Matematik-Fen ve
Teknoloji-Sosyal Hinder
Proje Yammast
O
r
Resmi ye Ozel ilkokullarm
3-4 similar Ortaokullar S. ye
7. sluff ogrencileri
H •
24 Nisan 2015
Son Basvuru ye caltsma Ozetlerinin, Gonderilmesi:
2 Mars 2015 —Cumartesi Saat 10:00
*Aid Degerlendirmesi:
09 Maps 2015 — Cumartesii, Saat 10:00
Sergilerin ye Standlarda Sergilenmesi:
09 Mayn 2015— Cumartesi, Saat 10:06
oaui Threni:
"
Katihma okul, rehber ogretmen ye ogrenciletin tammmili "Bilim Sertifikan"
YerBecek.
Derecelen Odfiller
Tim Cumhuriyet Altini
+ Altm Madalya
Ikincilik Yarun Cumhuriyet
Alton + thInilis Madalya
OciinchBik Ceyrek COnihutriyet
Artim + Bronz Madalya
Manswort Surpnz Hedweler
Jun Ozel Odin Siirpriz
kediyeler
Tel: 05070888209
E-mathaydinAisabetokullartconi.tr,,
Hann Alen* Proje Danwniant Telefon:05317820580
Aydin Efeler Milli Egitim Mudurlugji
iSABET iLKOKULU - ORTAOKULU
1
ORTAOKULLAR
Maternatik-Fen ye TeknolojiSosyal Bilimler Proje
Yarqmasi
L.
7
41
E—t
Yer:
Son Basvuru ye Caw= ozetlerinin Gonderilmesi:
24 Nisan 2015
JiiH Degerlendirmesi:
2 Maps 2015 —Cumartest Saat 10:00
Sergilerin ye Standlarda Sergilenmesi:
09 Mayis 2015 — Cumartesi , Saat 10:00
Odtil Torent:
09 Maps 2015— Cumartesi, Saat 10:00
Aydin isabet Okullan
Proje tabanli egitim uygulamalannin oziimsenmesini saglamak iein;
1. Ogrenciletin kendi ilgi alanlarmda yapnat olduklan projeleri sergilemelerini ye
sunum becerisi geli§tirmelerini saglamak.
2. Ogrencileri, birlikte call§arak ara§tirma yapmaya ye ke§fedip ariin ortaya koymaya
tepik etmek.
Kansan's. Resmi ye Ozel ilkokullann 3-4 smiflar Ortaokullar 5. ye 7. sniff ligrencileri
Yammaya Kati'ma KopIlan
1. Aychn'm Efeler Ilcesinde bulunan batiin &el ye devlet ilkokullannut 3-4 orta
akullann 5. ye 7. struf ogrencilen
2. Her okul, her strut' dtizeyinden en fazla 3'er calismadan toplam 6 projeyle
yansmaya
3. Sergilenmeye deger bulunan projeler icin 50x70 (en x boy) Olctilerintle bir stand ye
bir masa verilecek.
4. Elektrik kullanacak projeler basvuruda belittilmeli.
5. Her Ogrenci gadece bir projeyle yansmaya
6. caltsmalar bireysel ya da en fazla 3 kisilik gruplar tarafindan yapilabilir (Grup
call§malarinda, ödüI graba verilir).
7. Basvurular [email protected] adresine yapilacak.
Katilmact okul, rehber ogretmen ye Ogrencilerin tamamma "B film Sertifikase verilecek.
Yarimada dereceye giren cahmalara a,agulaki odiilleri verilecek:
Dereceler:
Birincilik
Ikincilik
Octinctiltik
Mansiyon
Jtiri Ozel Odin
odfiller
Tam Cumhuriyet Akan Altm Madalya
Yanm Cumhuriyet Akan + admits Madalya
ceyrek Cumhuriyet Alum + Bronz Madalya
Siirpriz Hediyeler
Siirpriz Hediyeler
Tel:
05070888209
E-mail: [email protected], Harun Mania Proje Dammam
Telefon:05317820580
Download

Matematik-Fen ve Teknoloji-Sosyal Hinder Proje Yammast