NÖROSONOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
1. Çalışma Grubunun Amacı:
a. Nörosonoloji ilgili araştırma, seminer, panel, sempozyum, konferans, kurs ve
toplantı düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak.
b. İlgili konularda toplumu aydınlatmak amacı ile aktivitelere katılmak veya
düzenlemek.
c. Tıp eğitimi ve öğretiminde, lisans ve lisansüstü programlarındaki Nörosonoloji
eğitimlerine katkıda bulunmak üzere ilgili birimlere destek olmak.
d. Türkiye’de Nörosonoloji alanındaki laboratuvar, eğitici ve eğitim standartları ile
sağlık politikaları için bir danışma organı olarak çalışmak.
e. Nörosonoloji alanındaki diğer ulusal veya uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinde
bulunarak her türlü destek sağlamayı veya destek almayı amaçlamaktadır.
f. Yurt içinde ve dışında Nörosonoloji alanında çalışmalarını yoğunlaştırmış ve
bilimsel aktiviteleri ile ön plana çıkmış bilim insanlarını bilgi ve deneyimlerinden
yararlanmak üzere ülkemize davet etmek.
g. Türk Nöroloji Derneğinin üyelerinin yurt içi ve yurtdışında bu konu ile ilgilenen
gelişmiş merkezlerde bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere gitmelerini teşvik
etmek amacı ile iletişim kurmak ve bu konularda bilimsel yardım sağlamak.
h. Türk Nöroloji Derneğinin ilkeleri doğrultusunda üyeleri arasındaki bilgi iletişimini
sağlamak üzere sesli veya görüntülü materyal, bülten çıkarmak veya var olanlara
destek olmak.
2. Çalışma Grubunun Üyeleri:
a. Kurucu üye: Prof. Dr. Nevzat Uzuner (Konu ile ilgili bilimsel yayınları ektedir)
b. Aktif üyeler:
i. Nöroloji uzmanı olmak zorundadır.
ii. Nörosonoloji ilgili en az 3 bilimsel yayını (isim sırasına bakılmaksızın
uluslararası veya ulusal kitap bölümü, uluslararası veya ulusal dergilerde
makale) olmalıdır.
iii. Her 3 yılda bir en az 1 bilimsel yayın aktif üyeliğin sürdürülmesi için
gereklidir. Üyeler, üye olduktan sonraki her 3 yılda bir bilimsel aktivitelerini
çalışma grubuna bildirmekle yükümlüdür.
iv. Aktif üyelik koşullarını sağlayan üyeler, bu durumu yazılı olarak bildirmeleri
halinde her hangi bir onay olmadan aktif üyelik statüsüne kavuşurlar.
v. Grup başkanı olabilmek veya oy kullanabilmek için aktif üye olmak
gereklidir.
vi. Nörosonoloji ile ilişkili toplantılarda oturum başkanı, konuşmacı, tartışmacı
vb. aktiviteler için aktif üyelik gereklidir.
vii. Üyelerin bilimsel yayınları, üyeler bildirdiği sürece dinamik olarak çalışma
grubuna ait web sayfalarında görülebilecektir.
viii. Aktif üyelik ile diğer konular Türk Nöroloji Derneğinin çalışma grup üyeliği
ilkeleri gibidir.
ix. Bu şartları taşıyamayan üyeler katılımcı üye olarak çalışma grubunda
çalışmalarına devam ederler.
c. Katılımcı üyeler: Herhangi bir ön şart yoktur, sadece başvurmak yeterlidir. Katılımcı
üyeler çalışma grubunun aktivitelerinden diğer üyeler gibi haberdar edilirler. Bu
amaçla çalışma grubu toplantılarına katılabilirler, önerilerde bulunabilirler.
Katılımcı üyeler, aktif üyelik şartlarını doldurduklarında aktif üye olmak için
başvurabilirler.
d. Onursal üyeler: Çalışma grubuna hizmeti geçen ve aktif olarak çalışmayı bırakmış
üyeler; çalışma grubu aktivitelerine karşılıksız maddi manevi destek veren üye dışı
kişi ve kurumlar çalışma grubuna onursal üye olabilirler. Onursal üyelik için karar
vermeye çalışma grubunun önerisi ile Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu
yetkilidir. Onursal üyeler, Türk Nöroloji Derneğinin olanaklarından Türk Nöroloji
Derneği ilkeleri doğrultusunda yararlanırlar.
3. Çalışma Şekli:
a. Yönetim kurulu veya benzeri bir kurul yoktur. Çalışma grubu başkanı ve aktif üyeler
birlikte çalışırlar. Çalışma grubu bilimsel bir grup olduğundan bilimsel aktivitelerde
bir oylama söz konusu değildir. Ancak grup başkanı seçimlerinde, onursal üyelik
kabulünde oy kullanılır.
b. Üyelik özelliğine bakılmaksızın her üye çalışma grubu ilkelerine uygun olacak
şekilde herhangi bir öneride bulunabilir, çalışma planlayabilir ve gruba sunabilir.
Grup başkanı bu önerileri dikkate alarak tüm üyelerine ulaştırmak için gayret
gösterir.
c. İletişim esas olarak SMS grubu, e-posta grubu, facebook grubu vb. ortamlar ile
olacaktır. Bunun yanı sıra, Ulusal Nöroloji kongrelerinde ve çalışma grubunun diğer
toplantılarında iletişim yolları açık olacaktır. Tüm üyeler e-posta bilgilerini ve cep
telefon bilgilerini gruba bildirmelidirler. İletişimden grup başkanı sorumludur.
d. Grup başkanı gruba ait her türlü aktivitenin düzenli ve verimli bir şekilde
yürütülmesine gayret gösterir.
4. Burada yer almayan konular için Türk Nöroloji Derneğinin ilkeleri geçerlidir.
Prof. Dr. Nevzat Uzuner
e-posta: [email protected]
http://facebook.com/norosonoloji
Cep tel: 0530 8849537
Download

Çalışma grubunun amacı, üyelik koşulları, çalışma şekli.