Download

Moment ≡ kuvvet çifti →Çekme ve basınç kuvveti → şekil değiştirme