BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. A‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI ‐ Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. B ‐ YARDIMCI DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI ‐ Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. ‐ 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. ‐ Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. ‐ Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar. Sayfa‐1/3 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN KAD.
DER. ADET
AÇIKLAMA TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi Doçent 1 1 Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi Doçent 1 1 Cerrahi Tıp Bil.Böl./Genel Cerrahi Yrd.Doç. 2 1 Böbrek transplantasyonu ve kronik böbrek yetmezliği cerrahisinde deneyimli olmak. Toksikoloji konusunda çalışmış olmak. Cerrahi Tıp Bil.Böl./Acil Tıp Cerrahi Tıp Bil.Böl./Anestezi ve Reanimasyon Cerrahi Tıp Bil.Böl./Anestezi ve Reanimasyon Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Cerrahi Tıp Bil.Böl./Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd.Doç. 3 1 Yrd.Doç. 1 1 Doçent 2 1 Doçent 2 1 Doçent 2 1 Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Nefroloji konusunda çalışmış olmak. Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 1 1 Cerrahi Tıp Bil.Böl./Patoloji Dahili Tıp Bil.Böl./Kardiyoloji Dahili Tıp Bil.Böl./Kardiyoloji Dahili Tıp Bil.Böl./Adli Tıp Dahili Tıp Bil.Böl./Nöroloji Dahili Tıp Bil.Böl./İç Hastalıkları Dahili Tıp Bil.Böl./İç Hastalıkları Dahili Tıp Bil.Böl./Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dahili Tıp Bil.Böl./Enfeksiyon Hastalıkları Organ doku nakil koordinatörlüğü belgesi olmak. Perkütan trakeostomi konusunda bilimsel çalışması olmak. Kardiyak cerrahi sonrası ameliyat yapışıklıklarını önleme üzerine çalışmaları olmak. Sitopatoloji ve dermatopatoloji eğitimi almış olmak. Kardiak ileti sistemi patolojileri ile ilgili çalışmış olmak. Deneysel migren modelinde çalışmaları olmak. Karaciğer biyopsisi kursu sertifikası olmak. Tıp Fakültesi mezunu olup, Gen ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak. Dahili Tıp Bil.Böl./Tıbbi Genetik Temel Tıp Bil.Böl./Tıbbi Biyokimya Doçent 2 1 Safra asitleri konusunda çalışmaları olmak. Temel Tıp Bil.Böl./Anatomi Yrd.Doç. 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Doçent 1 1 Doçent 2 1 Yrd.Doç. 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Doçent 1 1 Yrd.Doç. 3 1 Yrd.Doç. 1 1 FEN‐EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Böl./Organik Kimya Kimya Böl./Biyokimya Matematik Böl./Uygulamalı Matematik Fizik Böl./Nükleer Fizik Türk Dili ve Ed.Böl./Eski Türk Ed. Tarih Böl./Osmanlı Mües.ve Med.Tarihi Mesneviler ve divançeler konusunda çalışma yapmış olmak. Osmanlı sefer organizasyonu konusunda çalışmaları olmak. Sayfa‐2/3 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK‐MİMARLIK Makine Müh.Böl./Kons.ve İmalat FAKÜLTESİ Mimarlık Böl./Yapı Bilgisi UNVAN KAD.
DER. ADET
Doçent 1 1 Doçent 1 1 AÇIKLAMA Endüstri Mühendisliği Böl.mezunu olup, Doktorasını Yöneylem Araştırmaları alanında yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği Böl.mezunu olup, Doktorasını Yöneylem Araştırmaları alanında yapmış olmak. Endüstri Müh.Böl./Yöneylem Araş. Yrd.Doç. 1 1 Endüstri Müh.Böl./Yöneylem Araş. Yrd.Doç. 1 1 Yrd.Doç. 3 1 Bilişim teorisi alanında çalışmaları olmak. Yrd.Doç. 3 1 Doktorasını ilgili Bölümde yapmış olmak. Bilg.Müh.Böl./Bilgisayar Yazılımı Elektrik‐Elektronik Müh.Böl./ Elektrik Mak. NECATİBEY EĞİT.FAK. Eğitim Bil.Böl./Eğitim Yön.Tef.ve Plan. Yrd.Doç. 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit. Doçent 1 1 İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit. Yrd.Doç 1 1 Yrd.Doç 3 1 Doçent 2 1 Yrd.Doç 3 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak. Doktorasını Kimya Eğitiminde Argümantasyon uygulaması konusunda yapmış olmak. Doktorasını Fizik Eğitiminde anlam oluşturma süreçleri konusunda yapmış olmak. Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak. Programlama dilleri Çevirim içi öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak. İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit. O.Ö.Fen ve Mat.Al.Eğit.Böl./ Biyoloji Eğitimi Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğit.Böl./ Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğit. İKTİSADİ ve İDARİ BİL.FAK. İktisat Böl./İkt.Gel.ve Ulu.İktisat Doçent 1 1 Deniz İşl.Yön.Böl. Yrd.Doç. 3 1 Denizcilik Fakültesi mezunu olmak. Rekreasyon Böl. Doçent 1 1 Gastronomi ve Mutfak San.Böl. Yrd.Doç. 4 1 Kalite Yönetimi Sistemleri konusunda çalışmaları olmak. AYVALIK MYO Otel Lokanta ve İkram Hiz.Böl./ Turizm ve Otel İşlet.Prog. Doçent 1 1 BALIKESİR MYO Madencilik ve Maden Çık.Böl./ Maden Tek.Prog. Doçent 1 1 BANDIRMA DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Sayfa‐3/3 
Download

2004 yılı ilan çalışması için - Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü