T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Kurulu Kararları
OTURUM TARİHİ
OTURUM SAYISI
12.02.2014
4
Karar No:1-Personel Daire Başkanlığı’nın 30.01.2014 tarih ve 1688 sayılı yazısında yer alan
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Doçent
kadrosuna müracaat eden Doç. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ’ın, başvuru evrakları ve Prof. Dr.
Bayram GÖÇMEN (Ege Üniv. Fen. Fak. Biyoloji Böl. Zooloji Anabilim Dalı), Prof. Dr.
Oğuz TÜRKOZAN (Adnan Menderes Üniv. Fen. Edeb. Fak. Biyoloji Böl. Zooloji Anabilim
Dalı) ve Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN (Atatürk Üniv. Fen. Fak. Biyoloji Böl. Zooloji
Anabilim Dalı)’dan kurulu “Bilim Jürilerinden” gelen raporları görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Doç. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ’ın, 2547 sayılı Kanunun
25. maddesi ve Öğretim Üyeliği’ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16. maddesi
gereğince Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalında
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:2-Personel Daire Başkanlığı’nın 05.02.2014 tarih ve 2141 sayılı yazısında yer alan
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı Doçent
kadrosuna müracaat eden Doç. Dr. Tuncay ÇELİK’in, başvuru evrakları ve Prof. Dr. Fadile
YILDIZ ZEYREK (Harran Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı), Prof. Dr.
Süleyman YAZAR (Erciyes Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı) ve Prof. Dr. Ü.
Nilgün DALDAL (İnönü Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji Anabilim Dalı)’dan kurulu “Bilim
Jürilerinden” gelen raporları görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Doç. Dr. Tuncay ÇELİK’in, 2547 sayılı Kanunun 25.
maddesi ve Öğretim Üyeliği’ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16. maddesi
gereğince Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim
Dalında ilan edilen Doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:3-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI’nın 07.02.2014
tarihli dilekçesi ile Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü'nde 2547 Sayılı Kanun'un 40/b maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yeniden
"Görevlendirilme" ile ilgili konu görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet
PINARBAŞI’nın, 2547 Sayılı Kanun'un 40/b maddesine göre Üniversitemiz Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 19.03.2014 tarihinden itibaren (bir) yıl süre ile
görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve durumun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na
arzına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:4-Personel Daire Başkanlığı’nın 10.02.2014 tarih ve 2370 sayılı yazısında yer alan
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör
kadrosuna başvuran Doç. Dr. Erdal Rıdvan SIVACI’nın başvuru evrakları ve Prof. Dr. F.
Güler EKMEKÇİ (Hacettepe Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl.), Prof. Dr. Erhan ÜNLÜ (Dicle
Üniv. Fen Edeb. Fak. Biyoloji Böl.), Prof. Dr. Şükran DERE (Uludağ Üniv. Fen Edeb. Fak.
Biyoloji Böl.), Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL (Ondokuzmayıs Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji
Böl.) ve Prof. Dr. Sabri KILINÇ (Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji
Böl.)’dan kurulu “Bilim Jürilerinden” gelen raporları görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Doç. Dr. Erdal Rıdvan SIVACI’nın, 2547 sayılı Kanunun
26. maddesi ve Öğretim Üyeliği’ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi
gereğince Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim
Dalı Profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:5-Personel Daire Başkanlığı’nın 10.02.2014 tarih ve 2423 sayılı yazısında yer alan
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Profesör
kadrosuna başvuran Doç. Dr. Aysel SIVACI’nın başvuru evrakları ve Prof. Dr. Atalay
SÖKMEN (Karadeniz Tek. Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl.), Prof. Dr. Hasan Çetin ÖZEN
(Dicle Üniv. Fen Fak. Biyoloji Böl.), Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ (Ondokuzmayıs Üniv. Eğtim
Fak. İlk. Öğrt. Fen Bil. A.B.D.), Prof. Dr. Ramazan DEMİR (Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğt.
Fak.Orta Öğrt. Fen ve Matematik Böl. Biyoloji A.B.D.) ve Prof. Dr. Ekrem GÜREL (Abant
İzzet Baysal Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.)’den kurulu “Bilim Jürilerinden” gelen
raporları görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Doç. Dr. Aysel SIVACI’nın, 2547 sayılı Kanunun 26.
maddesi ve Öğretim Üyeliği’ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi
gereğince Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı
Profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:6-Personel Daire Başkanlığı’nın 11.02.2014 tarih ve 2478 sayılı yazısında yer alan
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna
müracaat eden Doç. Dr. Mehmet KAYA’nın, başvuru evrakları ve Prof. Dr. Ali ATA (Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Böl.), Prof. Dr. Ahmet
PINARBAŞI (Adıyaman Üniv. Mühendislik Fak. Makine Müh. Böl.) ve Prof. Dr. Nuri
ORHAN (Fırat Üniv. Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl.)’dan kurulu
“Bilim Jürilerinden” gelen raporları görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra; Doç. Dr. Mehmet KAYA’nın, 2547 sayılı Kanunun 25.
maddesi ve Öğretim Üyeliği’ne Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 16. maddesi
gereğince Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümünde ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Karar No:7-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu’nun oluşturulması ile ilgili
konu görüşüldü.
Yapılan görüşmelerden sonra Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu’nun
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası gereğince oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
Download

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları OTURUM