İLAN
10.10.2014 Tarih ve 404 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, N30-D-10-B, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
paftasına isabet eden X= 4 117 350 – 4 117 550 Y= 520 350 – 520 550 koordine
değerleri arasındaki 4704 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu bölgede NİP-114,24
Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
İLAN
10.10.2014 Tarih ve 405 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi, N30-D-10-B-1-D, 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı paftasına isabet eden X= 4 117 350 – 4 117 550 Y= 520 350 – 520 550
koordine değerleri arasındaki 4704 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu bölgede
UİP-119,7 Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 20.10.2014 – 20.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
Download

İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 404 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile