02.07.2014/
Sayın Üyemiz
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak; varlık sebebimiz siz değerli
üyelerimizin rekabet gücünün artırılması, Çanakkale’nin hakettiği konuma
gelmesi için çalışıyoruz.
Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Çanakkale’miz; tarihse tarih,
turizmse turizm, tarımsa tarım, kültürse kültür, eğitimse eğitim, marka ise
marka her alanda dünyada yarışacak potansiyele sahip. Ancak ne yazık ki bu
potansiyele rağmen gelişim hızı bu potansiyele yakışmıyor
“Çanakkale: adı büyük, kendi küçük” tanımlaması adeta bir marka gibi,
slogan gibi yapıştı. Göç veriyoruz, çocuklarımız ekmeğini başka illerde arıyor,
yatırım yapmıyoruz, yapmak isteyenlere yaptırmıyoruz. Emekli şehri, en fazla
yaşlı nüfüsa sahip olma özelliği ile övünüyoruz. 100 yıl önce bu kutsal
topraklarda zor şartlarda verilen mücadeleyi, geldiğimiz yüzyılda teknolojik
çağda veremiyoruz.
Adı büyük Çanakkale, kendi de büyük olmalı , büyük şehir olmalı, tarihine,
şanına yakışmalıdır. Bir olunca, birlik olunca, inanınca ve isteyince, Çanakkale
Ruhu ile aşılamayacak engelimiz , tamamlanmayacak eksiğimiz olmayacaktır.
Tek yapacağımız elimizi taşın altına hep birlikte koymak.
Değerli üyelerimiz; 48- 53 no’lu tutanaklarımızı bilgilerinize sunarken içinde
bulunduğumuz Ramazan ayının tüm insanlığa huzur, bolluk bereket getirmesi,
birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını diliyoruz.
GIDA İHTİSAS OSB
Gıda İhtisas OSB ile ilgili olarak Çanakkale Valiliği- İl Özel İdaresi ve Ezine Belediyesine
yazı yazıldığı ve uygunluk görüşü istendiği belirtildi. Ezine Belediyesinden uygunluk
görüşünün alındığı, diğer iki kurumdan da uygunluk görüşünün beklendiği belirtildi.
Bakanlığa sunulmak üzere görüş istenen kurumlardan Çanakkale Valiliği ve İl Özel
İdaresinden henüz cevap gelmediği belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Selçuk
Semizoğlu ve Mustafa Kansu Gıda İhtisas OSB’nin Odamız tarafından işletilmesi önerisi
kabul edilerek Gıda İhtisas OSB kurulması halinde ortak almadan Odamız tarafından
işletilmesine oybirliği ile karar verildi. Bilgi edinildi.
Sayın Üyemiz,
Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Sayın Valimizin tevdi ettiği görev üzerine
Gıda İhtisas OSB kurulması için ön çalışmaları yapıyoruz. Çanakkale’nin
tarımda yaşadığı sıçrama ve başarıyı fiziki koşullarla destekleyerek
uluslararası pazarlarda da rekabet gücünü artıracak gıda ihtisas OSB’yi
Çanakkale’ye kazandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız onay aşamasına gelince
Meclisimize arz ederek Bakanlığa müracaat için gerekli kararı alacağız.
TOBB’NİN SOMA İLÇEMİZDEKİ MADEN KAZASI İLE İLGİLİ BAŞLATTIĞI
BAĞIŞ KAMPANYASI
TOBB’nin 15.05.2014 tarihli yazısı okundu. Soma İlçemizde meydana gelen maden kazası
sebebi ile mevzuat hükümleri çerçevesinde bir bağış kampanyası düzenledikleri ve
5.000.000,00 TL bağışta bulunarak bu kampanyayı başlattıkları, kampanyanın tüm
üyelerimize duyurularak destek verilmesinin istendiği anlaşıldı. Tüm üyelere duyurulmasına
ve Oda olarak 5.000,00 TL bağışta bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ YAZISI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarihli yazısı okundu. Mesleki eğitim yaptırmakla
yükümlü işletmelerin eğitime uygunluğu ile mesleki eğitim görecek öğrenci sayılarının
belirlenmesi amacı ile oluşturulacak İşletme Belirleme Komisyonu’nda görev yapmak üzere
Odamızı temsilen üye görevlendirilmesinin istendiği anlaşıldı. Meclis Üyesi Ayhan Çetin’in
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SALON
TAHSİSİ TALEBİ
Çanakkale İl Özel İdaresi’nin 13.05.2014 tarihli yazısı okundu. Mimari proje yarışmalarının
sergilenmesi için 06-21 Haziran 2014, 16-27 Temmuz 2014, 11-22 Ağustos 2014
tarihlerinde Akçansa Salonu’nun ve ayrıca 21 Haziran- 19 Temmuz – 16 Ağustos tarihlerinde
bir toplantı salonunun tahsisini talep ettikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine
karar verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarihli yazısı okundu. 26 Mayıs 2014 tarihinde
“Ambulans Sürücülüğünde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” için üç adet
eğitim odasının tahsisini talep ettikleri anlaşıldı. Uygun buluınarak oybirliği ile tahsisine karar
verildi.
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ
KOSGEB ile ortaklaşa düzenlediğimiz girişimcilik eğitimleri hakkında bilgi verildi.
İŞKUR’un talebi üzerine İŞKUR ile işbirliği içinde yapılacak eğitim için noter çekilişinin
22.05.2014 tarihinde İçdaş Salonunda yapılacağı, kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük
harçlık ödeneceği belirtildi. Uygun bulunarak eğitimlerde İŞKUR ile işbirliği yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz gibi KOSGEB işbirliği ile yeni girişimcilik eğitimleri veriyor,
girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek için sürekli gündemde tutuyoruz. Bu
eğitimleri yılda 6 defa yeni girişimci adayları ile buluşturan ve noter çekilişi ile
kursiyerleri belirleyen başka bir oda veya kurum yok. İnanıyoruz ki, rekabete
dayalı özel girişimcilik ne kadar gelişirse o ülkede ekonomik refah düzeyi o
kadar yükselir. Çünkü girişimcilik ekonomik büyüme ve kalkınmanın
motorudur. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin kendi işyerlerini
açtığını görmekten mutluluk duyuyoruz
KEPEZ BELEDİYESİ İÇİNDEKİ İMARLI ALANLARIN TARIMSAL ALANA
DÖNÜŞMESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Barış Yüksel’in talebi üzerine gündeme alınan konu
görüşüldü. 23.05.2014 Cuma Günü Çanakkale Ticaret Borsası’nda bu konuyu da içine alan,
Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” çalışmaları
sonucunda hazırlanan Nihai Plan değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisi verildi.
Katılınmasına ve tüm üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.
Değerli üyelerimiz,
Çanakkale’nin gelişimi yönünde çok önemli olan bu toplantıyı tüm üyelerimize
duyurarak katılım sağlamalarını istedik. Görüş ve değerlendirmelerin alındığı
toplantıda yetkililer bilgilendirmede bulundular ve verilen katkılar ışığında yıl
sonuna kadar bu çalışmayı sonlandırmayı planladıklarını belirttiler.
Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras olan yaşanabilir bir
çevreden asla ödün verilmeden , çevresel ve ekonomik anlamda kente katkısı
olmayan faaliyetlerin uygun yerlere yönlendirileceğine, imar anayasası olarak
adlandırabileceğimiz çevre düzeni planının Çanakkale için en iyisi olarak
sonuçlandırılacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz.
BOZCAADA VE ECEABAT İLÇE TOPLANTILARININ PLANLANMASI
Önümüzdeki hafta ÇTSO ARGE ve Kale Pratt & Whitney Uçak Motor Sanayi A.Ş.
tesislerinin açılışlarına katılım sağlanacağından bir sonraki hafta değerlendirilmesine oybirliği
ile karar verildi.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NÜN YAZISI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’nün 21.05.2014 tarihli yazısı okundu. Tıbbi
malzeme ve demirbaş alımlarında yerel firmalara öncelik verilmesi konusunda ilettiğimiz
Komite görüşüne cevaben olduğu ve mevcut alımların ilgili mevzuat kapsamında yapıldığının
iletildiği anlaşıldı. İlgili komiteye iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YAZILARI
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarihli yazısı okundu. Games of Troy
arazisinin, Müdürlük bünyesinde görev alan arama ve kurtarma teknisyenlerinin fizik, spor
ve kondisyon faaliyetlerinde bulunmalarına yönelik olarak 15 Mayıs- 31 Aralık 2014 tarihleri
arasında Perşembe günleri 08.00 – 17.00 saatlerinde tahsisini talep ettikleri anlaşıldı.
Teknopark’ın faaliyete geçeceği ve yıllık 60 günlük kullanım hakkımız olduğundan konunun
Üniversite ile görüşülüp değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 14.05.2014 tarihli yazısı okundu. 13 Mayıs 2014
tarihinde Soma İlçemizde meydana gelen maden ocağı kazası sebebi ile Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı’nın başlattığı kampanya hakkında bilgi verildiği anlaşıldı. TOBB
tarafından açılan kampanyaya katıldığımızın iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÇANAKKALE KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ’NİN YAZISI
Çanakkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 21.05.2014 tarihli yazısı okundu. 10.06.2014
tarihinde yapılacak olan Genel Kurula Odamızı temsilen 15-25 yaş arası 1 temsilci
görevlendirilmesinin istendiği anlaşıldı. Ömer Faruk Ataç’ın görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
AZAMİ FİYAT TARİFE TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
“Çayeli Çakır Kardeşler Unlu Mamulleri Gıda Canlı Hayvan Enerji ve İnşaat Sanayi Ticaret
Limited Şirketi, Tadımsı Unlu Mamuller Turizm İnşaat Özel Eğitim Gıda Sanayi Ticaret
Limited Şirketi, Ayşegül Okur Erkan - Ayışığı Güzellik Salonu, Çanakkale Hizmet Grupları
İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çelik Grup Dayanıklı Tüketim Malları Unlu
Mamüller Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali Karaman - Kurtuluş
Ekmek Fabrikası, Trova Şarapçılık ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Balcı Un
Mamülleri,Nakliye ve Ticaret Limited Şirketi ve Yayım Turizm, Nakliye ve Ticaret Limited
Şirketi” nin Azami Fiyat Tarifeleri ile ilgili yazıları okundu. İlgili Komiteler tarafından
uygun bulunan Azami Fiyat Tarifelerinin aşağıdaki gibi onaylanarak Meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİTE BAŞKANLARI TOPLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Komite Başkanları toplantısı değerlendirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin
anaokulu, süt ürünleri satışı, hediyelik eşya satışı, öğrencilere tur gezisi gibi konularda haksız
rekabete yol açtığının gündeme getirildiği belirtildi. Konu ile ilgili Rektörden randevu
alınarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
"Kış Uykusu" isimli filmi ile 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye
büyük ödülünü alan Yenice’li Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Odamıza davet edilmesinin
istendiği belirtildi. Meclis Başkanı Osman Okyay’a iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Ülkemizde üst üstte yaşanan afet ve üzücü olaylardan sonra yaşanan güzel bir
olayla bir nebze de olsa nefes aldık ve gururlandık. Hemşehrimiz Nuri Bilge
Ceylan’ın dünya çapında bir ödül alması hepimizi sevindirdi. Kendisini bizlere
yaşattığı bu gururdan dolayı tebrik ediyor, en kısa zamanda Odamızda
görmeyi ümit ediyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 21.05.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu
kararı ile TBMM’ne arzı kararlaştırılan “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı” hakkında görüşüldü . Tasarının incelenmek üzere
Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Değerli Üyelerimiz,
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında
Kanun Tasarısı” 28 Haziran 2014 Cumartesi günü Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun ile; Gelibolu’da tarihi, kültürel ve manevi değerler ile doğal dokuyu
koruyacak tarihi alan oluşturulacak ve bunu, kurulacak olan Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yönetecek.
Türk ve Dünya tarihinde son derece büyük önemi olan Çanakkale’mizin tarihi
dokusunun korunması, buraya ait planların tek elden daha hızlı ve zamanında
gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan ve merkezi Çanakkale’de
olacak
Başkanlığın bütçesine Odamızın bütçe gelirlerinden % 1 oranında katkı
vereceğiz.Katılım payımız yılda 20.000 TL civarında sembolik bir rakam
olacaktır. Bu karar Odamız için bir onurdur.
Başkanlığın, Çanakkale Zaferini kazandıran yüksek ruhun yaşatılmasına ,
tarihi alanın önemine, değerine uygun korunmasına katkı sağlayacak
çalışmaları zamanında ve en doğru şekilde yapacağına olan inancımızla
Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyoruz.
Böylesine önemli bir kurumun çalışmalarının takipçisi olmak Çanakkale’de
yaşayanlar olarak hepimizin görevimizdir.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
-
Toplantıya katılan TÜRSAB Çanakkale Böllge Yürütme Kurulu Başkanı Turgay
Kılıç, İsmet Balkan ve Sevil Ersöz 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan toplantıda istenen
çalışmayı sundular. 2015 yılında oda ve borsaların İlimizi ziyaretleri ile ilgili olarak
günübirlik, 1 günlük ve 2 günlük program yaptıkları alternatif program hazırladıkları
görüldü. İlgili Yönetim Kurulu üyeleri ile tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
11 Haziran 2014 tarihli toplantının Biga’da İÇDAŞ tesisinde yapılmasına oybirliği ile
karar verildi.
YAT LİMANI VE ÇANAKKALE KRUVAZİYER İSKELESİ
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İlhan Yürükçü, kruvaziyer iskelesi ve yat limanı ile ilgili 10
Haziran 2014 tarihinde bir panel düzenleneceğini belirtti. ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde
yapılacak panelin Meclis ve Komite Üyelerine de duyurulmasına ve katılım sağlanmasına
oybirliği ile karar verildi.Karacaören Akbaş projesinin de gündeme getirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Sayın Üyemiz, İlgili kurumlar, uzmanlar ve konu ile ilgili profesyonellerin
katıldığı toplantıya ev sahipliği yaptık. Katılımcılar fikirlerini paylaştılar.
Dileriz ki bu çalışmalar meyvesini verir ve, turizm kenti Çanakkale’de hala bir
yat limanımız ve kruvaziyer iskelemizin olmamasının bizlere verdiği ızdırap da
son bulur.
GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.’NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
İLE İLGİLİ YAZISI
Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş’nin 22.05.2014 tarihli yazısı okundu. 14.06.2014
Cumartesi günü TOBB’da Olağanüstü Genel Kurulu yapılacağı belirtilerek katılım
sağlanmasının istendiği görüldü. Yönetim Kurulu Sayman Üye Güven Barış Yüksel’in
Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyemiz Güven Barış Yüksel Odamızı temsilen GTİ Genel
Kuruluna katılmış ve alınan kararlar hakkında Yönetim Kurulumuzu
bilgilendirmiştir. Şirketin halka açılma kararı aldığını , hisse değerlerinin
yükseleceğini belirtmiştir.
Sayın Üyemiz, Odamızı temsilen katılım sağlanan yurtiçi ve yurt dışı
görevlendirmelerde Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi aralarında aldıkları
prensip kararı ve Meclisimize de arz ettikleri gibi konaklama, ulaşım vs her
türlü masraflarını kendilerini karşılamaktadırlar. Yönetim Kurulu dışındaki
görevlendirmelerde ise Oda bütçesinden karşılanmaktadır.
RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarih ve 2370 sayılı yazısı okundu. İlimiz,
Cevatpaşa Mah. 596 ada, 178 parsel, 2. Kat, 3 nolu bağımsız bölüm gayrimenkulün bedeli
sorulduğu anlaşıldı. Yapılan incelemeler değerlendirildi ve söz konusu taşınmazın değerinin
87.650,00 TL olabileceği takdir ve tespit edildi.
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün bila tarih ve 2370 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Yapıldak
Köyü Saltı Mevkii 1837 parselde 495,11 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın bedeli
sorulduğu anlaşıldı. Yapılan incelemeler değerlendirildi ve söz konusu taşınmazın değerinin
52.000,00 TL olabileceği takdir ve tespit edildi.
KOCATEPE CAMİ DERNEĞİ’NİN YAZISI
Kocatepe Cami Derneği’nin 02.06.2014 tarihli yazısı okundu. Gökçeada merkezli depremde
cami ve minarede hasar olduğu ve tadilatlarının yapılabilmesi için 100.000-115.000 TL gibi
bir bütçeye ihtiyaçlarının olduğu belirtilerek destek talep ettikleri anlaşıldı. Geçmiş olsun
dileklerimiz ile birlikte bütçemizin müsait olmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
-
-
-
30 Mayıs 2014 tarihi itibarıyle Oda aracının 95.460 km olduğu bilgisi verildi
.
ESS Yapı Yatırım A.Ş’nin yazısı okundu. ÇTSO Çanakkale Evi’nde 15-22 Haziran
2014 tarihleri arasında dünyada ilk defa yapıldığını belirttikleri Çanakkale temalı
savaş ve mizah sergisi açma talepleri olduğu anlaşıldı. Uygun bulunarak tahsisine
oybirliği ile karar verildi.
Handan Cengiz’in yazısı okundu. 08-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Truva konulu
tahta baskı ve vitray çalışması sergisi için ÇTSO Çanakkale Evi’nin tahsisini talep
ettiği anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi.
AtölyeSAK Resim Atölyesi’nin yazısı okundu. 01-10 Ekim 2014 tarihleri arasında
ürettikleri eserlerin sergisi için ÇTSO Çanakkale Evi’nin tahsisini talep ettiği
anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi
ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Dilek Vural’In yazısı okundu. Öğrencilerinin
çalışmalarından oluşan sergi için ÇTSO Çanakkale Evi’nin tahsisini talep ettiği
anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi
Değerli Üyelerimiz,
Bir yıl önce Çanakkale’ye armağan ettiğimiz ÇTSO Çanakkale Evi’ne gelen
yoğun talepler, artan ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin memnuniyeti bizleri de
memnun ediyor. Çanakkale Tanıtım Filmlerimizin de gösterilmeye başlandığı
Evimizin gelişimi yönünde sizlerin fikirlerini ve önerilerini bekliyoruz.
-İş Bankası’nın yazısı okundu. Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili 11.06.2014 tarihinde ÇTSO
Kongre Fuar Merkezi İÇDAŞ Salonunda bir konferans düzenlenmek istedikleri anlaşıldı.
Uygun bulunarak oybirliği ile ücretsiz tahsisine, üyelere duyurulmasına karar verildi.
Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Kongre Fuar
merkezimizde gerçekleştirildi.
İlimizde ne yazık ki riskli yapı durumunda pek çok bina tespit edildiği, sayısının
çok daha artacağı uzmanlarca ifade edildi.
Üst üste yaşanan afet ve depremlerden sonra gereken derslerin çıkarılmış
olmasını, yetkililer ve vatandaşlar tarafından daha duyarlı olunmasını
diliyoruz.
-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin yazısı okundu. 06-08 Haziran 2014 tarihleri
arasında Derneklerinin Okul programı için İÇDAŞ Salonunun tahsisini talep ettikleri
anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile ücretsiz tahsisine karar verildi.
Sayın Üyemiz,
Kongre Fuar Merkezimiz , çok önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nin 3 günlük okul programı İÇDAŞ
Salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılar Çanakkale’den memnuniyetle
ayrıldılar, böyle bir merkezi kazandıran Odamıza teşekkürlerini sundular.
Teşekkürün gerçek adresi siz değerli üyelerimizdir.
Üyelerimizin gücü ile çok daha faydalı eserleri
kazandırabiliriz, yeter ki inanalım ve yürekten isteyelim.
ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI
BEKLENTİLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VE
Çanakkale’mize
PROJELERİMİZİN,
İŞ
DÜNYASI
Genel Sekreter Sema Sandal, “Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale” isimli projemizn GMKA
tarafından desteklenme kararı alındığını belirtti. Proje ile ilgili 18-19 Haziran tarihlerinde
sözleşme imzalanması gerektiğini belirterek teminat mektubu ve diğer belgelerin hazırlanması
gerektiği bilgisini verdi. Teminat mektubu için bankaya müracaat edilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Sayın Üyemiz,
“Anadolu’nun Anahtarı Çanakkale” projemiz Güney Marmara Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenme kararı ile kabul gördü.
Kordonda deniz içinden yükselecek olan su perdesiyle; Çanakkale’mizin
değerlerini tanıtacak film gösterimleri yanı sıra, rengarenk ışık ve su
gösterileri ile; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimiz yaşamına
yeni bir renk armağan etmiş olacağız.
Su Perdesi; Çanakkale’de yaşayanlarla birlikte Çanakkale’ye dışarıdan
gelenlerin zihninde birbirinden güzel görüntülerin kalmasını sağlayacak,
boğazın sularında tarih yeniden yaşatılacaktır.
GIDA ÇARŞISI/ HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI
8 ve 10. Komiteler tarafından gündeme getirilen gıda ve inşaat malzemeleri sektöründe
faaliyet gösteren üyelerimizin belli bir bölgede faaliyet göstermesi ile ilgili olarak site
kurulması çalışmaları görüşüldü. Komitelerden beklenen talep ve taahhütlerin gelmediği
belirtilerek komite başkanlarına tekrar yazı yazılmasına, bu arada emlakçılara yazı yazılarak
uygun arazi için yer ve fiyat araştırması yapılmasına, Milli Emlak Müdürlüğünden bilgi
alınmasına oybirliği ile karar verildi.
Değerli Üyelerimiz,
Hırdavat ve inşaat malzemeleri ile gıda konusunda faaliyet gösteren
üyelerimizin kümelenme modeli ile bir arada olarak toplu ve perakende satış
yapacakları birer site oluşturma talepleri üzerine Yönetim Kurulu olarak
çalışma başlattık. Kentimize yakın ve bu amaca uygun hazine ve özel arazileri
belirlemek, uygun olarak değerlendirdiklerimizi satın alınması veya tahsisinin
sağlanması suretiyle üyelerimiz hizmetine sunmak için bizzat çalışmaktayız.
Komite Başkanlarına yazı yazarak ilgili sektördeki üyelerimizden talep ve
taahhütlerini, katlı veya geniş bir alanda mı konumlanmak istedikleri gibi
bilgileri toplamasını istedik.
Yönetim Kurulumuzun uygun arazi arayışı devam etmektedir. Bu konu ile
ilgili başta sektördeki üyelerimi olmak üzere tüm üyelerimizin de görüş ve
desteklerini bekliyoruz.
RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Lapseki Mal Müdürlüğünün yazısı okundu. Mülkiyeti Hazineye ait, Gazi Süleyman Paşa
Mahallesi Şekerkaya Mevkiinde bulunan arsa vasıflı 8.741,54 m² taşınmazın günün
rayiçlerine göre alım satım değerinin sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değerlendirildi
ve söz konusu arsanın m² birim fiyatının 60,00 TL ila 80,00 TL arasında olabileceği takdir ve
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Çanakkale Kent Konseyi’nin yazısı okundu. 17.06.2014 tarihinde Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılacağı anlaşıldı. Odamızı temsilen Kürşat Tuna’nın katılmasına oybirliği ile
karar verildi.
TÜRKMEN HAVACILIK A.Ş. UÇUŞ EMNİYET MÜDÜRÜ TANER ÖZTÜRK’ÜN
ZİYARETİ VE ÇANAKKALE HAVA ULAŞIMI İLE İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞIMI
Türkmen Havacılık A.Ş. Uçuş Emniyet Müdürü Taner Öztürk İlimizde hava ulaşımı
alternatifleri ile ilgili düşüncelerini aktardı. Karaya ve denize inen deniz uçağı, kiralık, satılık
çeşitli alternatiflerden bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunması istendi.
Değerli Üyelerimiz,
Bildiğiniz gibi Çanakkale’mizde hava ulaşımında yıllardır bir türlü istenen
istikrar sağlanamadı. Havaalanımız var. Pisti uzatılmış durumda ve bütün
uçuşlara müsait.
Devlet havaalanı yapıyor, ama biz uçuşları sağlayamıyoruz. Bu imkanı
kullanmak yerine yakınarak zaman harcıyoruz.
Yakın çevremizde çok güzel örnekler var.
Bursa Belediyesi hava, kara, deniz ulaşımının hepsini çözmüş durumda. Kendi
feribotu, uçağı, helikopteri bile var.
Çanakkale olarak birlik ve beraberlik içinde kendi uçağımızı alabilir, her yere
uçabiliriz.
Çanakkale her yere, herkes Çanakkale’ye ulaşır.
Birlik olup, Çanakkale için çözüm üretmek adına uçuş alternatifleri ile ilgili bir
araştırma yapıyoruz.
Daha başlangıçta Çanakkale’nin gücü ve girişimci ruhu kendini göstermiştir.
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sayın Güven Barış Yüksel Haziran Meclis
toplantımızda “ Hava ulaşımı ile ilgili Başkanımızın sözü var, 200.000 $
benden dedi, Osman Bey de 200.000 $ veriyor, benden de 200.000 $ ,
arkamızdan gelecek pek çok Meclis Üyesi arkadaşımız da var “ diyerek
heyecanını ve desteğini ifade etmiştir.
Çalışmamız tamamlandığında sizlerle paylaşılacaktır.
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TOPLANTI İLE
İLGİLİ YAZISI
İl Planlama ve Kooordinasyon Müdürlüğü’nün 11.06.2014 tarihli yazısı okundu. 2014 Yılı
II.Dönem değerlendirme toplantısının 10 Temmuz 2014 Perşembe günü Odamızda yapılacağı
anlaşıldı. Odamızı temsilen Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan’ın ve müsait olan Yönetim
Kurulu üyelerinin katılmasına oybirliği ile karar verildi.
TOBB’NİN SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI İLE İLGİLİ
YAZISI
TOBB’nin 12.06.2014 tarihli yazısı okundu. 26.06.2014 tarihinde sigorta acenteleri İl
Delegelerine yönelik bir bilgilendirme ve istişare toplantısı yapılacağı ve delegelerin
toplantıya katılımlarının sağlanmasının istendiği, konaklamaların Birlik tarafından
karşılanacağı anlaşıldı. Delegelerin toplantıya katılmak üzere görevlendirilmelerine ve
Odamıza kayıtlı delegelerin ulaşım masraflarının karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TOBB’NİN MECLİS ÜYELERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ İLE İLGİLİ YAZISI
TOBB’nin 05.06.2014 tarihli yazısı okundu. Meclis Üyelerine Birliğin ve iştiraklerinin
kurumsal yapısını ve hizmetlerini tanıtmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler
hakkında bilgilendirmek amacıyla bilgilendirrme seminerleri yapılacağı ve 2014 Eylül- 2015
Mayıs döneminde 30 kez tekrarlanacağı , başvuruların bireysel yapılacağı ve seminer
süresince öğle yemeklerinin TOBB tarafından karşılanacağı anlaşıldı. Mecliste duyurulmasına
oybirliği ile karar verildi.
TOBB’NİN KREDİ KART SAYISI İLE İLGİLİ YAZISI
TOBB’nin 05.06.2014 tarihli yazısı okundu. Banka kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile getirilen kredi kartı taksit
sınırlaması ile ilgili olarak 6. Komitenin talebi üzerine ilettiğimiz 17.04.2014 tarihli yazımıza
cevaben konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna intikal ettirildiğinin
bildirildiği anlaşıldı. Bilgi edinildi ve ilgili Komiteye iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
4 NO’LU KOMİTENİN AZAMİ FİYAT TARİFE TALEBİ İLE İLGİLİ KARARI
4 no’lu Komitenin 14 no’lu kararı okundu. Toksan Unlu Mamuller Gıda Pazarlama Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi ve Şenavcu Unlu Mamuller Gıda, Turizm, İnşaat, Madencilik, Emlak,
Otomotiv, Kozmetik, Petrol, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” nin Azami Fiyat Tarifeleri ile
ilgili talepleri görüşüldüğü ve 250 Gr Pidenin Çanakkale İl ve İlçelerinde 1,25 TL, ekmek
ve ekmek çeşitleri için talep edilen tarifelerin ise 18 Şubat 2014 ve 27 Mayıs 2014 tarihlerinde
yapılan komite toplantılarında belirlendiği gibi verilerek aşağıdaki şekilde sunulduğu
anlaşıldı. Uygun bulunarak Meclise arzına oybirliği ile karar verildi.
İZMİR TİCARET ODASI’NIN TÜRKİYE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM
SANTRALLERİ DERNEĞİ KURULUŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ YAZILARI
İzmir Ticaret Odası’nın 16.06.2014 tarihli yazısı okundu. Doğalgaz kombine çevrim
santrallerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla dernek kurma yönünde çalışmaları olduğu
belirtilerek kuruluş sürecinde yer almak üzere faaliyet gösteren üyelerin teşvik edilmesi
konusunda destek bekledikleri anlaşıldı. İlgili üyelere bilgi verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
UMAT A.Ş.NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI
UMAT A.Ş.’nin 12.06.2014 tarihli yazısı okundu. Olağan Genel Kurul toplantısının 30
Haziran 2014 tarihinde yapılacağı anlaşıldı. Katılım sağlanmamasına oybirliği ile karar
verildi.
TÜRSAB
ÇANAKKALE-KÖRFEZ
BÖLGE
YÜRÜTME
KURULUNUN
ÇANAKKALE UÇUŞLARI İLE İLGİLİ
ARAŞTIRMA ÇALIŞMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Çanakkale Valisi Sayın Ahmet Çınar’ı ilimizin hava ulaşımı ile ilgili konuda makamında
ziyaretinde talep ettiği rapor üzerine TÜRSAB Çanakkale BYK Başkanı ve Meclis Başkan
Yardımcısı Turgay Kılıç tarafından sunulan araştırma çalışması değerlendirildi. Ön yazı ile
Çanakkale Valiliğine iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
İlimizin hava ulaşımı ile ilgili Meclis Başkan Yardımcımız Sayın Turgay Kılıç
tarafından hazırlanan rapor Çanakkale Valiliğine iletilmiştir.
12.KOMİTE TALEBİ ÜZERİNE YAPILAN ANKETİN SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİ VERİLMESİ
12.Meslek Komitesi talebi üzerine komitenin hazırladığı sorular üzerinden Odamız personeli
tarafından yapılan anket sonuçları değerlendirildi.
Anket sonuçları aşağıdaki gibi basına açıklanmasına oybirliği ile karar verildi:
“İşletme maliyetleri, enerji ve kiralar nedeniyle kazancımız hızla düşüyor, Belediye
acilen otopark sorununu çözmeli
Çanakkale Çarşı Caddesi esnafının büyük bölümü, kazancının önceki yıllara göre düşüş
gösterdiğini, bunda en önemli nedenin Çarşı bölgesindeki otopark sorunu ve satın alım
düşüklüğü ile vergi oranlarının yüksekliği olduğunu belirtti. Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası’nın 12 Nolu Komitesi’nin talebi üzerine Çarşı Caddesi esnafına yönelik olarak
düzenlediği ankette, katılımcıların büyük bölümü, nitelikli eleman, haksız rekabet ve
internetten alışverişin de işlerin bozulmasına neden olduğunu vurgularken, katılımcıların
yüzde 83 gibi büyük bir bölümü ÇTSO çalışmalarından memnun olduğunu belirtti.
ÇTSO tarafından Ahmet Uslu, Deniz Ok Özbaşaran, Levent Karaca, Fatih İş ve Şeyip
Köroğlu’dan oluşan 12 Nolu Komitenin talebi üzerine, Çarşı Caddesi ve çevresindeki esnafa
yönelik olarak düzenlenen ankette; katılımcıların tamamına yakın bölümü işletme
maliyetlerinin ve enerji fiyatlarının yüksek olduğunu belirtirken, yüzde 88’i de kiraların
yüksek olduğunu ifade etti.
Çarşı Caddesi esnafı, satışların artmadığını buna karşılık maliyetlerin sürekli arttığını ve
kazancın gerilediğini belirterek, “Herkes bankalara borçlu, Çanakkalelilerin alım gücü
azalıyor, otopark sorunu acilen çözülmeli, vergi oranları çok yüksek, enerji fiyatları yarı
yarıya düşmeli, Çanakkale kira konusunda adeta küçük Paris, kira en yüksek işletme
maliyetidir” gibi cevaplar verdiler.
Katılımcıların yüzde 80’i “En önemli sorununuz nedir” sorusuna, sırasıyla; “Haksız rekabetin
yaygınlığı, Kalifiye işgücü yetersizliği ve internet gibi yeni ticaret kanallarının gelişmesi”
cevaplarını verirken, yüzde 68’i de gelir ile giderinin dengede olduğunu söyledi.
Çarşı esnafının yüzde 77’si ÇTSO’nun hizmetlerine yönelik olarak yaptıkları öneri ve
şikayetleri önemsediğini düşünürken, katılımcılar arasında en yüksek oran olan yüzde 83 gibi
büyük bir bölümü ÇTSO çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.
Eğitim konusundaki soruyu yanıtlayan katılımcıların yüzde 60’a yakın bölümü ise, eğitimin
yetersiz olduğunu, branş eğitimi gerektiğini, kalifiye eleman yetiştirmenin sorun olduğunu
belirttiler. Esnaf, eğitim konusunda branş eğitiminin ve kalifiye eleman yetiştirmenin
önemine dikkat çekerken, esnafın ek bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini savunanlar da oldu.
Belediye hizmetleri konusunda yöneltilen soruda ise, katılımcıların yüzde 42’si
otopark sorununun acilen çözülmesini isterken, “Belediye’nin kendisi sorun,
hizmetleri zayıf” diyenlerin oranı yüzde 11 oldu.
2011-2012 yılları arasında kazancınıza göre bugünkü kazancınızı değerlendirir misiniz
Oran (%)
Düştü
72
Berbat
3
Aynı
9,5
Orta
6
İyi
9,5
En önemli gördüğünüz sorun hangisidir?
Oran (%)
Otopark sorunu
32
Satın alım düşüklüğü
27
Vergi oranlarının yüksekliği
20
Finansman yetersizliği
11
Satılan malın yerine konulamaması
7
Ustalık-kalfalık belgesi sorunu
3
İşletme maliyetleri hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Oran (%)
Yüksek
63
Çok yüksek
15
Zamlar durmuyor
22
İşyeri kiraları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Oran (%)
Çok yüksek
55
Yüksek
30
Kiraya çalışıyoruz
3
Normal
12
Enerji fiyatlarına yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok yüksek
Yüksek
Daha az zam yapılmalı
Oran (%)
28
47
22
Fazla etkilemiyor
3
Sosyal güvenlik konusunda problemleriniz var mı?
Oran (%)
Yok
75
Primler yüksek
10
Çalışan Bağ-Kur emeklilerinden % 15 kesinti kaldırılsın 6
Emekli maaşları düşük
6
Ücretler yüksek
3
En önemli probleminiz nedir?
Oran (%)
33
29
18
12
6
2
Haksız rekabetin yaygınlığı
Kalifiye işgücü yetersizliği
Internet gibi yeni ticaret kanallarının gelişmesi
Bencillik felsefesinin ortaya çıkması
Farklılaşan tüketim kalıpları
Yetersiz teknolojik altyapı
ÇTSO hizmetlerine yönelik olarak yaptığınız öneri ve şikayetlerinizin önemsendiğini düşünüyor
musunuz?
Evet
Kısmen
Hayır
Oran (%)
77
10
13
ÇTSO çalışmalarından memnun musunuz?
Evet
Kısmen
Hayır
Oran (%)
83
7
10
Eğitim yeterliliği hakkında ne düşünüyor sunuz?
Eğitim yetersiz
Eğitim önemli
Branş eğitimi gerekli
Eğitim yeterli
Eğitim yeterli, iş ahlakı yok
Biz eğitiyoruz ancak sektörde durmuyorlar
2. Üniversite gerekli
Kalifiye eleman sorun
Oran (%)
42
19
11,5
11,5
4
4
4
4
Belediyenizden beklediğiniz hizmetler nelerdir?
Otopark sorunu çözülmeli
Belediye'nin kendisi sorun, hizmetleri zayıf
Çanakkale'ye yakışan projeler geliştirilmeli
Yollar dar
Çevre temizliğine daha çok önem verilmeli
Kapı önünün kullanılması
Yeşil alan yaratılmalı
Belediye iyi çalışıyor
Emlak Vergisi düşürülmeli
Mesleki gruplara yer temin edilmeli
AVM'ye izin verilmesin
Oran (%)
42
11
8
8
8
5,5
5,5
3
3
3
3
9.KOMİTE TALEBİ ÜZERİNE YAZILAN KAÇAK AKARYAKIT KONULU
YAZIMIZA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN CEVABİ YAZISI
İl Jandarma Komutanlığının 19.06.2014 tarihli yazısı okundu. 9. Komiteden gelen talep
üzerine yazılan 16.05.2014 tarihli yazımıza cevaben olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili
Çanakkale Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve yetkilileri ile görüşüldüğü belirtilerek
şu anda akaryakıt depoları fabrika çıkışına uygun olmayan ve depolarında kaçak akaryakıt
bulunan araç bilmediklerini beyan ettiklerinin iletildiği anlaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı
olarak yol kontrollerinde ağır vasıta araçlarının akaryakıt depolarının kontrol edildiği , ancak
adli makamlardan izin almadan ulusal marker saha kontrol cihazı ile ölçümü yapılamadığını,
akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili çalışmaların devam ettiğinin bildirildiği anlaşıldı. İlgili
Komiteye iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
-
-
-
-
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı’nın 23.06.2014 tarihli yazısı okundu. 03 – 09
Ağustos 2014 tarihlerinde yaklaşıl 200 sporcunun katılımı ile Çanakkale’de Türkiye
Gençler Satranç Şampiyonası düzenleyeceklerini belirterek 01-09 Ağustos 2014 tarihleri
arasında Kongre Fuar Merkezimizin ücretsiz tahsis edilmesini talep ettikleri anlaşıldı.
Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi.
Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yazısı okundu. 2014 Yılı Ürünü
Yağlı Tohumlu Bitkiler Hububat ve Baklagil fark ödemesine ilişkin tebliğ kapsamında
oluşturulacak İl Prim Uygulama Komisyonunda görev yapmak üzere Odamızdan bir
temsilci bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Asıl üye olarak Ahmet Selçuk Erdoğan’ın
yedek üye olarak Tamer Selçuk Semizoğlu’nun görevlendirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
TOBB’nin 18.06.2014 tarihli yazısı okundu. Aydın Ticaret Borsası’nın Ramazan ayında
dağıtılacak paketlere zeytinyağı konulması taleplerinin gönderildiği anlaşıldı. Uygun
bulunarak paketlere yağ olarak zeytinyağı konulmasına oybirliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin Belediye Başkanlığı’ndan kendisine özel gelen
yazı hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın Çanakkale Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kendilerine iletilen uçak seferleri talep yazısı
üzerine Valiliğe yazdığı yazıyı gönderdiği anlaşıldı. Bilgi edinildi
Sayın Üyelerimiz,
Çanakkale’de kazanan daima Çanakkale olmalıdır .
Çanakkale’nin potansiyelini kullanması, yaşanabilir bir çevre ile beraber
yatırımların artması, üyelerimizin ve esnafımızın yüksek rekabet gücüne
sahip olması için ÇTSO elinden gelenin de fazlasını yapmak için çalışmaya
devam edecektir.
Bu şehir; ;tarihiyle, kültürüyle, markaları ile , iktisadi potansiyeliyle kabuğunu
kıracak , yüzünü gelişime ve geleceğe çevirecektir. Biz inanıyor ve istiyoruz,
bunun için çalışıyoruz
Saygılarımızla
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
Download

8. temmuz 2014 bilgilendirme - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası