İLAN
10.10.2014 Tarih ve 411 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, N30-C-07-A, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
paftalarına isabet eden X= 4 116 100 – 4 116 900 Y= 527 700 – 528 900
koordine değerleri arasındaki 4614 ada 69 parselin bulunduğu bölgede
NİP-114,16 Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı
İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
İLAN
10.10.2014 Tarih ve 412 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, N30-C-07-A-3-A, N30-C-07-A-3-B, N30-C-07-A-3C ve N30-C-07-A-3-D 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarına isabet
eden X= 4 116 100 – 4 116 900 Y= 527 700 – 528 900 koordine değerleri
arasındaki 4614 ada 69 parselin bulunduğu bölgede UİP-121,7 Plan İşlem
Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b
maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
Download

İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 411 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile