Politika Belgesi
GRC 004 Rev 03 (Eylül 2014)
Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikası
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 1/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
Contents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Amaç ............................................................................................................................ 3
Kapsam ........................................................................................................................ 3
Politika.......................................................................................................................... 3
Rüşvetçilik ................................................................................................................... 3
Hediye ve İkramcılık .................................................................................................... 4
Kabul Edilemez Şeyler... ............................................................................................... 4
Kolaylaştırma ödemeleri ve bahşişler ........................................................................... 5
Rapor etme ................................................................................................................... 5
Kayıt Tutma ...... ............................................................................................................ 5
Şikayetleri dile getirme.................................................................................................. 6
Koruma ......................................................................................................................... 6
Eğitim.... ........................................................................................................................ 6
Bu politika için sorumluluk........................................................................................... 6
Gözlem ve inceleme...................................................................................................... 7
Düzeltme Geçmişi ......................................................................................................... 8
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
1. Amaç
Bu politikanın amacı rüşvetçilik ve yolsuzluk durumlarında BSI Grup’un bulunduğu konumu belirlemek ve
rüşvetçilik ve yolsuzluğu tanımlama ve mücadelede bilgi ve rehberlik sağlamaktır.
2. Kapsam
Bu politika, geçici veya süreli sözleşmeye tabi olanlar, dış kaynaklar, ajentalar, distribütörler,
danışmanlar, standartlar komitesi üyeleri, iş ortakları ve BSI Grup için veya BSI Grup adına hizmette
bulunan dünyadaki tüm kişi ve kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm personeli kapsamaktadır.
3. Politika
BSI İş Ahlakı Yasası’nda belirtildiği gibi, bütünlük BSI için temel bir değerdir. Dünya genelindeki tüm iş
anlaşmalarımızda etik standartları en yüksek seviyede tutmak BSI’ın genel politikasıdır. BSI tüm küresel
iş anlaşmaları ve ilişkilerinde kendini adil ve dürüst olmaya ve yasalara uymaya adamıştır. BSI
rüşvetçilik ve yolsuzluğa sıfır hoşgörü göstermektedir.
BSI, hem Birleşik Krallık’ta hem de dünya çapındaki idaremizi yönlendiren Birleşik Krallık kanunlarının
2010 Rüşvetçilik Yasasına tabidir. BSI aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz tüm yetki alanlarındaki
rüşvetçilik ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasaların hepsini onaylamaktadır.
4. Rüşvetçilik
Rüşvet, ilgili faaliyet için bir kişinin uygunsuz bir icraatı yerine getirmesini sağlamak adına teklif edilmiş,
söz verilmiş veya verilmiş olan bir teşvik veya ödüldür.
Örnekler:
Rüşvet teklifi
Müşterinin sözleşmemizi bir üç yıl daha uzatması koşuluyla müşteri temsilcisine
partneriyle bir haftasonu kaçamağı teklif ediyorsunuz.
Müşterinin tedarikçilerine karşı tarafsızlığını uygunsuz bir biçimde etkileyecek bir
teklifte bulunduğunuz için bu suç teşkil etmektedir. Teklif grup için iş sağlamak
adına yapıldığı için burada BSI da bir suç işlemiş sayılabilir. Aynı zamanda teklifinizi
kabul etmesi, müşteri temsilcisi için de suç teşkil edebilir.
Rüşvet almak
Bir tedarikçi size en sevdiğiniz futbol takımının maçına bilet teklif etmekte ve
karşılığında onunla iş yapmaya devam etmemizi garanti altına almaktadır.
Bu teklifi yapan tedarikçi açısından bir suçtur. Teklifi kabul etmeniz durumunda,
tedarikçilerimize karşı tarafsızlığınızı ve iyi niyetinizi uygunsuz bir biçimde
suistimal ettiğiniz için siz de suç işlemiş olursunuz.
Dışarıdan bir memura rüşvet vermek
Dışarıdan bir memura, resmi iş kayıtlarını veya akreditasyon belgelerini
güncellemek gibi idari işleri hızlandırması için ek bir ödeme ayarladınız.
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
Teklifi yapar yapmaz devlet memuruna rüşvet suçunu işlemiş sayılırsınız. Burada
aynı zamanda BSI da zan altında kalabilir.
5.
Hediye ve İkramcılık
BSI’ın İş Ahlakı Yasası açıkça belirtmektedir ki “BSI Grup’un çalışanları, acentaları ve diğer temsilcilerinin,
rüşvet olarak değerlendirilebilecek her türlü para ve hediyeyi almaları yasaktır.” Bu politika, üçüncül
şahıslardan alınan veya şahıslara verilen normal ve uygun ikramları yasaklamamaktadır.
Zaman zaman, BSI grupla çalışmış olan kişilere dostluğunuzu, tebriklerinizi veya teşekkürlerinizi
göstermek için hediyeler verebilir veya hediyelerini kabul edebilirsiniz. Genel konuşursak, hediye için siz
talepte bulunmadığınız ve tarafsızlığınızı ve kararlarınızı etkilemediği veya etkilermiş gibi görünmediği
sürece kurumsal promosyonlar, sarf malzemeleri ve benzeri parasal değerde hediyeler almak veya
vermek kabul edilebilir. Genel bir kural olarak, eğer bir hediyeyi kabul etmek size veya aynı
pozisyondaki mantıklı bir kişiye mesuliyet hissettiriyorsa, hediyeyi kabul etmeyin.
Daha büyük hediyeler daha fazla çıkar çatışmasına yol açabilir. Buna göre, her oniki ayda bir değeri £60
(US$100 veya ederinde) dan daha fazla eden bir hediye almak veya vermek için ülke veya bölge
müdürünüzün veya bir BSI Grup idari çalışanının yüksek onayı gerekmektedir. Değeri bu miktardan fazla
olan hediyelerin uygun olup olmadığını belirlemek için hediyenin ilgili coğrafya veya sanayi dalında
geleneksel olup olmadığı ve özel bir avantaj sağlama beklentisi içinde olmadan açıkça verilip verilmediği
göz önünde bulundurulur.
Temel amacı işle alakalıysa ve katılımınız olağan, geleneksel ve iş konularını kapsıyorsa, iş yemekleri
kokteyller, spor veya sosyal aktiviteler veya diğer sosyal içerikli toplantılar gibi kurumsal ağırlamalar hediye
olarak değerlendirilmez. Bu konu karışık olabilir. Eğer kişisel kullanımınız için size bir spor olayıyla ilgili bir
bilet veriliyorsa bu hediye olarak değerlendirilir. Eğer müşterilerle, iş ortaklarıyla ya da tedarikçilerle
beraber bir aktiveteye katılıyorsanız bu tabi ki hediye olarak değerlendirilmez ta ki bu aktivite geçerli bir iş
amacıyla yapılmıyorsa. Eğer benzeri aktivitelere katılımınızla ilgili şüpheleriniz varsa bu konu için ülke veya
bölge müdürünüzle ya da BSI Grup idari çalışanıyla görüşülmelidir.
BSI iş hediyesi verme adetinin ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebileceğini ve bir bölgede
normal ve kabul görür olanın başka bir bölgede tam tersi olabileceğini bilmektedir. Tüm koşullarda
uygulanacak sınama hediye veya ağırlamanın kabul edilebilir ve haklı gösterilebilir oluşudur. Hediyenin
arkasında yatan niyet her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, ofisinizde sergileyebileceğiniz
kurumsal bir hediye (firmalar arası dostluk nişanı gibi) ile objektif ve tarafsız yargılamanızı etkiliyormuş
gibi görünen kişisel bir hediye (eve götürebileceğiniz türden) arasında fark vardır.
6. Kabul edilemez şeyler?
Sizin (veya sizin adınıza başka birisinin) hakkında kabul edilemeyen şeyler:
• bir iş avantajı verilmesi veya verilmiş bir iş avantajıyla ödüllendirilme umudu ve beklentisiyle
bir ödeme, hediye veya ağırlama vermek, sözünde bulunmak veya teklif etmek;
• bir devlet memuruna, vekiline veya temsilcisine rütin bir işi kolaylaştırması veya
hızlandırması için ödeme, hediye veya ağırlama vermek, sözünde bulunmak veya teklif
etmek;
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
•
•
•
•
üçüncül bir şahıstan, kendisine bir iş avantajı sağlama beklentisiyle teklif edildiğini bildiğiniz
veya şüphelendiğiniz bir ödemeyi kabul etmek;
üçüncül bir şahıstan, tarafımızca kendisine bir iş avantajı sağlama karşılığında teklif
edilmiş veya sağlanmış bir hediyeyi veya ağırlamayı kabul etmek;
rüşvet suçu işlemeyi kabul etmemiş veya bunun hakkındaki şikayetini dile getirmiş olan,
BSI hesabına çalışan veya temsil eden diğer kişileri tehdit etmek veya kişilere mislleme
yapmak;
bu politika ve prensiplere uymayacak herhangi bir faaliyette bulunmak.
7. Hayır Amaçlı veya Politik Bağışlar
Hayır amaçlı veya politik bağışlardan, Uyum Çerçevesi’nin Kurumsal Yönetim bölümünde yer alan BSI
Hayır Amaçlı veya Politik Bağışlar Politikası’nda bahsedilmektedir.
8. Kolaylaştırma ödemeleri ve bahşişler
BSI hiçbir kolaylaştırma ödemesi yapmaz ve bahşiş vermez. Kolaylaştırma ödemeleri, bir devlet
memurunun rütin devlet işlerini hızlandırmasını garantilemek için yapılan genel anlamda ufak çaplı,
gayriresmi ödemelerdir. Birleşik Krallık’ta genel olarak bunlar ödenmez ama faal olduğumuz diğer yetki
alanlarında görülebilir. Bahşişler, yapılan bir iyilik veya iş avantajı karşılığında yapılan genel ödemelerdir.
BSI tarafında yapılacak veya kabul edilecek herhangi bir bahşiş veya kolaylaştırma ödemesine sebep
olacak her türlü faaliyetten kaçınmalısınız.
Eğer BSI adına herhangi bir ödeme yapmanız istenirse, ödemenin ne için yapılacağı ve sağlanan hizmete
karşılık fiyatının uygun olup olmadığı konusunda her zaman fikir sahibi olunuz. Her zaman ödeme
gerekçesini belirten bir makbuz ya da fatura isteyiniz. Eğer bir ödemeyle ilgili kafanızda soru işaretleri,
şüphe ve kaygılarınız varsa bunu Grup Risk ve Uyum Müdürü veya Grup Hukuk birimiyle görüşünüz.
9. Raporlama
Rüşvetçilik ve diğer tüm yolsuzlukların engellenmesi, tespit edilmesi ve rapor edilmesi BSI için veya
himayemiz altında çalışan herkesin sorumluluğundadır. Tüm çalışanlar ve diğer BSI temsilcileri bu
politikanın ihlaline sebep olacak veya teşebbüs edecek her türlü faaliyeti engellemek adına görevlidir.
Eğer bu politikayla çelişen bir durumun olduğuna veya gelecekte olacağına inanıyor veya şüphe
ediyorsanız en kısa zamanda bölüm müdürünüzü, Grup Risk ve Uyum müdürünüzü veya Expolink gizli
raporlama birimini durumdan haberdar etmelisiniz. Örneğin, bir müşteri ya da potansiyel bir müşteri
bizimle olan işinde avantaj sağlamak için size bir şey öneriyorsa veya işini sağlama almak için bir ikram
veya ödemenin gerekli olduğunu belirtiyorsa bunu derhal rapor etmelisiniz.
Bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışan görevini su istimalden işten çıkarılma cezasıyla karşı karşıya
kalacaktır.
10. Kayıt tutma
BSI, üçüncü şahıslara yapılan ödemelerin nedenlerini belgelemek için finansal kayıtlar tutmaktadır ve
uygun iç kontrollere sahiptir. Buna göre, üçüncü bir şahsın çıkarı için BSI adına sizin tarafınızdan yapılmış
olan hediye ve ağırlama masraflarının, harcama politikamız gereğince belgelenmiş olduğundan emin
olmalı ve bu masrafların gerekçelerini özellikle kayıt altında tutmalısınız. Bu harcamalar SAP birimi
kalemleri altında Promosyon Hediyeler veya Ağırlamalar olarak kaydedilmelidir.
Ek olarak, idari bir gözden geçirmeye konu olacak £60 veya eşdeğerinden daha yüksek eden kabul
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
edilmiş tüm hediyelerin kaydını tutmalı ve açıklamalısınız. Bu, eğer amiriniz özel bir davetiyenin kayıt
altına alınması gerektiğine karar vermemişse, kurumsal ağırlamalar için geçerli değildir. Olağan
denetimlerden olan Uyum ve Risk özelliklerine göre denetlenecek olan bu kayıtların nasıl tutulacağına
Bölge veya Ülke müdürleri karar vermektedir.
11. Şikayetleri dile getirme
İlk oluşmaya başladığı andan itibaren yolsuzluklar hakkındaki endişe ve kaygılarınıza ait şikayetlerinizi dile
getirme konusunda desteklenmektesiniz. Eğer bir faaliyetin rüşvetçilik veya yolsuzluk teşkil ettiğinden
emin olamıyor veya kafanızda başka soru işaretleri oluşuyorsa, bunlar hakkında bölüm müdürünüz veya
Grup Risk ve Uyum Müdürüyle görüşmeli ya da Uyumluluk Çerçevesi’nin Risk bölümünde bulunan
Önemli Hadiselerin Rapor Edilmesi Prosedürü doğrultusunda dile getirmelisiniz. Eğer bu yollara
başvurarak rapor edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, halihazırda Grup Kurumsal Ağından erişilebilen İhbar
yardım hattı aracılığıyla da rapor edebilirsiniz. İhbar Politikamızın bir kopyasını şuradan edinebilirsiniz:
https://intranet.bsi-global.com/OurBSI/Policies/ComplianceFramework/Risk/SitePages/Home.aspx
Eğer üçüncü bir şahıs tarafından size bir rüşvet teklif edildiyse, rüşvet vermeniz istendiyse, bunun
gelecekte olacağından şüpheleniyorsanız veya benzeri bir yasadışı faaliyetin kurbanı olduğunuza
inanıyorsanız bunu en kısa zamanda, bölüm müdürünüze veya Grup Risk ve Uyum müdürüne ya da
ihbar yardım hattı aracılığıyla rapor etmeniz büyük önem taşımaktadır.
12. Koruma
Rüşvet teklif etmeyi veya kabul etmeyi reddetmiş olan ya da bir başkasının kabahatini dile getiren ve
rapor eden çalışanlar veya BSI hesabına faaliyette bulunanlar bazen olası tepkiler hakkında
endişelenebilirler. BSI şeffaflığı teşvik eder ve bu politikaya dair iyi niyetli, samimi şikayetlerini dile
getiren herkesi yanılsalar bile desteklemektedir.
BSI kendini, kişilerin rüşvet veya yolsuzluk içinde yer almayı reddettiği için ya da potansiyel bir rüşvetçilik
veya yolsuzluk suçunun olduğu ya da gelecekte olacağına dair şüphelerini iyi niyetle dile getirdiğinden
dolayı kötü muameleden muzdarip olmamasına adamıştır. Bu kötü muameleler, kovuşturma, disiplin
uygulaması, tehditler ve şikayetle ilgili diğer hoş olmayan tutumları kapsamaktadır. Eğer böyle bir
muameleden muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız acilen bölüm müdürünüz veya Grup Risk ve Uyum
müdürüyle görüşmelisiniz. Eğer sorun çözülmediyse ve siz bir çalışansanız, yerel HR Şikayet
Prosedürünüze uygun olarak resmi bir şekilde dile getirmelisiniz.
13. Eğitim
Bu politikaya dair eğitimler yeni çalışanların işe başlama süreçlerinin bir parçasını
oluşturmaktadır. Halihazırdaki çalışanlarsa bu politikaya nasıl uyacakları ve uygulayacakları
hakkında ilgili düzenli güncellemeleri alacaklardır.
Dış kaynaklar, komite üyeleri, danışmanlar, acentalar, vs. gibi yeni çalışmaya başlamış diğer tüm kişi ve
temsilciler, işe başlama programlarının bir parçası olarak bu eğitimi alacaklardır. Hali hazırdaki dış
kaynaklar, komite üyeleri, danışmanlar, acentalar, vs. ise bu politikayla ilgili eğitim ve haberleri
bölgelerindeki yerel BSI ofislerinden alacaklardır.
14. Bu politika için sorumluluk
BSI yönetim kurulu, BSI Grup ve grup himayesindeki tüm organların yasal ve etik hükümlere bağlılığını
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
temin etmek için, bu politikanın, sorumluluklarının bir parçası olduğunu kabul ve tanzim eder.
Uygulama ve etkinliğini gözlemlemek için politikanın yürütülmesini sağlamak ve Grup Hukuk birimi ile
birlikte politikanın yorumlanmasına dair sorulara açıklık getirmek, Grup Risk ve Uyum işlevinin öncelikli
ve gündelik sorumluluklarıdır. Tüm seviyelerdeki idareler, kendilerine rapor verenlerin politika hakkında
bilinçlendirilmelerinden ve düzenli ve yeterli düzeyde eğitimlerin verilmesinden sorumludurlar.
Rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır hoşgörü yaklaşımımız, iş ilişkilerinin başladığı andan itibaren ve sonrasında
düzenli olarak tüm tedarikçi, anlaşma tarafları ve iş ortaklarına bildirilmelidir. Tüm çalışanlar ve BSI
bünyesinde veya hesabına çalışan diğer tüm kişiler, kurulacak tüm iş ilişkilerinin başlangıcında üçüncül
şahıs ve kurumları bu politika hakkında bilgilendirme yükümlülüğündedir.
15. Gözlem ve inceleme
Grup Risk ve Uyum işlevi, düzenli olarak bu politikanın etkinliğini gözlemler ve uygulanmasını inceler ve
BSI yönetim kuruluna uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği hakkında rapor verir. Yönetim kurulunun
belirlediği her türlü iyileştirme en kısa zamanda uygulanır. İç denetim sistemleri ve prosedürleri, rüşvet ve
yolsuzlukla mücadelede etkili olduklarından emin olmak için olağan teftişlere tabi tutulurlar.
Çalışanlar ve BSI bünyesinde veya hesabına faaliyet gösteren diğer kişiler bu politika hakkında yorum
yapmakta ve iyileştirme adına önerilerde bulunmakta serbesttirler. Yorumlar, öneriler ve sorular Grup
Risk ve Uyum Müdürüne yönlendirilmelidir.
Bu politika çalışanların iş sözleşmelerinin bir ekidir ve üzerinde değişiklikler yapılabilir.
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Sayfa 7/8
Politika Belgesi
GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Rev 03 (Eylül 2014)
Düzeltme Geçmişi
Düzeltme No.
01
02
Tarih
Nisan 2011
Nisan 2012
03
Eylül 2014
Yazar
Steve Crookes
Vanessa van
Balkom
Steve Crookes
Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir
Onaylayan
Tony Wales
Steve Crookes
John Kennedy
Değişiklik
Yeni Mesele
Grup Kurallarından Aktarmalar
Eğitim kayıtları gereksinimi
eklenmesi; Hayır amaçlı veya politik
bağışlar
Sayfa 7/8
Download

Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası