2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular 2. Bölüm Soru 1: Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak kendi işletmemizde kullanılacak bir yazılım geliştirilecek şekilde proje ortağı olarak programa başvurmak istiyoruz. Yazılım tamamlandığında fatura karşılığı olarak ürün bize devredilecek olup lisansları ve tüm yazılımı ile kullanım hakları tarafımıza devrolunacaktır. Bu durumda başvuruya engel bir durum olup olmadığını öğrenmek isteriz. Cevap 1: Yazılım firmasının geliştirilecek ürüne dair sektörden bir firmayı ortak alarak başvuru yapması uygundur. Aynı zamanda kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde, kurumlar arası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması ilave puan konusudur. Proje ile geliştirilecek ürün ticarileştirilebilir bir ürün olmadır. Proje kapsamında lisanslı yazılım alınabilir, ancak proje sadece paket yazılım almaya dair olamaz, alınacak yazılım ile kurum ölçeğinde yenilikçi bir ürün oluşturulması gerekir. Ve söz konusu satın alımların proje ortağı ya da iştirakçilerinden yapılmaması, aynı şekilde proje uygulama süresince, geliştirilen nihai ürün ya da yazılımın proje ortağı ve iştirakçilerine satışının yapılmaması gerekmektedir. Alınacak lisans hakkının süresi proje bitiş tarihini aşamaz, aşan kısım uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir. Mevzuat gereği, bu yazılımın lisans hakları başvuru sahibine ait olmalıdır ve ortak ve iştirakçiler dahil olmak üzere başkasına devredilmesi mümkün değildir. Soru 2: Projemizin AR-­‐GE süreci tamamlandı. Sadece ürün ticarileştirmesi için donanım alımı planlanmaktadır. Bu satın alımlar uygun maliyet olarak değerlendirilebilir mi? Cevap 2: Programın ana amacı dahilinde yazılım geliştirme amaçlı bilgisayar, sunucu vb. donanım yatırımları uygun maliyet değildir. Diğer yandan yalnızca tanıtım ve organizasyon, veya yalnızca servis ve bakım faaliyetlerinden ibaret projeler program kapsamında uygun projeler olarak değerlendirilmemektedir. Soru 3: Proje dosyasını ajansa teslim ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap 3: Başvuru dosyası ajansa teslim edilirken matbu halde dosyada bulunması gereken belgeler; Başvuru Formu, Bütçe Formu, Mantıksal Çerçeve Matrisi, Projede Görev Alan Kilit Personele Ait Özgeçmişler, Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.2.’deki listede belirtilen sırayla) olarak sıralanabilir. Tüm belgeler ortasından delgeçle delinmeli ve şeffaf dosya veya zımba kullanılmadan ayraçlarla (İZKA internet sitesinden temin edilebilir) ayrılmalıdır. Asıl belgeler kırmızı renkli telli dosyada, suretler ise mavi renkli telli dosyada olacak şekilde, 1 asıl ve 2 suret olarak hazırlanmalıdır. Dosyalar tek bir zarf içerisine konup kapatılmalı ve KAYS üzerinden alınacak Başvuru Kapak Sayfası bu zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Soru 4: Program bileşenlerine başvuruda bulanabilmek için en küçük ve en büyük proje bütçesi ne kadar olmalıdır? Cevap 4: Program kapsamında en düşük destek tutarı 75.000 TL, en yüksek destek tutarı ise 750.000 TL olarak belirlenmiştir. Kar amacı güden bileşeninde en düşük destek oranı %10, en yüksek destek oranı ise %50’dir. Bu doğrultuda desteklenebilecek projeler 150.000 TL’den az, 7.500.000 TL’den fazla olamaz. Kar amacı gütmeyen bileşeninde ise en düşük destek oranı %10, en yüksek destek oranı ise %75’dir. Bu bileşende desteklenebilecek projeler ise 100.000 TL’den az, 7.500.000 TL’den fazla olamaz. Ayrıca, her iki bileşen için de en yüksek destek tutarı 750.000 TL olduğu için toplam proje bütçesinin 750.000 TL’nin üzerinde olan projelerde verilebilecek destek miktarı bu sınırın üzerine çıkamaz. 
Download

2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri