KAYSERİ HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
Biyosidal Ürünler İçin
Ortak Veri Sistemi
BİYOSİDAL VERİ SİSTEMİ (BVS) PROJESİ
RUHSATLI ÜRÜN
ÜRETİCİ VEYA
İTHALATÇI
SGK
YETKİLİ
SAĞLIK
KURULUŞU
THSK
İZİNLİ SATICI
İZİNLİ ÜRÜN
UYGULAYICI
BİYOSİDAL
VERİ
SİSTEMİ
HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
BİREYSEL
KULLANICI VEYA
HİZMET ALAN
THSK’NİN SİSTEMDEKİ YERİ
THSK
-Ruhsatlı
ürünleri, alet ve
cihazları, bireysel olanları
belirterek sisteme aktarmak
-Sistemin çalışması için teknik
destek sağlamak.
-İllerdeki aksaklıkları izlemek.
-Zorunlu uygulama yapılması
gereken işletmeleri tanımlamak
BİYOSİDAL
VERİ
SİSTEMİ
ÜRETİCİ VE İTHALATÇININ SİSTEMDEKİ YERİ
-Üretmek/İthal edilmek istenen
ürünün başvurusunu yapmak.
-THSK tarafından istenen
işlemleri tamamlamak
RUHSATLI
ÜRÜN
ÜRETİCİ
VEYA
İTHALATÇI
İZİNLİ
SATICI
Bireysel olmayan ürünler sadece
izinli uygulayıcılara olmak üzere
satış bilgilerini sisteme aktarmak
BİYOSİDAL VERİ
SİSTEMİ
Bireysel
kullanım için
ruhsatlı
ürünler
BİREYSEL
KULLANICI
VEYA
HİZMET
ALAN
Depozitolu
ambalaj atığı
İZİNLİ
ÜRÜN
UYGULAYICI
Ruhsatlı ürün,
alet ve cihaz
satışı
İZİNLİ
SATICI
İZİNLİ SATICININ SİSTEMDEKİ YERİ
RUHSATLI ÜRÜN
ÜRETİCİ VEYA
İTHALATÇI
Depozitolu
ambalaj atığı
İZİNLİ ÜRÜN
UYGULAYICI
Ruhsatlı ürün,
alet ve cihaz satışı
İZİNLİ
SATICI
Ruhsatlı ürün,
alet ve cihaz satışı
Depozitolu
ambalaj atığı
Bireysel kullanım
için ruhsatlı
ürünler
Bireysel olmayan ürünler
sadece izinli uygulayıcılara
olmak üzere satış bilgileri
BİYOSİDAL
VERİ SİSTEMİ
BİREYSEL KULLANICI VEYA
HİZMET ALAN
İZİNLİ ÜRÜN UYGULAYICININ SİSTEMDEKİ YERİ
RUHSATLI
ÜRÜN
ÜRETİCİ
VEYA
İTHALATÇI
İZİNLİ
SATICI
BİYOSİDAL
VERİ
SİSTEMİ
Depozitolu
ambalaj atığı
Ruhsatlı ürün,
alet ve cihaz
Sistemdeki kayıtlı veriler
yardımıyla (yazarak değil
seçerek) Ek 1 formunu
doldurmak
İZİNLİ ÜRÜN
UYGULAYICI
İzinli ürün
uygulama
hizmeti
BİREYSEL
KULLANICI
VEYA
HİZMET
ALAN
BİREYSEL KULLANICININ SİSTEMDEKİ YERİ
İZİNLİ SATICI
BİYOSİDAL
VERİ
SİSTEMİ
Ruhsatlı ürün,
alet ve cihaz satışı
Ruhsatlı
ürün ve İzinli
uygulayıcı
iletişim
bilgileri
Depozitolu
ambalaj
atığı
İZİNLİ ÜRÜN
UYGULAYICI
Bireysel
kullanım
için
ruhsatlı
ürünler
İzinli ürün
uygulama
hizmeti
BİREYSEL KULLANICI VEYA
HİZMET ALAN
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİSTEMDEKİ YERİ
BİYOSİDAL
VERİ SİSTEMİ
Ruhsatlı ürün
üretici/ithalatçı, izinli
uygulayıcı ve izinli
satıcı bilgilerini
sisteme güncel olarak
aktarmak.
-Denetim bilgilerini
sisteme aktarmak.
-
İzinli uygulayıcıların doldurduğu
Ek1 formlarını takip etmek
-İzinli uygulayıcıların işyeri ve
uygulamalarını takip etmek
-Ruhsatlı ürünlerin satış bilgilerini
takip etmek
-Zorunlu uygulama yapılacak
işletmeleri takip etmek
-
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
SGK VE SAĞLIK KURULUŞUN SİSTEMDEKİ YERİ
SGK
YETKİLİ
SAĞLIK
KURULUŞU
Çalışanların
sosyal güvenlik
bilgileri, zorunlu
uygulama
yapılacak işletme
bilgileri
Çalışanların
sağlık bilgileri
(rapor ve tahlil
sonuçları gibi.)
BİYOSİDAL
VERİ SİSTEMİ
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSATLI ÜRÜN ÜRETİCİ
VEYA İTHALATÇI
İZİNLİ SATICI
Bireysel olmayan ürünler sadece izinli uygulayıcılara
olmak üzere satış bilgilerini sisteme aktarmak.
SGK
Çalışanların sosyal güvenlik
bilgileri ile zorunlu uygulama
yapılacak işletme bilgilerini
aktarmak.
YETKİLİ Çalışanların sağlık bilgilerini
SAĞLIK
aktarmak. (rapor, tahlil
KURULUŞU sonuçları vb.)
-Ruhsatlı
ürünleri, alet ve cihazları, bireysel
olanları belirterek sisteme aktarmak.
-Sistemin çalışması için teknik destek sağlamak.
-İllerdeki aksaklıkları takip etmek.
-Zorunlu uygulama yapılacak işletmeleri
tanımlamak
THSK
Depozitolu
ambalaj atığı
Ruhsatlandırılmış
ürün, alet ve cihaz
satışı
BİYOSİDAL VERİ
SİSTEMİ
-Ruhsatlı ürün
-Uygulayıcıların doldurduğu
üretici / ithalatçı,
izinli uygulayıcı ve
izinli satıcı bilgilerini
sisteme güncel olarak
aktarmak
-Denetim bilgilerini
sisteme aktarmak.
Ek1 formlarını takip etmek
-Uygulayıcıların işyeri ve
uygulamalarını takip etmek
-Ruhsatlı ürünlerin satış
bilgilerini takip etmek
-Zorunlu uygulama yapılacak
işletmeleri takip etmek
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM: İlin sorumluluk alanı, denetim ekiplerine paylaştırılarak, her ekibin sorumluluk
alanı belirlenir. Ekiplerin mesai saatleri dışındaki uygulamaları da denetleyebilmeleri için icap
ya da nöbet sistemi uygulanır. Denetimin etkinliğini artırmak için denetim ekibine ek ödeme
yapılır. Ek ödemede olası usulsüzlükleri önlemek için aylık asgari denetim sayısı belirlenir.
Yapılan denetimler ve sonuçlar sisteme girilir. Ürün uygulamanın zorunlu olduğu işletmeler
(gıda üreticileri gibi) tekrar tanımlanmalıdır. Bu işletmelerin denetim bilgisi de bu sistem
üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
İZİNLİ ÜRÜN
UYGULAYICI
Sistemdeki
kayıtlı veriler
yardımıyla,
(yazarak değil,
seçerek) Ek1
formunu
doldurmak.
Ruhsatlı
Sadece
İzinli
ürün ve Depozitolu bireysel
ürün
ambalaj
izinli
kullanım uygulama
atığı.
uygulayıcı
için
hizmeti
iletişim
izinli
bilgileri
ürünler
BİREYSEL KULLANICI VEYA
HİZMET ALAN
YAPTIRIM: Sorumluluğunu yerine
getirmeyen üretici, satıcı ve uygulayıcılar
başta olmak üzere tüm paydaşlara
uygulanacak idari yaptırımlar mevzuatta
net bir şekilde belirtilmeli ve etkinliğinin
artırılması için il teşkilatı üzerinden
yürütülmelidir.
Download

halk sağlığı müdürlüğü