Çocuk Koruma Alanında Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitim Kursu
Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi-SAAF
21-22 Ekim 2014, Kadir Has Üniversitesi, Cibali
1) Eğitimin konusu, amacı ve temel ilkeleri:
Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi (Safeguarding Children Assessment and Analysis
Framework-SAAF), Büyük Britanya’da “Child and Family Training” kuruluşu tarafından geliştirilmiş olan ve
birçok ülkede eğitimi verilen yapılandırılmış bir değerlendirme ve analiz çerçevesidir. SAAF, çocuk koruma
alanında görevli uzmanlara, çocuğun kötü muamele sonucu önemli hasarlar aldığı veya alma ihtimali bulunan
zor vakalarda, kanıta dayalı değerlendirmeler yaparak çocuğun aldığı hasarları belirleme, koşullar aynı kaldığı
takdirde onun alabileceği hasarları öngörme, uygun müdahaleler uygulandığı takdirde sağlanabilecek olumlu
sonuçları tahmin etme, isabetli müdahaleleri planlama ve bunların sonuçlarını değerlendirme konularında
yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak yardımcı olmayı amaçlar. Çocuk için uygun bir müdahale planının
geliştirilmesi ve izlenmesi hedefini güden SAAF, çocuk ve ailenin hem sorunlu hem de güçlü yönlerinin incelenip
değerlendirilmesine olanak sağlar. Uzmanlara, bu süreçler boyunca açık görüşlülüklerini koruma, yargılarını
mevcut veriler üzerine temellendirme ve kararlarını disiplinler-arası makamlara ve mahkemelere dayanaklarıyla
sunma konularında rehberlik eder.
SAAF’ın temel ilkelerine göre tüm değerlendirme ve müdahaleler:






Çocuk-merkezli olmalıdır; çocuğun gelişimini temel almalıdır.
Bağlamsal olmalıdır; yani çocuğu, aile, çevre ve kültür bağlamları içinde ele almalıdır.
Hem güçlü yönleri hem de sorunlu yönleri saptamalıdır.
Açık görüşlülüğü ve analitik düşünmeyi içermelidir.
Kanıta dayalı bilgiler üzerine temellenmelidir.
Çocukların durumlarını iyileştirilmeyi hedeflemelidir.
2) SAAF eğitiminden yararlanacak kuruluşlar ve uzmanlar:
1.
2.
3.
Çocuk ve Aile Mahkemelerinde kötü muameleye uğrayan çocukları belirleme ve uygun müdahaleler
planlama göreviyle uğraşan sosyal çalışmacılar, psikologlar ve diğer uzmanlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kötü muameleye uğrayan çocukları belirleme ve uygun
müdahaleler planlama göreviyle uğraşan sosyal çalışmacılar, psikologlar ve diğer uzmanlar
Devlet ve üniversite hastanelerinde kötü muameleye uğrayan çocukları belirleme ve uygun müdahaleler
geliştirme göreviyle uğraşan sosyal çalışmacılar, psikologlar ve diğer uzmanlar
3) Eğitimin kim tarafından verileceği:
SAAF Eğitimi “Child and Family Training” kuruluşunun eğiticilerinden Sosyal Hizmet Uzmanı Stephen
Pizzey ile İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Proje Ekibinin işbirliğiyle verilecektir.
4) SAAF eğitiminin süresi, yeri, yöntemi ve dili:
SAAF eğitiminin yukarıda belirtilen kurumlardan toplam 30 (otuz) uzmana verilmesi planlanmıştır.
-Eğitimin tarihi, süresi ve yeri: İki tam gün sürecek olan eğitim 21-22 Ekim 2014’te Kadir Has
Üniversitesi, Cibali’de yapılacaktır.
-Eğitimin yöntemi: Eğitimin ilk gününde SAAF yöntemi belli vakalar örneğinde sunulacaktır. Eğitimin
ikinci gününde katılımcılar, Stephen Pizzey ve İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Proje Ekibi
süpervizyonunda, çiftli gruplar halinde SAAF’ı kendi izledikleri karmaşık bir çocuk istismarı ve ihmali
vakası örneğinde uygulayacak ve tartışacaklardır. Dolayısıyla, katılımcılardan eğitimin ikinci gününe
böyle bir vakayla ilgili bilgilerle gelmeleri beklenmektedir.
-Eğitimin dili: Her iki günün İngilizce-Türkçe-İngilizce anında-çevirileri İzmir Üniversitesi Proje Ekibi
tarafından yapılacaktır. Stephen Pizzey’in ilk gün sunacağı bilgilere ilişkin Powerpoint’ler ve
katılımcılara verilecek tüm eğitim materyalleri Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
5) Katılımcılara verilecek eğitim materyalleri ve sertifika:
-Eğitime katılan 30 uzmana, eğitimin ilk günü “Çocuk Korumada Değerlendirme ve Analiz Çerçevesi
Uluslararası Kullanıcı Kılavuzu”, ilk gün görüşme videosu izlenecek olan Ben Bradshow vakasına ilişkin
“Kayıt Kitapçığı” ve kendi vakalarıyla ilgili üzerinde çalışacakları “Kayıt Kitapçığı” verilecektir.
-21 ve 22 Ekim 2014’de iki günlük eğitimi tamamlayan 30 uzmana “Child and Family Training”
kuruluşu ve İzmir Üniversitesi tarafından hazırlanan bir sertifika verilecektir.
Eğitim Koordinatörü:
Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu
İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı
Başvuru ve Kurs Ücreti:
Kurs ücreti 140 TL olup başvurular kısa bir özgeçmişiniz ve iletişim bilgilerinizle birlikte
I. Uluslar arası Çocuk Koruma Kongresi Organizasyon Sekreteryası
www.cocukkoruma2014.org/contact.html web üzerinden,
veya [email protected] e posta adresinden yapılabilir.
Banka Adı ve Şubesi: YAPI KREDİ BANKASI - TEŞVİKİYE
Hesap Adı: COMET Kongre Organizasyon Turizm ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş.
TL Hesap No: 94333857
TL IBAN No: TR54 0006 7010 0000 0094 3338 57
Tel: 0212 234 4101
Faks: 0212 234 4102
Download

Çocuk Koruma Alanında Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitim Kursu