Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3)
Akreditasyon Kapsamı
TURAŞ LABORATUARI
Turaş Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0557-T
Revizyon No: 01 Tarih: 06-Mart-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0557-T
Adresi : Selimpaşa
San.Böl.Mrkz.Mh.5003 Sk.No:7
Selimpaşa
34100
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel
: 0212 723 58 88
Faks
: 0212 723 58 38
E-Posta :
Website :
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Musluklar - Elle Çalıştırılan - Gaz
Yakan Cihazlar için
Metal olmayan parçalar
çıkarıldıktan sonra Gövde
Sızdırmazlık Testi
TS EN 1106, TS EN 13611+A2
N-Pentan Testi
TS EN 1106, EN 549
Sızdırmazlık Testleri
TS EN 1106, TS EN 13611: +A2
Burulma ve Eğilme Testi
TS EN 1106, TS EN 13611: +A2
Beyan Debisi Ölçüm Testi
TS EN 1106, TS EN 13611: +A2
Çalıştırma Torku ve Kuvveti
Testi
TS EN 1106
Dayanıklılık Testleri, Statik
Dayanıklılık, Dinamik
Dayanıklılık
TS EN 1106
Çalışma Açısı Testi
TS EN 1106
Metal Olmayan Parçalar
Çıkarıldıktan Sonra Gövde
Sızdırmazlık Testi
TS EN 126, TS EN 13611: +A2
N-Pentan Testi
TS EN 126, TS 10909, EN 549
Sızdırmazlık Testleri
TS EN 126, TS EN 13611: +A2
Burulma ve Eğilme Testi
TS EN 126, TS EN 13611: +A2
Beyan Debisi Ölçüm Testi
TS EN 126, TS EN 13611: +A2
Çalıştırma Torku ve Kuvveti
Testi
TS EN 126, TS EN 1106
Dayanıklılık Testleri, Statik
Dayanıklılık, Dinamik
Dayanıklılık
TS EN 126, TS EN 1106
Kapatma Akımı Testi
TS EN 126, TS EN 125
Sızdırmazlık Kuvveti
TS EN 126, TS EN 125
Metal Olmayan Parçalar
Çıkarıldıktan Sonra Gövde
Sızdırmazlık Testi
TS EN 257, TS EN 13611: +A2
N-Pentan Testi
TS EN 257, TS 10909, EN 549
Sızdırmazlık Testleri
TS EN 257, TS EN 13611+A2
Çok Fonksiyonlu Kontrol Tertibatları
- Gaz Yakan Cihazlar İçin
Termostatlar-Mekanik- Gaz Yakan
Cihazlar İçin
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/3)
Akreditasyon Kapsamı
TURAŞ LABORATUARI
Turaş Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0557-T
Revizyon No: 01 Tarih: 06-Mart-2014
AB-0557-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Termostatlar-Mekanik- Gaz
Yakan Cihazlar İçin Devam)
Pişirme Cihazları - Gaz Yakan - Ev
Tipi - Bölüm 1-1: Güvenlik - Genel
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Burulma ve Eğilme Testi
TS EN 257, TS EN 13611+A2
Beyan Debisi Ölçüm Testi
TS EN 257, TS EN 13611+A2
Sıcaklık Kalibrasyon Ayar
Noktası Testi
TS EN 257
Boşluk Testi
TS EN 257
Kapalı Konumdaki
Termostatların Açılma ve
Kapanma Basıncı Testi
TS EN 257
Gövdenin Dış Ortam Sıcaklık
Aralığı Testi
TS EN 257
Termostat Çalışma
Karakteristiği Testi
TS EN 257
Depolama ve Taşıma
Sıcaklıklarının Etkileri Testi
TS EN 257
Sıcaklık Sensorunun Termal
Olarak Aşırı Yüklenmesi Testi
TS EN 257
Termostat Sıcaklık Ayar
Kolunun Çalışma Torku Testi
TS EN 257
Mekanik Çevrim Testi
TS EN 257
Termal Çevrim Testi
TS EN 257
Dayanıklılık Testleri
TS EN 30-1-1+A2
Dayanıklılık, Denge Hali
Testleri
TS EN 30-1-1+A2
Cihaz İçinde Yanmamış
Gazların Birikmesi Testi
TS EN 30-1-1+A2
Bek Tablası Beklerine Gelen
Gazı Kesebilen Cam Kapağa
Sahip Cihazlar Testi
TS EN 30-1-1+A2
Cihazın Toplam Gücü Testi
TS EN 30-1-1+A2
Regülatör Performansı Testi
TS EN 30-1-1+A2
Zaman Kontrollü Fırınlarda
Gıda Hijyeni Testi
TS EN 30-1-1+A2
Sızdırmazlık Testi
TS EN 30-1-1+A2
Isı Yüklerinin Hesaplaması
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Alev Denetleme Tertibatı Testi
TS EN 30-1-1+A2
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/3)
Akreditasyon Kapsamı
TURAŞ LABORATUARI
Turaş Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0557-T
Revizyon No: 01 Tarih: 06-Mart-2014
AB-0557-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Pişirme Cihazları - Gaz Yakan Ev Tipi - Bölüm 1-1: Güvenlik Genel Devam)
Pişirme Cihazları - Gaz Yakan - Ev
Tipi - Bölüm 2-1: Enerjinin Rasyonel
Kullanımı - Genel
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çalışma Emniyeti Testi
Isıtma Testi
TS EN 30-1-1+A2
LPG Tüpünün Kendi
Bölmesinde Aşırı Isınması
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Bek Tablası Bekleri İçin
Ateşleme, Çapraz Ateşleme,
Alev Kararlılığı Testi
TS EN 30-1-1+A2
Bek Tablası Bekleri İçin Hava
Akımına Karşı Direnç Testi
TS EN 30-1-1+A2
Bek Tablası Bekleri İçin Sıvı
Dökülmesine Karşı Koruma
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Fırın ve Izgaralar İçin Yanma
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Enerjinin Rasyonel Kullanımı
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Bek Tablası Bekleri İçin Yanma
Testi
TS EN 30-1-1+A2
Fırın ve Izgaralar İçin
Ateşleme, Çapraz Ateşleme ve
Alev Kararlılığı Testi
TS EN 30-1-1+A2
Verimler
TS 616-2-1 EN 30-2-1
TS 616-2-1 EN 30-2-1/A2
TS 616-2-1 EN 30-2-1/A1
Fırın Sıcaklığını Muhafaza
Etmek İçin Gerekli Gaz
Sarfiyatı
TS 616-2-1 EN 30-2-1
TS 616-2-1 EN 30-2-1/A2
TS 616-2-1 EN 30-2-1/A1
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı