
5
21.74
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
4.Kırtasiye malzemeleri yeterlidir. (Kağıt, kalem, dosya vs. )
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
10
43.48
İyi
12
52.17
Orta
1
4.35
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
5.Temizlik hizmetleri yeterlidir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
6
26.09
İyi
12
52.17
Orta
4
17.39
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
6.Güvenli bir çalışma ortamı sağlanmıştır.(Gizlilik vs.)
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
11
47.83
İyi
6
26.09
Orta
6
26.09
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
7.Meslek içi eğitim yeterli düzeydedir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
3
13.04
İyi
11
47.83
Orta
7
30.43
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
1
4.35
Toplam
23
100
8.Görevde yükselme adaletlidir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
5
21.74
İyi
8
34.78
Orta
8
34.78
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
1
4.35
Toplam
23
100
9.Eşit/adil bir görev dağılımı yapılmıştır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
4
17.39
İyi
10
43.48
Orta
7
30.43
Kötü
2
8.70
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
10.Personel sayısı yeterlidir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
4
17.39
İyi
8
34.78
Orta
9
39.13
Kötü
2
8.70
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
11.İş analizi ve görev tanımları yapılmıştır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
10
43.48
Orta
5
21.74
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
12.Yasal haklarımız korunmaktadır. (izin, rapor vs.)
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
12
52.17
İyi
7
30.44
Orta
4
17.39
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
13.Sevinçli ve hüzünlü günlerimizde birliktelik sağlanır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
7
30.43
İyi
7
30.43
Orta
7
30.44
Kötü
2
8.70
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
14.Yöneticim kendi görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
11
47.83
Orta
3
13.04
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
15.Yöneticim çalışan ile çalışmayanı birbirinden ayırt eder ve adil davranır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
9
39.13
Orta
4
17.39
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
16.Yöneticim davranış ve yönetim şekliyle personele örnek olur.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
10
43.48
İyi
9
39.13
Orta
4
17.39
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
17.Yöneticim mesleki donanıma sahiptir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
14
60.87
İyi
8
34.78
Orta
0
0
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
18.Yöneticim ile çözüm odaklı çalışabiliyorum.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
12
52.17
İyi
9
39.13
Orta
1
4.35
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
19.Yöneticim sorunlar karşısında her iki tarafı da ayrı ayrı dinler ve çözüm bulur.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
7
30.43
İyi
9
39.13
Orta
7
30.44
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
20.Yöneticim bana çalışma şevki verir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
10
43.48
Orta
5
21.74
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
21.Yöneticim değişime ve yeniliklere açıktır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
8
34.78
Orta
6
26.09
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
22.Yönetim ile çalışanlar arasında iyi bir uyum/işbirliği vardır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
9
39.13
Orta
5
21.74
Kötü
1
4.35
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
23.Görüş ve düşüncelerim dikkate alınır.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
9
39.13
Orta
6
26.09
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
24.Yöneticim bana işimle ilgili destek olur.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
11
47.83
Orta
3
13.04
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
25.Arkadaşlarımla takım çalışması yaparım.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
10
43.48
İyi
12
52.17
Orta
1
4.35
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
26.Arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alırım.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
11
47.83
İyi
10
43.48
Orta
2
8.69
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
27.Ortak karar alırken fikrimi rahatça söylerim.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
13
56.52
İyi
8
34.78
Orta
2
8.70
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
28.Çalışmalarım takdir görür.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
9
39.13
Orta
5
21.74
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
29.Görevimle ilgili her işin yapılış sürecini biliyorum.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
8
34.78
Orta
7
30.44
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
30.İşimle ilgili gereksinim duyduğum bir bilgiye/belgeye kolayca ulaşırım.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
8
34.78
İyi
12
52.17
Orta
3
13.05
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
31.Üniversitemizin diğer birimleri ile iş akışı beklenilen düzeydedir.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
6
26.09
İyi
6
26.09
Orta
7
30.43
Kötü
3
13.04
Çok Kötü
1
4.35
Toplam
23
100
32.Personel Daire Başkanlığı'nda çalışmaktan memnunum.
Frekans
Yüzde %
Çok İyi
9
39.13
İyi
9
39.13
Orta
5
21.74
Kötü
0
0
Çok Kötü
0
0
Toplam
23
100
Download

Frekans Yüzde % Çok İyi 5 21.74 İyi 4 17.39 Orta 10 43.48 Kötü 2