T.C.
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
21.02.2014
Konu : 2014 Sınav Uygulamaları Hakkında
Sayı
: 2014-5
Sayın görevli,
2014 sınavlarından başlamak üzere yeni uygulamalar devreye alınmıştır. Bu kapsamda;
Sınav Koordinasyon Kurulu başkan ve üyelerinin görevlendirme işlemleri Yönetim işlemleri Sistemi
üzerinden sınav koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Görevlendirme işlemleri sınav
koordinatörlükleri tarafından yapılan diğer görevlendirmeler ile aynı sürece bağlı olarak
yürütülecektir. Yönetim İşlemleri Sistemi üzerinden sınav sonrası ilk iş günü görevli değişiklik
işlemlerinin tamamlanması sonrasında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili yapılmış olan
toplantı tutanağı önceden olduğu şekilde Merkezimize gönderilecektir. Görevli İşletim Sisteminde
kaydı bulunmayan koordinasyon kurul başkanı ve üyelerinin sisteme kayıt işlemleri Yönetim
İşlemleri Sistemi üzerinden Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır. Görevlendirme
işlemlerinde unvan bilgisi ödemeye esas olduğu için kurul başkan ve üyelerinin unvan bilgisini kontrol
ediniz. Herhangi bir farklılık durumunda Yönetim İşlemleri Sistemi üzerinden gerekli güncellemeleri
yapınız.
Bina ve salonların sınav öncesi denetim, kontrol ve kamera işlemleri için “Bina Denetim ve Cihaz
Yöneticisi” görevi atama işlemleri tercih toplanarak Merkezimiz tarafından yapılacaktır. Bu atama
işlemleri Yardımcı Doçent Doktor, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi Doktor, Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi Doktor, Araştırma Görevlisi, MEB okul Müdür Yardımcısı unvanları arasından
sınav koordinatörlerinin görevli havuzunun oluşturması ile Merkezimiz tarafından yapılacaktır.
Görevli havuzu Ankara, İstanbul, İzmir sınav merkezlerinde 2014-YGS sınavı bina sayısının 2 katı, diğer
sınav merkezlerinde ise 3 katı olacak şekilde belirlenecektir. Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi
eğitimleri sınavdan önce Merkezimiz tarafından organize edilerek sınav koordinatörlüklerinde
verilecektir. Görevli havuzu oluşturma işlemleri Şehir içi nakil görevlisi havuzu oluşturma işlemleri gibi
Yönetim İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacaktır. Bu işlemler 24 Şubat saat 23:59’a kadar
tamamlanması gerekmektedir. Bina denetim ve cihaz yöneticisi görev ve sorumlulukları aşağıda
belirtilmiştir.
ÖSYM Temsilci ve Bölgesel ÖSYM Temsilcisi görevlendirme tercih ve atama işlemlerinin
değiştirilmesine ilişkin çalışmalar 2013-YGS ile başlatılmış olup, 2013-ALES sonbahar dönemi ile
uygulamaya alınmıştır. Tercih toplama ve görevlendirme işlemleri, görevlendirme yapılacak olan
sınavın sınav tarihinden itibaren bir yıl süre içerisinde en az bir kez bina sınav sorumlusu veya bina
sınav sorumlusu yardımcısı olarak görev yapmış profesör ve doçentler arasında sınav
koordinatörlüklerinde yapılan eğitime katılmış olan görevlilerden tercih toplanarak Merkezimiz
tarafından yapılacaktır. Bu nedenle sınavlara Bina sınav sorumlusu ve Bina sınav sorumlusu Yardımcısı
olarak görevlendirilmiş olan görevliler sınav öncesi sınav koordinatörlükleri tarafından yapılan
eğitimlere katılacaklardır. Eğitimler sonrası toplantıya katılanların ıslak imzaları merkezimize
gönderilecek ve Yönetim İşlemleri Sistemi aracılığı ile katılım bilgisi Koordinatörlükler tarafından sınav
sonrası ilk iş günü saat 12:00’a kadar sisteme işlenecektir. Sistem üzerinde katılım bilgisi
bulunmayanlar toplantıya katılmadı olarak değerlendirilecek ve ÖSYM Temsilci ve Bölgesel ÖSYM
Temsilcisi tercih etme hakkı kazanamayacaklardır. Yapılacak olan bu toplantıların eğitim materyalleri
merkezimiz tarafından sınav koordinatörlüklerine gönderilecektir.
Değerli çalışmalarınız ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIZ
Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı
İnternet
Adresi: www.osym.gov.tr
Tel
: (312) 298 81 92 – 444 6796(ÖSYM)
06800 Bilkent/ANKARA
Faks
: (312) 298 81
93
E-Posta
: [email protected]
Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları
Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi görevleri sınav öncesi ve sınav günü olmak üzere iki bölümden oluşur.
Sınav Öncesi Görevleri;
Görevli olduğunu görevli işletim sisteminden (GİS) öğrenmesi sonrasında sınav koordinatörlüğü ile bağlantıya
girerek görevli olduğu sınav binasında denetim görevi olup olmadığı bilgisi ile sınav koordinatörlüğünde
yapılacak olan eğitime katılım bilgilerini alır.
Sınav Binasında Denetim görevi yok ise; eksiklerin sınav öncesindeki Cuma günü tamamlamak kaydı ile görevli
olduğu binadaki analog satleri, tüm kamera aparatlarını ve iletişim ile ilgili cihazları kontrol eder. Eksik olan saat
ve aparatları Sınav Koordinatörüne bildirerek giderilmesini ister.
Sınav Binası Denetim görevi de var ise,
1.Sınav Koordinatörlüğünün Yönetim İşlemleri Sisteminde (YİS) ‘’Sınav bina ve görevlilerine ilişkin genel
bilgiler’’ menüsünden döktüğü görevli olduğu binaya ait bilgileri teslim alır.
Görevli olduğu sınav binasında ÖSYM tarafından kendisinden istenen denetim görevinin kapsamını öğrenir.
2.Görevli olduğu bina ile ilgili salon bilgileri, adayların oturma düzenini gösteren listeleri kontrol eder ve
Denetimleri esnasında gördüğü eksiklikleri giderilmesi için Sınav Koordinatörlüğü ile koordineli çalışarak,
ÖSYM standartlarına uygunluğunu sağlar ve yazılı olarak sınav koordinatörlüğüne rapor eder.
3.Okulun adı ile kayıtlardaki adının ve adresinin doğruluğunu kontrol eder.
4.Kendisine geri dönüşüm için sınav koordinatörlüğü tarafından verilen zamana kadar görevli olduğu binaya
bizzat giderek denetim görevi için salonları tek tek gezer. Bu denetimde, binanın sınav yapmaya uygun olup
almadığını, saatlerin çalışır durumda olup olmadığını, salon kapasitelerinin doğru belirlenip belirlenmediğini,
salonların ÖSYM kayıtlarında yer alan oturma düzenlerine uygun olup olmadığını ve bu salonların ÖSYM
standartlarına uygun olup olmadığını, Bina Sınav sorumlusu için uygun bir mekanın tahsis edilip edilmediğini
kontrol eder.
5.Binanın giriş ve çıkışlarının kayıtlardaki ile uyumlu olup olmadığına bakar.
6.Eğer gerekli olur ise salon tanıtım kartlarının ve ilgili yönlendirme levhalarının asılı olup olmadığını kontrol
eder.
7.Başkanlığın talep ettiği diğer denetim görevlerini yürütür.
8.Denetim sonrasındaki tüm bulgu ve bilgileri yazılı olarak ÖSYM’ye iletir. Özellikle salon bilgilerindeki
eksikliklerin olması durumunda kendisine verilen telefon numarasından Sınav Görevlileri Yönetimi Daire
Başkanlığını acilen arayarak telefonla da bilgi verir.
Sınav Günü Görevleri;
1.Sınav günü sınav saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binaya gelerek sınav salonlarını kontrol eder. Bina
ve salon tanıtım formları ile kullanılacak cihazların aparatlarında eksiklik var ise bina sınav sorumlusunun bilgisi
dâhilinde sınav koordinatörlüğü ile iletişime geçerek eksikliklerin giderilmesini sağlar.
2.Bina kapısında kamera ve el detektörlerinin şehir içi nakil kuryesinden imza karşılığı teslim alınması sırasında
kamera-el detektörü kutu/kutularının BSS odasına taşınmasına refakat eder.
3.Bina sınav sorumlusundan kamera-detektörü kutularını imza karşılığı teslim alarak sırasıyla, BSS odası, bina
girişi kameralarını takarak emniyet görevlilerine el detektörlerini imza karşılığı teslim eder. Bu işlemler
sonrasında en uzak sınav salonundan başlamak kaydı ile kameraları (kamera üzerinde yazan salona) aparatlarına
takarak analog saat ile aynı zamanı göstermesini sağlayarak çalışır duruma getirir.
4.Binadaki internet, telefon, bilgisayar ve diğer iletişim araçlarının bağlantısının kesildiğini kontrol eder.
5.Sınav başlamadan 15 dakika önce bitirilmek üzere salonların tek tek dolaşılarak salondaki kameraların, dijital
ve analog saatleri çalıştıklarının kontrol eder.
6.Acil durumlarda bina sınav sorumlusunun vereceği diğer iş ve işlemleri yapar.
7.Sınav süresinin sona ermesinden sonra, salondaki sınavın bitmesi ve evrakın salondan çıkması kaydı ile en
uzak salondan başlayarak kameraların toplar.
8.Bina girişinde emniyet görevlilerinden detektörlerinin imza karşılığı geri teslim alır.
9.Bina sınav sorumlusu odasındaki kameranın binaya ait kutuların tamamının kilitlemesinden sonra toplanarak
kutuya konulması ve kamera-el detektörü kutu/kutularının kilitlenerek bina sınav sorumlusuna imza karşılığı
teslim eder.
10.Sınav evrakı kutularının Bina sınav sorumlu tarafından şehir içi nakil görevlisine teslimi sırasında kamera-el
detektörü kutu/kutularının imza karşılığı teslim edilmesi sırasında refakat eder.
11.Başkanlığın ilgili sınav için kendisine belirlediği diğer görevleri yürütür.
12.Sınav sonrasında GİS sistemi üzerinden görevi gerçekleştirilmesi ve yaşanan olayları yazılı olarak rapor eder.
Download

2014 Sınav Uygulamaları Hakkında Sayı : 2014