BLM 5202 Anlamsal Web
ENSTİTÜ ADI
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği /
/ Tezsiz Yüksek Lisans
Doktora
Bilgisayar
Mühendisliği / Tezli
Yüksek Lisans
ANABİLİM DALI/PROGRAM
Bu ders Anlamsal Web teknolojilerini (XML, RDF, OWL) öğretmek, ontolojilerin
ne olduğunu, ontolojilere dayalı olarak bilginin modellenmesini, ontolojilere
dayalı olarak mantık yürütmenin nasıl yapıldığı ve sorgulama mekanizmalarını
öğretmeyi hedeflemektedir.
1)Anlamsal Web ile ilgili temel kavramları öğrenme ve uygulayabilme bilgi ve
becerisi kazandırır. 2)Ontoloji tanımlama, yaratma, tasarlama, üzerinde mantık
yürütme, programlama bilgi ve becerilerini kazandırır. 3)Anlamsal Web verisini
analiz etme, görselleştirme ve bu veri yığını üzerinde bilginin bulunup
çıkartılması bilgi ve becerisini kazandırır.
Anlamsal Web Vizyonu, Anlamsal Web Mimarisi, Ontoloji dilleri (XML, RDF
(Resource Description Framework), RDFS (RDF Schema), OWL (Web Ontology
Language), Protege Editörünü kullanarak Ontoloji geliştirme, Ontolojiler üzerinde
sorgulama, Ontolojilere dayalı olarak mantık yürütme, Anlamsal Web uygulama
alanları, JENA kütüphanesi kullanılarak Ontolojiler üzerinde programlama
yapabilme, Ontoloji Mühendisliği
Yok
DERSİN AMACI3
DERSİN KATKISI4
DERSİN İÇERİĞİ5
Önkoşul Dersleri (Konuları)
[1] The Semantic Web primer, Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, MIT
press
[2] Semantic Web Programming by John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace
and Andrew Perez-Lopez.
TEMEL KAYNAKLAR6
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Teorik/Uygulama Dersi
Adedi
Ağırlığı(%)
1
30
-
-
Ödevler
3
30
Laboratuar
-
-
Diğer
-
Final Sınavı
1
Dönem İçi
Sınavlar
Kısa
Sınavlar
40
Proje Dersi
Adedi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ağırlığı(%)
Adedi
Dönem İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Dönem İçi
Sınavlar
Dönem İçi
Kontroller
Ara Teslim
Sözlü
Sınav
Diğer
Sözlü Sınav
Final
Sınavı
Final Sınavı
Diğer
HAFTALAR
1
Seminer Dersi
KONULAR
Anlamsal Web Vizyonu
Anlamsal Web Mimarisi
Ontoloji Dilleri: XML
Ontoloji Dilleri: RDF
Ontoloji Dilleri: RDFS
Ontoloji Dilleri: OWL
Protege Editörü ile Ontoloji Geliştirme
Yıl İçi Sınavı
Ontoloji Sorgulama
Ontolojiler üzerinde mantık yürütme ve bunun tanımlaması
Anlamsal Web Uygulama Alanları
JENA kütüphanesi ile Ontoloji programlama
Ontoloji Mühendisliği
Öğrenci Sunumları
Öğrenci Sunumları
1
(Form No: FR-315; Revizyon Tarihi: 25.02.2014; Revizyon No:02)
Ağırlığı(%)
Download

1 BLM 5202 Anlamsal Web