1- Sayfanıza üst bilgi ekleyiniz. ÜstBilgi içerisine Kırmızı renkte adınızı
soyadınızı yazınız.
2- Sayfanıza Altbilgi ekleyiniz. Alt bilgi içerisine Okulunuzun adını ve sayfa
numarasını ekleyiniz.
3- Aşağıdaki boşluğa şekillerden bir dikdörtgen ekleyiniz. Dikdörtgenin içi
kırmızı renkte olacak ve içerisine beyaz renkte adınızı yazınız.
4- WordArt (Süslü Karakter) kullanarak aşağıdaki boşluğa adınızı soyadınızı
yazınız.
5- Aşağıdaki şeklin içerisine bir resim ekleyiniz.
6- Aşağıdaki boşluğa bir resim ekleyiniz resmin üzerine adınızı yazınız.
7- Aşağıdaki tablonu aynısını oluşturunuz.
Download

1- Sayfanıza üst bilgi ekleyiniz. ÜstBilgi içerisine Kırmızı