Belgeli İşgücü = Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi
19 Eylül 2014
Le Meridien Otel – İSTANBUL
2009 Mayıs Protokolü kapsamında standardı geliştirilen meslekler
Ulusal Meslek Standartları
2012 Kasım Protokolü kapsamında standardı geliştirilen meslekler
Sektör Komitesi, işlevi ve toplantıları
Ulusal Mesleki Yeterlilikler
ÇEİS Sınav ve Belgelendirme
Merkezi İktisadi İşletmesi
(ÇESBEM)
2015 Yılı Planı
2010 Ağustos Protokolü
kapsamında yeterlilikleri
geliştirilen meslekler
ÇESBEM’in kuruluşu ve
işlevi
Sektöre özgü ve ortak
mesleklerin
Yeterlilik Geliştirme
Komisyonu’nun oluşturulması
ÇYK’nın kuruluşu ve faaliyetleri
• İşlev
• Toplantılar
• Geliştirilen yeterlilikler
• Pilot sınavlar
• ÇYK’nın genişletilmesi
•Standart ve yeterlilik
geliştirilmesi
ÇESBEM’in akredite olması
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
2
ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE MESLEK STANDARTLARININ
GELİŞTİRİLMESİ
 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Eylül/2006
 Çimento sektörü örnek sektör olarak kullanıldı, Mart/2008
 Meslek
Standartları Hazırlama
Mayıs/2009, Kasım/2012
19.09.2014
İşbirliği
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
Protokolleri,
3
MYK İLE İMZALANAN PROTOKOLLER KAPSAMINDA
STANDARDI GELİŞTİRİLEN MESLEKLER
Merkezi Kumanda Operatörü – Pişirici (Seviye 5)
Merkezi Kumanda Operatörü – Farin (Seviye 5)
Merkezi Kumanda Operatörü – Çimento (Seviye 5)
Çimento Üretim Sorumlusu (Seviye 5)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2)
İşletme Elektronik Bakımcı (Seviye 5)
İşletme Elektrik Bakımcı (Seviye 5)
Elektrik Bakım Onarımcı (Seviye 4)***
Kimya Laboratuar Sorumlusu (Seviye 5)
Kimya Laboratuar Analisti (Seviye 4)
Çimento Test Elemanı (Fizik Laboratuar Analisti)
(Seviye 4)
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
4
CAM, ÇİMENTO, TOPRAK SEKTÖR KOMİTESİ
Temsil Ettiği Kurum
Komite Üyesinin İsmi
Çalıştığı Kurum ve Unvanı
Bayındırlık ve İskan Bkn.
İbrahim TUNCER
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Mühendisi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bkn.
Ziynet Berna ORHAN
Toprak Ürünleri Şube Müdürü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bkn.
Neslihan ÇEVİKSOY
İSG Genel Müdürlüğü Uzmanı
Hak İşçi Sendikaları Konf. (HAK-İŞ)
Sebahattin KORKMAZ
Uzman
Milli Eğitim Bkn.
Recep DİLEK
Ankara Çankaya 100. Yıl Kız TEML Öğretmeni
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konf. (TESK)
Fikret YILMAZ
Ankara Camcılar ESO Başkanı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Efkan EROĞLU
Çimentaş Elazığ Çimento İşletme Müdürü
Türkiye İşveren Sendikaları Konf. (TİSK)
Mürsel ÖZTÜRK
Bursa Çimento Genel Müdürü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlğ. (TÇMB)
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY
Danışman
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
Prof. Dr. Abdullah BARAN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
5
ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİN
GELİŞTİRİLMESİ
Mesleki
Yeterlilikler
Ağustos/2010
Hazırlama
İşbirliği
Protokolü,
Merkezi Kumanda Operatörü – Pişirici (Seviye 5)
Çimento Üretim Sorumlusu (Seviye 5)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3)
Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2)
İşletme Elektronik Bakımcı (Seviye 5)
İşletme Elektrik Bakımcı (Seviye 5)
Kimya Laboratuar Sorumlusu (Seviye 5)
Kimya Laboratuar Analisti (Seviye 4)
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
6
Mesleki yeterlilik geliştirilmesi sürecinde Sendikamız
bünyesinde,
 Çimento sektörüne yönelik ulusal mesleki yeterliliklerin
geliştirilmesi için çalıştaylar düzenleyecek,
Taslak mesleki yeterliliklerin hazırlanmasında etkin olarak
rol oynayacak,
“Yeterlilik Geliştirme Komisyonu” fonksiyonuna sahip
bir kurula ihtiyaç duyulmuştur.
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
7
ÇİMENTO ULUSAL YETERLİLİKLER KURULU’NUN
KURULMASI
Yönetim Kurulu’nun 03.10.2011 tarih ve 581-2/a sayılı
Kararı ile 2011 yılının Ekim ayında Sendikamız çatısı
altında Çimento Ulusal Yeterlilikler Kurulu (ÇYK)
kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
8
ÇYK’NIN GÖREVLERİ
 Meslek Standartlarının ve Mesleki Yeterliliklerin
geliştirilmesi
 Meslek Standartlarının ve Mesleki Yeterliliklerin
sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi
 Resmiyet kazanan Mesleki Yeterlilikler kapsamında
sınav soru bankalarının oluşturulması
 Sınavların yürütülmesi
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
9
ÇYK FAALİYETLERİ
KURUL ÜYESİNİN İSMİ
Mürsel ÖZTÜRK
(Kurul Başkanı)
Engin Haldun AKYAZ
Osman BİLDİR
Uğur ÇALI
Emrah GEZER
Mete KOÇAK
Murat ÖZER
Timuçin TUZCUOĞLU
Sıtkı TORUN
19.09.2014
ÇALIŞTIĞI KURULUŞ
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Büyükçekmece Fabrikası
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ergani Şubesi
Denizli Çimento San. T.A.Ş.
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
Trakya Şubesi
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Batı Söke Çimento San. T.A.Ş.
Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çorum Şubesi
GÖREVİ
Genel Müdür
Bakım Müdürü
İşletmeler Müdürü
Üretim Müdürü
Bakım Onarım Müdürü
Bakım Müdürü
Kalite Kontrol Müdürü
Üretim Müdürü
Kalite ve Geliştirme
Müdürü
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
10
ÇYK FAALİYETLERİ
Amaç:
 Faaliyetlerin kesintisiz
olarak devam ettirilmesi
 Soru bankalarının
kalitesinin korunması
 Çalışmaların sektörden
geniş katılımla
gerçekleştirilmesi
 Sektör ihtiyaçlarının
standart ve yeterliliklere
yansıması
19.09.2014
SINAV SORU BANKASI
GELİŞTİRME EĞİTİMİ
1. Etap
01-02 Kasım 2012
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
2. Etap
13-14 Kasım 2012
11
ÇEİS SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ İKTİSADİ
İŞLETMESİ’NİN (ÇESBEM) KURULMASI
 02 Temmuz 2012 tarih ve 588/8 sayılı ÇEİS Yönetim Kurulu Kararı ile
Sınav ve Belgelendirme Merkezi ÇESBEM’in kurulmasına karar
verilmiştir.
 Amaç:
Geliştirilen mesleki yeterliliklere yönelik sınav ve belgelendirme
faaliyetlerini yürütmektir.
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
12
MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİK
ÇALIŞMALARI – 2014-2015 PLANI
Mesleklerinin standart ve yeterliliklerinin geliştirilmesi,
İşletme Elektronik Bakımcısı
(Seviye 4)
İşletme Elektrik Bakımcısı
(Seviye 4)
İşletme Elektronik Bakımcısı
(Seviye 3)
İşletme Elektrik Bakımcısı
(Seviye 3)
Mesleklerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi,
Merkezi Kumanda Operatörü –
Farin (Seviye 5)
Merkezi Kumanda Operatörü –
Çimento (Seviye 5)
Çimento Test Elemanı (Seviye 5)
ÇESBEM’in, Merkezi Kumanda Operatörü – Pişirici
(Seviye 5) mesleği üstünden akredite olması…
19.09.2014
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
13
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
19.09.2014
14
Download

Meslek Standartları, Mesleki Yeterlilikler, Sınav ve