İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü
Atatürk ve Cumhuriyet Kupaları
Haber-Fotoğraf Yarışması-2014
Şartnamesi
1.
AMAÇ:
1.1. Türk Atlıspor faaliyetlerini desteklemek, biniciliğin gelişmesine katkıda bulunmak, at sevgisini yaygınlaştırmak; görsel bir arşiv
oluşturmak, spor hayatımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak haberin ve basın fotoğrafçılığının önemini ön plana çıkarmak
amacıyla, İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü tarafından, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği desteğiyle haber ve
fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
1.2. Yarışma; Jüri üyeleri, Atlı Spor İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, Türkiye'de görev
yapan yerli ve yabancı tüm muhabir ve foto muhabirlerine açıktır.
1.3. Fotoğraflar, sayısal ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
Yarışmaya her kategoride en fazla 2 eser gönderilebilir.
1.4. Haber kategorisinde 15 Eylül 2014-1 Kasım 2014 tarihleri arasında yayınlanacak Atatürk ve Cumhuriyet Kupası ile ilgili haberler
değerlendirmeye alınacaktır.
1.5. Yarışmaya Haber kategorisinde katılacak yarışmacıların eserin yayınlandığı gazete veya derginin bir adet aslını ve 5 fotokopisini
göndermeleri gerekmektedir.
1.6. Fotoğraf dalında ise 17 Ekim-26 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Atatürk ve Cumhuriyet Kupaları müsabakaları
öncesi, müsabakalar ve sonrası (15-27 Ekim 2014 günlerinde) çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır. Fotoğrafların
yayınlanma şartı yoktur.
1.7. Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD'de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm geçmeyecek şekilde 300 dpi
çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
1.8. Eserlerin kaydedildiği CD/DVD'de her kategori için bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası verilerek
ait oldukları dosya içine kaydedilecektir.
1.9. CD/DVD'lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(EB1234). CD/DVD' ye kayıt edilen
fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
1.10.CD/DVD'ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Yarışmacı açık kimliğini belirtir bir yazıyı da
başka bir zarfa koymalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim
ambalajına konarak gönderilmelidir.
1.11.Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD'deki dosyada belirtilmelidir.
1.12CD/DVD'lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi
gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü sorumlu olmayacaktır.
1.13.Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD 10 Kasım 2014 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya
teslim edilmiş olmalıdır.
1.14.Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden İzmir Atlıspor
İhtisas Kulübü sorumlu değildir.
1.15.Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül
alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
ÖNEMLİ NOT: Yarışmaya katılmak için müsabakaları takip etmek isteyen Basın mensuplarının İzmir Atlıspor İhtisas Kulübünün resmi internet
sitesinden(www.izmiratlispor.org.tr) başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Sarı Basın kartı sahibi basın mensuplarının kartları yeterli olacaktır. Basın kartı olmayan yarışmacıların çalıştıkları kurumdan görev
yaptıklarına dair antetli bir kağıda yazı almaları gerekmektedir. Basın Kartı veya görev yazısı ibrazı Müsabaka girişlerinde istenecektir.
2.
TOPLAMA MERKEZİ:
İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü
Uğur Mumcu Cd. No:126 Buca/İzmir
Tel: 0.232.426 81 51 Belgegeçer: 426 85 51
www.izmiratlispor.org.tr
Eposta: izmiratlisporihtisaskulubu@gmail.com
İrtibat:
Yeliz ÇULHA TUÇTÜRE
Ynt. Krl. Üyesi
Tlf: 0.232.426 81 51
GSM:+90.532.720 75 32
1
2.
JÜRİ ÜYELERİ:
Haber dalında:
Başkan: Halil İbrahim HÜNER TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası İzmir Şb. Bşk
Üye :. Yrdc. Doç. Dr. Ahmet İMANÇER Ege Ü. İletişim Fak. Öğr. Üyesi
Üye : Kadir KEMALOĞLU Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Blg. Temsilcisi
Üye : Cemal SEVGİ İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ynt. Krl. Üyesi
Üye : Adnan TOKDEMİR İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü Genel Sekreteri
Fotoğraf Dalında:
Başkan: Yrdc. Doç. Dr. Ahmet İMANÇER Ege Ü. İletişim Fak. Öğr. Üyesi
Üye : Halil İbrahim HÜNER TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası İzmir Şb. Bşk.
Üye : Kadir KEMALOĞLU Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Blg. Temsilcisi
Üye : Cemal SEVGİ İzmir Gazeteciler Cemiyeti Ynt. Krl. Üyesi
Üye : Adnan TOKDEMİR(İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü)
3.
ÖDÜLLER:
Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki:
Birinciye: 2.000 TL
İkinciye: 1.250 TL
Üçüncüye: 750 TL
Haber ve Fotoğraf dallarında ikişer adet 500 TL olmak üzere Mansiyon ödülü verilecektir. Ödül alan ve sergilenmeye değer tüm eser
sahiplerine sertifika verilecektir.
4.
TELİF HAKKI
4.1.Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü'ne ait olacaktır.
4.2.Yarışma sonunda ödül alan eserler dahil tüm eserler, bütün telif haklarıyla İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü tarafından satın alınmış gibi
işlem görür. İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü ödüle değer bulunan eserler dahil katılan tüm eserleri etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde,
sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak
üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
5.
ÖDÜL TÖRENİ:
Ödül töreni ve sergileme 24 Kasım 2014 günü İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü tesislerinde Yapılacak ‘’BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK KUPASI’’
ödül töreni sırasında gerçekleştirilecektir.
6.
ESERLERİN İADESİ:
Şartname gereği telif haklarının İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü’ne geçmesi nedeniyle eserler ve eserlere ait tüm kayıt ve kopyalar iade
edilmeyecek olup İzmir Atlıspor İhtisas Kulübü’nün mülkiyetine geçecektir.
7.
Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
Bu şartname 7(yedi) maddeden ibarettir.
İZMİR ATLISPOR
İHTİSAS KULÜBÜ
İZMİR GAZETECİLER
CEMİYETİ
2
TFMD İZMİR
TEMSİLCİLİĞİ
Download

Yarışma şartnamesi için tıklayınız.