Eğitimin Tasarımı
Tasarımın Çekirdeği
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
1
Sunu İçeriği
Eğitim Modelleri
Program çeşitleri
Program yaklaşımları
Çekirdek Program çeşitleri
Ulusal ve uluslararası örnekler
Çekirdek program özellikleri
Çekirdek program hedefler
Çekirdek program eğitim durumları
Çekirdek program değerlendirme
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
2
Hammaddemiz zaman… hammaddemiz insan….
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
3
REFINED
Bizim için ilerideki zaman hammaddedir. Belirsiz fakat çok fazla fırsatlarla
dolu. Bizim işimiz bu fırsatları ortaya çıkarıp bir değere dönüştürmektir.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
4
Eğitim Programları
Posner(1995)
1. Resmi/Açık/Yazılı
2. Uygulamadaki/Uygulanan/Öğretilen/
Gerçekleşen Program
3. Örtük/Gizli/Saklanan/İnformal/Üstü Kapalı Program
4. Ekstra/Fazladan Program
5. İhmal edilen/Atlanan/ Üstünkörü
Geçilen
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
5
Programların Şematik Gösterimi
Ders
Ders
planları
programı
Öğretim
programı
Eğitim
programı
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
6
Resmi Program
Eğitim Programı
Uygulanan Program
Öğretim programı
Ders planları
Ders izlenceleri
Örtük Program
Ekstra Program
İhmal Edilen Program
7
Türkiye'deki resmi eğitim programlarında yer alan derslerin dağılımı
analiz edilirse….
Üniversiteye giren öğrenci Profili hakkında
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
8
Resmi Eğitim Programlarının
Tasarımları ve Uygulamaları
İncelendiğinde
Fen Bilimleri
Toplum
Bilimleri
Eğitim Programlarının
Geliştirilmeden Değiştirilmesi
Standart Merkezi Sınavlar
Matematik
Fizik, Kimya, Biyoloji
Beşeri
Alanlar
Felsefe,Edebiyat,Tarih
Coğrafya
Psikoloji,Sosyoloji
Müzik, Resim,
Güzel Sanatlar,
Beden Eğitimi
Dil Eğitimi
İş ve Tasarım
Öğretmen Eğitimi9
Derslere Ayrılan Süre 1-Resmi P
Toplum
Bilimleri
Beşeri
Alanlar
Fen
Bilimleri
Derslerin Haftalık Programlarda Etkin
Saat Dilimlerine Yerleştirilmesi 2Uygulanan P
Beşeri
Alanlar
Toplum
Bilimleri
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
Fen
Bilimleri
10
Öğretmenlerin Beşeri Alan Dersleri
Yerine, Fen Bilimleri derslerini
İşlemesi 2-Uygulanan P
Toplum
Bilimleri
Beşeri
Alanlar
Fen
Bilimleri
Merkezi Standart Sınavlarda Yer alan
Soruların Alanlara Göre Dağılımı
3- Örtük P ve 5-İhmal edilen P
Beşeri
Alanlar
Toplum
Bilimleri
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
Fen
Bilimleri
11
Program Tasarım Yaklaşımları
1) Konu Merkezli
(Derslere Göre Düzenlenen) Tasarımlar
2) Birey/ Öğrenen Merkezli
(Aktivite İlkesine Dayanan) Tasarımlar
3) Sorun Merkezli
(Problemlere Göre Düzenlenen) Tasarımlar
12
1-KONU MERKEZLİ TASARIMLAR
1.1) Konu Tasarımı
1.2) Disiplin Tasarımı
1.3) Disiplinler Arası Tasarım
1.4) Geniş Alan Tasarımı
1.5) Süreç Tasarımı
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
13
2 BİREY/ÖĞRENEN MERKEZLİ TASARIMLAR
2.1) Çocuk Merkezli Tasarımlar
2.2) Yaşantı Merkezli Tasarımlar
2.3) Romantik (Radikal) Tasarımlar
2.4) Hümanistik Tasarımlar
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
14
3.SORUN MERKEZLİ TASARIMLAR
3.1. Yaşam Şartları Tasarımı
3.2. ÇEKİRDEK (CORE) TASARIM
AGÜ
3.3. Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
15
eğitim kurumlarında bütün öğrencilerin alaması zorunlu, sosyal,
ÜNİVERSİTE ÇEKİRDEK PROGRAM
(COMMON CORE CURRICULUM-CCC) TASARIMI
Tanım: Kültürel ve ekonomik problem ve durumlara genel bir
bakış açısı ve duyarlılık kazandırmayı amaçlayan dersler dizgesi.
Bu çekirdek dört yıllık lisans eğitiminin % 25 - %50 oranında bir
ağırlık kapsar.
Özelleştirilmiş, zenginleştirilmiş,derinleştirilmiş ve ya keşfetmeye
yönelik odaklanmış eğitim yaklaşımların(programların) tersine
çekirdek program, genel eğitimin her öğrenci için gerekli bilgi,
görüş ve beceri gereksinimlerini karşılamak üzere seçilecek olan
farklı alanlara ait dersleri ifade eder.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
16
ÇEKİRDEK (CORE) TASARIM
• Program tasarımları öğrenciler sisteme girmeden önce
yapılır,ancak süreçte değişiklikler/geliştirme çabaları
sürebilir.
• Eğitim ortamı bir laboratuardır.
• Öğrenciler toplumun sorunlarını algılamalı ve
çözmelidir.
• Disiplinler arası ve disiplinler arası geçiş anlayış ve
işbirliğine dayalı çalışmalar önemlidir.
• Demokratik sınıf ortamı yaratılmalıdır.
• Programın içeriğini, olgusal nitelikli temalar oluşturur.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
17
ÇEKİRDEK(Core) YAPILANMASI
Core as distribution electives
Core as academic disciplines
Core as correlated subjects
Core as laminated subjects
Core as broad fields
Fused subjects
Combines fields
The integrated problem focused core curriculum
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
18
The Integrated Problem Focused Core Curriculum
Disiplinler ötesi
Disiplinler arası
Çoklu disiplin
içeren
Bir konu alanı
içinde
Fusion- Saçılım
Geleneksel
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
19
The Integrated Problem Focused Core Curriculum
1- Geleneksel: Üniversitelerde geleneksel program yapı
2- Saçılıma: bir alanın diğer farklı alanlarla uygulama yapması
Matematik
Sosyal
Fizik
Coğrafya
•
Tarih
Örnek Titantik
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
20
3- Bir konu alanı içinde:
4- Çoklu disiplinli: matematik, tarih, sosyoloji, ve ekonomi bu dört
disiplin ortak kullanılır.
Tarih
Edebiyat
istatistik
müzik
Matematik
Bir konu özelinde
sosyoloji
ekonomi
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
21
5-İnterdisipliner
Tarih
Tema/ konu
Fikir
Fen
bilimleri
Uzun süren kalıcı
fikir/ yaklaşımlar
Matematik
21. Yüzyılı fikirleri
Sanat
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
22
6. Transdisipliner
STK
Bir proje
Ülkler arası
ilişkiler
Bir problem
Belediyeler
Bir durum
Diğer Kurumalar
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
23
ÇEKİRDEK (CORE) TASARIM ÖRNEKLERİ
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
24
Core/Çekirdek Uygulaması Örneği
CCC
SS
Bölüm
Endüstri
Müh
Bölüm 1
Elektrik Elektronik
Müh.
BSD
ZBSD
Çekirdek Dersler/
Common Core Cources
(CCC)
Bölem 2
Makima
Müh.
Bölüm 3
Mimarlık
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
25
Yurt Dışı Uygulaması
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
26
Common Core/Çekirdek Columbia Ün. Uygulaması
Alan10
Alan 1
Dersleri
Dersleri
Alan 2
Dersleri
Alan9
Dersleri
Alan 3
Dersleri
Alan 8
Çekirdek Ders Alanları
Dersleri
Alan4
Dersleri
Alan7
Dersleri
Alan6
Alan5
Dersleri
Dersleri
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
27
The Common Core Curriculum
Requirements
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Literature Humanities 40 ders
2 zorunlu
Contemporary Civilization 25 ders
3 zorunlu
Art Humanities 20 ders
2 zorunlu
Foreign Language Requirement Foreign Language
Requirement.docx
University Writing
Frontiers of Science
Music Humanities
Global Core Requirement
Physical Education Requirement
Science Requirement
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
28
Bir Devlet Üniversitesinde Planlanan Olası
Common Core Curriculum
(Genel Çekirdek Program)
Tasarı Analizi
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
29
Common Core/Çekirdek Tasarı Analizi
Elekrik Elektronik
2.3.4.
Bölüm zorunlu alan
Bölüm zorunlu seçmeli
Serbest seçmeli
Çekirdek Dersler
5x 2 = 10
Endüstri Müh.
1. Sınıf tüm
öğrenciler
Makine Müh.
Mimarlık
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
30
Common Core/Çekirdek Program
Birinci Sınıf – Güz Dönemi
Birinci Sınıf – Bahar Dönemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Eleştirel Düşünme,
Doğa bilimlerine Giriş
Felsefe,
Yabancı dil,
Edebiyat
Bilimsel düşünme ,
Etkili iletişim.
Eleştirel okuma yazma,
Dünya Medeniyetleri ve Küresel Yapı
Toplum ve Kültür İlişkisi
Modern Türkiye ve Tarihi Temelleri
Bilim ve Teknolojisi Anlamak
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
31
Common Core/Çekirdek Program Uygulaması İçin Sorular
Bu dersler;
Hangi kriterlere göre seçilecek?
Hangi çekirdek ders planlamasının dizilimine göre , dersler hangi sıra veya
ilişkide uygulanacak ?
Derslerin amaçları, içeriği ve eğitim/öğretim süreçleri nasıl entegre edilecek ?
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
32
Eğitim Programının Dört Öğesi
Hedefler
Niçin?
İçerik
Eğitim
Durumu
Ne?
Nasıl?
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
Değerlendir
me
Ne kadar?
33
Hedefler
Kazanım olarak da ifade edilen hedef, yetiştirilmesi düşünülen
insanda bulunması uygun görülen eğitim yoluyla kazandırılabilir
nitelikteki özelliklerdir.
Planlı eğitim faaliyetlerine girişirken ilk iş olarak insanın hangi
özelliklerle donanık olacağı kararlaştırılmalıdır.
Bu özellikler belirlenip tanımlandıktan sonra hem eğitim durumlarına
yol gösterici hem de sınama durumlarında ölçüt takımı görevi
üstleneceklerdir.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
34
Vizyon- Misyon- Hedefler/Amaçlar
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
Ders
35
HEDEF TÜRLERİ
Hedeflerin Dikey Sınıflaması
UZAK HEDEF
GENEL HEDEF
ÖZEL HEDEF
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
36
Öğrenme Çıktısı
Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin öğrenme sürecini tamamladıktan
sonra neleri bilmesi, anlaması ve /veya yapabilmesi gerektiğini
açıklayan ifadelerdir.
Öğrenme çıktıları; öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin
başardıklarına odaklanmaktadır. Öğrenme çıktıları bize eğitimin
hedeflerini verir.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
37
HEDEFLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Öğrenci Davranışına Dönüklük
Ulaşılabilirlik
Genellik ve Sınırlılık
Kenetlilik
Açık-Seçiklik
Öğrenme Ürününe Dönüklük
Yazıldığı Alan ve Düzeye Uygunluk
Tamamlayıcılık-Bitişiklik
Tutarlılık
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
38
HEDEF TÜRLERİ
Hedeflerin Dikey Sınıflaması
UZAK HEDEF
GENEL HEDEF
ÖZEL HEDEF
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
39
Hedeflerin Taksonomisi
BİLİŞSEL ALAN
DUYUŞSAL ALAN
DEVİNİŞSEL ALAN
1.Bilgi
1.Alma
1.Uyarılma
2.Kavrama
2.Tepkide Bulunma
2.Kılavuz Denetiminde
Yapma
3.Uygulama
3.Değer Verme
3.Beceri
4.Analiz
4.Örgütleme
4.Duruma Uydurma
5.Sentez
5 Kişilik
5.Yaratma
6.Değerlendirme
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
40
Bilişsel Alan (1)
Bilgi
Terimlerin Bilgisi
Olguların Bilgisi
Araç-Gereçlerin Bilgisi
Alışların Bilgisi
Yönelimler ve Aşamalı Dizilerin Bilgisi
Sınıflamaların ve Sınıfların Bilgisi
Ölçütlerin Bilgisi
Yöntemlerin Bilgisi
İlke ve Genellemelerin Bilgisi
Kuramların ve Yapıların Bilgisi
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
41
Bilişsel Alan (2)
Kavrama
Çevirme
Yorumlama
Öteleme (Kestirme
Uygulama
Analiz
Öğelerin Analizi
İlişkilerin Analizi
Örgütleme İlkelerinin analizi
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
42
Bilişsel Alan (3)
Sentez
Özgün bir iletişim Muhtevası oluşturma
Bir plan ya da işlemler takımı oluşturma
Soyut ilişkiler takımı önerme
Değerlendirme
İç ölçütlere göre değerlendirme
Dış ölçütlere göre değerlendirme
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
43
Duyuşsal Alan
• Duyuşsal alan insanın duygularını içeren
davranışları ifade eder.
• Daha geniş bir deyişle; insana kazandırılmak
istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki
kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler
duyuşsal alanın kapsamına girer.
• Kişi belli nesne ya da olgulara karşı sürekli ilgi
gösterebilir. Onlara karşı kararlı bir tutumu
vardır ve değerler sistemi geliştirir.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
44
Duyuşsal Alan
Alma-Algılama
Farkında Oluş
Almaya Açıklık
Algıda Seçicilik- Kontrollü Seçicilik
Karşılık Verme
Karşılık Verme Uysallık
Karşılık Verme İsteklilik
Karşılık Verme Doyum
Değer Verme
Bir Değeri Kabullenmişlik
Bir Değere Düşkünlük
Adanmışlık
Örgütleme
Bir Değerin Kavramsallaştırılması
Nitelenme
Bir Değer sistemi Örgütleme
Değerler Sisteminde Tutarlılık
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
45
Devinişsel (Psikomotor) Alan
• Devinişsel davranışlar zihin ve kasların ortak
çalışması sonucu ortaya çıkan davranışlardır.
Örneğin, yürümek, konuşmak, yazmak gibi
günlük hayatımızda sürekli kullandığımız
beceriler.
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
46
Devinişsel (Psikomotor) Alan
•
1. UYARILMA
1.1 Algılama
1.2 Bedensel Kurulma
•
2. KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA
2.1 Kılavuzlayanla Yapma
2.2 Kendi Kendine Yapma
•
3. BECERİ HALİNE GETİRME
3.1 İstenilen Nitelikte Yapma
3.2 İstenilen Nitelik ve Sürede Yapma
3.3 İstenilen Nitelik, Süre ve Yeterlikte
Yapma
•
4. DURUMA UYDURMA
•
5. YARATMA
Doç.Dr. Nurdan Kalaycı Gazi Üniversitesi
2014
47
Download

Dersleri - ResearchGate