BASIN BÜLTENİ
01 EYLÜL 2014

BURSA TİCARET BORSA’SI 1. KOMİTE ÜYELERİ ET FİYATLARINDAKİ
ARTIŞ ÜZERİNE TOPLANDI...

BTB MECLLİS BAŞKANI MEHMET AYDIN: ET FİYATLARINDA
İSTİKRAR SAĞLANMALI...
BURSA – Bursa Ticaret Borsası (BTB) 1. Komite Üyeleri hayvancılık ve et sorunlarını
masaya yatırdı. BTB’ de gerçekleşen toplantı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın’ın
başkanlığında yapıldı.
Hayvancılık ve kırmızı et fiyatları konusunun ülke genelinde bir mesele olduğunu belirten
BTB 1. Komite Üyeleri, konunun yakından takip edilip Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
başta olmak üzere ilgili kurumlarla temasa geçme kararını aldılar.
Et fiyatlarının gündemde olduğu toplantıda üreticiden tüketiciye varana kadar tüm sorunlar en
ince detayına kadar tartışıldı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kasapların büyükbaş
hayvan bulmada sıkıntı çektiğini dile getiren BTB 1. Komite üyeleri, sıkıntılar devam ederse
et fiyatında yeni zamların yaşanılabileceğinin altını çizdi.
---Fiyat İstikrarı Sağlanmalı--Et fiyatlarındaki artışı gündeme getiren Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın,
“Bursa üç milyonluk bir şehir, ete talep var fakat şehirde hayvan varlığı az. Doğu
Anadolu’dan getirilen hayvana en az 5 ay bakmak gerekiyor ki, kan değişikliği olsun.
Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin çoğu alt yapı bilgisinden yoksun. Birçok farklı mezbahada
kesimler gerçekleştiriliyor ve bu kesimler kayıt altına alınamıyor. Bunun sonucu olarak da
ülkedeki canlı hayvan sayısı istatistiklere yanlış yansımaktadır. Et fiyatlarında istikrarı
sağlamak için canlı hayvan pazarı, mezbaha ve borsayı bir arada tutmalıyız. İşler daha
sistematik yürütülmeli ki, üretici de tüketici de yapılan işten memnun kalsın” dedi.
---Ölçek Ekonomisi--Üretim kapasitesinin daha fazla arttırılmasıyla, birim ürün başına düşen üretim maliyetlerinin
azalması sonucu gerçekleşen ölçek ekonomisinden bahseden BTB Meclis Başkanı Mehmet
Aydın, “Elinde 5-6 hayvan olan köylümüzün üretim gideri gelirini aşmaktadır. Bu üretici
büyümeyi hedeflemelidir. ‘Etin kilosu ne zaman zamlanır’ diye düşünmekten ziyade
üretimimi nasıl arttırabilirimin hesabını yapmalıdır. Bu noktada büyük ölçekli firmaların
artması gerekiyor. Bu sayede üretim maliyetlerinin düşüp gelirin artacağı ve et fiyatlarında da
istenilen istikrara ulaşılacağını düşünüyorum.
---Badırga’da Dev Mezbaha--Büyükşehir Kanunu ile birlikte şehirlerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bütün
mesuliyeti büyükşehir belediyelerine verilmesi üzerine Bursa Büyük Şehir Belediyesi ile
ortak proje planladıklarını belirten Aydın, “Badırga bölgesinde büyük bir alan üzerine kurulu
canlı hayvan borsası, mezbaha ve karkas et borsası projesi hazırladık. İlçelerde hayvan
toplama merkezleri kurarak buradaki hayvanları tek merkeze getirmeliyiz. Böylece, küpe
numaralarıyla satışı gerçekleştirilecek olan hayvanların kaydı da istatistiklere sağlıklı
yansımış olur. Et piyasasının tek merkezden yürütülmesi olası spekülasyonun da önüne
geçmiş olacaktır” şeklinde konuştu.
---İthalde kesime hazır hayvan tercih edilmeli--Mevcut duruma karşı acil çözüm önerisi olarak hayvan ithalatında kesime hazır olanların
tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan BTB 1. Komite üyeleri, “Üreticiyi bilinçlendirmek
gerekiyor. Kısa vadeli çözümlerle Türkiye’de et piyasası düzelmez. Uzun vadeli çözüm
getirisi olan planlara ihtiyaç duymaktayız. Kasapların yüzde 70-80’i karkas alımı
gerçekleştiriyor. Karkas çözüm değil kesime hazır canlı hayvan ithal edilmelidir” dediler.
Download

01.09.2014