Değerli Öğrenci Adaylarımız,
2014-2015 Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanmış (asil)
öğrenci adaylarımızın, aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak, aşağıda her bölüm
için ayrı olarak ilan edilen kayıt tarihlerinde, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı Kayıt Bürosuna (detaylı bilgi için http://oidb.ege.edu.tr ) başvurmaları ve kesin
kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Adaylarımızın kayıt tarihleri sırasında güncel
duyurular ve bildirimler (güncellenen asil ve yedek listeleri) için resmi internet sitemiz ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet sitesini takip etmeleri, resmi internet
sitelerinde yayınlanan listeler dışındaki hiçbir listeyi dikkate almamaları önemle
duyurulur.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da diploma hazır değilse
yeni tarihli “Mezuniyet Belgesi”nin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine
kullanılamaz),
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır),
3. 3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde önden, adayı
kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),
4. Tam teşekküllü heyet raporu (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanelerinden
almaları gerekmektedir).
5. Askerlik Durum Belgesi (1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için
askerlik şubelerinden alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan
bu belge istenmeyecektir.)
6. Öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti banka dekontu.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
1. Her aday yalnızca bir bölüme kayıt yaptırabilir.
2. Asil listeden kayıt hakkı kazanmış ancak kaydını yaptırmamış adayların yerine, her
bölüm için aşağıda belirtilen tarihlerde, boş kalan kontenjan kadar yedek adaylardan
kesin kayıt yapılacaktır.
3. Yedek listelerden kayıt hakkı kazanması muhtemel öğrenci adaylarımızın da
yukarıda belirtilen belgeleri hazırlamaları önerilmektedir.
Bu nedenle, bölümlere göre aşağıdaki kayıt sırası takip edileceğinden, her bölümün
kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, diğer bölümlerin asil ve yedek kayıt listeleri
güncellenecektir. Tüm bölümlerde yedekte bulunan adaylarımızın kesin kayıt için gerekli tüm
belgeleri (Öğrenci katkı payı / öğrenim ücreti banka dekontu, kayıt hakkı kesinleşince
yakında bulunan Halk Bankası Kampus şubesine yatırılmak üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığınca yönlendirilecektir.) ilgili tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
sunmak üzere hazırda bulundurmaları gerekmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun asil ve yedeklerden kayıtlanma işlemleri
aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
KAYIT TARİHLERİ
6 AĞUSTOS 2014 Çarşamba
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-17.00
18.00

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Millilik Kontenjanı Asil Kayıtları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Millilik Kontenjanı Yedek
Kayıtları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Genel Kontenjan Asil Kayıtları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Genel Kontenjan Yedeklerinden
kayıt hakkı kazananların ilanı
7 AĞUSTOS 2014 Perşembe
09-.00-12.00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Genel Kontenjan Yedek Kayıtları
16.00

Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün Öğretim Güncellenmiş Asil ve Yedek
Listelerinin İlanı
8 AĞUSTOS 2014 Cuma
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-17.00
18.00

Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün Öğretim Milli Kontenjanı Asil Kayıtları
Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün Öğretim Milli Kontenjanı Yedek Kayıtları
Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün Öğretim Genel Kontenjan Asil Kayıtları
Spor Yöneticiliği Bölümü Örgün Öğretim Genel Kontenjan Yedeklerinden
kayıt hakkı kazananların ilanı
11 AĞUSTOS 2014 Pazartesi
09.00-12.00
16.00

Spor Yöneticiliği Örgün Öğretim Genel Kontenjan Yedek Kayıtları
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Güncellenmiş Asil ve Yedek
Listelerinin İlanı
12 AĞUSTOS 2014 Salı
09.00-11.00
11.00-12.00
13.30-17.00
18.00

Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim Milli Kontenjanı Asil Kayıtları
Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim Milli Kontenjanı Yedek Kayıtları
Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim Genel Kontenjan Asil Kayıtları
Spor Yöneticiliği Bölümü İkinci Öğretim Genel Kontenjan Yedeklerinden kayıt
hakkı kazananların ilanı
13 AĞUSTOS 2014 Çarşamba
09.00-12.00
16.00

Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim Genel Kontenjan Yedek Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Güncellenmiş Milli kontenjanı Asil
ve Yedek Listelerinin İlanı
14 AĞUSTOS 2014 Perşembe
09.00-11.00
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Milli Kontenjanı Asil Kayıtları
11.00-12.00
16.00

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Milli Kontenjanı Yedek Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Güncellenmiş Genel Kontenjan
Asil ve Yedek Listelerinin İlanı
15 AĞUSTOS 2014 Cuma
09.00-12.00
13.30-16.00
18.00

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Genel Kontenjan Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Genel Kontenjan Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Öğretim Genel Kontenjan
Yedeklerinden kayıt hakkı kazananların ilanı
18 AĞUSTOS 2014 Pazartesi
09.00-12.00
16.00

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Örgün Öğretim Genel Kontenjan Yedek Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Güncellenmiş Milli kontenjanı Asil
ve Yedek Listelerinin İlanı
19 AĞUSTOS 2014 Salı
09.00-11.00
11.00-12.00
16.00

Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Milli Kontenjanı Asil Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Milli Kontenjanı Yedek Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Güncellenmiş Genel Kontenjan
Asil ve Yedek Listelerinin İlanı
20 AĞUSTOS 2014 Çarşamba
09.00-12.00
13.30-16.00
18.00

Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Genel Kontenjan Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Genel Kontenjan Kayıtları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Öğretim Genel Kontenjan
Yedeklerinden kayıt hakkı kazananların ilanı
21 AĞUSTOS 2014 Perşembe
09.00-12.00
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Genel Kontenjan Yedek Kayıtları
KAYITLANMA SIRASINDA UYGULANACAK KURALLAR
Her bölüm için belirtilen tarihlerde ilgili kayıtlanma sıraları takip edilecek ve her
bölüm için 2014-2015 Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yeralan kontenjan sayısı kadar kayıt
gerçekleştirilecektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümüne ait
kayıtlanmalarda uygulanacak kurallar;
Milli kontenjanı kayıtlarında boş kalan kontenjan için öncelikle ilgili kontenjan tipinde
(Olimpik veya Olimpik olmayan) yer alan yedekler kayıt hakkı kazanacaktır.
2. Kendi millilik kontenjan tipinde yedekte aday olmaması durumunda, diğer millilik
türünden gelen ve en yüksek yerleştirme puanına sahip yedek aday kayıt hakkı
kazanacaktır.
3. Her program için millilik kontenjanının dolmaması halinde, boş kalan kontenjan veya
kontenjanlar puan sıralı listede yer alan ve yedek durumunda bulunan adaylar ile
doldurulacaktır.
4. Asil adayların kayıtları sonrasında boş kalan kontenjanlar için ilan edilecek listede
yer alan yedek adayların, belirtilen günde saat 12.00’ye kadar Ege Üniversitesi
Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosuna başvurmamaları halinde;
boş kalan kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosu’nda belirtilen
gün saat 12.00 itibari ile hazır olarak bekleyen adaylar ile tamamlanacaktır. Hazır
olarak bekleyen adaylar içerisinden puan sıralı yedek liste dikkate alınarak, en
yüksek puanlı adaydan başlayarak kayıtlanmalar gerçekleştirilecektir.
1.
Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ait kayıtlanmalarda uygulanacak kurallar
1.
2.
3.
4.
5.
Milli kontenjanı kayıtlarında boş kalan kontenjan için öncelikle ilgili kontenjan tipinde
yer alan yedekler kayıt hakkı kazanacaktır.
Her iki program için millilik kontenjanının dolmaması halinde, boş kalan kontenjan
veya kontenjanlar en yüksek yerleşme puanından başlayarak sıralanmış yedek
adaylar ile doldurulacaktır.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde branşlara göre boş kalan kontenjanlar; ilgili branşta
bulunan yedek adaylar ile doldurulacaktır.
Boş kalan kontenjana ait branşta yeterli yedek bulunmuyor ise, kontenjanlar en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanmış Puan Sıralı Havuz listesinden
tamamlanacaktır. Bu durumda boş kontenjana yedekten kayıt hakkı kazanan adayın
kaydı, kendi branşının kontenjanına eklenerek tamamlanacaktır.
Boş kalan kontenjanlar için ilan edilecek listede yer alan yedek adayların, belirtilen
günde saat 12:00’ye kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt bürosuna
başvurmamaları halinde; ilgili kontenjanlara Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Bürosu’nda belirtilen gün saat 12:00 itibari ile hazır
olarak bekleyen adayların kayıtları gerçekleştirilecektir. Hazır olarak bekleyen
adaylar içerisinden Puan Sıralı Havuz liste dikkate alınarak, en yüksek puanlı
adaydan başlayarak kayıtlanmalar tamamlanacaktır.
Download

2014-2015 BESYO kayit takvimi - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı