Ekonomi
2
Muhasebe
ürkiye'nin şokları absorbe edecek bir alanı bulunduğunu belirten Maliye
Bakanı Şimşek, "Maliye politikasında manevra alanımız var" dedi.Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, iç talepteki ılımlı büyüme, dış talep artışı,
TL'deki değer kaybı ve altın ithalatının azalmasının etkileriyle, cari açıkta bu
sene öngörülenin çok ötesinde bir daralma yaşanacağını söyledi.OVP'ye göre
2014'te cari açığın GSYH'ye oranının % 6.4 olması ve cari açığın 55.5 milyar $
seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.Ankara Üniversitesi ve Sincan
Belediyesince düzenlenen, Emlak Vergisi Sorunları ve Çözümleri
Sempozyumu'nda konuşan Şimşek, bu yıl için temel makro dengelerde bir
çok iyileşme alanı bulunduğunu, tüketici kredilerinde alınan makroihtiyati
tedbirlerin, tüketicilerin kendi imkanlarına paralel bir tüketim yapmasını ve
bunun cari açık üzerinde çok ciddi yansımaları olacağını belirtti.
5
Gündem
ezi Olaylarının ardından yaşanan 17 Aralık Yolsuzluk ve
Rüşvet Operasyonu AK Partiyi hareketlendirdi. Başbakan
Erdoğan'ın Köşke çıkması için uygulanacak Kremlin modeli,
sandıktan çıkacak sonuca bağlı olduğu öne sürüldü. Yerel seçimden
yüzde 40 üzeri oy çıkmaması üzerine Gül'ün cumhurbaşkanlığında
devam edeceği Erdoğan'ın ise aktif siyasette kalacağını belirtildi.
Çankaya Köşkü, Başbakanlık ve AK Parti tasarımı 30 Mart
seçimlerine endekslenmiş görülüyor. Yerel seçimde alınacak sonuç,
11 yıllık AK Parti iktidarı için yeni bir milat olacak. Burada kritik
eşik yüzde 40 oy oranı. Bu oran aşılırsa Rusya'daki gibi ‘PutinMedvedev' modelinin önü açılıyor. AK Parti'nin yüzde 40'ın altına
inmesi halinde ise yepyeni oyun planları gündemde.
G
T
Cari açık
beklenenden
fazla
daralacak
8
3 0 gü n d e n
az çalışanlar
dikkat !
S
osyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel bugün köşesinde 30 günden az
çalışanlar için ödecek primlerin nasıl hesaplandığı konusuna
açıklık getirdi.Sosyal güvenlik sisteminde ayda 30 gün çalışmak
esas, 30 günden eksik çalışmak istisnadır. SGK, ayda 30 günden eksik
çalışanlardan Genel Sağlık Sigortası primlerini kendi ceplerinden 30’a
tamamlamalarını ister. Ayda 30 günden eksik çalışanlar için SGK ebildirge sisteminde “Neden?” diye sorulup kodlar getirilir. Bu
açıklama ve kodlardan “Kod-7” puantaj seçilirse çalışan, eksik günler
için de prim ödemekten kurtulur. Aksi halde başka koddan bildirilirse
gelire göre 42 liradan 257 liraya kadar değişen primin tamamını
ödeyecektir.Torba yasa ile birikmiş GSS prim borçları için af geliyor
ama asıl sorun üniversite öğrencileri ile ev hizmetlilerinde.
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
14 ŞUBAT 2014 Cuma
KDV dahil 25 Krş
AB TÜRKIYE İÇİN
devlet politikasıdır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "Avrupa
Birliği Türkiye için devlet politikasıdır. Hükümetimiz
de bu politikadan zerre taviz vermemiştir" dedi.
www.ekonomigazetesi.net
Artık
Ekonomi
Gazetesini twitter
& facebook’dan
okuyabilirsiniz
&
rekor getirdi
Süper teşvik paketi
Yatırımlar rekor getirdi
Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan tarafından 5 Nisan 2012'de açıklanan ve "süper teşvik" olarak adlandırılan paket, yatırımlarda rekor getirdi.Türkiye'yi 6 bölgeye ayıran;
yatırımlara vergi, faiz ve prim desteğinin verildiği paketten yararlanmak
isteyen şirketlerin 2013 yılında taahhütte bulunduğu sabit yatırım tutarı
bir önceki yıla oranla % 63'lük rekor artışla 93.9 milyar liraya yükseldi.
konomi Bakanlığı verilerine göre, 2013 yılında sabit
yatırım tutarı 93,9 milyar lira olan 4 bin 985 adet
Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Şirketler, bu
belgeler kapsamında 190 bin 385 kişilik istihdam
öngördü. 2012 yılında sabit yatırım tutarı 57,6 milyar
lira olan 4 bin 317 adet Yatırım Teşvik Belgesi
düzenlenmiş, bu belgeler kapsamında 146 bin 830
kişilik istihdam öngörülmüştü. Geçen yıl
düzenlenen teşvik belgesi sayısı 2012'ye
oranla ciddi bir artış kaydetmese de,
şirketlerin taahhütte bulunduğu sabit
yatırım tutarında yüzde 63'lük artış
meydana getirdi.
E
ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Avrupa
Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal
Ajansı tarafından düzenlenen
Erasmus+ Programı ve İş Dünyası
için Fırsatlar Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada, tüm sistemlerin asıl
hedefinin insanın mutluluğu
olduğunu belirterek, insanların
mutluluğunda önemli noktaların
çok iyi bir eğitim, o eğitim sonunda
iyi bir iş imkanı olduğunu, bunların
da iyi bir eş ile taçlanmasıyla o
insanın mutluluğuna diyecek bir
şeyin olmadığını kaydetti.
B
Bütün sistemlerin ortak hedefi olan
insanın mutluluğuna yönelik en
önemli kaynağın insan kaynağı
olduğunu ifade eden Bakan Işık,
şunları söyledi:
HÜKÜMETİMİZ AB POLİTİKALA
RINDAN TAVİZ VERMEMİŞTİR
Fikri Işık, Türkiye'nin ve Türkler'in
Orta Asya'dan beri yönünün Batı'ya
dönük olduğunu belirterek,
sözlerine şöyle devam etti:"Bugün
de Avrupa Birliği Türkiye için devlet
politikasıdır. Hükümetimiz de bu
politikadan zerre taviz vermemiştir.
Konjonktürel sıkıntılar olabilir ama
konjonktürel yavaşlamalar
politikanın temelini sarsmaz.
Hükümetimizin bu noktadaki
kararlılığı sürmektedir. Avrupa
Birliğine girmek sadece
müzakereleri fasıl fasıl yürütmek
değildir.
Bu şirketi 2,9 milyar lira ile
TÜPRAŞ takip etti. TÜPRAŞ
için öngörülen destek
unsurları ise KDV İadesi,
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 7 Yıl, Vergi
İndirimi Oranı yüzde 90,
YKO yüzde 50, KDV
İstisnası, Gümrük Vergisi
Muafiyeti ve Faiz Desteği
oldu. TÜPRAŞ'tan sonra ise 2
milyar lira ile Riotur, 1,9
milyar lira ile
de Cenal
Elektrik
geldi.
DOLAR 2.14'Ü GÖRÜR
"Yeraltı kaynaklarından daha çok
önemli kaynağımız var; o da insan
kaynağımız. Hele de bireysel
yaratıcılıkta gerçekten iyi bir niteliği
olan Türk insanının bu niteliği
eğitim ile taçlandırması, kendisi ve
ed Başkanı Yellen'ın açıklaülkesi açısından da değer üreten
malarından moral bulan dolar
hale gelmesi çok önemli. Türkiye'de
2.18 TL'ye geriledi. Uzmanlar,
yabancı yatırımcılara; 'Neden
"Kur 2.14'e iner" diyor.ABD Merkez
Türkiye'desiniz' diye sorulduğunda Bankası'nın (Fed) yeni başkanı Janet
Yellen, doların ateşini düşürdü. 27
cevap nitelikli insan gücüdür.
Ocak'ta 2.39 TL'ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran dolarda
Bu insan gücünün niteliğinin en
son günlerde başlayan aşağı yönlü
üst noktaya çıkarılması hepimizin
hareket dün de sürdü. Yellen'ın
ortak hedefidir. Bu noktada çok
"Mevcut politikaları sürdüreceğiz"
ciddi çalışmalar yapılıyor. Eğitim
açıklaması doları 2.1837'ye kadar
sistemimizde önemli gelişmeler
geriletti. Uzmanlar düşüşün 2.14 sesağlanıyor. Bir dönem meslek
viyelerine kadar devam edeceğini
eğitiminde gerileme söz konusu
tahmin ediyor. Saxo Capital Markets
oldu ama son yaptığımız 4+4+4
Uluslararası Piyasalar Uzmanı Burak
düzenlemesiyle meslek eğitiminin
Demirpehlivan, "Piyasada bir sakinönündeki engeli de tamamen
lik var. 2.16 veya 2.14 seviyelerini
kaldırdık."
görmemiz mümkün" dedi.
F
BORSA
Geçen yıl düzenlenen 4 bin 985 adet
yatırım teşvik belgesinin 4 bin 745'i
yerli sermayeli firmalar
tarafından alındı. Söz konusu
bu firmalar 80,7 milyar
liralık yatırım sözü
verirken, 240 teşvik
belgesi düzenlenen
yabancı sermayeli
firmalar ise 13,2
milyar liralık sabit
yatırım
taahhüdünde
bulundu.
HANGİ SEKTÖR REVAÇTA?
Teşvik belgesi düzenlenen Turang Transit Taşımacılık,
11,5 milyar lira ile geçen yıl sabit yatırım tutarı en fazla
olan şirket oldu. Söz konusu firma yaptığı yatırımda 500
kişilik istihdam öngörüsünde bulundu. Transit doğalgaz
boru hattıyla taşımacılık hizmeti
veren şirketin KDV İstisnası,
Gümrük Vergisi Muafiyeti,
Vergi İndirimi Oranı ile
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği alması öngörüldü.
Sınırda kriz çözümdü
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı
Daniela Bobeva, Türk taşımacılarına
100 bin geçiş belgesi verilmesi
kararını aldıklarını bildirdi.
ürkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan
“geçiş bilgesi” sorunu ile ilgili olarak Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Daniela Bobeva,
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) açıklamasında, Bulgar tarafının sorunun bir bölümünü
oluşturan Türk taşımacılarına 100 bin geçiş belgesi verilmesi kararını aldıklarını bildirdi.Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Basın merkezinden
T
17 Aralık'taki siyaseti dizayn
etme operasyonunda hedef
seçilen TCDD'nin düzmece belgelerle karalanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Kurum, yolsuzluk
yapıldığı söylenen ihaleye henüz
çıkmamış! 17 ve 25 Aralık'ta hedeflerden biri seçilen TCDD'ye yönelik
operasyonun düzmece olduğu ortaya çıktı. Basına sızdırılan fezle
kede henüz ortada olmayan bir ihale
de yolsuzluk yapıldığı iddia edilmiş
yapılan açıklamada, Bulgaristan-Türkiye sınırın
ti. TCDD Genel Müdürü Süleyman
da 3 gündür süren ablukanın geceyarısı kaldırıldı Karaman'ın hazırlattığı 'Yalanlar ve
ğını ve trafiğin normale döndüğünü bildirildi.
Gerçekler' adlı broşürde konunun
Gece saatlerinde Kapitan Andreevo bölgesini zidetayları ortaya çıktı. TCDD, Erzinyaret eden Anton Ginev, 17 Şubat Pazartesi İstan- can- Diyarbakır- Mardin demiryolu
bul’da bakanlık düzeyinde yapılacak toplantında ihalesi konusunda alınmış herhangi
sorun ele alınacağını söyledi.
bir karar olmadığını, söyledi.
1
2
14 ŞUBAT 2014
Ekonomi
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ürkiye'nin şokları absorbe
edecek bir alanı
bulunduğunu belirten Maliye
Bakanı Şimşek, "Maliye
politikasında manevra
alanımız var" dedi.Şimşek, iç
talepteki ılımlı büyüme, dış
talep artışı, TL'deki değer
kaybı ve altın ithalatının
azalmasının etkileriyle, cari
açıkta bu sene öngörülenin
çok ötesinde bir daralma
yaşanacağını söyledi.OVP'ye
göre 2014'te cari açığın
GSYH'ye oranının yüzde 6.4
olması ve cari açığın 55.5
milyar dolar seviyesinde
gerçekleşmesi
öngörülüyor.Ankara
Üniversitesi ve Sincan
Belediyesince düzenlenen,
Emlak Vergisi Sorunları ve
Çözümleri Sempozyumu'nda
konuşan Şimşek, bu yıl için
temel makro dengelerde bir
çok iyileşme alanı
bulunduğunu, tüketici
kredilerinde alınan
makroihtiyati tedbirlerin,
tüketicilerin kendi
imkanlarına paralel bir
tüketim yapmasını ve bunun
cari açık üzerinde çok ciddi
yansımaları olacağını belirtti.
T
CARiAÇIK fazla daralacak
beklenenden
Türkiye, temelde daha düşük bir
"
cari açık sorunuyla karşı karşıya
olacakken; AB resesyonu, Arap Baharı
gibi... bazı geçici faktörler dolayısıyla
son birkaç yıla baktığınızda Türkiye'nin
cari açığı olması gereken düzeyin çok
üzerinde. "Dolayısıyla bir taraftan iç
talepteki ılımlı büyüme, yumuşama, bir
taraftan dış pazarlardaki talebin
güçlenmesi, bir taraftan liradaki değer
kaybı ve bunların üstüne altın
ithalatındaki düşüş dolayısıyla; cari
açıkta çok ciddi bir düzeltme olacak.
Yani cari açıkta bu sene öngörülenin çok
çok ötesinde bir daralma yaşanacak."
Şimşek, iç talep zayıf olunca,
şirketlerin maliyetleri istedikleri kadar
fiyatlara yansıtamayacağını belirterek,
"Büyük bir atıl kapasiteniz varsa;
şokları bir miktar kendi içinizde
fiyatlara güçlü bir şekilde yansıtmadan
idare etmeye, verimlilik yoluyla bu işi
götürmeye çalışırsınız. Muhtemelen bu
sene de böyle olacak, fiyatlara
yansımalar sınırlı olacak" dedi.
Bütçenin de şokları absorbe edecek
alanı bulunduğunu da belirten Şimşek,
"Maliye politikasında manevra alanımız
var" dedi.
Hükümetin şehir rantlarının
vergilendirilmesi ve emlak vergisi
alanına "el atması" gerektiğini kaydeden
Şimşek, "Emlak değerleri gerçek
değerlerinden oldukça uzak. Emlak
vergisi temel bir kaynak ama vatandaşa
önemli ölçüde yansımıyor" dedi.
"Mahalli idarelerimizin değer
tespitini arzu ettikleri gibi
belirlemelerinin önünde en ufak bir
sınırlama yok" diyen Şimşek, vergi
oranlarını değiştirmeksizin yapılacak
düzenlemelerle vergi gelirinin
arttırılacağını söyledi.
Şimşek ayrıca, "Son gelişmeleri
fırsata dönüştüreceğiz, Türkiye'nin daha
şeffaf, daha hesap verebilir olması
noktasında özellikle yolsuzlukla
mücadelede, kesinlikle çok daha
güçlü bir reform çalışmasıyla
milletimizin önüne
çıkacağımız açık ve nettir. Şu
anda o çalışmaları
yapıyoruz" dedi.CİHAN
ütçenin de şokları absorbe edecek
alanı bulunduğunu da belirten
Şimşek, "Maliye politikasında manevra
alanımız var" dedi.
B
TÜİK, 2013 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret Endeksleri' verilerini açıkladı
TÜİK, 2013 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret Endeksleri'
verilerini açıkladı.İhracat birim değer endeksi bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 1,6, ithalat birim değer
endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3
azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı
2013 yılı Aralık ayı 'Dış Ticaret Endeksleri' verilerine göre
ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 1,6 azaldı.
İhracat da
ithalat da
azaldı
ürkiye İstatistik
T
Kurumu'nun (TÜİK)
açıkladığı 2013 yılı Aralık
ayı 'Dış Ticaret Endeksleri'
verilerine göre ihracat
birim değer endeksi bir
önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 1,6 azaldı.
Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre gıda,
içecek ve tütünde yüzde
2,7, ham maddelerde (yakıt
hariç) yüzde 2,8 artarken,
yakıtlarda yüzde 2,4,
imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayinde yüzde 0,3
azaldı.
İHRACAT MİKTAR
ENDEKSİNDE ARTIŞ
İhracat miktar endeksi bir
önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 6,3 artış
kaydetti. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre gıda,
içecek ve tütünde yüzde
16,7, ham maddelerde
(yakıt hariç) yüzde 4,5,
yakıtlarda yüzde 20,2 ve
imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayinde yüzde 7,9
arttı.İhracat miktar
aynı ayına göre gıda,
içecek ve tütünde yüzde
24,8, ham maddelerde
(yakıt hariç) yüzde 5,5,
yakıtlarda yüzde 5,3 ve
imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayinde yüzde
16,8 arttı. İthalat miktar
endeksi 2013 yılı dördüncü
çeyrekte bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde
9,9 arttı. Endeks, 2013
yılında bir önceki yıla göre
ise yüzde 8 artış kaydetti.
olan ihracat miktar
endeksi yüzde 6,3 artarak
2013 Aralık ayında 129
değerine yükseldi.
endeksi 2013 yılı dördüncü
çeyrekte bir önceki yılın
dördüncü çeyreğine göre
yüzde 1,1 arttı. Endeks,
2013 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 0,6 azaldı.
127,4'E GERİLEDİ
Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış
seriye göre 2013 Kasım
ayında 129,4 olan ihracat
miktar endeksi yüzde 1,6
azalarak, 2013 Aralık
ayında 127,4 oldu.
ayında 115,8 olan ithalat
miktar endeksi yüzde 16,7
artarak 2013 Aralık
ayında 135,1'e
ulaştı.İhracat birim değer
endeksinin ithalat birim
değer endeksine
bölünmesiyle hesaplanan
dış ticaret hadleri, 2012 yılı
Aralık ayında 97,5 iken,
2013 yılı Aralık ayında
98,1'e yükseldi.CİHAN
Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış
seriye göre 2013 Kasım
ayında 126,4 olan ithalat
miktar endeksi yüzde 2,8
artarak, 2013 Aralık ayında
129,9 oldu. Takvim
etkilerinden arındırılmış
seriye göre ise 2012 Aralık
İhracat birim değer
endeksi 2013 yılı dördüncü
çeyrekte bir önceki yılın
dördüncü çeyreğine göre
yüzde 1,2 azaldı. Endeks,
2013 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 0,5 arttı.
YÜZDE 2,3 AZALDI
İthalat birim değer endeksi
bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 2,3 azaldı.
Endeks bir önceki yılın
aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde yüzde
6,1, ham maddelerde (yakıt
hariç) yüzde 0,3 yakıtlarda
yüzde 3,6 ve imalat (gıda,
içecek, tütün hariç)
sanayinde yüzde 0,1
azaldı.
İthalat birim değer endeksi
2013 yılı dördüncü çeyrekte
bir önceki yılın dördüncü
çeyreğine göre yüzde 2,2
azaldı.
Endeks, 2013 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 1,6
azaldı.
İthalat miktar endeksi 2013
yılı Aralık ayında bir
önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 19,4 arttı.
Endeks bir önceki yılın
Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise
2012 Aralık ayında 121,3
14 ŞUBAT
3
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gaziantep’te Afrika rüzgârı
Düzenlediği dünya ticaret
köprüleri ile Türkiye’nin
Afrika’ya ihracatının 4,5
kat artmasında büyük
payı olan TUSKON, bu
defa 11 Afrika ülkesinden
132 işadamını
Gaziantep’te
Güneydoğulu
işadamlarıyla
buluşturdu. TUSKON
Başkanı Rızanur Meral,
“İhale ve rant peşinde
giderek değil, buzkıran
gemisi gibi çalışarak Türk
işadamlarının önünü
açıyoruz.” dedi.
Türkiye İşadamları ve
Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON)
Gaziantep’te düzenlediği
Türkiye-Doğu Afrika
Ticaret Köprüsü ile Doğu
Afrika’daki 11 ülkeden
gelen misafir işadamlarını
Türk iş dünyasıyla
buluşturdu. Gaziantep’teki
programa Burundi, Cibuti,
Etiyopya, Eritre, Kongo,
Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Kenya,
Ruanda, Somali, Tanzanya
ve Uganda olmak üzere 11
ülkedeki 107 firmayı temsil
eden 132 Afrikalı işadamı;
Türkiye’den de 350 işadamı
katıldı. 5 bin ikili iş
görüşmesinin gerçekleştiği
organizasyonda
Türkiye’nin ihracatını
artıracak çok sayıda
anlaşma gerçekleşti.
ABD’YE
Türkiye-Doğu Afrika
Ticaret Köprüsü
programında konuşan
TUSKON Başkanı Rızanur
Meral, etkinlik için
Gaziantep’i seçmelerinin
tesadüf olmadığını, bu
şehrin çarpıcı bir ticaret
pozisyonuna ve başarılı
işadamlarına sahip
olduğunu söyledi.
Gaziantepli sanayicilerin
büyük başarı hikâyeleri
yazdıklarını ifade eden
Meral, bu amaçla Doğu
Afrika’ya ticaret köprüsü
kurma girişimlerini bu
kentte başlattıklarını
kaydetti. TUSKON olarak
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ni her zaman
önemsediklerini ifade
eden Meral, “Bugün Doğu
Afrika’dan 11 ülkeden 132
işadamını Türkiye’de
ağırlıyoruz. Herkesin
tahmin ettiği gibi
İstanbul’da değil, bu sefer,
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin sanayi merkezi
Gaziantep’te ağırlıyoruz.
Burada şu anda ikili iş
görüşmeleri ve stant
ziyaretleri devam ediyor.
Burada Cizre’den,
Nusaybin’den, Kilis’ten,
Şanlıurfa’dan,
Gaziantep’ten, Güneydoğu
Anadolu’nun dört bir
tarafından sanayiciler
ürünlerini getirmişler ve
Afrikalılara satmak için
heyecanla onları teşhir
ediyorlar. Yoğun bir talep
olduğunu gördük. İkili
görüşmeler bütün
hararetiyle devam ediyor.
Bu Türkiye’nin Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ne
verilmiş en büyük somut
destek. Dünyadan 130
alıcıyı onların masalarına,
stantlarına getirdik.
Ürünlerini gösterip
siparişlerini yazıyorlar.
TUSKON olarak bizim bu
bölgeye verdiğimiz önemin
en somut göstergesi bu.
Bu, TUSKON’un,
Türkiye’nin her noktasında
nasıl iş yaptığını
gösteriyor. İnşallah
bereketli olur.” diye
konuştu. Meral, gelen
misafir işadamlarını
Hatay, Şanlıurfa ve
Diyarbakır gibi şehirlere de
götüreceklerini söyledi.
Gaziantep’teki programda
Afrika’nın büyük
ithalatçıları dün 5 bin ikili
iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Afrikalı işadamları, Türk
meslektaşlarına hediye
olarak ananas getirdi. Türk
iş dünyasının, dünyadaki
büyük ticaret pastasından
pay alması gerektiğinin
altını çizen Meral, “Tüm
gücümüzle Türk
işadamlarının dünyada
ticaret yapması için
uğraşıyoruz. İhale ve rant
peşinde giderek değil,
buzkıran gemisi gibi iş
dünyasının önünü açarak
bunu yapmanın
gayretindeyiz.” ifadesini
kullandı.
Afrika’daki potansiyelin
farkında olduklarını
belirten Meral, “Doğu
Afrika’ya 813 milyon
dolarlık ihracatımız, 160
milyon dolarlık ithalatımız
var. Bu rakamları çok daha
yukarılara çekmeliyiz.
Orada bilgi, teşebbüs ve
sermaye eksikliği var.
Bölgede en pahalı şey
tavuk. Çünkü üretilmiyor.”
dedi. Doğu Afrika’ya 2
trilyon dolarlık doğrudan
dış yatırım gerçekleştiğinin
altını çizen Meral, Türk
işadamlarının Afrika’da
yatırım yapmaması için bir
neden olmadığını dile
getirdi.
Doğu Afrika’nın 350 milyon
nüfusu ve 350 milyar
dolarlık bir milli geliri
bulunduğunu vurgulayan
Meral, bu bölgeye bakış
açılarını şöyle anlattı: “Biz
burada bu insanları
ağırlayarak Türkiye’nin
Afrika’ya son 8 yılda
TUSKON programlarıyla
4,5 kat artan ihracatını 10
kata çıkarmak için bu
programları yapıyoruz.
Türkiye sadece
İstanbul’dan ibaret değil.
Evet, Marmara Bölgesi
önemli bölgedir ama biz
hizmeti de müşteriyi de
Anadolu’nun en ücra
noktalarındaki
sanayicilerin, tüccarların
masasına, kapılarına
götüreceğiz. Buraya da
getirdik. Konuk
büyükelçiler bu köprülerin
Afrika’da da kurulmasını
talep ettiler. Bizleri davet
ettiler. Biz de onların
davetlerini kabul ettik.
Bundan sonraki köprüyü
Doğu Afrika’da kuracağız.
Güneydoğu’dan
sanayicilerimizi bizzat bir
tanıtım fuarına, ikili iş
görüşmelerinde oraya
taşıyacağız. Bundan sonra
dünyayı Anadolu’ya
taşıyacağız.” dedi.
Güneydoğu Sanayici ve
İşadamları Federasyonu
(GÜNSİAF) Başkanı Kasım
Fincan ise bu programlarla
Anadolu’nun dünya ile
temasa geçtiğini söyledi.
Bölgeden 178 ülkeye
ihracat yapıldığına işaret
eden Fincan, Afrikalı
işadamlarının kaliteli
ürünleri çok ucuz fiyata
bölgelerinden temin
edebileceklerini kaydetti.
Türkiye-Doğu Afrika
Ticaret Köprüsü’ne gıda,
tarım, kozmetik ve kişisel
bakım, halı, tekstil, çelik
ev aletleri, ev ve ofis
mobilyaları alanlarında
alıcılar, ithalatçılar,
distribütörler ile bu
ürünleri imal eden yerli
işadamları katılarak
ürünlerini tanıttı.
AFRİKALI BÜYÜKELÇİLER
YATIRIMA DAVET ETTİ
Misafir ülke büyükelçileri
de ticaret köprüsünden
duydukları memnuniyeti
dile getirdi. Cibuti
Büyükelçisi Aden
Housssein organizasyonun
aynı şekilde Doğu
Afrika’da da
yapılabileceğini söyledi.
Ruanda Büyükelçisi Caezar
Kayizari, altyapı
gelişiminin kendileri için
önemli olduğunu dile
getirdi. Kenya Büyükelçisi
Lindsay Kiptiness,
“Türkiye’ye odaklanmış
durumdayız. TUSKON’a bu
organizasyon için çok
teşekkür ediyorum. Bu
organizasyonların birini de
Doğu Afrika’da yapmalıyız.
Türk işadamlarını
Afrika’ya yatırıma davet
etmekle kalmak
istemiyoruz, bölgemize
değer katmasını istiyoruz.
Ticarî vizeleri kaldırmak
için çalışmalar yapıyoruz.”
dedi. Uganda Büyükelçisi
Kasujja Moses Kalule
Kagoda ise, “Yatırımcıları
korumada iyiyiz.” dedi.
CİHAN
cak ayında, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 19 artışla 469 milyon 892 bin dolar
O
oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen
ay Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında
6'ncı olan ABD'ye 469 milyon 892 bin dolar satış
gerçekleştirildi. Geçen ay ABD'ye ihracat, 2013'ün
aynı ayına göre yüzde 19 arttı. Türkiye ihracatının
yüzde 3,9'unu karşılayan ABD'ye en fazla satış, 60
milyon 875 bin dolarla çelik sektöründe yapıldı.
ABD'ye bu sektörde yapılan satış, Türkiye'nin çelik
ihracatının yüzde 5,5'ini karşıladı. Tütün sektörü,
geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın yarısına denk
gelen 57 milyon 351 bin dolarlık dış satımı ABD'ye
yaptı. "Savunma ve havacılık sanayii"nde 46 milyon 295 bin
dolar, kimya sektöründe 43 milyon 300 bin dolar, "hazır giyim
ve konfeksiyon"da 40 milyon 19 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirildi. Bilal ÇETİN-EKONOMİ
İHRACAT
ARTTI
ekabet
Kurumu
Başkanı Prof.
Dr. Nurettin
Kaldırımcı,
rekabet mektuplarının altıncısında
sivil toplum
kuruluşlarına
"rekabet"
uyarısı yaparak, ceza
vermeye değil
rekabetçi ortamın korunmasına önem
verdiklerini
belirtti.
R
Atatürk Havalimanı genişletiliyor
Türkiye’nin en yoğun yolcu
trafiğine sahip havalimanı
Atatürk Havalimanı’nın
işletme hakkını elinde
bulunduran TAV
Havalimanları Holding’in
CEO’su Sani Şener, yapımı
henüz başlamayan üçüncü
havalimanında gecikme
olasılığına karşın, Atatürk
Havalimanı’nda genişleme
projesi üzerinde
çalıştıklarını söyledi.
THY’nin yeni CIP lounge’unun
açılış töreninde gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Şener,
“Üçüncü havalimanında
öngörülen gecikme olasılığı
karşısında Atatürk
Havalimanı’nda genişleme
projesi üzerinde çalışıyoruz.”
dedi. İstanbul’un yeni
havalimanı için, idare
mahkemesinin önceki gün
aldığı Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) olumlu
raporunun yürütmesini
durdurma kararının proje
süresini uzatabileceği
değerlendirmelerine karşılık
hükümet, kararın süreci
etkilemeyeceğini ve kısa sürede
konunun çözüleceğini
belirtiyor.
3. havalimanıyla ilgili verilen
ÇED olumlu raporunun
kararını onaylayan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na dava
açılmıştı. 3. havaalanı
projesinin tarımsal alanları yok
edeceği, doğal hayatı olumsuz
etkileyeceği, iklim değişikliğini
hızlandıracağı, gürültü ve
elektromanyetik kirlilik
oluşturacağı, orman alanlarını
yok edeceği ve içme suyu
havzalarına zarar vereceği
yönündeki ÇED raporunun,
görüşlere açılması gereken 10
günlük süre dolmadan
havalimanı projesinin ihaleye
çıktığı gerekçesiyle, ÇED
olumlu kararının yürütmesinin
durdurulması ve iptali istendi.
STK'lara 'rekabet' uyarısı
Dava dosyasını görüşen
İstanbul 4. İdare Mahkemesi
de, 21 Ocak’ta aldığı kararla,
ÇED olumlu kararının
yürütmesini durdurdu.
Mahkeme bu kararıyla, 3.
havaalanı projesinin ihaleye
çıkmasına yol açan ÇED olumlu
kararının yürütmesini, alanda
yapılacak keşif ve bilirkişi
raporunun mahkemede
incelenmesine kadar
durdurmuş oldu. Keşif ve
bilirkişi raporu isteyen
mahkeme, belgeleri
inceledikten sonra ihalenin
yürütmesinin durdurulması
kararını yeniden
değerlendirecek.
Ancak İstanbul Dördüncü İdare
Mahkemesi, İstanbul yeni
havalimanı projesi için ÇED
olumlu raporunun yürütmesini
durdururken, proje takvimin
gerisine düşme riskiyle karşı
karşıya kalabileceği ifade
ediliyor. Hükümet, ihalesi
geçen yıl mayısta
gerçekleştirilen yeni
havalimanına ilişkin dört etaplı
projede, birinci etabın 2016,
tamamının 2018’de faaliyete
geçmesini hedeflerken, TAV’ın
Atatürk Havalimanı’nda 2021’e
kadar işletme hakkı bulunuyor.
Hükümet, ihalesi geçen yıl
mayıs ayında gerçekleştirilen
yeni havalimanına ilişkin dört
etaplı projede, birinci etabın
2016 yılında, tamamının ise
2018 yılında faaliyete
geçmesini hedeflerken, TAV’ın
İstanbul’un en büyük
havalimanı olan Atatürk’te 2021
yılına kadar işletme hakkı
bulunuyor. Şener ayrıca, TAV
Havalimanları Holding’in
Pakistan Lahor Havalimanı’nın
işletim hakkı için STFA ile
birlikte ilgilendiğini de
açıkladı. İhaleyi kazanan
Cengiz-Kolin-Limak-MapaKalyon konsorsiyumu, henüz
sahayı teslim almadığı için
alanda herhangi bir faaliyeti
bulunmuyor.
Münir ARIKAN-EKONOMİ
Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Kaldırımcı, rekabet
mektuplarının altıncısında sivil
toplum kuruluşlarına "rekabet" uyarısı yaparak, ceza vermeye değil rekabetçi ortamın korunmasına önem verdiklerini açıkladı.
ekabet Kurumunun 2009 yılınR
dan itibaren geleneksel hale
getirdiği Rekabet Mektupları'nın
altıncısı Kurum Başkanı Prof. Dr.
Kaldırımcı imzasıyla yayımlandı.
Kaldırımcı, mektupta teşebbüs
birliklerinin hem toplumsal açıdan hem de ilgili oldukları alan
bakımından önemli fonksiyonlarının bulunduğunu kaydetti.
Rekabet Kurulunun önceliğinin
ceza vermek değil rekabetçi ortamın korunması olduğuna
dikkati çeken Kaldırımcı, bu sebeple bütün teşebbüslerin bilgilendirilmesini ve dikkatlerinin
çekilmesini, misyonlarının bir
gereği olarak gördüklerini ifade
etti.
Teşebbüs birliklerinin icra edebileceği en önemli fonksiyonlardan birisinin "kendi kendini
düzenleme" olduğunu ifade eden
Kaldırımcı, teşebbüs birliklerinden, adil rekabet ortamını
oluşturacak kurallara uygun
davranılması yönünde üyelerini
teşvik etmesinin beklendiğine
işaret etti. Kaldırımcı, "Bu
çerçevede, Rekabet Kanunu gibi
ekonomik hayata dair kurallar getiren bir düzenlemeye uyumun
ötesinde, bu kanunun etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için
üyelerini 'adil ve ahlaki bir yarışa'
teşvik etmek, oda, dernek, birlik
gibi her düzeydeki teşebbüs birliği yönetiminin temel görev ve
sorumlulukları arasındadır diye
düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Teşebbüs birliklerinin Rekabet
Kanunu'na uygun kararlar alması
gerektiğini ve üyelerini rekabet
kurallarına uyum konusunda
teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Kaldırımcı, Kurumun,
teşebbüs birliklerini rekabetçi anlayışın yerleşmesi ve adil bir rekabet ortamının sağlanması
konusunda paydaşı olarak
gördüğünü dile getirdi.
Kaldırımcı, şunları kaydetti:
"Teşebbüsler ya da şirketler/firmalar, kimi zaman gizli ya da açık
anlaşmalarla aralarındaki rekabetten vazgeçerek, karlarını birlikte artırma yoluna
gidebilmektedirler. Bu anlaşmaların en somut ve en ciddi
örneği, teşebbüsler arasında fiyatların ve miktarların tespiti, pazar
paylaşımı veya ihalelerde
danışıklı hareket gibi eylemlerle
vücut bulan 'kartel'lerdir. Özellikle, aynı piyasada faaliyet
gösteren teşebbüslerin oluşturduğu oda, dernek ve birlikler
başta olmak üzere 'teşebbüs birliklerinin kararları' da benzer
sonuca yol açabilir.
Bu tür bir anlaşma ya da karara
istinaden fiyatların yüksek seviyede belirlenmesi, üretim miktarının kısılması ya da satış
şartlarının empoze edilmesi gibi
sonuçlardan tüketiciler zarar
görür. Teşebbüslerin bölgeleri ya
da müşteri gruplarını paylaşmaları, rekabet ortamını bozarak
tüketici tercihlerinin sınırlanmasına yol açar. Bu tür olumsuzlukların önlenmesi, rekabet
hukukunun ve rekabet kurumlarının asli görevidir."
"Teşebbüs birlikleri Rekabet Kurumu incelemelerinin muhatabı
olabilir"
Karar ve eylem/uygulamaların,
eğer "muafiyet" alabilecek nitelikte değilse ya da Kuruma başvurulup muafiyet alınmamışsa
Rekabet Kanunu ile yasaklandığını ve cezalandırılabileceğine dikkati çeken Kaldırımcı,
aksi takdirde teşebbüs birliklerinin Rekabet Kurumu incelemelerinin muhatabı
olabileceği uyarısında bulundu.
Teşebbüs birliklerinin,
piyasalarda rekabeti bozma veya
kısıtlama amacı ya da etkisi olan
kararlar almaması gerektiğine
işaret eden Kaldırımcı, teşebbüs
birliklerinin Rekabet Kurumunun
inceleme ve yaptırımlarına maruz
kalmamak için gözetmeleri
gereken hususları da şöyle sıraladı: Kuruluş şartnamesi gibi belgelerde, teşebbüs birliğine,
rekabeti sınırlayıcı nitelikte karar
ve eylemlerde bulunma görevi
veren bir hüküm bulunmamalıdır. Sahip olunan bilgiler ve
yetkiler, üyeler arasındaki rekabeti etkilemek üzere kullanılmamalıdır.”CİHAN
4
Borsa - Finans
14 ŞUBAT
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
EKONABIZ
Gündemde Neler Var?
10:00_Türkiye Aralık ayı Cari
İşlemler Dengesi. Beklenti 7,6
milyar dolar açık vermesi
yönünde. Kasım ayında açık
3,94 mr dolar.
Faruk BAKAÇ
15:30_ABD Ocak ayı Perakende
Satışlar. Beklenti -0,1%, önceki
0,2%.
Şirket Haberleri
Gözde Girişim Sermayesi %186
oranında bedelli sermaye artırım
kararı aldı. Rüçhan hakkı kullanım
fiyatı 1 TL.
Yapı Kredi Sigorta borsa kotundan
çıkma kapsamında işlemlere
başlama kararı aldı, ayrılma hakkı
18,81TL. Şirket önemli Nitelikteki
İşlemler Tebliği uyarınca
yürütülecek Pay Alım Teklifi
kapsamında Allianz SE tarafından
ortaklara önerilecek fiyat, ayrılma
hakkının kullanılması halinde
ayrılma bedelinin belirlenmesine
yönelik hükümlere göre
belirleneceği açıklandı. Şirketin 22
Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu
Kararı'na göre, ayrılma hakkı fiyatı
1 TL nominal değerli her bir hisse
için 18,59 TL olarak belirlendiği
açıklandı.
GSD Holding A B C grubu
paylarının hamiline yazılı türe
dönüştürülmesi amacıyla gerekli
sözleşme değişikliğine gidilmesini
kararlaştırdı.
Odaş Elektrik halka açık olmayan
%17,86 oranındaki payı
devrettiğini açıkladı. Şirket ana
ortaklarından Burak Altay, A.
Bahattin Özal ve Korkut Özal ile
tamamına Burak Altay'ın sahip
olduğu BB Enerji Yatırım Sanayi
arasında ayrı ayrı yapılan hisse
devir sözleşmesi ile, tamamı
Şirketin B Grubu halka açık
olmayan hisselerinden olmak
üzere Burak Altay'a ait 1.500.000
adet, A. Bahattin Özal'a ait
1.500.000 adet ve Korkut Özal'a ait
4.500.000 adet olmak üzere, Şirket
sermayesinin %17,86'sına denk
gelen toplam 7.500.000 adet B
Grubu halka açık olmayan
hissenin BB Enerji'ye devredildiği
açıklandı.
değil.Temsa: Gündemde satış yok.
Temsa’nın satılık olmadığını ifade
eden Temsa Global Genel Müdürü
Dinçer Çelik, “Bazı konularda
işbirliğine ihtiyacımız olabilir,
proje ortaklıkları şeklinde olabilir,
yeni ürün geliştirme de işbirlikleri
olabilir, ancak bu konuda da şu
ana kadar yapılmış bir
görüşmemiz yok. Hedefimiz 2015
sonunda tüm segmentlerde ana
oyuncu olmak” diye konuştu.
Gen Yatırım Holding jenaratör
ihalesinde 10 mn TL’lik teklif
verdiğini açıkladı. Şirket iştiraki
Genpower Jeneratör Sanayi’nin
ANKAPARK için toplamda 25 MVA
gücündeki, tahmini 10.000.000TL
değerinde 10 Adet 2500 KVA
jeneratör ihalesi için teklif
verdiğini açıkladı.
Otomotivin yüzünü güldüren tek
gelişme. Ocak ayında toplam
otomotiv üretimi ve ihracatı ticari
araçlardaki kayıpla yüzde 10
civarında düşerken, otomobil
üretimi ise ihracatın etkisiyle
yüzde 30 yükseldi. Ocak ayında
toplam 52 bin adet otomobil
üretilirken bunun 36 bin adedi
ihraç edildi.
UCZ satıştan çıkıyor. Rekabet
Kurulu’na yapılan başvuruya göre
UCZ’yi alacak olanlar Ergün Bodur,
Ertan Acar, İsmet Or, Ahmet
Özaktaç ve Veysel Taşkın. Bireysel
olarak UCZ Mağazacılık’ı alacak
olan isimlerden İsmet Or Cafe
Crown’ın kurucusu. Ahmet
Özaktaç ise Ayterm adlı bir şirketin
sahibi. Aynı zamanda adı Murat
Ülker’in yakın arkadaşı olarak
geçiyor. Alım için başvuruda
bulunan isimlerin çoğu Doğa
Bitkisel Ürünler adlı bir şirketin
ortakları arasında geçiyor. Şirketin
adresi ise Ülker ile aynı olarak
görülüyor. Ancak, alımı yapan bu
isimlerin ortak oldukları şirket
Doğalgazda İran'la "çetin hukuki"
süreç başlıyor. Türkiye'nin
doğalgaz alımlarında en pahalı
ülke konumuna gelen İran'la, fiyat
indirimi için "çetin hukuki" süreç,
17 Şubat Pazartesi günü başlıyor.
Havalimanı projesinde geri dönüş
yok. Türk Hava Yolları (THY)
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Topçu, "İstanbul, Türkiye sivil
havacılığın bir merkezi olacaksa
bu merkezi karşılayacak bir
havalimanının da olması şart.
Zaten devlet bunu planlamış,
büyüklüğünü de ilan etmiş,
ihalesini de yapmış.
Dövizzedeler umudunu yasal düzenlemeye bağladı
Şubat'ta bankalarla
görüşen ancak
uzlaşma sağlayamayan
dövizzedelerin umudu
torba yasada.
3
Japon Yeni ve İsviçre
Frangı’na endeksli kredi
çeken ve kur değişikliği
nedeniyle mağdur olanların çözüm arayışı
sürüyor. Mağduriyetlerini TBMM Dilekçe
Komisyonu’na taşıyan
mağdurların temsilcileri,
son olarak 3 Şubat 2014
tarihinde Hazine
Müsteşarlığı’nda Merkez
Bankası, BDDK, Türkiye
Bankalar Birliği ile Japon
Yeni ve İsviçre Frangı’na
endeksli olarak konut
kredisi kullandıran
banka temsilcileriyle bir
araya gelerek, 100 bin
TL’nin TL, CHF, JPY para
birimleri üzerinden kredi
maliyetlerini de içeren
örnek bir teklif de
sundu. Banka temsilcileriyle uzlaşma sağlayamayan mağdurlar, şimdi
umutlarını yasal düzen-
lemeye bağladılar.
Dövize Endeksli Konut
Kredisi Mağdurları
Derneği (DÖVDER)
Başkanı Hasan Ergen,
dövizzedelerin torba
yasaya dahil edilerek bu
konunun bir an önce
çözüme kavuşturulmasını istediklerini
söyledi. Devletin çözüm
sürecini hızlandırmasını
beklediklerini vurgulayan Ergen, döviz mağdurları olarak çözüme
yaklaşmak adına örnek
bir teklif de sunduklarını
hatırlattı. Hazine
Müsteşarlığı’nda düzenlenen toplantıda
bankaların uzlaşmaya
yanaşmadığını ifade
eden
Ergen, TBMM Dilekçe
Komisyonu’nun
bankalarla uzlaşma
sağlanamadığı için kanuni düzenleme yapılması için Başbakanlığa
rapor vereceğini bildirdi.
Ergen, bankalara sundukları teklif hakkında
Türkiye 2013’te 65 milyar
dolar cari açık verdi
ürkiye 2013 yılında 65 milyar dolar cari açık
verdi. Cari işlemler dengesi aralık ayında
T
ise 8.32 milyar ile piyasa beklentilerin üstünde
geldi. Böylece cari açık, aralıkta 2013'ün en
yüksek aylık tutarına ulaştı.
Cari işlemler açığının aralık ayında 7.6 milyar
dolar, 2013 sonunda 63.5 milyar dolar olması
bekleniyordu.Cari açık, kasım ayında beklentilerin hafif altında 3.94 milyar dolar olurken,
ocak-kasım döneminde ise dış ticaret açığındaki artışla 55.96 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Cari açık 2012 yılının aralık ayında 4.88 milyar
dolar, yılın tamamında ise 48.5 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmişti.
Dış ticaret açığı 2013 yılını 16 milyar doların
üzerindeki altın ithalatının etkisiyle 2012
yılına göre yüzde 18.7 artışla, OVP hedefinin
de hafif üzerinde 99.78 milyar dolar ile tamamlamıştı.
OVP'ye göre cari açığın 2013 yılında GSYH'nin
yüzde 7.1'ine denk gelen 58.8 milyar dolar olması öngörülüyordu. HABER MERKEZİ
Bugün Ereğli Demir Çelik,
Vakıfbank ve Türk Traktör’ün
4Ç13 sonuçlarını açıklaması
bekleniyor. 4Ç13’de Ereğli’nin
243 mn TL, Vakıfbank’ın 404
mn TL, Türk Traktör’ün 65 mn
TL net kar açıklayacağı tahmin
ediliyor.
Türkiye
Aralık ayı Ödemeler Dengesi
verisi bugün sabah 10:00’da
açıklanacak. Piyasa beklentisi,
Aralık ayında cari açığın 7.6
milyar dolara ulaşması
yönünde.
Aralık ayı Cari Açık verisinin
beklenti dahilinde
gerçekleşmesi durumunda,
yıllık cari açık 63.5 milyar
dolara ulaşacak. Cari Açık,
2012’de 48 milyar dolar olarak
gerçekleşmişti. 2014 yılında ise
48,2 milyar dolar olarak
gerçekleşmesi bekleniyor.
Hazine, 1,5 milyar dolarlık 2045
vadeli eurobond ihraç etti.
Nihai getiri %6,70 seviyesinde
gerçekleşti. Tahvile 30’un
üzerinde ülkeden yaklaşık 300
yatırımcıdan ihraç tutarının 4
katından fazla talep geldi.
Böylece Hazine, 2014
programının %70’den fazlasını
tamamlamış oldu.
Ocak ayında otomobil pazarı
%8 küçüldü. 2014 yılı Ocak
ayında toplam pazar, 2013 yılı
aynı ayına göre %8 oranında
azalarak 34,288 adet
düzeyinde gerçekleşti. Aynı
ayda otomobil pazarındaki
düşüş %6 düzeyinde oldu ve
pazar 24,368 adede geriledi.
İhracat Ocak ayında %11
oranında azaldı, üretim de bu
dönemde %10.5 düştü. 2014 yılı
Ocak ayında toplam 75,042
araç üretildi.
Avrupa
Almanya’da Ocak ayı TÜFE’de
final veri, beklentilere paralel
%0,6 düşüş olarak gerçekleşti.
Böylece yıllık bazda enflasyon
%1,3 oldu.
ECB üyesi Coure, negatif
mevduat faizinin ciddi şekilde
düşünüldüğünü söyledi.
Coeure, Avrupa Merkez
Bankası'nın bankaların Merkez
Bankası nezdinde tuttukları
mevduatlara ilişkin faizi
negatife çekme konusunu ciddi
bir şekilde düşündüğünü ifade
ederken, doğrudan tahvil
alımlarının da (OMT - outright
monetary transactions)
değerlendirilebileceğini
belirtti.
Coeure, ayrıca, deflasyon
riskinin olmadığını söylerken,
enflasyonun önümüzdeki
donemde %2'lik hedeflere
yakınsayacağını tahmin etti.
Coeure açıklamaları
sonrasında EUR/USD paritesi
1,36’nın altına gerilerken, şu
sıralar yeniden 1,3630’lardan
işlem görmekte.
BOE, faiz artırımlarının yavas
ve kademeli olacağını
vurguladı. İngiltere Merkez
Bankası (BOE), dün Enflasyon
Raporu’nu açıkladı. Banka,
Güngör URAS
Kira artışı nasıl
hesaplanır?
Kirada sözleşme serbestisi vardır. Kiralayan ve
kiracı kira artışlarını istedikleri şekilde
belirleyebilir.
İsterlerse dolara, isterlerse altına, buğday fiyatına
bağlayabilirler. İsterler ise artış oranını sıfır,
isterlerse yüzde 40 olarak tespit edebilirler.
şunları söyledi: “100 bin
TL için bir tablo yaptık.
O günkü kullanılan
bütün Japon Yeni ve
İsviçre Frangı ile ilgili
sözleşmeler iptal edilerek o günkü şartlarda
Türk Lirası kredi çeken
vatandaşlarla eşit hale
getirilecek. Yani o günkü
yüksek faiz ise yüksek
faizden bankaya
ödemesini yapacak,
düştüğünde de örnek
yapılandırmayla düşen
faizden de yararlanarak
ortalama faiz hesabıyla
ödemesini yapacak.
Geçmişteki TL kredisi
çekenlere de dokunmayacak, bankalara da fazla
faiz vermiş olacağız.
Merkez Bankası da faizin
ana parayı geçemeyeceği
önerisini getiriyor.”
Mağdur sayısının 30 bin
olduğunun tahmin
edildiğini hatırlatan
Ergen, mağdurların
sesini duyurmak
amacıyla 2011
Kasım’ında DÖVDER’i
kurduklarını, üye
sayısının şu anda 600’e
ulaştığını ve hızla arttığını bildirdi. HABER
MERKEZİ
Vodafone Arena
elektrik üretecek
eşiktaş’ın yeni stadyumu olacak Vodafone
Arena’daki son durumu DÜNYA Gazetesi’ne
B
değerlendiren Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü
İhsan Coşkun, yeni stadın güneş enerjisiyle elektrik
üretip, satacağını söyledi.
Yıkımına 3 Haziran 2013’te başlanan İnönü Stadyumu’nun yerine yapılacak Vodafone
Arena’nın inşaatı 7 Aralık’ta başladı. Stadın
belirlenen tarihte
yetişemeyeceği söylentilerini yanıtlayan
Coşkun, stadı Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman’ın belirttiği ağustos ayına yetiştirmek için
çalıştıklarını söyledi. Coşkun, “Günde 3 vardiya 150
işçi ile 7 -24 çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda
da herhangi bir aksaklık yok. Stadı belirtilen tarihe
yetiştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf
ediyoruz” dedi. Vodafone Arena’nın çok amaçlı
konser ve diğer organizasyonlarda da kullanılacağı
üzerine herhangi bir drenaj sorunuyla karşılaşma
olasılığını değerlendiren Coşkun, “Bu stat inşasında
en önemli unsur. Maç sahada oynanacak. Siz ne
kadar iyi bir stat yaparsanız yapın maç saati futbolcular şıpır şıpır suyun içinde koşarsa hiç bir anlamı
olmaz bu yüzden bu konu en başta dikkat ettiğimiz
konuların başında geliyor” açıklamasında bulundu.
10 yıllığına Vodafone’la sponsorluk anlaşması imzalayan Beşiktaş, bu anlaşmadan toplam 145 milyon
dolar gelir elde edecek. 42 bin kapasiteli olacak ve
144 locası bulunacak Vodafone Arena’nın bir özelliği
de ‘akıllı stat’ olması. Türkiye’deki ilk ve tek yeşil
sertikalı stat olacağını belirten Coşkun, yeni stadın
fotovoltaik güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapacağını açıkladı. HABER MERKEZİ
Eğer kiralayan ile kiracı arasında yazılı-geçerli
sözleşme yok ise, eğer kira artış oranı
belirlenmemiş ise ve bu nedenle bir anlaşmazlık
çıkmış ise ve de anlaşmazlık nedeni ile
mahkemeye gidilmiş ise, (Yeni Borçlar
Kanunu’nun 344‘üncü maddesine göre) konut
kiralarının yenileme dönemlerinde belirlenecek
artış, hakim tarafından bir önceki kira yılının
Üretici Fiyatları Endeksi’ndeki (ÜFE) artış oranını
geçmeyecek şekilde belirlenir.
Genelde bu durumlarda mahkeme TÜİK’ten bir
önceki kira döneminde ÜFE’deki artışın ne
olduğunu sorar. Ve de buna göre, hakim ÜFE
artışını geçmeyecek bir kira artışını belirler.
ÜFE yok Yİ-ÜFE var
Tekrarda yarar vardır. Bu ancak kiralayan ve kiracı
arasında sözleşmenin olmaması halindeki
uygulamadır.
Sözleşme var ise sözleşme serbestisine göre,
sözleşmedeki artış oranı uygulanır. Bu artış oranı
ÜFE’nin altında da olabilir, üstünde de olabilir.
TÜİK artık ÜFE hesaplamıyor. ÜFE’nin yerini Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aldı.
Demek ki mahkemelerdeki kira tespitlerinde
bundan sonra ÜFE yerine Yİ-ÜFE’deki artış
oranları esas alınacak.
TÜİK’in Yİ-ÜFE Kullanıcıları İçin Rehber isimli
açıklamasında; Endekslerin Kullanılarak Fiyat
Güncellemelerinin Nasıl Yapılacağı ve yıllık
değişimin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatılıyor:
Yıllık Değişim (%): Bir aya ilişkin endeks değerinin
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
değişimidir.
TÜİK’in açıklamasında anlaşmazlık halinde
mahkemelerce kira tespitinde yıllık değişimin esas
alınacağı da anlatılıyor.
Esas olan yıllık değişim
Yıllık değişim yanında bir de
12 aylık ortalama değişim var.
On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%): Son
on iki aylık endeks ortalamasının, bir önceki on iki
ay için endeks ortalamasına göre yüzde
değişimidir.
Endeks ortalaması endeks toplamlarının on iki
sayısına bölünmesi suretiyle bulunan basit
aritmetik ortalamadır.
Aralık aylarında, ocak-aralık ortalamasının bir
önceki yılın ocak-aralık endekslerinin
ortalamasına göre yüzde değişimine denk gelir.
Nasıl enflasyon hesabında “yıllık değişim” bir
önceki yılın aynı ayına göre yapılıyor ise,
sözleşme olmaması nedeniyle mahkemelerce kira
tespitinde de esas alınacak yıllık “Yİ-ÜFE
endeksi değişimi”, bir yıl öncenin aynı ayına göre
belirlenecek değişimdir.MİLLİYET 13.02.2014
ekonomik aktiviteye ilişkin
tahminlerini yukarı yönlü
revize ederken, 2014 yılı
büyüme tahminini %2.8'den
%3.4'e yükseltti, 2015 tahmini
%2,7 olarak açıkladı. Banka
önümüzdeki 3 yılda
enflasyonun %2'lik hedefin
altında hareket edeceğini
tahmin etti. Bununla birlikte
banka, faiz artırımlarının yavas
ve kademeli olacağını
vurguladı.
ABD
Fed Başkanı Yellen’ın bugün
Senato’da yapması beklenen
konuşması, kötü hava koşulları
nedeniyle ertelendi.
St. Louis Fed Başkanı James
Bullard, Fed'in politika
eşiklerini niteliksel
değerlendirmeyle
değiştireceğini açıkladı.
Bullard, Fed'in işsizliğin yüzde
6.5'in altına düştüğünde faizi
yükseltme taahhüdünden
uzaklaşarak, faiz oranlarının
yönünün muhtemelen
ekonominin niteliksel
değerlendirmelerine bağlı
olacağının sinyallerini
vereceğini söyledi.
ASYA
Çin'de araç satışları rekor kırdı.
Dünyanın ikinci büyük
ekonomisi olan Çin'de araç
satışları yılın ilk ayında rekor
seviyeye çıktı. Ocak ayında
araç satışları bir önceki yıl aynı
aya göre %6 artışla 2,2
milyon adete ulaştı.
Aydı ayda otomobil satışları
yüzde 7 artışla 1,8 milyon adet
oldu. Piyasalarda beklenti
otomobil satışlarının 1,88
milyon adete ulaşacağı
yönündeydi.
14 ŞUBAT
2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Dövizle kredi
alanlara şok
osyal Güvenlik Uzmanı
Ali Tezel köşesinde 30
günden az çalışanlar
için ödecek primlerin nasıl
hesaplandığı konusuna açıklık
getirdi.Sosyal güvenlik
sisteminde ayda 30 gün
çalışmak esas, 30 günden eksik
çalışmak istisnadır.
S
Yargıtay
bugüne
kadar
açılmış ve
halen süren
dövizli
tüketici kredisi
davalarını
etkileyecek
karar aldı.
Yargıtay son
sözünü,
“Dövizle
kredi kullanan
sonuçlarına
katlanır”
şeklinde
verdi.
argıtay, döviz endeksli
Y
tüketici kredilerinde
mahkemelerce verilen farklı
kararlara ilişkin bundan
sonra açılacak davaları da
etkileyecek bir yorumla ‘ret’
kararı verdi.
Uşak 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde dava açan
bir tüketici, dava
dilekçesinde, 2008’de
bankadan dövize endeksli
TL olarak 9 milyon 354 bin
Japon Yeni tutarında 99 bin
TL’lik 60 ay vadeli konut
kredisi kullandığını belirtti.
Sözleşmenin haksız şartlar
içerdiğinin tespit edilmesini
isteyen davacı, imza
atılmadan önces bilgi formu
verilmemesi nedeniyle
sözleşmenin geçersiz olup
olmadığının tespitine,
geçersiz olduğu tespit
edilirse borcun Japon Yeni
karşılığı TL olarak verildiği
tarihten itibaren yüksek
kurdan ödenen fazla
miktarın iadesine veya
borçtan mahsubuna karar
verilmesini istedi. Davacı,
sözleşmenin geçerli olduğu
kanaatine varılması
durumunda kriz nedeniyle
Japon Yeni’nin TL karşısında
aşırı değer kazanması
nedeniyle işlem temelinin
çöktüğünü savunarak,
kredinin aylık taksitlerinin
borç verilen tarihteki TL
karşılığına çekilmesine ve
bu miktarda
sabitlenmesine, dosya
masrafı olarak ödenen 900
TL’nin de iadesine karar
verilmesini talep etti.
Mahkeme, davacının
sözleşme tarihinde TL
karşılığında kredi kullanmış
olsaydı 143 bin 771 TL
ödeme yapacağı
gerekçesiyle sözleşmenin
uyarlanması talebini kabul
etti. Mahkeme davacının
krediyi kullandığı tarihten
itibaren aylık 2 bin 396 TL
üzerinde yapılan fazla
ödemelerin borcundan
mahsubuna ve toplam 143
bin 771 TL borç üzerinde
yaptığı ödemenin banka
tarafından geri ödemesine
karar verdi.
Kredi alan riski
öngörmeliydi
Karar metnindeki şu ifade
dikkat çekti: “Davacının
başlangıçta seçme
özgürlüğü varken TL yerine
döviz bazında kredi
kullandığı tespit edildi.
Bankanın kararı temyiz
etmesi üzerine dosya
Yargıtay’a geldi. Yargıtay 13.
Hukuk Dairesi, 1’e karşı 4
oyla mahkeme kararını
bozdu. Kararda, taraflar
arasındaki sözleşmeye
bağlılığın esas olduğu,
sözleşmenin
uyarlanmasının uyarlama
koşullarının varlığı halinde
başvurulması gereken
istisnai bir durum olduğuna
dikkat çekildi.
Ülkemizde zaman zaman
krizlerin vuku bulduğu ve
dövizle borçlanmanın risk
taşıdığı da bilinen bir olgu.
Davacı, bu riski önceden
öngörebilecek durumda
olmasına rağmen dövizle
kredi kullanmış. Kaldı ki,
eldeki dava kredi geri
ödemesinin başladığı
tarihten 3 yıl sonra açılmış
olup, bu durumda davacının
sözleşmeyi benimsediğinin
kabulü gerekir.”CİHAN
Eziyet için memlekete!
Kayseri’de öğrenci olan
Muğlalı’nın, part-time
çalışıyorsa GSS priminin tespiti
için illa memleketine gidip gelir
testine girmesi gerekiyor.
İşçi 10’dan azsa
23’üne dek iletilmeli
30 günden eksik kalan süreler
için Genel Sağlık Sigortası primi
ödemekten kurtulmak için eksik
gün sebebi “Kod-7”, yani
puantajlı çalışma olarak
bildirilmesi geekiyor. İşverenler,
çalışanlarının 30 günden eksik
bildirimlerini Kod-7 puantaj ile
SGK’ya bildirirlerse her ay
puantaj kaydı tutup
dosyalamalıdırlar. Ayrıca
işyerinde çalışan sayısı 10 veya
daha çok ise bu puantaj
belgelerini SGK’ya
göndermelerine gerek yok.
Çalışan sayısı 10’dan az ise her
ayın puantaj belgelerini takip
eden ayın 23’üne kadar SGK’ya
elden veya taahhütlü postayla
göndermelidirler. Puantaj
kayıtlarında hem çalışanın hem
çalıştıranın imzası olmalıdır.
çıkabilir' açıklamasıyla sevinen
emekliler, 'Yarış başlasın' çağrısı
yaptı.Memurlar gibi banka promosyonu
almak isteyen ancak tutar konusunda
beklediğini bulamayan emekliler için
umut ışığı doğdu. Memur-Sen'in "Özel
bankalarla masaya oturulursa
promosyon 900 liraya çıkabilir"
açıklaması, emeklileri sevindirdi.
Emekliler, "Yarış bir an önce başlasın"
çağrısı yaptı. Emeklilerin banka
promosyonu alabilmesi için harekete
geçen Çalışma Bakanlığı, ilk etapta
kamu bankalarıyla bir araya gelmişti.
Ancak kamu bankalarının promosyon
teklifi yıllık 80 lira olmuştu. Bakanlık'ın
özel bankalarla da bir araya gelmesi
beklenirken; Memur-Sen'in konunun
takipçisi yaptığı açıklama büyük
heyecan yarattı.
GK, ayda 30 günden eksik
S
çalışanlardan Genel Sağlık
Sigortası primlerini kendi
ceplerinden 30’a
tamamlamalarını ister. Ayda 30
günden eksik çalışanlar için
SGK e-bildirge sisteminde
“Neden?” diye sorulup kodlar
getirilir. Bu açıklama ve
kodlardan “Kod-7” puantaj
seçilirse çalışan, eksik günler
için de prim ödemekten
kurtulur. Aksi halde başka
koddan bildirilirse gelire göre 42
liradan 257 liraya kadar değişen
primin tamamını ödeyecektir.
Torba yasa ile birikmiş GSS prim
ISSN 1308 7606
GÖZLER BAKANLIK'TA
Bakanlık ile kamu bankaları arasında
yapılan pazarlıklara katılan MemurSen'in Başkan Yardımcısı Hacı Bayram
Tonbul, "Özel bankalar daha masaya
oturmadan 450 liraya varan promosyon
veriyor. Ancak yapılacak pazarlıkla bu
rakam çok rahat 800-900 liraya
çıkartılır" dedi.
Yıl:70 Sayı:24709 Tarih:14 Şubat 2014 Cuma
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
İcra Kurulu Başkanı
Emin ERENER
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Sayfa Editörü
Yasemin ERENER
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
REKDAĞ Ltd.Şti.
Yazıişleri Müdürü
Şüheda YILDIRIM
Haber Müdürü
Kenan KURTOĞLU
Davalı banka elemanlarının
davacıyı yönlendirdiği
iddiası ispatlanamadı.
30 günden
az
çalışanlar
dikkat
Emekli promosyona
kitlendi
romosyon emeklinin gündemi oldu.
Memur-Sen'in 'Özel bankalarla
P
masaya oturulursa para 900 liraya
Sorumlu Müdür
Yavuz AYDIN
5
İnternet Site Editörü
Kübra ERENER
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Dolmabahçe Caddesi
Eti İş Merkezi No:23 Kat:3
Beşiktaş/İST.
Tel: 0212 259 12 20
Fax: 0212 259 12 10
ANKARA
Atatürk Bulvarı Palas İş
Merkezi B Blok Kat:6 D:114
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 425 99 63
Fax: 0312 425 99 76
Ankara Dağıtım
GENÇLER DAĞITIM
Yayın Türü:Yerel Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
borçları için af geliyor ama asıl
sorun üniversite öğrencileri ile
ev hizmetlilerinde. Zorunlu
Genel Sağlık Sigortası en çok iki
grubu vuruyor. Birincisi
öğrenciler, ikincisi ev
hizmetlileri. Anne-babasından
yeterli harçlığı gelmeyen ve bu
sebeple part-time çalışan
öğrenciler kazandıklarından
fazla SGK’ya GSS primi
ödeyecek. Ev hizmetlileri de
kendilerini ayda birkaç gün
SSK’lı yapan ev sahipleri
yüzünden yevmiyelerini SGK’ya
verecekler. Normalde
öğrencilerden erkek olanlar 25
yaşına kadar anne-babası
üzerinden sağlıktan
faydalanıyorlar, 1.10.2008
gününden önce doğmuş (eski)
kızlar da ömür boyu annebabasından yararlanıyorlar.
PART-TIME ÇALIŞANLAR TAM
AY GSS PRİMİNİ KENDİ ÖDER
Ancak ister erkek olsun ister kız,
işe girmişlerse artık anne-baba
üzerinden sağlık yardımı
alamıyorlar. Ev hizmetlisi kadın
ise evde otursa ya eşi ya da
anne-babası üzerinden sağlık
yardımı alabiliyor, ama çalışırsa
ayda 1 gün bile SSK’lı olsa
yararlanamıyor. Yetmiyor bir de
SGK, “Bana seve seve 29 günlük
GSS primi ödeyeceksin” diyor.
Öğrenci oldukları halde ayda 30
günden az part-time çalışanlar
da 30 günden eksik kalan
süreleri için GSS primi ödemek
zorundalar. Kamuoyunda
bilinen adıyla parttime yani
ayda 30 günden az çalışmak bir
gerçektir. İşte bu çalışanlar için
1 Ocak 2012 günü yürürlüğe
giren zorunlu GSS
uygulamasına göre kısmi ay GSS
primi ödenmeyecek, tam ay
çalışmış gibi GSS primi
ödenecektir.
18’den büyükler
için prim ödenecek
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası (SS ve
GSS) Kanunu ile artık
okumuyorlarsa 18 yaşından
büyük çocuklarımız sağlık primi
ödemeden sağlık yardımı
alamayacaklar.
Okuyorlarsa lise için 20,
yüksekokul için 25 yaşına kadar
prim ödemeyecekler. Liseden
yeni mezun olmuş öğrenciler de
120 gün boyunca (üniversiteyi
kazanıp kayıt oluncaya kadar)
prim ödemezler, ama
üniversiteye girememişlerse
artık prim ödeyecekler.
Konut alacaklara zam darbesi
üteahhitlere göre
M
siyasi belirsizlikler,
döviz kuru ve inşaat
maliyetlerindeki
artıştan oluşan 3 kritik
nedenle bu yıl konut
fiyatları zamlanacak.
Türkiye Müteahhitler
Birliği (TMB), son
dönemde yaşanan
gelişmeler sonrası
Türkiye ekonomisi ve
konut piyasasına ilişkin
beklentilerin
bozulduğu tespitinde
bulundu. TMB, 2014’ü
‘yeni dönem’ diye
niteliyor.
Döviz kuru ve maliyet
TMB, “İnşaat Sektörü
Analizi” ismiyle düzenli
olarak yayınladığı rapor
çalışmasının Ocak 2014
sayısını, güncel siyasi
ve ekonomik
gelişmeleri özetleyen
bir başlığa ayırdı.
“2013’ün Mirası:
Belirsizlik ve Kaygılar
ile Siyaset ve
Ekonomide Yeni Bir
Döneme Girerken
Dünya, Türkiye, İnşaat
Sektörü” ismini taşıyan
çalışmada konut
fiyatlarının 3 önemli
nedenle yükseleceği
tespiti yapıldı.
Müteahhitlerin yaptığı
analiz sonuçlarına göre
konut fiyatları siyasi
belirsizlikler, döviz
kuru ve inşaat
maliyetlerindeki
artışlar nedeniyle
yükselecek.
Kırılganlık riski yüksek
2014’ün Türkiye için
kritik bir yıl olacağı,
küresel risklerin yanı
sıra siyaset başta olmak
üzere yurtiçinde
yaşanacak gelişmelerin
ekonomik kırılganlığı
artıracağı kaygılarının
çoğaldığı ifade edilen
analizde, “Reel
sektörün dış borç yükü
dikkate alındığında
döviz kurlarındaki
yükselişler bilançoları
olumsuz etkileyecek,
üretim maliyetlerini
artıracaktır” tespitinde
yer verildi.
Yüzde 30 artabilir
TMB analizinde, konut
fiyatlarının geçen yıl
yüzde 13,6 arttığı tespiti
yapılırken bu yıla
ilişkin bir zam
öngörüsüne yer
verilmedi.
Konut inşaatçıları, bu
yıl konut fiyatlarının
artan demir, çimento,
arsa ve işçilik
maliyetleri nedeniyle
yüzde 10-30 düzeyinde
zamlanabileceği
yönünde hesaplar
yapıyor.
Markalı konut
zorda
TMB analizinde, döviz
kuru ve ÖTV artışlarına
bağlı olarak inşaat
maliyetlerinin yükselişe
geçeceğine, bunun
özellikle ithal girdi
kullanan markalı
konutlarda daha hızlı
seyredeceğine dikkat
çekildi. Analiz
notunda, “Hane halkı
gelirlerindeki reel
artışın sınırlı kalması,
tüketici kredilerindeki
artışın hem alınan
önlemler hem
bankaların kredi
risklerini azaltıcı
önlemleri nedeniyle hız
kesmesi ve siyasi
konjonktürdeki
belirsizlikler tüketicileri
ihtiyatlı olmaya
yöneltebilecek ve
2014’te büyüme hızını
aşağı yönde
etkileyecektir”
denildi.CİHAN
6
14 ŞUBAT 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
KIRGIZİSTAN
Moskova’da tutuklanan Kırgızistan’ın
devrik liderlerinden
Askar Akayev’in
damadı Adil Toygonbayev’in serbest
bırakıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili Kırgız
basınına konuşan Toygonbayev’in avukatı
İbramidin Aytkulov,
müvekilinin serbest
bırakıldığını söyledi.
Askar Akayev’in
büyük kızı Bermet
Akayeva ile evli olan
Toygunbayev,
2005’teki halk devrimi
sonrasında, yolsuzluk,
rüşvet ve vergi
kaçakçılığı gibi suçlardan hakkında tutuklama kararı
bulunuyordu. CİHAN
ABD
Hollywood’da oynadığı
çocuk rolleri ile üne
kavuşan kadın oyuncu
Shirley Temple (85),
hayata gözlerini
yumdu. Temple’ın
menajeri, oyuncunun
ailesi ve hemşiresi
yanındayken öldüğünü
bildirdi.
Yıldız oyuncu, kariyerine 1932 yılında, 3
yaşındayken başladı ve
1934'te rol aldığı 'Bright
Eyes' filmiyle uluslararası üne kavuştu.
Yaşı ilerledikçe
popülaritesine kaybeden küçük yıldız, 22
yaşında film kariyerini
noktaladığını açıkladı.
Temple, Amerikan Film
Enstitüsü tarafından
hazırlanan tüm zamanların en iyi Amerikalı
efsane kadın oyuncusu
listesinde 18. sıradaydı.
CİHAN
Norveç'te de
göçmen
kotası için
referandum
talebi
Af Örgütü
Orta Afrika'da Müslümanlara
karşı “etnik temizlik” yapılıyor
sviçre'nin ardından Norveç'te de göçmen kotası uygulaması için halkın
görüşüne başvurulması talep edildi.
Göçmen kökenlilere yönelik karşıt
söylemleriyle gündeme gelen iktidarın
küçük ortağı İlerleme Partisi (Frp), bu
konuda koalisyon ortağı Sağ Parti'nin
yanı sıra muhalefet partileri ile de
temaslarda bulunduklarını açıkladı.
Partinin göçmen politikaları sözcülüğü
görevini yürüten Mazyar Keshvari,
konuya referandumla karar verilmesini
istemediklerini, fakat tüm partilerin
halkın görüşünü öğrendikten sonra
meseleye bakışının değişeceğini
savundu.
İ
İlerleme Partisi'nin (Frp), göçmenlerin,
Norveççe dilini öğrenmelerine ilişkin
meclise süreceği yeni önergeye başta
Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok
partilerden de tepki yağmıştı. Yeni önerge, Norveç'e aile birleşimi ile gelecek
göçmenlerin, ülkeye gelmeden önce bulundukları ülkelerde Norveç dilini ve
kültürünü öğrenmeyi öngörüyor. Önergeye halktan akademisyenlere, siyasilerden eğitmenlere kadar birçok farklı
kesim tepki göstermişti. Adalet Bakanlığı ise yasa tasarısının uluslararası göç
ve insan haklarını ihlal ettiğini açıklamıştı.
CİHAN
Muteber insan
hakları savunucusu
sivil toplum
kuruluşu
Uluslararası Af
Örgütü, aylardır
siyasi krizin
yaşandığı Orta
Afrika
Cumhuriyetinde
(OAC) Müslümanlara
yönelik “etnik
temelli temizlik”
yapıldığını belirtti.
f Örgütü, OAC’nin batısında
Müslümanları hedef alan
etnik temelli şiddet olaylarını
ülkede bulunan barış güçlerinin engellemeye yeterli olmadığını belirtti.
A
de Müslümanları koruma noktasında “yavaş” davranmakla
suçladı. Af Örgütü'nden Donetella
Rovera ise “Barış gücü askerleri şiddeti durdurmayı başaramadı.
lamıyor. Seleka güçleri geçen yılın
Mart ayında gerçekleştirdiği darbeyle ülkenin Hıristiyan Cumhurbaşkanı Francois Bozize’yi
devirmişti.
Af Örgütü, bir kısmı kaçmayı başarmış olsa da ülkede yaşamaya
devam eden Müslüman azınlığa
karşı gerçekleştirilen saldırıların
önlenmesi için, barış güçlerinin
radikal Hıristiyanlar tarafından kurulan Anti-Balaka milislerini dağıtması gerektiğini vurguladı.
Yaşanan bazı olaylarda Seleka koalisyonunun gitmesiyle ortaya çıkan
güç boşluğunun doldurması için
Anti-Balakaların yaptığı şiddete
boyun eğdiler.” şeklinde görüşlerini
belirtti. Birleşmiş Milletler (BM)
Güvenlik Konseyi geçen yılın Aralık
ayında uluslararası güçlerin OAC’ye
askeri müdahalesine onay vermişti.
Ardından Selekaların lideri Michel
Djotodia cumhurbaşkanlığını ilan
etmişti. Djotodia iktidarda olduğu
sürece eski Seleka militanları
tarafından Hıristiyanlara karşı
gerçekleştirdiği iddia edilen şiddet
olayları ülkedeki etnik gruplar
arasında giderek büyüyen bir nefrete dönüştü.
Fransa bin 600, Afrika Birliği güçleri ise 5 bin 500 askerle operasyona
katılmıştı. OAC, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka
koalisyonunun 2012 yılının Aralık
ayında iktidarı ele geçirmek için
silahlı mücadeleye başlamasından
beri içine düştüğü krizden kurtu-
Durumu yönetemeyen Djotodia istifa edip ülketi erk etti. Yerine
başkent Bangui’nin eski Belediye
Başkanı Catherine Samba-Panza
geçtiğimiz Ocak ayında geçici
hükümetin başkanı olarak seçildi
fakat şiddet artarak devam etti.
CİHAN
Af Örgütü'nde yetkili kriz yönetimi
danışmanı Joanne Mariner konuyla
ilgili “OAC’de Anti-Balaka milisleri
Müslümanlara karşı etnik temelli
saldırılar gerçekleştiriyor.” dedi.
Marine, “Sonuç tarihsel boyutlarda
Müslüman göçü.” diye ekledi. İngiltere merkezli kurum, uluslararası
toplumu eleştirirken barış güçlerini
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
SURİYE
Cenevre’de Şam yönetimi ile muhalifler
arasındaki görüşmeler
devam ederken, Esed
ordusuna ait savaş
uçaklarının sivilleri
hedef alan saldırıları
sürüyor. Suriyeli
muhalifler savaş helikopterlerin Halep’in
çeşitli bölgelerini
hedef aldığını
duyurdu. Varil bombalarının kullanıldığı
saldırılarda 50 kişinin
öldüğü belirtildi. Sivil
yerleşim yerlerinin
hedef alındığı
saldırılarda ölenlerin
çoğunun kadın ve
çocuk olduğu
kaydedildi. Muhalifler
ayrıca Dera kentinde
de helikopterlerden
atılan varil bombalarının çok sayıda
sivilin ölümüne neden
olduğunu aktardı.
CİHAN
ALMANYA
Almanya Dışişleri Bakanı
Frank-Walter Steinmeier,
Kıbtıs'ta iki toplum lideri
tarafından imzalanan
ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı.
“Kıbrıs konusu nihayet
yeni bir ivme kazandı.
'Cumhurbaşkanı' Nikos
Anastasiadis ve Kıbrıs
Türk Toplumu Lideri
Derviş Eroğlu’nun uzun
zamandan beri süregelen
bu anlaşmazlığın
çözümünü zor bir
dönemde yeni bir gayretle tekrar ele almaya
hazır olmalarını ve bu
hususta gösterdikleri
siyasi cesareti memnuniyetle karşılamaktayım. Adanın
bölünmüşlüğü ve keyfi
olarak ayrılması sadece
Kıbrıs’taki insanlar için
değil, aynı zamanda bölgenin durumu için de bir
sorun teşkil ediyor.
Müzakere taraflarını
bölünmenin aşılmasına
giden yolda desteklemeye hazırız.”
CİHAN
Türk bilim adamı yeni böcek türleri tespit etti
uğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
(MSKÜ) Fethiye Ali Sıtkı
Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Memiş Kesdek, Muğla'da bulunan iki
yeni böcek türüne bölgenin isminden
esinlenerek "Archicarabus wiedemanni
sekiensis" ve "Procrustes coriacus
muglaensis" adını verdiklerini bildirdi.
Kesdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tespit edilen böcek türlerinden birinin Seydikemer ilçesine
bağlı Seki beldesinde, diğerinin ise il
merkezinde tespit edildiğini anlattı.
M
Yaptığı çalışmayla yeni böcek türlerinin
bilim dünyasına kazandırıldığını ifade
eden Kesdek, böceklerin ait olduğu
grubun isminin Yunanca Carabidae
olan boynuzlu böcek" anlamına
geldiğini, İngilizce'sinin "Ground Beetles", Türkçe'de de "toprak böcekleri"
veya "yer böcekleri" olarak adlandırıldığını söyledi. Carabidae
Coleoptera (Kın Kanatlılar) familyasından dünyada değişik alt familyalara
bağlı yaklaşık 40 bin türün bulunduğunu vurgulayan Kesdek, Türkiye'de
ise bin 100'ün üzerinde tür bilindiğini
kaydetti.
Kesdek, bugüne kadar yaptığı araştırmalarda Türkiye'de Carabidae familyasına ait ve daha önce tanımlanmış
çok sayıda türü makale olarak yayınladıklarını belirterek, "Bunlardan 2'si
dünya için ilk defa bilim dünyasına
kazandırıldı. Dünyada ilk kez tespit
edilen bu 2 böcek ve özellikleri,
Fransa'da bilim dergisi 'Coléoptéres' Dr.
Thierry Deuve' katkılarıyla dünyaya
duyuruldu. Keşfedilen böceklere bulundukları yerlerin isimleri 'Archicarabus
wiedemanni sekiensis' ve 'Procrustes
coriacus muglaensis' verildi" dedi.
Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle
başta böcekler olmak üzere çok çeşitli
canlı gruplarını bünyesinde
barındırdığına işaret eden Kesdek, bu
özelliği sayesinde Türkiye'nin biyolojik
çeşitlilik açısından adeta bir kıta özelliği gösterdiğini vurguladı. Geçmişte
Anadolu'da yaşamış ancak günümüzde
nesilleri tükenmiş birçok böcek
türünün varlığının fosil kalıntılarından
anlaşıldığını bildiren Kesdek,
Türkiye'de bitki ve hayvan türlerinin
fazla olmasının biyolojik zenginliğin bir
göstergesi olduğunu, farklı araştırıcılar
tarafından bugüne kadar dünyada 1 milyon 742 bin canlı türünün tanımlandığını, tahminlere göre yaklaşık 4
Yellen: Küresel
piyasalardaki
dalgalanmalar
ABD için risk
taşımıyor
merikan Merkez
Bankası (FED)
Başkanı Janet
Yellen, küresel finans
piyasalarındaki son dalgalanmaların, ABD
ekonomisi için büyük bir
risk olmadığını söyledi.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde FED başkanı olarak
ilk defa kamuoyuna açıklama yapan Yellen,
ekonominin 2014 ve
2015’teki görünümünü
"Ilımlı" gördüklerini
söyledi. FED’in ilk kadın
patronu, tahvil alımlarını
azaltıp, fazileri düşük tutmaya devam edeceklerini
aktardı. Yellen, varlık
alımlarının artırılıp
azaltılmasına yönelik
önceden belirlenmiş bir
durum olmadığını hatırlattı. Ekonomik toparlanmanın geçtiğimiz yılın
ikinci yarısında büyümeyi
yakaladığını kaydeden
FED Başkanı, para politika yapıcılarının ekonomideki ilerlemenin devam
edeceği görüşünde
olduğunu dile getirdi.
A
milyon 926 bin civarında canlı türü
olduğunu ifade etti. Kesdek, böceklerin
dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon
yıldan bu yana yaşamlarını sürdürdüklerini, bilinen böcekler içerisinde kın
kanatlılar takımının ise 350 bin
türünün varlığının araştırıcılar tarafından belirlendiğini anlattı. Çalışma
konusu yer böcekleri veya toprak
böcekleri familyasının sahip olduğu
çok sayıda cinsler ve türleri ile bu takım
içerisinde en büyük üçüncü familyayı
oluşturduğuna dikkati çeken Kesdek,
bütün böcek gruplarının ise yüzde 68'ini kapsadığını belirtti.
Her geçen yıl yeni tanımlanan türlerle
bu sayının giderek arttığını, bunların
çoğunun faydalı ve zararsız olmasına
karşın, çok azının ekonomik düzeyde
zarar yaptıklarını dile getiren Kesdek,
şöyle konuştu: "Bu familyaya ait türlerin büyük kısmı predatör (avcı) olarak
sümüklü böcekler, salyangozlar,
topraktaki ve doğadaki birçok böcek
larvalarıyla beslenmektedir.
Carabidae türleri ile ilgili faunistik
araştırmaları daha çok Kuzeydoğu
Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin illerinde yaptım ancak az da olsa diğer
illerinden de toplanan bu gruba ait
böcekleri yayınladım." Kesdek,
Türkiye'de böcek gruplarında özellikle
yerli araştırmacılar tarafından yapılan
faunistik ve sistematik çalışmaların
sayısının çok az olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Sınırlı olan bu
çalışmalar ise daha çok yabancı
araştırıcılar tarafından yapılmış, çok
sayıda yeni türler tanımlanmıştır. Özellikle turistik amaçla ülkemize gelen pek
çok yabancı bilim adam, turistik gezintileri veya yürüyüşleri bahane ederek
farklı bölgelerden veya lokalitelerinden
birçok canlı türü ülkelerine götürmekte
ve yeni olarak kaydetmektedir. Yeni
buldukları böceklere veya hayvanlara
telaffuz edemeyeceğimiz isimler vermektedirler. Hatta üzülerek belirteyim
ki Doğu Anadolu'dan buldukları böceklere 'ermenicus', Karadeniz bölgesinden buldukları yeni türe ise 'ponticus'
gibi isimler verdikleri görülmektedir.
Bunlar bizi üzmektedir."
Yrd. Doç. Dr. Kesdek, yürütülen çalışmalarda vatandaşların da kendilerine
destek vermelerini istedi.
Ormanlık alanlarda kendilerine turist
süsü veren şüphelendiklerin ihbar
edilmesini isteyen Kesdek, "Orman ve
Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne
veya güvenlik güçlerine bu kişileri
bildirmelerini halkımızdan rica ediyorum.
Yeni böcek türü tespit etmemden daha
çok halkımızın dikkatlerini bu noktaya
çekmeyi amaç edindim. Önceki yıllarda
da Erzurum ve Artvin'den dünya için 2
yeni böcek türü tanımlamıştık ve o
dönemde yakın illerdeki valiliklere bu
konuda yazı göndermiştik. Bunların
dikkate alınacağını ve vatandaşlarımızın bu konuda hassas
davranacaklarını ümit ediyoruz" diye
konuştu.
Amerikalıların 6 aydır
alışılmadık bir şekilde
işsiz olduğunu hatırlatan
Yellen, işgücü piyasasının
tam olarak iyileşmeden
uzak olduğu uyarsında
bulundu. FED Başkanı
"Yüzde 6.6 olan işsizlik
oranı, idealden uzak.
Amerikalılar 6 aydır alışılmadık bir şekilde işsiz.
İşgücü piyasası tam
olarak iyileşmeden uzak
durumda." diye konuştu.
Mali kriz ve piyasa durgunluğundan sonra
ekonomide önemli ilerlemenin finans sistemini
güçlendirdiğini belirten
Yellen, "Yinede daha yapacak çok şey var." dedi.
FED, daha önce tahvil
alım programını aylık 75
milyar dolardan 65 milyar
dolara düşürdüğünü açıklamıştı.
CİHAN
14 ŞUBAT 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
SP adayı
Erkal:
Malatya’nın
iyi
yönetilmesi
gerekiyor
aadet Partisi (SP) Malatya
Büyükşehir Belediye başkan
adayı Ahmet Münir Erkal, tarihi
bir dönemece giren Malatya’nın iyi
yönetilmesi gerektiğini ifade etti. 30
Mart yerel seçim çalışmalarını
sürdüren SP Malatya Büyükşehir
Belediye başkan adayı Ahmet Münir
Erkal, İl Başkanı Mehmet Asiltürk ve
Yeşilyurt Belediye başkan adayı Yaşar
Köksal, Yeşiltepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.
S
Ahmet Münir Erkal, burada yaptığı
konuşmada, daha önceki belediye
başkanlığı döneminde Yeşiltepe’yi
büyüyen bir alt merkez haline getirdiklerini anımsattı. Semtin sorunlarını iyi bildiklerini belirten Erkal,
“Burayı bir alt merkez olarak planlayacağım demiştim belediye başkanı
olduğum zaman. Alt merkez nasıl
olur? Yolları, yatırımları buraya getirirseniz alt merkezi olur. Ne yaptık
tek bir giriş ve çıkıştan besleniyor
Yeşiltepe. Orada üst köprüyü genişletürkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Anayasa Komisyonu toplantısında MHP'li
Faruk Bal ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay arasında
'Öcalan Kürtlerin lideridir'
sözünün gerginliği yaşandı.
Anayasa Komisyonu toplantısında 'Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısının Alt Komisyon Raporu
Metni' ele alındı.
T
Toplantıda MHP'li Faruk
Bal, Atalay'ın söylediği
ileri sürülen Öcalan'ın
Kürtlerin lideri olduğu söylemine
sert tepki gösterdi.
Bu sözleri komisyonda da tekrarlamasını isteyen Bal, Türkiye
Cumhuriyet Bakanı olup olmadığını sordu. "Türklüğe bu
kadar mı düşmansınız sayın
bakan?" dedi. Bu sözlere tepki
tik hemen SSK karşısındaki ikinci
geçidi yaptık. Bir giriş bir çıkış haline
getirdik. Önce ulaşım aksını
güçlendirdik. Arkasından Yeşiltepe
gittikçe gelişen büyüyen bir alt merkez
haline geldi.” dedi. Belediye başkanlığı görevinin önemli bir görev
olduğunu ifade eden Erkal, sözlerine
şöyle devam etti: “Şimdi başka bir tarihi dönemecin eşiğindeyiz. Büyükşehir statüsü Malatya için tarihi bir
dönemeç noktasıdır. Burada alınacak
bir yanlış karar buradaki yönetimin
ehil olmayan, Ankara’dan yönetilen,
Ankara çalacak burada oynayacak bir
yapı ile sistemi yöneten birilerinin
eline geçerse Malatya’ya yazık olur.
Geleceği karanlık bir noktaya doğru
gider. Hizmetler adil bir şekilde
dağıtılmalıdır. Hizmetler ehliyet ve
liyakat ölçülerine göre insanlara teslim edilmelidir.”
İl Başkanı Mehmet Asiltürk de her yerleşim bölgesine eşit hizmet götüreceklerini söyledi. Şehir insanının 5 yıllık
yöneticisini iyi seçmesi gerektiğini
vurgulayan Asiltürk, şunları söyledi:
“Bu belediye başkanlığı seçimlerinin
bu yıl bir farkı var. Malatyamız ilk kez
büyükşehir belediyesi oldu. Bir tarafta
Sivas ili öbür tarafta Elazığ, Adıyaman, Erzincan arasındaki bütün
Malatya’nın artık Malatya büyükşehir
belediyesi tarafından imar ve inşası
yapılacak. Daha önce özel idarenin
yaptığı köy hizmetlerinin tamamı
büyükşehir belediyesi tarafından imar
edilecek. Bunun için görevin ehil insanlara verilmesi büyük önem
taşıyor.”
gönderileceğini kaydetti. Ayrımcılıkla Mücadele Kurulunun kurulmasının da paketin bir
parçası olduğunu ifade etti.
Böyle bir üslubun Anayasa
Komisyonu'nda kullanılmasının
yanlış olduğunu belirten Atalay,
kin, nefret ve öfke söylemlerini
iade ettiğini söyledi.
'Kürtlerin lideri Öcalan'dır açıklamasını yapmadığını dile getiren Atalay, açıklamaların
basına yansıması üzerine yalanlama yaptığını kaydetti.
Bu manaya gelebilecek
hiçbir cümle sarf
etmediğini dile getiren
Atalay, televizyonda da düzelttiğini kaydetti. "Böyle bir şeyi
niye söyleyeyim; böyle bir şey
söylenebilir mi?" diyen Atalay,
Türkiye'yi bilen birinin bunları
söyleyemeyeceğini kaydetti.
Yıkım bakanlığı söylemine de
tepki gösteren Atalay, bu pro-
Atalay
Yarım saat oldu tasarıyla ilgili bir şey konuşulmadı.
Ayıp be ayıp. Adabı bilmiyorsunuz. Komisyonda konuşma
adabını bilmiyorsunuz. Sadece
kin ve nefret söylüyorsunuz."
şeklinde konuştu. Bal, edebi ve
adabı da iyi bildiğini vurguladı.
"EL-KAİDE'NİN MÜSLÜMANLARA VERDİĞİ ZARARI KİMSE
VERMEDİ"
Söz alan Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay, paket üzerinde
uzun süredir çalıştıklarını belirterek kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışmanın
Bakanlar Kurulu'nda tamamlandığını ve bugün yarın Meclis'e
jenin şahsi olmadığını parti programlarında mevcut olduğunu
kaydetti. AK Parti'nin bu milletin
çimentosu olduğunu, bölünmenin önündeki en büyük engel
olduklarını belirten Atalay,
ırkçılığın zerresinin kendisinde
bulunmadığını vurguladı.
Her düşüncenin konuşulması ve silah ile terörün olmamasını istediklerini
anlatan Atalay, şuan yapılanların doğru olduğunu söyledi.
"Ülkemizi neden terör örgütüne
bırakalım, geliştirdiği düşmanlığa bırakalım." diyen Atalay,
vatandaşın yüzde 68'inin çözüm
sürecine umut bağladığına
dikkat çekti.
Uluslararası alanda ilan edilen
El-Kaide ve El-Nusra'ya asla
yardım edilmediğinin altını
çizen Atalay, El-Kaidenin Müslümanlara verdiği zararı kimsenin
vermediğini ifade etti. İslamafobyanın kaynağının bunlar
olduğunu dile getiren Atalay,
bunların kiralık katil olduklarını
söyledi.
CİHAN
MHP
Büyükşehir
adayı Taşer:
İzmir'in
önünü CHP
kesti, AKP
geriletti
HP İzmir Büyükşehir
Belediye başkan adayı
Murat Taşer, “Sanayicilerimiz ve ticaret erbabımız
sayesinde İzmir, tüm engellemelere rağmen üzerine
düşeni yapıyor.
M
Sanayicimiz çalışıyor, belediye
ve bürokrasi yatıyor. Biz bu
çalışmaların önünü açmak için
geliyoruz. İzmir’in önünü CHP
kesti, AKP geriletti.” dedi.
Taşer, MHP İl Başkanı Necat
Karataş ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti.
Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Yaşar
Köksal ise Malatyalıların hizmet yerine birçok çileyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Mevcut iktidarın
Türkiye genelinde başarı ile uyguladığı projeler, Malatya’da çileye
dönüşmüştür. Türkiye’nin her
tarafında duble yollar ve çevre yolları
yapıldı. Malatya duble yolda en sona
kalmıştır. İki tünelimiz var Erkenek
tüneli ve Darende yolundaki tünel
halen projesi bitmemiştir ve duble
yolun Elazığ istikametinde ki inşaatı
halen bitirilememiştir. Çevreyolu projesi bir senede bitmesi gereken bir inşaat dört yıl olmuş hala
bitirilememiştir ve birçok yanlışlıklarla birlikte yapılmıştır.” şeklinde
konuştu.
CİHAN
Öcalan Kürtlerin
lideridir demedim
gösteren Atalay, "Bu üslupları
uygun buluyor musunuz sayın
Başkan. Hiçbir üye hakaret edemez, edemezsiniz." diye
konuştu. Bal ise "Hakaret etmiyoruz." diye karşılığını verdi. Atalay da "Kürt düşmanı, millet
düşmanı sizsiniz. Yıkım milletvekili, yıkım bakanı sizsiniz;
iade ediyorum.
MHP adayı
Koçdemir:
Çözüm diye
dayatılan
projeler
Bursa'nın
sırtına
külfet oldu
7
İzmirlilere nasıl bir şehir hayal
ettiklerini anlatmaya çalıştıklarını belirten MHP adayı
Taşer, iş dünyasını temsil eden
kurumların da bu süreçte
önemli bir yeri olduğunu
söyledi.
EBSO Başkanı Yorgancılar’a,
İzmir’in geri kalmadığını belirten açıklamaları için
teşekkür ederek, “İzmirlilerin
Çeşme’ye gitmesi eleştiriliyor
ama İzmir’de nüfusun yüzde
32’si sanayide çalışıyor.
olmuş ve taksicilerle bir araya gelen
MHP Büyükşehir Belediye başkan
adayı Dr. Kadir Koçdemir, "Birilerinin
çocukluk rüyaları esnafımız ve Bursalıların
kabusu oldu. Çözüm diye millete dayatılan
projeler, Bursa'nın sırtına külfet haline geldi"
dedi. MHP Büyükşehir Belediye başkan
adayı Dr. Kadir Koçdemir, dolmuşçuların
sıkıntılarını dinledi. Belediyenin tüm hizmet
alanlarında olduğu gibi ulaşımda da 'ben
yaptım oldu' anlayışı ile hareket ettiğini dile
getiren Koçdemir, "Bursa, halka tepeden
bakan, umursamaz, onlar için iyi olanı onlardan daha iyi bildiğini savunan bir anlayışla yönetiliyor." dedi. Mevcut belediye
yönetiminin toplumun tüm kesimlerini
olduğu gibi dolmuşçuları mağdur ettiğini
kaydeden Koçdemir, "Belediye yönetiminin
uzlaşmaz, ortak akıldan uzak yönetim anlayışı sonucu trafik daha da keşmekeş hale
getirilmiştir. Oysa bu sorunun çözümü çok
basit. İlgili kesimlerle bir araya gelerek,
tarafların görüşü alınarak ortak bir yol bulunabilir ve herkesin kabul edebileceği kalıcı
çözümler üretilebilir. Eğer bu yapılırsa bu
gün olduğu gibi trafikte milletimizin üstüne
yük olmaz." diye konuştu.
D
MEMNUN OLAN BİR KİŞİ YOK
Ulaşım çözüm için üretilen T1 hattının beklenenin tam aksine çözüm yerine külfet haline
geldiğini dile getiren Koçdemir, "Birilerinin
çocukken rüyasında gördüğünü proje diye
uygulaması hem esnafımızı, hem de vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Önceleri şehir
merkezinde belli saatlerde sıkışan trafik bu
hatla birlikte günün her anında sıkışmaya
başladı. Bursa'da bu hattan memnun olan
bir tek kişi bile yok, milletimizin vergileri ile
elde edilen kaynaklar şahsi egolar için heba
ediliyor. Buna dur demek bizim boynumuzun borcu. Dünyanın bütün şehirlerinde
sorunlar ve bunların çözüm yolları var. Biz
de Bursa'nın sorunlarını Bursalılarla birlikte
çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
YÖNETİM BİZİ DİNLEMİYOR
Heykel'e çıkan dolmuşların trafiği aksattığı
ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden
Santral Garaj Dolmuş Durağı Başkanı Ertuğrul Tan da, " Heykel'e çıkan otobüs sayısı
dolmuş sayısından fazla. Onlar aksatmıyor
da biz mi trafiği aksatıyoruz. T1 dönemindeki
trafik yoğunluğu hiç bir zaman yaşanmadı.
Bizim en büyük sıkıntımız belediye yönetiminin bizi dinlememesi. Bizi doğrudan ilgilendiren konularda bizi görmezden
gelmemeleri. Biz Sayın Koçdemir'in belediye
başkanlığı döneminde daha sağlıklı
diyaloglar kurulabileceğine ve ortak projeler
geliştirebileceğimize inanıyoruz" diye
konuştu. Çarşamba Meydan Taksi Durağı
Başkanı Metin Ayti ise Koçdemir'in sorunlara
hakim olduğunu vurgulayarak, "Sayın
başkanımızın sorunlarımızı çözeceğine
inanıyoruz" dedi.
CİHAN
Yabancı yatırımların yüzde
23’ü, İzmirli sanayici ve
işadamları tarafından getirildi.
Marka ve patent açısından da
İzmir, diğer kentlerden önde.
Bunları rakamlarla ortaya koydunuz ancak 8 bin 500 yıllık
tarihi boyunca ekonomide söz
sahibi olan kentte, 2012 yılında
32,6 milyar liralık vergi gelirine
karşılık 7,2 milyar liralık
yatırım var.
İzmir’in Kayseri’den,
Konya’dan geri kaldığı söylemleri bizi rencide ediyor.” dedi.
Belediyelerde üst düzey yönetici olarak edindiği tecrübeleri İzmir için
değerlendirmek istediğini
söyleyen Murat Taşer,
“İzmir’de altyapıya 850 milyon
dolar harcadık, bir yılda 11,7
kilometre metro yaptık.
Evka projelerimizle binlerce
İzmirli ev sahibi oldu. Bu
hizmetlere devam etmeyi diliyoruz. İyi bir ekip olarak iddialıyız. İzmir, MHP’li
başkanlara hazır olsun.” şeklinde konuştu.
Ender Yorgancılar ise yerel
seçimlerde kazananın İzmir olması gerektiğini vurgulayarak,
“İşimiz üretimle, ihracatla, istihdamla. Ülkemize bizim de
hizmetimiz bu yönde.
İzmir çok güzel bir yer ve yapacak çok şey var. 30 Mart’ta
kazanan İzmir olsun.” dedi.
Ankara ve İstanbul haricinde
İzmir'le kıyaslanan illerin son
8-10 senede sıçrama yaptığını
hatırlatan EBSO Başkanı, “Her
ülkede öne çıkan kentler var.
Türkiye’de başkent Ankara, İstanbul finans merkezi.
İzmir de kendisiyle aynı düzeydeki kentlerle birlikte değerlendirilmeli. ‘İzmir'i İstanbul
yaparız’ dersek, yanlışın içine
gireriz. İzmir, 8 bin 500 yıllık
tarihi ve cumhuriyetten bu
yana baktığımızda ticaret,
sanayi ve turizmin yanısıra bir
liman kenti olarak geniş bir
mozaikte bugüne kadar
gelmiş.
Bizim de görevimiz daha ileri
götürmek. İzmir sevdalısı
olarak kentimizin kalkınması
ve şehre olan borcumuzu ödemek için burada hizmet veriyoruz.” diye konuştu.
CİHAN
8
14 ŞUBAT 2014
Gündem
Arınç'tan
internetteki
haber
siteleri
açıklaması
aşbakan Yardımcısı ve
Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç, internet haber
portallarının son yıllarda
büyük önem kazandığını
B
belirterek "Bu alanda bir
düzenlemeye ihtiyaç
olduğunu da düşünmüştük.
Bugün son noktayı koyduk ve
imzaya açıldı. Önümüzdeki
süreç eğer Türkiye Büyük
Millet Meclisinin takvimine
elverişli olursa genel kurulda
görüşebilmektir. Bunu da
Türkiye Büyük Millet
Meclisinin gündemi
belirleyecektir" dedi.
12 soruda yeni internet
düzenlemesi
Başbakanlık Yeni Bina'da
gerçekleştirilen Bakanlar
Kurulu Toplantısı sonrasında
gündeme ilişkin
açıklamalarda bulunan
Arınç, toplantıda bakanların
iç ve dış temasları, Başbakan
Erdoğan'ın da İran, Almanya
ve Rusya temasları hakkında
bilgi verdiklerini söyledi.
Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ'ın, Uluslararası
Hukuk ve Dış İlişkiler'in
hazırladığı İnsan Hakları
Daire Başkanlığının bir
sunumunu yaptığını dile
getiren Arınç, bunun insan
hakları ihlallerinin
önlenmesine ilişkin bir eylem
planı olduğunu bildirdi.
siyasi operasyon' diye
karalayan Taraf gazetesine sert
tepki geldi.
Haberin ihanet olduğunu
belirten Dışişleri Bakanı
Davutoğlu, 'Yapmaya
çalıştıkları şey Türkmenlere
giden yardım tırlarını
durduranlarla aynı. Sen kimin
avukatısın, kime hizmet
ediyorsun' dedi.Türkiye'nin
Boşnaklara faizsiz kredi
vererek yardım etmekle
suçlanmasının ihanetin
parçası olduğunun altını çizen
Davuoğlu 'Yapmaya çalıştıkları
şey Türkmenlere giden yardım
tırlarını durduranlarla aynı'
diye konuştu. Katliamdan
sonra yaşadıkları sıkıntıların
giderilmesi için Türkiye'nin
Boşnaklara kredilerle destek
verdiğini hatırlatan Davutoğlu
yardımların meşru ve
uluslararası tanınan sınırlar
kapsamında yapıldığını
söyledi. Davutoğlu şunları
söyledi:
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından internet düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Eylem planının kapsamlı
olduğunu belirten Arınç,
"Önceki bakanımız Sayın
Sadullah Ergin döneminde
Türkiye'den Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine açılan
davalar, davaların nitelikleri
ve Türkiye'nin maruz kaldığı
müeyyideler konusu bir
sıkıntı konusuydu" diye
konuştu.Arınç, yapılan
düzenlemelerle olumlu bir
noktaya gelindiğini ifade
ederek şunları
söyledi:
"Türkiye'den
yapılan
müracaat
sayısında ve
Türkiye
hakkında karar
çıkan dosyalar
konusunda
olumlu
gelişmeler elde
edildi. Türkiye
basamaklardan, önceki
basamaklardan daha
arkalara düşmek suretiyle
pozitif bir hukuk uygulaması
yapıldığı kanaati hakim oldu.
Bundan sonraki süreçle ilgili
olarak bir tazminat
komisyonunun
kurulabileceği ve bazı
müracaatların orada
değerlendirilip, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine
başvurunun biraz daha belki
azaltılabileceği konusu ve
bununla ilişkili fevkalade
önemli bir eylem planı ortaya
çıktı. Bu eylem planına bağlı
olarak da bir kararname
hazırlanıyor, bu kararname
de yakında yayınlanacak."
Toplantıda kendisinin de
Basın Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı'yla ilgili sunum
yaptığını kaydeden Arınç,
bunun internet haber
siteleriyle ilgili olduğunu
bildirdi. Arınç, şöyle devam
etti:
"Belki birkaç yıldan beri
sözünü ettiğimiz ama bazı
sebeplerle de henüz
olgunlaşmamış veya Meclis'e
sevk edilememiş durumda
bulunan internet haber
sitelerine pozitif ayrımcılık
yapılabileceği, Basın Kanunu
içerisinde
değerlendirilebileceği,
bunların da künyelerini ilan
etmek suretiyle çalışanlarına
basın kartı verilebileceği,
avantajlar sağlanabileceği,
cevap düzeltme ve tekzip
müesseselerinin aynen Basın
Kanunu'nda olduğu gibi
devam edeceği, içeriklerinin
saklanmasına en azından
belli bir süreyle mümkün
olabileceği, açılacak davalar,
bunların sonuçları kapsamlı
bir şekilde tasarı halinde
Bakanlar Kurulumuza
sunuldu olumlu karşılandı ve
imzaya açıldı."
Arınç, "Başta Basın Kanunu
olmak üzere internet
yayınları ve internet yoluyla
işlenen suçlar konusu, daha
sonra çıkarılan bazı kanun
değişiklikleri ve basında
çalışanlarla ilgili kanun,
Basın İlan Kurumu referans
alınmak suretiyle internet
haber sitelerinin bundan
sonra resmi ilan ve reklam da
alabileceği ve buna ilişkin
düzenlemeler pozitif bir
düzenlemedir" diye
konuştu.
İnternet haber portallarının
özellikle son yıllarda önemli
bir değer kazandığını dile
getiren Arınç, "Bu alanda bir
düzenlemeye ihtiyaç
olduğunu da düşünmüştük.
Bugün son noktayı koyduk ve
imzaya açıldı. Önümüzdeki
süreç eğer Türkiye Büyük
Millet Meclisinin takvimine
elverişli olursa genel kurulda
görüşebilmektir. Bunu da
Türkiye Büyük Millet
Meclisinin gündemi
belirleyecektir" ifadesini
kullandı.CİHAN
"SEN KİME HİZMET
EDİYORSUN?"
Bakın. Biz tam Bosna-Hersek'te
barış için, krizleri bertaraf
etmek için gece-gündüz
çalışırken yapılan haberlerin
ben amacını sorgularım.
Boşnaklar katliamdan kaçmak
için doğdukları şehirleri
terkettiler. Asırlardır ekmeğini
yiyip suyunu içtikleri
topraklardan ayrılmak zorunda
kaldılar.
Neden? Canlarını kurtarmak
için. Aynı bugün Suriye'den
kaçanlar gibi. O gün
uluslararası toplum aynı
bugün olduğu gibi bu katliama
uzun süre sessiz kaldı. Bu
göçler nedeniyle de Bosna'daki
nüfus dengesi bozuldu. Şimdi
Türkiye çıkıyor, bu dengeyi
yeniden tesis etmek için, göç
etmek zorunda kalan
Boşnaklara kredi açıyor.
Bu kredi ne için? Eski yerlerine
dönsünler, iş kursunlar ve
Bosna'da hayat normalleşsin
diye. Sonra sen çıkıp Türkiye
bu krediyi neden veriyor diyor
ölbaşı Eski
İlçe Başkanı
Ramazan
Şimşek'in beraberinde 900
kişiyle birlikte AK
Parti'den istifa ettiklerini açıkladıkları
ileri sürüldü. Şimşek
ve beraberindekiler,
AK Parti'de vefasızlık gördüklerinden
yakındılar.
"Bu arada bu kredi de gayet
meşru, açık Sırplarla işbirliği
içinde uluslararası
anlaşmalarla kullandırılıyor.
Yapmaya çalıştıkları şey
Türkmenlere giden yardım
tırlarını durduranlarla aynı.
Bugün Suriye'de işlenen
katliamlara dolaylı şekilde bu
tavırlarıyla ortak olanlar
utanmadan bundan 20 yıl
önceki suçların günahına da
ortak olmak için yarışıyorlar.
Bunları hepsini gelecek
nesiller ibretle
okuyacak."CİHAN
Kürt sorununa çözüm bulmak amacıyla
Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı 4.
Demokratikleşme Paketi'nin görüşüldüğü
Anayasa Komisyonu'nda MHP'li Faruk
Bal ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay
arasında 'Öcalan' tartışması yaşandı.
ürt sorununa çözüm bulmak amacıyla
K
Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı 4. Demokratikleşme Paketi'nin görüşüldüğü Anayasa Komisy-
ezi Olaylarının ardından
G
yaşanan 17 Aralık Yolsuzluk ve
Rüşvet Operasyonu AK Partiyi
K Parti'nli eski İlçe
Başkanı Ramazan
Şimşek ve beraberindeki
900 kişinin, AK Parti
üyeliğinden istifa ettikleri
iddia edildi.
A
İstifa dilekçelerini
duyurdukları belirtilen
Şimşek ve beraberindeki
kalabalık, AK Parti'de
verilen sözlerin
tutulmadığını ve vefasızlık
gördüklerini söyledi.
'SÖZLER TUTULMADI'
Ramazan Şimşek ve
beraberindekilerin
yaptıkları açıklamada,
“Partimiz Gölbaşı'nda
2004 yılında yüzde 34 oy
almışken benim ilçe
başkanlığı dönemimde
2009 seçimlerinden yüzde
38 oy aldık.2011
seçimlerinde yüzde 56 gibi
bir oy alarak başarılı bir
ilçe teşkilatı profili çizdik.
Tüm bunlara rağmen ilçe
kongresine 1 hafta kala
büyüklerimizin söylemleri
doğrultusunda ilçe
başkanlığını altın tepsi ile
Osman Karaaslan'a
verdim. Dur dediler
durduk.
Teşkilat başkanımız, İl
başkanımıza Osman beyin
yanında, Ramazan bey
Osman Karaaslan'a
devrediyor siz Ramazan
beyi ile alacaksınız. İl
Başkanı Murat Alparslan
bey de siz basının
huzurunda söz verdi.
Benim yerim bile garanti
değilken Ramazan
Şimşek'in yeri garanti
dedi. Ramazan Şimşek ilçe
başkanlığını bıraktı ama
biz ona ilde daha büyük
yerlerde görev vereceğiz
dedi. Biz de
samimiyetlerine inanarak
bekledik. Ama sözler
tutulmadı” denildi.CİHAN
Adalet komisyonu karıştı
ağımsız İzmir Milletvekili
B
Ertuğrul Günay ile AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, TBMM Adalet
Komisyonu’nda sözlü tartışma
yaşadı.TBMM Adalet
Komisyonu'nda müzakerelerine
başlanılan Terörle Mücadele
Kanunu'nun 10. Maddesi
Uyarınca Kurulan Ağır Ceza
Mahkemelerinin
Kaldırılmasına ve Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Teklifinin 2. Maddesinin
müzakereleri esnasında sinirler
gerildi. Bağımsız İzmir
Milletvekili Ertuğrul Günay'ın
yaptığı eleştiri içeren
konuşmasının ardından AK
Partili Yusuf Başer
ile CHP'li Ali Rıza
Öztürk arasında
tartışma yaşandı.
“Sen kimsin benim
konuşmama
karışıyorsun, sen
milletvekiliysen
bende
milletvekiliyim”
diyerek AK Partili
Başer'e bağıran Öztürk'ün
bulunduğu yerden çıkmak
istemesi üzerine masanın
üzerinde bulunan dosyalar ve
kalemler yerlere saçıldı. Başer
de Öztürk'e aynı üslup ile cevap
verdi. Öztürk'ü yanında
bulunan CHP'li milletvekilleri
sakinleştirmeye çalıştı.
Tartışmaların büyümemesi için
komisyona 10 dakika ara
verildi.
TBMM Adalet Komiyonu’nda,
eski Kültür ve Turizm Bakanı
İzmir Bağımsız Milletvekili
Ertuğrul Günay’ın yaptığı
konuşmaya Ak Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
tepki gösterdi. Çavuşoğlu,
Günay’a “Sizin bize hakaret
etmeye hakkınız yok. Hele sizin
hiç yok. AK Parti hükümetinde
bakanlık yaptınız. Neden o
zaman konuşmadınız şimdi
konuşuyorsunuz. Çünkü siz
bakanlıktan alındıktan sonra
böyle yaptınız beyefendi, sayın
bakan.Tercihinizi zamanında
yapsaydınızö dedi.
ÇEKETİNİ İLİKLERDİN
Günay ise, “Evinde internet
varsa bak izle. Kendi tercihimi
kendim yaptım. İstanbul
yağmalanmasına göz yummuş
olsaydım, başbakanın 10 kez
uyarmamış ve sesimi
çıkartmamış olsaydım hala
bakandım. Sende çemkirmez,
karşımda ceketini iliklerdin
karşımda" dedi. Yaşanan sözlü
tartışmayı diğer milletvekilleri
önledi.CİHAN
hareketlendirdi. Başbakan
Erdoğan'ın Köşke çıkması için
uygulanacak Kremlin modeli,
sandıktan çıkacak sonuca bağlı
olduğu öne sürüldü.
Yerel seçimden yüzde 40 üzeri oy
çıkmaması üzerine Gül'ün
cumhurbaşkanlığında devam
edeceği Erdoğan'ın ise aktif
siyasette kalacağını belirtildi.
PUTİN-MEDVEDEV
MODELİNİN ÖNÜ AÇILACAK
Çankaya Köşkü, Başbakanlık ve AK
Parti tasarımı 30 Mart seçimlerine
endekslenmiş görülüyor. Yerel
seçimde alınacak sonuç, 11 yıllık
AK Parti iktidarı için yeni bir milat
olacak. Burada kritik eşik yüzde 40
oy oranı. Bu oran aşılırsa
Rusya'daki gibi ‘Putin-Medvedev'
modelinin önü açılıyor. AK
Parti'nin yüzde 40'ın altına inmesi
halinde ise yepyeni oyun planları
gündemde. AK Partililerin Köşk'e
çıkmayacak bir Erdoğan'ı
bırakmaya
niyetleri yok.
BAŞKANLIK SİSTEMİ
RAFA KALKTI
Gezi Parkı olayları sonrası
başkanlık sistemi rafa kaldırıldı.
Erdoğan'ın ikinci seçeneği parti
içinde genel kabul gören ‘partili
cumhurbaşkanı' formülüydü. Yani
Erdoğan, Köşk'e çıkacak yerine
büyük olasılıkla Gül gelecekti. 17
Aralık operasyonu sonrası ise artık
“Erdoğan'sız Köşk formülü”
konuşulmaya başladı.
ERDOĞAN'A 'DEVAM' MİTİNGİ
Keskin kutuplaşmanın yüzde 50
halk desteğini zorlaştırdığını iddia
edenler, Erdoğan'ın aday
olmayacağını söylüyor. Bu
durumda Gül yeniden aday olacak.
AK Parti, Köşk'e aday olmasa dahi
Erdoğan'ın partinin başında
kalmasında ise ısrarcı. Erdoğan'ın
Köşk'e çıkmaması durumunda bile
aktif siyasete devamı için şimdiden
arayışlar başladı. AK Parti
kurmayları, sadece kendilerinin
değil halkın da yoğun talebi
olacağı gerekirse ‘1 milyon kişinin
toplanacağı' mitinglerle Erdoğan'a
‘devam' deneceğini savunuyor.
MUSTAFA ŞENTOP: 3 DÖNEM
KURALI DEĞİŞEBİLİR
Radikal gazetesi yazarı Ömer
Şahin, AK Parti'nin seçim
işlerinden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Şentop,
Başbakan Erdoğan'ın
cumhurbaşkanı seçilmesinin
önünde zorluk olmadığı
görüşünde. Bazı sorunlar yaşansa
da bunun aşılacağını, Erdoğan'ın
seçilecek halk desteğini alacağını
söyleyen Şentop'a göre, Başbakan
Erdoğan 3 dönem kuralını
değiştirmeye karşı. Şentop,
Başbakan'ın Köşk'e aday olmaması
durumunda kuralın belki de
sadece ‘genel başkan' için
değişebileceğini dile
getiriyor.CİHAN
Şubat tarihli atama
kararnameleri şöyle:
polis teşkilatında
başlatılan fırtına, bu
kez Emniyet Müdürlüklerinde yaşandı.
Yeni atama fırtınası
bu kez emniyet
müdürlüklerinde esti.
17 Aralık yolsuzluk operasyonunu ile
başlayan hükümetin
bürokrasinin farklı
kesimlerinde estirdiği
fırtına bu kez tepeye
yansıdı. Emniyet
Müdürlüğü düzeyinde
öngörülen atamalar,
Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yolsuzluk operasyonunun ardından İçişleri Bakanlığı'nda
yaşanan deprem bu
gece gündeme gelen
atama kararnameleri
ile farklı bir boyuta
taşındı. İktidar ile cemaat arasında
yaşanan gerilimin
neden olduğu
görevden almalar
çerçevesinde, kritik
görevlere önemli atamalar yapıldı. İçişleri
Bakanlığı bürokrasisini önemli ve kökten biçimde değiştiren
bu atamalar bu gece
Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Resmi Gazete'de, 13
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/111
1 – 1. Derece kadrolu
Mülkiye Başmüfettişliğine Bilgi İşlem
Dairesi Başkanı İlhan
URAN’ın,
1. Derece kadrolu
Hukuk Müşavirliğine
Dernekler Dairesi
Başkanı Mustafa
YARDIMCI’nın,
1. Derece kadrolu
Hukuk Müşavirliğine
İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanı Şaban
ACAR’ın,
1. Derece kadrolu İdari
ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığına İller
İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Mehmet AKTAŞ’ın,
1. Derece kadrolu Bilgi
İşlem Dairesi Başkanlığına Hukuk Müşaviri
Rahmi DOĞAN’ın,
1. Derece kadrolu
Dernekler Dairesi
Başkanlığına İller
İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yılmaz DORUK’un,
Çiçekdağı Kaymakamlığına Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı
Yusuf TURHAN’ın
atanmaları, 657 sayılı
Kanunun 71, 74 ve 76
ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri
Bakanı yürütür.
1 – Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı
Feridun TAŞÇI’nın,
Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa
ÇANKAL’ın,
Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı İsmail
BAŞ’ın,
Artvin Emniyet
Müdürü Hüsrev
SALMANER’in,
Balıkesir Emniyet
Müdürü Halil
KARATAŞ’ın,
Batman Emniyet
Müdürü Hasan Ali
OKAN’ın,
Bitlis Emniyet Müdürü
Sadedtin AKGÜÇ’ün,
Çanakkale Emniyet
Müdürü Osman
ZOROĞLU’nun,
Denizli Emniyet
Müdürü Zeki BULUT’un,
Edirne Emniyet
Müdürü Cemil CEYLAN’ın,
Erzincan Emniyet
Müdürü Mustafa ELAMAN’ın,
Iğdır Emniyet Müdürü
İbrahim KARADAĞ’ın,
İzmir Emniyet Müdürü
Sami USLU’nun,
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Metin
AŞIK’ın,
Karabük Emniyet
Müdürü Oktay KESKİN’in,
Karaman Emniyet
Müdürü Lütfü SÖNMEZ’in,
Kırklareli Emniyet
Müdürü Hüseyin AKTAŞ’ın,
Kilis Emniyet Müdürü
Mehmet AKPINAR’ın,
Kütahya Emniyet
Müdürü Kadir AKBIYIK’ın,
Manisa Emniyet
Müdürü Yunus
ÇETİN’in,
Mardin Emniyet
Müdürü Derviş
KARA’nın,
Muş Emniyet Müdürü
Muharrem DURMAZ’ın,
Nevşehir Emniyet
Müdürü Mehmet YÜKSEL’in,
Ordu Emniyet Müdürü
Hakan KIRMACI’nın,
Siirt Emniyet Müdürü
Mutlu EKİZOĞLU’nun,
Şanlıurfa Emniyet
Müdürü Mehmet
LİKOĞLU’nun,
Şırnak Emniyet
Müdürü Avni USTA’nın,
Tekirdağ Emniyet
Müdürü Ali YILMAZ’ın,
Tokat Emniyet
Müdürü Osman
BALCI’nın,
Yozgat Emniyet
Müdürü Hasan YILMAZ’ın,
başka bir göreve atanmak üzere Emniyet
Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,
2 – Emniyet Genel
Müdür Yardımcılığına
Merkez Emniyet
Müdürü Mustafa GÜLCÜ’nün,
Emniyet Genel Müdür
Yardımcılığına Merkez
Emniyet Müdürü
Faruk ÜNSAL’ın,
Artvin Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Hamdi
SELÇUK’un,
Balıkesir Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Feridun
BOZ’un,
Batman Emniyet
Müdürlüğüne Merkez
Emniyet Müdürü
Necati DENİZCİ’nin,
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Saim
İŞLEK’in,
Çanakkale Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Yılmaz
ÖZDEN’in,
Denizli Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Mevlüt
DEMİR’in,
Edirne Emniyet
Müdürlüğüne Merkez
Emniyet Müdürü
Rahmi BAŞTUĞ’un,
Erzincan Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Doğan
İNCİ’nin,
Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Yüksel
BABAL’ın,
İzmir Emniyet Müdürlüğüne Merkez Emniyet
Müdürü Celal
UZUNKAYA’nın,
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi
Ümit Yaşar
ADALAR’ın,
Karabük Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Serhat
TEZSEVER’in,
Karaman Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Mehmet
ŞAHNE’nin,
Kırklareli Emniyet
Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi Mehmet
Emin AKAY’ın,
Kilis Emniyet Müdürlüğüne Polis
Başmüfettişi
Candemir
ÖZDEMİR’in. CİHAN
onu'nda MHP'li Faruk Bal ile Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay arasında 'Öcalan' tartışması
yaşandı.Temel Hak
ve Hürriyetlerin
Geliştirilmesi
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısının
Alt Komisyon Raporu Metni TBMM
Anayasa Komisyonu'nda ele alındı.
MHP'li Faruk Bal'ın, Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay'ın söylediğini iddia ettiği Öcalan'ın Kürtlerin lideri olduğu yönündeki sözleri komisyonda
da tekrarlamasını istemesi üzerine Beşir Atalay,
Faruk Bal'a tepki gösterdi.
"Bu üslubu uygun buluyor musunuz Sayın
Başkan? Hiçbir üye hakaret edemez" diyen Atalay,
"Kürt düşmanı, millet düşmanı sizsiniz. Yıkım
milletvekili, yıkım bakanı sizsiniz; iade ediyorum. Yarım saat oldu tasarıyla ilgili bir şey
konuşulmadı. Ayıp be ayıp. Adabı bilmiyorsunuz.
Komisyonda konuşma adabını bilmiyorsunuz.
Sadece kin ve nefret söylüyorsunuz" diye
konuştu.
"Kürtlerin lideri Öcalan'dır" açıklamasını yapmadığını söyleyen Atalay, bu yönde açıklamaların
basında yer almasından sonra böyle bir söz
söylemediği yönünde açıklama yaptığını dile getirdi. Atalay, "Böyle bir şeyi niye söyleyeyim.
Böyle bir şey söylenebilir mi?" şeklinde
konuştu.CİHAN
Ahlaksızlığın
kayıtları özel
değil, genel
‘Başbakan gazeteci
azarlama alışkanlığından
vazgeçmeli’
HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mahkeme
M
kararıyla yapılan ve internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle bu kayıtların yasal olduğunu hatırlatan
Bahçeli, “Sayın Başbakan şunu iyi anla ki, bu ses
kayıtlarının içeriği özel değil, genel, genel! Genel
ahlaksızlığın daniskasıdır.” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hedefinde hükümet ve Başbakan Erdoğan
vardı. Tapeler üzerinden Başbakan’a yüklendi. Kendisine yönelik sansür baskısını ağır ifadelerle
eleştirdi. İktidarın eğitim sistemini çökerttiğini anlattı. Dershanelerle ilgili yasa tasarısıyla AKP’nin
kendi eğitim sistemini kurmak istediğini söyledi.
İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:
EMNiYET MÜDÜRLÜKLERiNDE TAYiN FIRTINASI
7 Aralık yolsuzluk
1ardından
operasyonunun
yargı ve
9
Komisyonda 'Öcalan' gerilimi
G
ortadaki sanki bir suç varmış
gibi birilerine ihbar ediyorsun.
Ben burada sorarım, sen kimin
avukatısın, kime hizmet
ediyorsun.
GÜNAHA ORTAK OLUYORLAR
Yapılan haberlerin Bosna'da 20
yıl önce yaşanan katliamların
günahın ortak olma çabası
olarak değerlendiren
Davutoğlu gelecek nesillerin
yapılanları ibretle göreceğini
kaydetti. Davutoğlu şunları
söyledi:
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
AK Parti'den 900 kişi istifa etti
Konunun yakında TBMM
gündemine gelebileceğini
söyleyen Arınç, konunun son
yapılan değişikliklerle
doğrudan bir ilgisinin
bulunmadığını ifade
etti.
Davutoğlu'ndan o gazeteye sert tepki
iraat Bankası'nın
Z
Boşnaklara verdiği kredileri
'Sırp topraklarını almak için
14 ŞUBAT 2014
ürkiye Gazeteciler
Cemiyeti, Başbakan
Erdoğan’ın, önceki akşam
basın toplantısında
kendisine yolsuzluk
iddialarını soran Zaman
Gazetesi muhabiri Ahmet
Dönmez’i azarlamasına
tepki gösterdi. Basın
Konseyi de Başbakan’ın bu
tavrını eleştiren bir
açıklama yaptı.
T
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC) Yönetim Kurulu,
Başbakan Tayyip
Erdoğan’ın, basın
toplantılarında kendisine
soru soran gazetecileri
azarlamasını eleştiren bir
açıklama yaptı. Son yıllarda
iktidarın gazetecileri soru
soramaz hale getirdiğine
dikkat çekilen açıklamada,
basın toplantılarında soru
sorabilen gazetecilerin
azarlanması, hedef
gösterilmesi ve nasıl soru
sorulması gerektiğinin
anlatılmasının çağdaş
demokrasi ile bağdaşmadığı
vurgulandı. Başbakan,
geçen hafta Almanya
ziyareti öncesinde Atatürk
Havalimanı’nda Devlet
Konukevi’nde Habertürk,
NTV, Zaman ve Reuters
muhabirlerinin sorularını
azarlayan ve hakaret eden
bir üslupla cevaplamıştı.
Önceki akşam ise Zaman
Gazetesi muhabiri Ahmet
Dönmez’in yolsuzluk ve
rüşvet soruşturmasına
yönelik üç iddiaya ilişkin
sorusunu hakaret içeren
cümlelerle cevapladı.
TGC, son dönemde yaşanan
bu gelişmelere işaret
ederek, “İktidarın
gazetecilere yönelik hedef
gösterme, itibarsızlaştırma
ve soru sordurmama
alışkanlığını endişeyle
izliyoruz. İktidarı eleştiren
yayın organlarına
akreditasyon
uygulanmasının, haber
almalarının
engellenmesinin her gün bir
yeni örneğiyle
karşılaşıyoruz. Başbakan’ın
hoşlanmadığı her haber için
medya kuruluşlarının
aranıp haberin yayından
kaldırtılması, açıkça ‘Bu tür
şeyleri de öğretmek
zorundayız.’ denilmesi
demokrasi adına vahim bir
durumdur.” denildi.
Habertürk Yayın Yönetmeni
Fatih Altaylı’nın, CNN Türk
televizyonunda Cüneyt
Özdemir’in sunduğu 5N1K
programındaki sözlerine de
değinilen açıklamada şu
görüşlere yer verildi:
“Medya yöneticilerinin de
kamu yararını gözeten
haber yapan gazetecileri
işten attıklarını rahatlıkla
ifade etmeleri basın
özgürlüğü açısından nasıl
bir karanlık tabloyla karşı
karşıya olduğumuzu bir kez
daha göstermiştir.
Basın toplantılarında soru
sorabilen gazetecilerin
azarlanması, hedef
gösterilmesi, nasıl soru
sorması gerektiğinin
anlatılması çağdaş
demokrasi ile bağdaşır bir
tutum değildir. Bir kez daha
Başbakan’ı işsizlik, dava
açılma ve tutuklanma
tehdidi altında halkın bilgi
edinme ve gerçekleri
öğrenme hakkı için çalışan
gazetecileri azarlamaktan
vazgeçmeye, basın
özgürlüğüne saygı
göstermeye davet ediyoruz.”
Basın Konseyi de
Başbakan’ın gazetecilere
yönelik ‘sert ve baskıcı’
tavrını eleştirerek, “Halkın
haber alma hakkını
engellemeye yönelik bu tür
anlayışın kabul edilemez
olduğunu bir kez daha
yineliyoruz.”
değerlendirmesini yaptı.
Açıklamada, gazetecilerin
alenen korkutularak
susturulmaya çalışılmasının
basın özgürlüğünün geldiği
noktayı gösterdiği ifade
edildi.
Zaman muhabiri Ahmet
Dönmez, Başbakan
Erdoğan’a, önceki akşam
Urla’daki villalar,
Habertürk’e yönelik sansür
iddiaları ve Sabah-atv
grubunun satışıyla ilgili
iddiaları sordu. Sinirli bir
şekilde konuşan Erdoğan
ise, “Bu iddiaların hepsinin
altında patronlarınız var.
Hepsinin altında dışa bağlı
olduğunuz yer var. Bu dışa
bağlı olduğunuz yer size
nasıl komut veriyorsa ona
göre hareket ediyorsunuz.”
dedi. Ardından da Urla’daki
villaların kendisiyle zerre
kadar ilgisi olmadığını
savundu. Halbuki, internete
düşen ses kayıtlarında
kendisinin ve kızı Sümeyye
Erdoğan’ın müteahhitle
villalarla ilgili konuşması
yer alıyor.
Zaman muhabirine
meslektaşlarından destek
Zaman Başbakanlık
Muhabiri Ahmet Dönmez’e
başta meslektaşlarından
olmak üzere pek çok
kesimden destek yağdı.
Dönmez, dün sosyal
medyanın en çok konuşulan
isimlerinden biri oldu. T24
yazarlarından Ergun
Babahan Twitter
hesabından “Ahmet
Dönmez gurur duydum
seninle, helal olsun valla.
Bu ortamda yaptığın işi
ayakta alkışlıyorum.”
derken, T24’ün Genel Yayın
Yönetmeni Doğan Akın ise,
“Bu bir haberdir;
Başbakan’a soru soruldu!”
yazdı. Taraf Gazetesi yazarı
Emre Uslu “Zaman
muhabiri Ahmet Dönmez
büyüyü bozdu. Artık
Başbakan’a da soru
sorabilen gazeteciler
çıkacaktır. 12 yıl
gecikmeyle.” dedi. Nazlı
Ilıcak, Twitter’dan, “Ahmet
Dönmez’i ben de tebrik
ediyorum. Buna ‘medeni
cesaret’ denir. Türkiye’de
kitle halinde insanlar
cesurdur ama bireysel
cesaretleri yoktur” mesajını
paylaştı.
Kanaltürk Haber Müdürü
Erkan Akkuş ise Dönmez’in
gazetecilik görevini
yaptığını söylerken, “Hale
bakın bir gazeteci soru
sorabildi diye övgüler
yağdırıyoruz. Yani
mesleğini yapabildi diye.”
dedi.
Bunların yanı sıra Zaman
Gazetesi yazarı Abdülhamit
Bilici, “Başbakan, görevini
yapan gazeteci Ahmet
Dönmez yerine fişleyenlere,
çalanlara, telekulaklara,
sit’e villa yapanlara kükrese
millet yanında olurdu!”
ifadelerini kullandı.
Gazeteci yazar Yavuz Baydar
da “Ahmet Dönmez sormuş
bugün: ‘Gazetecilerin görevi
ne zamandır
meslektaşlarının haber
kaynağını araştırıp açığa
çıkarmak ve afişe etmek
oldu?” diyerek son günlerde
yanlış yapılan gazeteciliğe
dikkat çekti.CİHAN
Yasal dinleme meşrudur: “Özel hayatın mahkeme
kararı olmaksızın dinlenmesi doğru bulmayacağımız bir ahlaki düşüklüktür. Ne var ki, bir suçun
tespiti, ülke ve millet aleyhine olacak bir ilişki
ağının teşhisi için yürürlükteki mevzuat gereğince
teknik takip ve dinleme makul ve meşru bir yoldur.
Bugün gündeme sızan tape ve ses kayıtlarının da
mahkeme kararına binaen yapıldığı, özel hayatla ilgili olmayıp hepimizi ilgilendirdiği ortadadır.”
Özel değil, genel genel: “Bu gelişmelerden
Başbakan’ın sızlanmasına ve rahatsızlık duymasına
lüzum yoktur. Şayet kamuoyuna servis edilen dinleme kayıtları, sızdırılan tapeler bizzat Başbakan’ın
mahremiyetini ilgilendirmiş olsaydı, buna en başta
biz karşı çıkar ve kararlılıkla da lanetlerdik. Fakat
kazın ayağı hiç de öyle değildir. Bu vesileyle
Başbakan’a kendisinin çok sevdiği, geçmişte de sıklıkla kullandığı sözleriyle seslenmek istiyorum;
Sayın Başbakan şunu iyi anla ki, bu ses kayıtlarının
içeriği özel değil, genel, genel! Genel ahlaksızlığın
daniskasıdır.”
Rüşvetçiler serbest bırakılacak: “17 Aralık operasyonunun ibresi değişmeye meyyaldir. Halen 11 tutuklu ve 91 şüphelinin yer aldığı ‘rüşvet ve
yolsuzluk soruşturması’na bakan yeni savcı, tutuksuz olarak yargılananlara yönelik adli kontrol ve
yurtdışı yasağı tedbirlerini de kaldırmıştır. Anlaşılan Başbakan ve hükümeti, hazmettire hazmettire hırsız ve rüşvetçileri serbest bıraktıracaktır.”
Önce dershanelere olan ihtiyacı ortadan kaldır:
“TBMM’ye sevk edilen dershaneleri içine alan
kanun tasarısının kendi içinde birçok tutarsızlığı ve
tartışılacak yönü olduğu her türlü izahtan varestedir. Öncelikle dershanelerin ihtiyaç olmaktan
çıkarılması ve milli eğitim sisteminin beklentileri
yeterince karşılaması lazımdır.”
Oslo’da dershaneler konuşuldu mu?: “Merak ediyoruz ki, Başbakan’ın dershaneleri kapatma inadında Oslo’daki müzakerelerin de tesiri var mıdır?
Dershane kapatma meselesini silah gibi kullanan,
eğitim hayatının dokusunu zedeleyen bu zihniyet
dikkat etsin ki, tuttuğu namlunun ters tepmesi direkt kendisini vuracaktır.”CİHAN
10
14 ŞUBAT 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Etyen MAHÇUPYAN
Tarhan ERDEM
Freni patlamış kamyonlar
Hikmet-i hükümet
B
izim ülkemizde psikoloğa gitmek
gibi bir âdet yok. Batılılar anlamayabilir ama aslında ihtiyaç da yok.
Çünkü bizde köşe yazarları var…
Sıkıntısı olan, psikolojik rahatlama
ihtiyacı duyan, sabahın köründe
daha üzerinden pijamasını veya
geceliğini çıkarmadan kendisini rahatlatacak köşe yazarıyla ‘buluşuyor’
ve günün geri kalanında kendisini iyi
hissediyor.
Nasıl psikologlara belirli aralıklarla
gidiliyorsa, insanlarımız da makbul
köşe yazarlarını belirli aralıklarla,
araya fazla zaman koymadan okumak, gerekli olan yatıştırıcı ve
destekleyici ‘dozu’ almak durumundalar.
Gerçeklerin bulanıklaştığı, zihinlerin
karıştığı, vicdanların yörüngesini
kaybettiği dönemlerde bu dozun
her gün alınması gerekebiliyor ve
dolayısıyla ihtiyaç sahipleri birden
fazla köşe yazarını bir araya getiren
özel ‘paketler’ geliştiriyorlar.
Hele bunların önemli kısmı aynı
gazetede yazıyorsa, tüketici açısından iş daha da kolaylaşıyor, her gün
‘kendi’ gazetenizi alıp bir dini ayin
takip edercesine başından sonuna
(gerçi bazıları tersten okumayı severler ama) hatmederek güne, hayata ve
kavgaya sağlam başlıyorsunuz.
Bu türden okuyucular ayrık otlarından da pek hoşlanmıyorlar ve onların bu duygularını anlamak hiç de
zor değil.
Tam her yönüyle sizi tatmin ve teçhiz
eden bir gönüllü endoktrinasyon
seansının ortasındayken, çizginin
dışına çıkan ‘abes’ bir yazının
gözünüze sokulması gerçekten de
hoş değil.
Gazetelere tavsiyem eğer bu tür
yazarları varsa onları olabildiğince
okuyucudan gizlemeleridir. Çünkü
maazallah o kadar çaba üç-beş aykırı
cümlenin yapay parıltısı altında kaynayıp gidebilir ve daha da kötüsü
okuyucunun zihninde ‘garip’ soru
işaretleri yaratabilir. Söz konusu
‘abes’ yazıların en önemli özelliği ele
aldıkları olaya mesafe almaları ve
olayın bütünlüğünü gözden kaçırmamalarıdır.
Onca hararetli bıçak bileyleme
yazısının yanında bunlardan bir tane
bile olsa soğuk duş etkisi yaratır ve
işin tadını kaçırır.
Bu yazılarda ‘gerçekten de ne
oluyor?’ sorusu merkeze oturtulmakla kalınmaz, insanı bunaltacak
bir ısrarcılıkla ille de bu noktanın
önemli olduğu vurgulanmaya
çalışılır.
Oysa okuyucuların çoğu için tabii ki
bu bir abesle iştigaldir. İhtiyacımız,
içinde olduğumuz saflaşmanın ortak
duruşunu tahkim edecek olan o
günkü mühimmatın tarafımıza açıklıkla ve kullanılabilir hale getirilerek
sunulmasından ibarettir.
Gazetelerin en iyi yazarları bu işi aksatmadan ve daha da iyisi çıta yükselterek yapanlarıdır. Her gazete bu
yazarlarını sayfaların tepesine oturtur, ön sayfadan anonsunu yapar ve
okuyucuya kimi okuması gerektiği
konusunda çok kıymetli bir rehberlik
sunar.
O yazarlar da bu iltifattan memnun
olurlar ve kendilerini ifade ederken
daha da cesaret kazanırlar. İşte bu
cesaretin en önemli tarafı ‘abes’
yazarların yaptığının tersini yapmanın giderek normalleşmesidir.
Yani yaşananlara mesafe alma ve
olaylara bütünlüğü içinde bakma
kaygısı iyice anlamsızlaşır. Yazarlar
freni patlamış kamyonlar gibi
hareket etmeye başlarlar.
Herhalde kendi durumlarının da son
derece farkında olmalılardır, çünkü
aynen bilinçli psikologlar gibi, kendi
yaptıklarını başka aktörlere yükleme
konusunda olabildiğince maharet
sergilerler.
Misal, ‘bizim’ cenahtaki şu ‘freni patlamış kamyon’ benzetmesini düşünelim. Hükümetin bu halde olduğu
belli...
Ama yargı adına davrananların da
aynı durumda olduklarını görmek
çok mu zor? Ya da ‘kuvvetler ayrılığı’
muhakemesini ele alalım.
Bunun bir denge/fren sistemi olduğu
ve karşılıklılık ilkesi içinde hayata
geçmesi gerektiği sıkça vurgulanıyor.
Ardından da yargının yürütme ve
yasama üzerinde fren olmasının altı
çiziliyor.
İyi de, yasamanın da yargı üzerinde
fren olması doğal değil mi? Hele
yargı mensuplarının halk tarafından seçilmediği, ama yasamanın
serbest seçimlerle oluştuğu bir
ülkede…
Popüler tezlerimizden biri de yargı
bağımsızlığına ilişkin. Bu konuları
yazan makbul yazarların hiçbirinin
‘meşruiyet’ kavramından söz etmemesi ilginç bir ‘tesadüf’. Çünkü
bir ‘demokratik hukuk devletinde’
her şeyin olduğu gibi, yargı bağımsızlığının da bir meşruiyeti olması, bu
irade alanının belirli bir zemine oturtulması lazım…
Herkesin bildiği üzere bunun koşulu
da yargının tarafsız olması. Nitekim
yargı mensuplarının yasama tarafından seçiminin de altında bu
meşruiyet arayışı yatıyor.
Ne var ki okuyucunun aradığı sakinleştirici (yoksa uyuşturucu mu
demeliydi?) dozu vermekle kendisini
mükellef addeden yazarların böyle
kaygıları olmuyor.
Aslında onlar işlerini yapıyorlar ve
eminim okuyucunun ‘Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun’ temennisi ile
de fazlasıyla iktifa ediyorlar.
Zaman 23 Kasım 2013
M
EB'in yapılandırılmasının gerekli olduğu
belli; bütün devlet teşkilatı da
aynı değil mi? Milli Eğitim
Temel Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (Tasarı) geçen
Perşembe günü Meclis
Başkanlığına sunuldu, bir iki
itiraz demeci yayımlandıktan
sonra kimse üzerinde durmadı.
7 Kanunda değişiklik yapan 28
Maddelik Tasarı,
bürokrasimizde sorunlar
yaşandığını, her kurumun
kendi çalışanlarını kurtarmak
için parça bölük işlere
kapıldığını, bugünkü
hükümetin sorunları yenmek
için aceleyle önemli kararlar
verebildiğini, bir yıllık ile elli
yıllık sorunların birbirine
karıştırıldığını gösteriyor.
Tasarının bir maddesini
naklederek, bütün devlet teşkilatının içinde bulunduğu perişanlığı anlatmak istiyorum:
“MEB’i yeniden yapılandırma”
amacıyla çıkarılan 652 sayılı
KHK’nin üçüncü Geçici Maddesi şöyleydi: “Bu KHK’nin
yürürlüğe girdiği tarihte
Bakanlık Müsteşarı, Müsteşar
Yardımcısı, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı ve Üyesi,
Genel Müdür, … Şube Müdürü
kadrolarında bulunanlar ile
Bakanlık taşra teşkilatında İl
Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir
işleme gerek kalmaksızın sona
erer.”
Dört gün önce Meclise
sunulan Tasarı’da da, hemen
hemen aynı madde bulunmaktadır: “Merkez teşkilatında Talim Terbiye Kurulu
Başkanı, Müsteşar Yardımcısı,
Genel Müdür, Strateji
Geliştirme Başkanı, İnşaat
Emlak Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakan-
lık Taşra Teşkilatında İl
Müdürü, kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir
işleme gerek kalmaksızın sona
erer!”
Gelinen yere bakar mısınız?
Milli Eğitim Bakanlığı iki
buçuk yıl sonra, bakanlığın
üst kadrolarını “hiçbir işleme
gerek kalmaksızın” yeniden
değiştirme zorunluğunu görebiliyor! İkibuçuk yıl önce
652’yi hazırlayanlar ve yeni üst
memurları belirleyip tayin
edenlerin basiretine bakın ki,
şimdi yeniden bütün teşkilatı
alt üst edilebiliyor! Diğer
bakanlıklar nasıl? 2011
furyasında çıkarılan KHK’lerine ve şimdilerdeki tayinlerine
bakın aynı basiretsizliği, bilgisizliği göreceksiniz!
Tasarı’yı tanıtmak için birkaç
öneriyi sayayım: Bakanlıktaki
bütün “yazılı sınav” ibareleri,
“sözlü ve/veya yazılı sınava”
dönüştürülecek. “Her ne ad ile
olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla
yürütülen faaliyetler bakanlığın izin ve denetimine tabi”
olacak ve “dershaneler” kapatılacak.
Önümüzdeki Eylüle kadar
başvuran eğitim kurumları ve
dershaneler, “dönüşüm preogramına alınacak” ve 2017-18
eğitim yılı sonunda dönüşüm
bitecek. MEB’in genişletilen ve
kurumsallaşan yurt dışı teşkilatına “sürekli tayin” kuralları
getiriliyor. Birçok alandaki
işler, ilke ve sistemi belirtilmeden bakanlık yönetmeliğine
bırakılmış. Yüksek öğretim elemanları ile memur ve personeline uygulanacak disiplin
cezaları ve diğer hususlar YÖK
tarafından düzenlenecek.
Okul ve kurum müdürlüğü
süresi 4 yıl ile sınırlanıyor! 4
yılı doldurmuş olan müdürler
bu eğitim yılı sonunda görevlerini bırakacaklar. MEB’in
denetçi ve denetçi yardımcılığı
yeniden düzenleniyor; ve
başkaları.
MEB’in yeniden yapılandırılmasının gerekli olduğu
Tasarı’nın her yerinden
dökülüyor; ancak diğer
bakanlıklar ve bütün devlet
teşkilatı da aynı zorunlukla
karşı karşıya değil midir?
Bir bakanlığı acele bir kanunla
düzeltelim derseniz, yeni
sorunlar yaratırsınız. Acele
yasal hüküm gereken işler için
başı sonu belli kanun çıkarabilirsiniz; ancak ondan önce
Bakanlar Kurulunun yeniden
düzenlemeyi görüşmesi,
sonra ilke ve politika
seçenekleri geliştirmek
üzere bağımsız bir daire
oluşturması, … gerekmez mi?
Böyle esas ve etraflı bir karar
olmazsa, işte bugünkü Tasarı
gelir; “hikmet-i hükûmet”
ilkesini ters döndüren “torba
kanunlar” gelir; geçer; ama
huzur ve kalkınma sağlanamaz! 2011 seçiminden sonra 6
ayda, temel politika belirlenmeden 34 KHK yürürlüğe
konuldu! Bunlar da bakanlıkların yeniden yapılandırılması
için çıkarılmıştı. Aceleyle birbiriyle çelişen, devlet yönetiminde felaket sayılacak
hükümleri barındıran düzenlemeler yapıldı da ne oldu?
İşin daha önemli bir yanı var:
Birçok alanda olduğu gibi,
eğitim alanında da, yerinden
yönetime bırakılması gerekli
konular vardır; onların hepsini merkeze toplarsanız, işler
kurt yumağına dönüşür,
bugün içinde bulunduğumuz
kaosun başlıca nedeni de
budur! Radikal 23 Kasım 2013
Pilot Karagülle: Soçi'ye insem yolcular kaza kurşununa gidebilirdi
U
kraynalı korsan tarafından kaçırılmaya
çalışılan uçağın pilotu İlyas Karagülle,
yaşadıklarını anlattı. Karagülle, Rusya'ya inmesi durumunda, yapılacak bir operasyonda
çok fazla yolcunun zarar göreceğini
düşündüğü için Sahiba Gökçen Havaalanı'na
iniş yaptığını söyledi. Geçtiğimiz hafta
Kharkov-İstanbul seferini yapan Pegasus
Havayolları’na ait uçak, 2 F numaralı koltukta
oturan Ukrayna asıllı bir kişi tarafından
kaçırılmak istenmişti. Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olağan genel kurulu toplantısına
katılan Karagülle, çıkışta yaşadıklarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu.
Operasyonla ilgili bir çok detayın basında yer
aldığının altını çizen Karagülle, "Gerçekten
karar vermesi zor ancak bütün koşulları değerlendirilerek verilmiş doğru bir kararın sonucu
olarak, kimsenin burnun kanamadığını
gördünüz. Bunun için de bu mesleğin tecrübe
ve deneyime ihtiyacının olduğunun bir
kanıtıdır. Bu uçuşta yapılan ve yaptığım diğer
arkadaşlarımın da uyduğu talimatlarıma tüm
görevlilerle yaptığımız koordine içinde gerçekten 35 yılın bir özetidir. Bunun sonucunda,
sonuçları gördünüz; kimsenin burnu kanamadan bu olayı neticelendirdik." diye
konuştu.
'YOLCULARIN BÜYÜK KISMI KAZA KURŞUNUNA GİDEBİLİRDİ'
Bu kararı verirken her şeyi değerlendirdiğini
ifade eden Karagülle, "Ukrayna hava sahası
içinde uçuyorduk. Böyle bir olay başımıza
geldi. Hijack olduğunu kararlaştırdık. Yanımdaki ikinci pilot arkadaşımla bu konuyu güzel
bir planladıktan sonra aklımdan geçen tüm
düşünceler içinde.
O anda da Rusya’da, Soçi’de kış olimpiyatları
olduğunu ve korsanın da oraya gitmek istediğini değerlendirdiğimde, Rusların bu konulardaki tutum ve davranışlarını bildiğim için.
Bence bomba tehdidinden daha büyük başka
bir tehdit vardı. Bu da önleme uçakları tarafından, kaçırılan bir kornasının olduğu uçağın bir
olimpiyatın olduğu yere yaklaştırmayacağını
kesinlikle düşündüm. Ayrıca oldu da indiğimde bir operasyon yapılacak oylasaydı ki
sonucun muhakkak operasyona gideceğini
biliyordum. Özel tim operasyonun
Rusya’da daha önce izlediğimiz
haberlerde basit bir baskında bile
bir çok masum insanın öldüğünü
düşündüğümde, yolcunun bir çok
kısmının burada kaza kurşununa
gideceğini düşündüğüm için
öncelikle bu kararı verdim.Türkiye
üzerine dönmenin iyi olacağını
değerlendirdim ve İstanbul Sabiha
Gökçen'e indim. En kolay operasyon yapılacağını düşündüğüm
bölge idi. Direk deniz üzerinden
ormanların üzerinden karanlıktan
gelerek korsanın denizden karaya
çıkıp Soçi’ye benzer şekilde indirilmesi gerektiğini düşündüm."
ifadesini kullandı.
'KORSANIN DIŞARIYI GÖREMEMESİ İÇİN İÇERİYİ AYDINLATTIM'
Uçağın içerisini kararttığı şeklinde
haberleri yalanlayan Karagülle
şöyle konuştu: "Karartma yerine
aksine içerisini aydınlattırdım. Aydınlık bir alanda içerden dışarıyı
görmek daha zordur. Ayrıca korsana yapılacak bir baskında korsanın hareketlerinin herkes
tarafından görülebileceğini
düşündüm. Korsanın dışarısını
görmesini engellemeye çalıştım.
Usuller gereği 11 Eylül olaylarının
ardından uçak kaçırılma olaylarında uçak emniyet altında indirilene kadar savaş uçakları eşlik
etmektedir. Kendilerini göster-
meyecek şekilde arkamdan
gelmelerini ikaz ettim. Onlar da
buna uydular."
'KORSANI YANILTMAK İÇİN
SOÇİ'YE İNİYORUZ ANONSU YAPTIM'
Korsanı yanıltmak için 'Soçi’ye
iniyoruz' anonsunu İngilizce ve
Türkçe olarak yaptığını kaydeden
kaptan pilot, sözlerini şöyle
tamamladı: "Korsana tercümesi
yapıldı. Korsanla bire bir ilişki olmadı. Uluslar arası belirlenmiş
tüm kurallar harfiyen
uygulandı.Benim ekibim de almış
olduğu eğitimleri gösterdiler. Ekibime teşekkür ederim. Ekibimin
disiplini sayesinde bir çok konu
rahat bir şekilde atlatıldı. Yolcu
dahil olmak üzeren Sabiha
Gökçen’e indiğimizi bilmedi.
Daha sonra öğrendiler. Olaydan
sonra iyi bir rahatlama çünkü
kimsenin burnunun kanamadan
aşağıya indirmek güzel bir tatmin
konusu.Bu olay benim üzerimde
fazla travma yaratmadı.Çabuk
geçirdik. Gayet normal karşıladık.
Görevimiz gereği eğitimimiz gereği
zaten bunlara hazırız. Asıl
üzüldüğüm konu ailelerimiz bu
konuda gerçekten hala travma
içerisindeler. Kolay değil, başka
yapacak bir şey yok. Onlar için
daha zordu. Bizi sevenler için
daha zordu."
CİHAN
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HACİZ TUTANAĞI İLANI
Haciz Tutanağı Tarih ve Sayısı
04.02.2014-G1 0156547
Mükellefin Vergi No
8630014650
Mükellefin Adı-Soyadı/Ünvanı
TUNCAY SİGORTA ACENTELİĞİ LTD.ŞTİ.
Haczedilen Malın Özellikleri
34 VZ 6374 Plaka sayılı 1999 Model Renault 1.6 RNE AC Marka Otomobil
BASIN:9357/www.bik.gov.tr
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HACİZ TUTANAĞI İLANI
Haciz Tutanağı Tarih ve Sayısı
31.12.2013-Seri D-1 319255
Mükellefin Vergi No
4320040436
Mükellefin Ünvanı
Sinan GUNER
Haczedilen Malın Özellikleri
34 GM 600 Plaka sayılı 2004 Model Kia Sorento
BASIN:9358/www.bik.gov.tr
14 ŞUBAT 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Yerköy’de eğitim
değerlendirme
toplantısı yapıldı
Döneme 'tabletli' giriş
17 milyon öğrenci ile 800 bin öğretmen 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı'nın ikinci yarısına güzel haberlerle başladı.
İ
kinci yarıyılda, FATİH Projesi
kapsamında, birinci fazda alt
yapı kurulumları tamamlanmış ve
etkileşimli tahtaları mevcut olan 81
ildeki yaklaşık 3 bin 500 okulda 675
bin öğretmen ve öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı yapılacak. Dağıtımlar, 81 ilde aynı anda başlatılacak.
Tablet bilgisayar dağıtımı ile ilgili
konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi
Avcı, "FATİH Projesi, çok geniş ve
genç nüfusu internetle, daha
doğrusu sanal ortamlarla buluşturmayı öngören bir çalışma.
Dolayısıyla hem bir risk hem de fırsat projesi" dedi. Avcı, bilgisayar ve
internet kullanımı konusunda da
kendilerine sorumluluk düştüğünü
anlatarak, şöyle devam etti: "FATİH
Projesi kapsamında yaptığımız ve
yapacağımız çalışmalarla çocuklarımıza bilgisayarı doğru, yararlı,
kıvamında kullanmayı öğretebileceğimizi, bunun aynı zamanda bir
bilgisayar kullanım eğitimi
olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla
anne ve babalar, konunun uzmanları ve eğiticiler olarak bize lütfen
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
destek olunuz. Umarım bu projelerimizi birlikte, çocuklarımız ve gençlerimiz için faydalı hale getirmemize
katkıda bulununuz" Bakan Avcı,
Türkiye'de çocukların kitap ve
kütüphane ile arasının çok iyi olmadığını söyledi. Bunun nedenleri
hakkında çalışmalar yaptıklarını ve
bunların sonucunda da bununla ilgili fikir sahibi olduklarını dile getiren Avcı, bu sorunun çözümü için
çalışmalar yürüttüklerini de anlattı.
İkinci dönem, 8'inci sınıf ile lise son
sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. 8. sınıf öğrencileri,
Türkçe, Matematik, Fen ve
Teknoloji, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,
yabancı dil derslerinden 28-29
Nisan'da ortak sınavlara girecek.
Mazeret sınavı da 10-11 Mayıs'ta.
Üniversiteye giriş sınavlarının ilk
aşaması YGS 23 Mart'ta yapılacak.
Üniversiteye girişte ikinci aşama
sınav LYS için 21-30 Nisan'da
başvuru alınacak. LYS, 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran arasında 5 oturumda gerçekleştirilecek.
AA
11
Rektör Kılıç: Üniversite emin adımlarla ilerliyor
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
R
ektör Prof. Dr. Filiz Kılıç,
Nevşehir'de görev yapan
ulusal ve yerel basın mensupları
ile basın bilgilendirme ve
teşekkür belgesi dağıtımı
töreninde buluştu. Rektör Prof.
Dr. Filiz Kılıç yaptığı konuşmada,
2007 yılında Nevşehir Üniversitesi adı ile kurulan ve daha
sonra ise Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi olarak ismi
değiştirilen üniversitelerinde ilk
günkü azim ve heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Basın mensuplarının zor şartlar
altında büyük sorumluluk
taşıyan bir görevi yaptığını kaydeden Kılıç, “Haberi en doğru bir
biçimde vermek gerekiyor.
Çünkü hatalı bir bilgi bazen
toplumda sorunlara neden olabiliyor. Demokratik toplumlarda
medya dördüncü güç olarak
kabul ediliyor. Üniversite olarak
şehir-üniversite işbirliğine önem
veriyoruz. Şehirle üniversite
arasında köprüyü basın sağlıyor.
Geniş kitlelere ulaşmamızda,
tanınmamızda basının önemli
bir yeri vardır.” dedi. Sürekli
kendisini yenileyen ve gelişen bir
üniversite olduklarını ifade eden
Rektör Prof. Dr. Filiz Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitemiz 2013 yılında birçok
önemli başarıya imza attı. Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Bu güne kadar 20 farklı ülkeden
80 üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzaladık ve bu sayede
çok sayıda öğretim görevlisi ve
öğrencimiz yurt dışında eğitim
fırsatı gördü." Soruları da cevaplayan Kılıç, seçimlerde üniversite
öğrencilerinin önemli bir konumda bulunduğu yönündeki
soruya, “Seçimlerin ilimize ve
ülkemize hayırlar getirmesini
diliyorum. Öğrencilerimizden
kaç kişinin oy kullanacağına
dair bir istatistik çalışması yap-
madık, yapmayız. Öğrencilerimiz
bütün vatandaşlarımız gibi
demokratik haklarını kullanarak
oylarını atacaktır. Kaç
öğrencimizin oy kullanacağını
bilmiyoruz. Seçim hakkında
öğrencilerimizle hiç konuşmadık, konuşmayız.” diye
karşılık verdi. Üniversitelerinde
12 bin civarında öğrencinin
öğrenim gördüğünü kaydeden
Kılıç, bunlar arasında 90 yabancı
öğrencinin bulunduğunu belirtti.
Kılıç, Hacı Bektaş Veli Araştırma
Enstitüsü kurulmasına yönelik
kararın 19 Aralık 2013 tarihinde
YÖK'ten geçtiğini ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nda görüşüldüğünü
açıkladı. Üniversitede 6 doktora
ve 26 yüksek lisans programında
bin 500 civarında yüksek lisans
ve doktora öğrencisi bulunduğunu açıklayan Rektör Kılıç,
program sayısının yıl sonuna
kadar 40’a çıkacağını belirtti.
CİHAN
ozgat’ın Yerköy ilçesinde
Y
2013-2014 eğitim öğretim yılı
2. dönemin başlaması
dolayısıyla eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Yavuz, Şube
Müdürü Celal Yılmaz ve okul
müdürleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaptı Yavuz,
"Birinci eğitim dönemi ilçemiz
için başarılı geçti.
Ancak ilçemizin daha iyi yerlerde olabilmesi açısından
başarı çıtasının yükseltilmesi
gerekir.
Bu konuda hepimize büyük
görevler düşüyor. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize
başarılar diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından İlçe
Milli Eğiitim Müdürü Yavuz
okul müdürleri ile fikir alışverişinde bulunarak istek ve taleplerini dinledi.
CİHAN
Gülsar'dan öğretmenlere: Öğrencilerin desteğinize ihtiyacı var
ınıfları gezip
S
öğrencilerle sohbet eden Gülar, öğretmenlerle bir araya
geldi.
Okuldaki eğitim
öğretim faaliyetlerinin değerlendirmesinin
yapıldığı toplantıda,
öğretmenliğin 7 gün
24 saat çalışılması
gereken bir meslek
olduğunu tekrarlayan Gülsar, göç
alan dezavantajlı
bölgelerdeki çocukların, öğretmenlerin
ilgisine ve desteğine
çok daha fazla
İl Milli Eğitim
Müdürü
Atilla Gülsar,
Yiğitler Kız
Teknik ve
Meslek Lisesi’ni ziyaret
etti.
ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Öğretmenlerin
bunu karşılamak
için daha da
özveriyle çalışmasını isteyen
Gülsar, okulun
genç bir öğretmen
kadrosuna sahip
olduğunu, bunun
da avantaj oluş-
turabileceğini sözlerine ekledi. Okul
Müdürü Serap Önal
da yeni okul olmalarına rağmen
fiziki imkânların
kaliteli bir mesleki
eğitimin
sürdürülebilmesi için
yeterli düzeyde
olduğunu söyledi.
CİHAN
12
14 ŞUBAT 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Peynirin faydaları
P
eynir, birçok biçimde hayatımızda yer alan çok yönlü yiyeceklerden biridir. İştah açıcılarda,
böreklerde, tatlılarda, ana yemeklerde, çorba ve makarnada kahvaltıda birçok şekilde kullanılır.
Peynir, neredeyse her hayvanın inek,
koyun, keçi, deve ve manda sütünden yapılabilen çok eski bir yiyecektir.
Diyetisyen Dilara Koçak peynirin faydalarını anlatıyor
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi
olan peynirin bence en iyi
arkadaşlarından birisi de simittir.
Yarım simit ile az yağlı peynir iyi bir
kahvaltı olabileceği gibi öğleden
sonra çay saatinde de keyifli bir
seçim olabilir.
Kahvaltı yetişkinler için önemli ama
çocuklar için kesinlikle atlanmaması
gereken bir öğündür. Güne sağlıklı
başlamak 8 - 12 saatlik açlık sonrası
vücuda ihtiyacı olan enerjiyi vermek
kahvaltının en önemli amacıdır ve
peynir kahvaltı için iyi bir protein
kaynağıdır.
Faydaları
1- Protein ve kalsiyum açısından
zengindir.
2- İyi bir B12 vitamini ve fosfor kaynağıdır.
Dikkat edilmesi gerekenler
1- Çoğu doymuş yağ ve sodyum
açısından zengin olabilir.
2- Bazı peynirler hassasiyeti olan
kişilerde migrenleri veya alerjik tepkileri tetikleyebilir.
3- Peynir yapımında genellikle peynir
mayası olarak bilinen bir enzim
karışımı süte eklenir ve sütün kesmesiyle peynir yapılır. Ortalama olarak
yarım kilo sert peynir yapmak için
dört litre süt gerekir.
4- Laktoz intoleransı olan bireyler süt
ile yapılmasına rağmen peynir yiyebilirler, çünkü peynirin yapımında
kullanılan enzimler ve bakteriler aynı
zamanda sütteki laktozun da bir kısmını parçalarlar.
5- Peynir hem kalsiyum, hem protein
açısından zengin olduğu için vejetaryenler için bir kurtarıcıdır.
6- Çocuklarına yeterli protein yediremediğini düşünen anneler için de
iyi bir protein kaynağıdır.
7- Peynir faydalıdır ancak yağ, kolesterol ve sodyum açısından da zengin
olduğundan bazı bireylerin dikkatli
tüketmesi gerekir.
8- Kilo veya kolesterol sorunu olanlar
peynirin az yağlı olanı tercih etmeliler. Kalp hastalığı, böbrek
hastalığı veya yüksek tansiyonu olan
hastaların da tükettikleri peynir mik-
tarına ve cinsine dikkat etmeleri
önemlidir. Çoğu peynir doymuş yağ
oranı yüksek olduğundan damarların
tıkanma riskini artırabilir.
9- İçerdiği sodyum da yüksek tansiyonu olan kişilere zararlı olabilir.
10- Yağsız beyaz peynir veya lor en az
kalori ve yağa sahip olduğundan
riskli gruptakiler için tercih sebebi
olabilir, su oranı yüksek yağı az
sürme peynirler de tercih edilebilir.
Yağlı krem peynir kalori ve yağ
açısından sert peynirlere benzer
ancak daha az kalsiyum içerir.
11- Olgunlaşmış / yıllanmış peynirler
hassas kişilerde migreni tetikleyebilir. Penisiline alerjisi olan kişiler
rokfora ve penisilin kullanarak
yapılan diğer yumuşak peynirlere
tepki gösterebilir.
12- Yağ peynire o zengin dokusunu ve
harika tadını verir ancak aynı zamanda kalori ve kolesterolünü artırır.
Peynirin kalorisinin yaklaşık yüzde
70-80’i yağdan gelir. Az yağlı sütten
yapılan taze peynirler çok daha az
yağ içerir.
Peynirin içeriğindeki vitamin ve minerallerin fonksiyonları Kalsiyum
- Peynir de süt gibi iyi bir kalsiyum
kaynağıdır. Süt sevmeyenler için
peynir kalsiyuma iyi bir kaynak olabilir.
- Kalsiyum kemik ve diş sağlığı için
önemli bir mineraldir.
- Tüm hücrelerin çalışmasında görev
alır.
- Güçlü kemik ve diş oluşumu ve korunması kalsiyumun en önemli görevidir.
- Sinir sistemi çalışması, kalp kası
dahil kasların kasılmasında ve kanın
pıhtılaşmasında görev alır.
Sarı nokta
hastalığına
dikkat
Ö
zellikle 60 yaşından sonra
ortaya çıkan sarı nokta
hastalığında, sigara kullanımının önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen
Dünyagöz Samsun'dan Opr. Dr.
Ali Tarık Sakoğlu, sigaranın
hastalık riskini 2-4 kat
artırdığını vurguladı. Opr. Dr.
Ali Tarık Sakoğlu, ailede sarı
nokta hastalığına ilişkin bir
genetik miras varsa ve kişinin
genleri ‘kompleman faktörü'
içeriyorsa, sigara kullanımının
riski katlanarak artırdığını ifade
etti. Sarı nokta hastalığının
cisimleri, çizgileri eğri ve kırık
görme, görme kalitesinde
bozulma ve renk görmede
bozukluk gibi belirtilerinin bulunduğunu söyleyen Opr. Dr.
Ali Tarık Sakoğlu, bu hastalığın
görme kaybına neden olabilen
önemli bir sağlık sorunu
olduğuna dikkat çekti. Opr. Dr.
Sakoğlu, sigaranın retinayı ko-
ruyan önemli bir antioksidan
olan luteinin emilimini azalttığını, bu nedenle de sigara kullananlarda lutein düzeyinin
düştüğünü ve sarı nokta
hastalığı riskinin arttığını belirtti. Sigaranın sarı nokta
hastalığında ciddi bir risk oluştururken her sigara kullananın
bu hastalığa yakalanmayabileceğine dair tespitte bulunan Dr.
Sakoğlu, “Hastalığın gelişimi
için risk faktörlerini değiştirilebilen ve değiştirilemeyen
olarak ayırabiliriz. Değiştirilemeyen risk faktörleri arasında
en önemlisi yaştır. Bunun
dışında cinsiyet, açık göz rengi,
ırk, aile hikayesi ve genetik
yatkınlık değiştirilemeyen faktörler arasında sayılabilir.
Değiştirilebilen risk faktörlerinden en önemlisi sigaradır.
Bunun dışında aşırı kilo, yüksek tansiyon, şeker hastalığı,
yüksek kolesterol, aşırı alkol
tüketimi, güneş ışığına maruz
kalma gibi sebepleri sayabiliriz” dedi. Sigaranın yanı sıra
aşırı alkol tüketiminin de ayrı
bir risk faktörü oluşturduğunu
vurgulayan Dr. Sakoğlu, sigara
içmeyen ancak sigara içilen ortamlarda bulunanların da riskli
grupta olduğunu dile getirdi.
Sigarayı bırakmanın sarı nokta
hastalığına yakalanma riskini
azalttığını vurgulayan Dr.
Sakoğlu, sigarayı bıraktıktan 20
yıl sonra hastalık gelişme
riskinin sigara kullanmayanlarla aynı düzeye düştüğünün
gözlemlendiğine işaret etti. Sarı
nokta hastalığının kuru ve yaş
olmak üzere iki tipinin bulunduğunu belirten Opr. Dr. Ali
Tarık Sakoğlu, hastaların yüzde
10'unu oluşturan yaş tipinin
görme kaybının yüzde 90'ına
neden olduğunu bildirdi.
Hastalığın daha yavaş ilerleyen
kuru tipinin henüz bilinen tam
bir tedavisi olmadığını ifade
eden Sakoğlu, vitamin, mineral, lutein, balık yağı ve antioksidanların hastalığın
ilerlemesini azalttığını söyledi.
Sarı nokta hastalığının yaş
tipinde ise göz içine yapılan enjeksiyon tedavilerinin uygulandığını açıklayan Dr. Sakoğlu,
yeni damar oluşumunu
tetikleyen nedenleri uzun süre
baskılamak için ayda bir enjeksiyonu tekrarlamanın gerekebileceğini, ayrıca hastalığın
nüksetme riski taşıdığı için
yakın takibin önemli olduğunu
vurguladı. Sınırlı vakalarda fotodinamik tedavi yöntemine de
başvurulduğu açıklayan
Dünyagöz Samsun'dan Opr. Dr.
Ali Tarık Sakoğlu, fotodinamik
tedavinin ilaçla birlikte yapılan
bir lazer tedavisi olduğunu ve
amacın hastalık nedeniyle yeni
oluşan damarları tıkamak
olduğunu sözlerine ekledi. AA
Hava kirliliği kanser için risk faktörü
Fosfor
- Fosfor vücudumuz için büyük önem
taşıyan minerallerden biridir. Vücudumuzdaki fosforun yaklaşık yüzde
75- 80’i kemik ve dişlerdedir. Süt özellikle fosfordan yana zengin bir
besindir. Bu nedenle peynir de fosfor
için iyi bir kaynak oluşturabilir.
- Fosfor kemik ve dişlerin oluşumunda kalsiyumla birlikte görev alır.
- Doku tamirinde, protein sentezinde
fosfor gereklidir.
- Enerjinin etkin şekilde kullanılması
içinde fosfor önemli bir göreve sahiptir.
- Böbreklerin fonksiyonu, kas ve sinir
aktivitesi için fosfor mutlaka alınmalıdır.
- Kalsiyum ve fosfor beraber
çalışarak vücut fonksiyonlarında
etkinlik gösterirler. Bu nedenle bu iki
mineralin birlikte olduğu peynir
beslenmede iyi bir seçimdir.”
AA
ydın Halk Sağlığı Müdürü Şenol
Okur, davranışsal ve çevresel risk
A
faktörleri insan kendisinin değiştirebileceğini söyledi. Okur, kanser en
kısa tanımı ile hücrelerin kontrolsüz
bir şekilde anormalsiz bir şekilde
çoğalması olduğunu belirterek,
“Kanserin risk faktörleri var.
Bunlar davranışsal, çevresel, biyolojik
ve genetik risk faktörleridir Yalnız biyolojik ve genetik risk faktörlerin
değiştirilemediği ancak bunlardan
davranışsal ve çevresel risk faktörlerini değiştirme şansımız var.
Davranış risk faktörleri, sigara kullanmak, alkol alımı, hareketsiz hayat,
fiziksel aktivite yapmamak gibi
davranışlardır. Eğer dünyada sigara
içimi olmasaydı akciğer kanseri çok
minimumda ve çok az sayıda görülecekti. Erkeklerde en fazla görünen
kanser ve kanserden ölüm sebebi akciğer kanseridir. En fazla ölüme sebep
veren de akciğer kanseridir. Alkolde
kansere sebebiyet veren bir ektedir.
Hareketsiz hayat obeziteyi tetikliyor.
Obezitede kanserin en önemli sebeplerindendir” dedi
Sağlık Bakanlığının “Sevdiklerimizle
sağlığa yürüyelim” sloganı ile 2014
yılını hareketli hayat fiziksel aktivite
yılı olarak ilan ettiğini belirten Okur,
bu konuda da müdürlük olarak yıllık
program hazırladıklarını ve bu programların vatandaş odaklı programlar
olduğunu ifade etti. Çevresel risk faktörleri gene düzeltilebilecek insan kaynaklı olduğunu belirten Okur,
bunlardan ültraviyole ışınları, hava
kirliği, gibi faktörlerin çevresel risk
faktörlerini oluşturduğunu sözlerine
ekledi.
AA
Bahar havası önce batıyı terk ediyor. Kıyılara daha kuvvetli yağacak yağmurla sıcaklıklar Marmara ve Ege'de 4-5 derece düşecek. Ülkenin geri
kalanında sıcaklıklar yine ortalamanın 8-10 derece üzerinde. Ama Cuma
günü iç kesimler, hafta sonu ise tüm Türkiye soğuyor, yağış da olacak.
İstanbul'da lodos artık daha soğuk esecek, sıcaklık 15 dereceye iniyor. Yağmur ise daha çok akşam ve gece var, Cuma
sabahı da devam edecek. Ankara ise yine güneşli, sıcaklık 16 derece. Cuma yağmur var. İzmir'de ise kuvvetli
sağanaklarla sıcaklık 16 dereceye iniyor. Bursa hafif yağmurlu 18, Adana güneşli 22 derece. Marmara'da yağmur lodosla
geldiğinden her ilçede görülmeyecek, yerel ve kısa sürelerle yağacak. Sıcaklık ise yavaş yavaş düşüyor, önce 20
derecenin altına iniyor. Sıcaklık, Cuma ve Cumartesi günü ise 15 derecenin altına gerileyecek. İç Anadolu'da ise sıcaklıklar yine yüksek, Eskişehir 15, Kayseri 14 derece.
Cuma günü hafif yağmur başlıyor, soğuk hava ise hafta sonu gelecek. Ege her lodos sonrasında olduğu gibi yine
yağışlı havanın etkisine giriyor. İzmir, Aydın ve Muğla boyunca kuvvetli olacak sağanaklar olumsuzluklara yol açabilir.
Yağışlar Cuma sabahına kadar sürecek. Akdeniz güneşli 20 derece. Akşama doğru bulutlanacak Antalya'ya Cuma günü
kuvvetli sağanak geliyor. Güneydoğu 2 gün sıcak, hafta sonu yağmur var, soğuyacak. Doğu Anadolu'da da iki gün hava
açık, gündüz sıcaklığında artış var. Gece sıcaklığı da Erzurum'da -20'lerden -10'lara yükseliyor. Yağış ise hafta sonu gelecek. Karadeniz güneşli, Samsun 21, Trabzon 18 dereceyle en sıcak Şubat aylarından birini yaşıyor. Ancak Cuma'dan
itibaren hava soğumaya başlayacak.
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
14 Şubat Cuma
12
Rüzgar
14
7
Bugün
14 Şubat Cuma
Nem
%63
13
Rüzgar
13
4
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
14 Şubat Cuma
Nem
% 76
15
Rüzgar
22
10
Bugün
14 Şubat Cuma
Nem
% 96
15
Rüzgar
20
9
Nem
% 72
14 ŞUBAT 2014
Kültür-Sanat
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Cazseverler
İzmir’de
buluşacak
C
azın usta isimlerinin sahne alacağı 21. İzmir Avrupa
Caz Festivali, 3
Mart'ta Furio Di Castri
Quartet konseriyle
başlayacak. İzmir
Kültür Sanat ve
Eğitim Vakfı (İKSEV)
Yönetim Kurulu
Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, düzenlediği basın
toplantısında, İzmir
Büyükşehir
Belediyesi işbirliğiyle
düzenlenen festivalin, 3 Mart’ta
Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi‘nde (AASSM)
yapılacak açılış konseriyle başlayacağını
belirtti. Polonya ve
Türkiye arasındaki
dostluk ilişkilerinin
600. yılı kutlamaları
kapsamında Polonya
cazının ve grafik
sanatının önemli temsilcilerinin katılımıyla
etkinlikler düzenleneceğini anlatan
Eczacıbaşı Sarper,
şöyle konuştu:
"Avrupa Caz Network
(EJN) üyesi festival,
her yıl olduğu gibi caz
eğitimi açıcından da
genç sanatçılara geniş
olanaklar sunacak.
Festival kapsamında
yapılacak altı atölye
çalışmasına katılan
genç cazcılar festival
programında yer alan
iki final konseriyle
belki de ilk kez uluslararası bir sahnede
çalma fırsatı bulacak." Akademi
İKSEV’de yapılacak
atölye çalışmaları ve
seminerlerin dışında
etkinliklerinin tümü
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacağına
dikkati çeken Sarper,
21. İzmir Avrupa Caz
Festivali’nde, 14
konser, 2 sergi, 2 seminer ve 6 atölye çalışması yapılacağını
kaydetti. Festivalin
açılış konserinde sahneye, İtalya’nın
virtüöz ve eğitimci
olarak önde gelen
kontrbas sanatçılarından Furio Di Castri ve
Jacopo Albini, Fabio
Giachino ve Ruben
Bellavia'dan oluşan
Furio Di Castri Quartet çıkacak. İzmir
İtalya Konsolosluğu
işbirliği ile AASSM’de
yapılacak konser
20.30'da başlayacak.
İkinci gün Ulrich
Drechsler ile Stefano
Battaglia sanatseverlerle buluşacak. Modern cazın
öncülerinden Sascha
Ley, Laia Genc ve
Anne Kaftan'dan
oluşan KALİMA, 5
Mart’ta caz tutkunlarıyla bir araya gelecek. Benjamin
Hermann’ın 10
Mart’taki konserinde,
Ernst Lerum ile Joost
Patocka eşlik edecek.
Geçen yıl hayatını
kaybeden İzmirli caz
müzisyeni Kürşat
And, piyanist-besteci
Eda And ve triosu,
Sibel Köse, İmer
Demirer, Neşet Ruacan, Volkan Hürsever
ve Ateş Tezer’in
katılımıyla 11 Mart
2014 Salı gecesi “In'n
Out” konseriyle anılacak. Litvanya Caz
Müziği’nin uluslararası tanınmış temsilcilerinden Group
Dainius Pulauskas,
virtüöz piyanist,
besteci, aranjör, lektör (okutman) ve performans sanatçısı
Ondrej Krajnak, Gregory Privat, Uli Kempendorff, Timuçin
Şahin da festivale
katılacak isimler
arasında yer aldı. Festival, 20 Mart 2015
Perşembe günü
AASSM Küçük
Salon’da yapılacak
Maciej Obara International Quintet konseri
ile sona erecek. AA
13
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 3108
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Zeytinburnu
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 3272
f) Parsel No: 25
g) Yüzölçümü: 43 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut+Ticaret Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkezefendi Mah. G-69. Sokak
3) Muhammen Bedeli
: 31.820.-TL+KDV
4) Geçici Teminatı
: 954.60.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 26 Şubat 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah.Piyerloti Cad.No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9352/www.bik.gov.tr
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 02
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Eyüp
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 884
f) Parsel No: 8
g) Yüzölçümü: 74 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: 35/74
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı. (7 parselle tevhidi gerekmektedir.)
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Esentepe Mah.İyidoğan Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 31.500.-TL
4) Geçici Teminatı
:
945.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 26 Şubat 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad.No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli
: 150.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9350/www.bik.gov.tr
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 222
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 6935
f) Parsel No: 4
g) Yüzölçümü: 210 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah.Ferman Cad.
3) Muhammen Bedeli
: 367.500.-TL
4) Geçici Teminatı
: 11.025.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 26 Şubat 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah.Piyerloti Cad.No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9348/www.bik.gov.tr
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 232
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Eyüp
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 735
f) Parsel No: 12
g) Yüzölçümü: 172,89 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Alibeyköy (Karadolap) Mah.Badem Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 138.312.-TL
4) Geçici Teminatı
: 4.149,36.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 26 Şubat 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad.No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli
: 175.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9347/www.bik.gov.tr
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 259
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 6853
f) Parsel No: 3
g) Yüzölçümü: 190 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Hamidiye) Mah.Şehit Dursun Bakan Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 304.000.-TL
4) Geçici Teminatı
: 9.120.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 26 Şubat 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah.Piyerloti Cad.No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9349/www.bik.gov.tr
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 3011
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Beşiktaş
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 1440
f) Parsel No: 10
g) Yüzölçümü: 258 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: Boş
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Dikilitaş Mah.Tuğrul Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 1.548,000.-TL
4) Geçici Teminatı
:
46.440.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 05 Mart 2014-12.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad.No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli
: 350.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:9351/www.bik.gov.tr
14
14 ŞUBAT 2014
Magazin-Tv
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Meryem Uzerli
anne oldu
oğum yapan ve sağlıklı
D
bir kız çocuğu dünyaya
getiren Meryem Uzerli,
kızına Lara ismini
koydu.Uzerli, Instagram
sayfasından kızının elinin
fotoğrafını paylaşarak şu
notu yazdı: 'Hosgeldin bu
dünyada benim sevgili canim LARA UZERLI. 10.02.2014 dogdun.
Ben allaha o kadar tesekkür ediyorum ki - saglikli dünyaya geldin!!!
Ben allaha tesekkür ediyorum , cünkü bana güc Verdi : seni birinci
gün den itibaren koriyabildim : yasiyorsun!!! ve bu en büyük
hediyem! Benim cok yakin arkadasim Ana dogum da yanimdaydi
ve tüm aileme, arkadaslarima ve SIZE : tesekkür etmek istiyorum!!!
Dilerkleriniz Icin ... Sevginiz Icin ! Cok sagolun!!! istiyorum!!! Dilekleriniz Icin ... Sevginiz Icin ! Cok sagolun!!!'HABER MERKEZİ
İşte ayrılık nedeni
Ebru Polat'nın
ayakkabı tutkusu
urcu Esmersoy'un
Bmasasına
bu yaz nikah
oturacağı
sevgilisiyle ayrılık nedeni ortaya çıktı. Esmersoy, Sami
Kiresepi ile ilişkisini,
Kiresepi'nin
'Evlendiğimizde bu
kadar yoğun çalışmanı istemiyorum'
sözleri üzerine bitirdi.
Ünlü sunucu, tercihini 17 yıllık kariyerinden yana
yaptı.Çok yoğun
çalıştığı bilinen
Burcu Esmersoy,
yakınlarına "Bayram,
yılbaşı demeden
çalışıyorum. Buna
uyum sağlamak çok
zor. Sami de haklı"
dedi.HABER
MERKEZİ
eksi şarkıcı Ebru Polat,Nişantaşı'nda görüntülendi. "Bu kez
alışveriş yapmadım" diyen
Polat, "Ama önceki gün aldığım
çantayı beğenmeyip yerine üç
ayakkabı almıştım" dedi. HABER
MERKEZİ
S
Argonun cezası R
571 bin lira
adyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’de
yayınlanan ‘Makina Kafa’ programında kaba, küfürlü ve
cinsel içerikli konuştuğunu
tespit ettiği Okan Bayülgen ile
Kanal D’de ‘Arkadaşım
Hoşgeldin’ programında 45 kez kaba ifadeler kullandığı belirlenen
“yönetmen” için iki kanala toplam 571 bin TL idari para cezası
verdi.Her iki programla ilgili uzman raporlarını değerlendiren Üst
Kurul, programlarda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun, “Yayın hizmetleri,
Türkçe’nin özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz,
kaba ve argo kullanımına yer verilemez” şeklindeki 8/1-m maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.HABER MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
10:00Eline Sağlık
11:15İyi Şeyler
11:30İyi Fikir
13:00Haber
13:15Spor
13:20Hava Durumu
13:30 1 Çorba
13:35Elde Var Hayat
14:55Aileler Yarışıyor
16:45Dizi Klip
16:50Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
04:15Sine 8
05:00Saba Tümer'le
Bu Gece
06:15Flashpoint
07:00Gülhan'ın Galaksi
Rehberi
08:40Aramızda Kalsın
12:00Özge İle Yeni Hayat
13:45Anlatacaklarım Var
17:00Dünya Listeleri
18:00Flashpoint
19:00Komedi Dükkanı
20:00Efsanevi Katil
08:45Doktorum
10:30Belalı Ev
12:15Gün Arası
12:30Kaynana Gelin
Seda’ya Gelin
15:00Evim Şahane
17:00Arka Sokaklar
18:50Koca Kafalar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Yalan Dünya
23:15Beyaz Show
04:20Soframız
05:10Evlerden Biri
06:45Bugün
09:00Beni Affet
10:00Melek
12:00En Güzel Bölüm
12:30Aşkın Bedeli
14:30Soframız
15:30Küçük Kadınlar
16:40En Güzel Bölüm
17:15Beni Affet
19:00Star Haber
20:00Aramızda Kalsın
22:45Kardeş Payı
07:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00Kızlar ve Anneleri
15:00Alemin Kıralı
16:00Zahide ile Yetiş Hayata
19:00ATV Ana Haber
20:00Kurtlar Vadisi Pusu
23:15Dosta Doğru
04:15Gerçek Adalet
05:30Ana Haber
06:30Dolu Dolu Anadolu
07:00Her Sabah
08:45 2. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:50Vahe ile
Dekodizayn
16:15Dolu Dolu
Anadolu
18:00Sıcak Gündem
18:15Ana Haber
19:20Spor Bülteni
19:40İkili Oyun
21:40Uçakta Dehşet
23:20Hayatın Rengi
05:30Müzik
06:00Çizgi Film Kuşağı
06:20Monster Warriors
06:40Ejder Avcıları
07:00Kavak Yelleri
09:10Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00Bıçak Sırtı
13:00Menekşe İle Halil
15:10Hanımın Çiftliği
17:10Ejder Avcıları
18:10Cracked
20:00Fırıldak Ailesi
20:20BKM Mutfak Çok Güzel
10:35Ekonomi Piyasalar
10:40Spor
10:50 2 Dakikada Bilim
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Seçim Aktüel
11:45Spor
11:55Hava Durumu
12:00Haber Merkezi
12:10Ekonomi Piyasalar
12:15Spor
12:25Ekonomi Notları
12:35Spor Aktüel
12:55Hava Durumu
13:00Öğle Bülteni
13:50Ekonomi Grafik
06:30Cennet Mahallesi
08:30Yeni 1 Gün
10:00Her Şey Dahil
12:00Show Dünyası
12:30Gülben
14:30Samanyolu
16:00Pis Yedili
18:30Show Ana Haber
19:15Büyük Risk
20:00Aşk Ekmek Hayaller
23:00Adını Kalbime Yazdım
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Avatar
18:30Back at the Barnyard
19:00Mike ve Molly
20:00How I Met Your Mother
21:00Person of Interest
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
05:00BKM Güldür Güldür
06:00Çocuklar Duymasın
06:45İsmail Küçükkaya
ile Çalar Saat
10:00Doktorlar
11:30Babam Sınıfta Kaldı
12:30Yemekteyiz Anadolu
14:30Unutma Beni
16:30Esra Erol'da
Evlen Benimle
19:00 Fatih Portakal ile
Ana Haber
19:30Deniz Yıldızı
20:45Çocuklar Duymasın
22:45Umutsuz Ev Kadınları
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
14 ŞUBAT 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Mehmet Akyüz:
Beşiktaş beni aramaz
Mancini: Gençlerin
performansından
memnunum
Trabzonspor’a karşı attığı 3 golle, takımı Akhisar
Belediyespor’un 4-2’lik galibiyetinde büyük rol
oynayan Mehmet Akyüz, son derece mütevazı bir
tutum takınarak, devre arasında ayrıldığı takımı
Beşiktaş’ın kendisini çok aramayacağını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, gençlerin performansından memnun olduğunu söyledi.
Z
iraat Türkiye Kupası B Grubu 6. ve son maçında Medical Park Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak yarı finale çıkan Galatasaray'da
teknik direktör Roberto Mancini, açıklamalarda bulundu. Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Mancini, "Kadroda yeni bir
çok arkadaşımız var. Onların ortaya koyduğu mücadeleden dolayı mutluyum." dedi. Bir basın mensubunun Semih Kaya'ya gelen transfer teklifleri ile ilgili sorusuna ise Mancini, "Tekliflerin geldiği doğru mu
bilmiyorum. Ancak kendisi kaliteli futbolcu. Ona teklif gelmesi çok normal." yorumunda bulundu. Yaklaşık 6 ay sonra tekrardan sahalara
dönen milli oyuncu Hamit Altıntop hakkında konuşan tecrübeli teknik
adam "Hamit bugün aramıza döndü.
M
ehmet, "Beşiktaş beni çok aramaz; çünkü orada da
çok kaliteli golcüler var. Almeida var, Mustafa Pektemek, Ömer Şişmanoğlu var. Cenk Tosun katılacak. Beşiktaş
büyük bir camia, büyük bir takım. Beni arayacaklarını sanmıyorum. Çok iyi golcüleri var." dedi.
UMARIM BEŞİKTAŞ BAŞARILI OLUR
Radyospor’a konuşan Mehmet Akyüz, "Takım olarak çok iyi
çalışıyoruz. Hamza Hamzaoğlu bizi maçlara çok iyi motive
ediyor. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Futbolcu ne
kadar maç oynarsa kendisini o kadar geliştirir. Akhisar’da
sürekli oynayabileceğim ortamı buldum.
Chelsea maçına kadar yüzde yüz hazır olamayacaktır. İki ay gibi bir süreye ihtiyacı olacaktır. Kendisi yüzde 70'e kadar ulaşsa bizim için önemli
bir orandır." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Bursaspor ile eşleşmelerini de değerlendiren Mancini, "Yarı finalde
eşleştiğimiz Bursaspor'a karşı son maçta net skor almıştık. Ancak her
zaman öyle olacak diye bir şey yok. Bursaspor kaliteli bir takım. Biz iki
maçta da kadro derinliğimizi rakibimize kullanacağız. Kupada final oynamak için çok maç oynadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Hamit Altıntop, basın mensuplarını özlediğini söyleyerek, "Kavuştuk çok şükür. Bugün takımla
olmam ve oynamam benim açımdan çok önemliydi. Uzun bir süreydi
sakatlık sürem. Bugünkü maçı çok fazla değerlendirmemek gerek. Ben
fittness konusunda ya çok hazırım ya da maçın temposu düşüktü. Zorlanmadım diyebilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hedef
Chelsea diyebilirim. Ama ilk önce sağlıklı alakalı iyi duruma gelmeliyim.
O kadroda ilk 11’de ben de yer almak istiyorum. İnşallah mayıs ayında
şampiyon oluruz, inşallah Türkiye Kupası ile turu atlarız.
Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek final ve yarı final hedefimiz var. Hedefler
ve yaptığımız işler belli. Takım halinde oynamamız önemli." diye
konuştu. Sakatlığının tam iyileşmesinin 6-8 hafta arası olduğuna değinen Altıntop, "Sonrası fizik güce ve ruh hale dayalı. Ben de sakatlıklardan tecrübe edindim ve onları da işin içine katınca daha bir farklı bir
formül oluştu ve şimdi burada olmamın nedeni doktorlar fizyolar diyebilirim. Almanya’da beni ameliyat eden doktorlarında hakkını yememek
lazım. Burada olmam hazır olduğun anlamına gelmiyor Zamanım var
daha. Belki 1 maçta oynarım, belki diğer maçta 15 dakika oynayacağım.
Onun ayarını da iyi yapmak gerek. Takımımız çok iyi bir çıkışta. Böyle bir
çıkışta olmamız bana da avantaj. Bu bana da baskı oluşturuyor.
Bu da önemli ve hoşuma gidiyor. Önemli olan burada Galatasaray’ın
başarısı." diyerek konuştu. Galatasaray’ın aldığı sonuçların herşeyi ifade
ettiğini belirten Hamit Altıntop, "Son haftalarda ciddi şekilde çıkışta
takımımız. Bunu ilk maçlarda da sürdürdük ligin başlamasıyla.
Takımımızın ruhunu gösteriyoruz sahada. İyi bir yoldayız. Ümitliyiz.
Takım olarak da hazırız. Hocamızda zamanı yeri geldiğinde, beni oynattığında iyi bir performans göstermem gerek. Herkesin Galatasaray’da sorumluluğu var. Benim de öyle. Bana kalsa bugün 45-60 dakika oynardım.
Ama ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ben hazır olayım, oynarım-oynamam hoca karar verir. TT Arena’da taraftarımız önünde oynamayı
özledim." diyerek sözlerini tamamladı.
SAMET AYBABA: HEDEFİMİZ KUPA
Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye
Kupası'nda hedeflerinin kupa olduğunu söyledi. Ziraat Türkiye Kupası 6.
ve son maçında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları
karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Medical Park Antalyaspor
Teknik Direktörü Samet Aybaba, hedeflerinin gruptan birinci çıkmak
olduğunu ve bunu da başardıklarını belirtti.
Aybabab, şöyle konuştu: "10 maç oynadık. Birinci yarının yarısı kadar
neredeyse. Oyuncularımı kutluyorum. Çok yorgun ve yorulduğumuz bir
periyot idi. Planladığımız herşeyi başardık. Önümüzde yarı final maçı var
ve rakibimiz Eskişehirspor. Onları da tanıyoruz. Hedefimiz final diye
söylemiştik. Arkadaşlarımız soyunma odasında bunu konuşmaya
başladılar bile. Şimdi Eskişehirspor maçını da kazanıp finale uzanmak
istiyoruz."
Medical Park Antalyaspor'un futbolcusu Seddar Karaman, gruptan birinci çıkmanın kendileri için çok güzel olduğuna vurgu yaprak, "İnşallah
kupayı Antalya’ya getireceğiz. Ligde de alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Önümüzde Galatasaray maçı var. Ona konsantre olmak istiyoruz.
Ligde ön sıralara ilerlememiz gerekiyor. Galatasaray ile ligde önemli bir
maçımız var. Ona konsantre olacağız. Kupada da hedefimiz final." şeklinde konuştu.
CİHAN
15
Bu nedenle yeteneklerimi daha fazla sergiliyorum. Beşiktaş
defteri benim için artık kapandı. Umarım Beşiktaş başarılı
olur. Şu anda Akhisar’ın başarısı için elimden geleni yapıyorum. Benim için her şey şu anda iyi gidiyor; umarım böyle
devam eder." diye konuştu.
Trabzonspor, Hami
yönetiminde çalıştı
AKHİSAR’DA BAŞARILI OLUP BÜYÜK BİR TAKIMDA
YENİDEN OYNAMAYI HEDEFLİYORUM
Mehmet Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki şansı için ise
"Hakem hataları oluyor, değişik etkenler oluyor. Ama ben
sonuçta hak edenin şampiyon olacağına inanıyorum."
dedi.
Başarılı futbolcu yeniden büyük bir takımda oynamayı arzu
ettiğini belirterek, "Umarım İstanbul’a geri dönerim. Hedefim büyük takımlarda yeniden oynamak. Akhisar’daki
başarıma göre yeniden büyük bir takımda forma giyebilirim. Hedefim bu." ifadelerini kullandı.
CİHAN
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi
günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
F
arklı Akhisar mağlubiyetinin
ardından teknik direktör
Mustafa Reşit Akçay ile yolların
ayrıldığı bordo-mavili ekip,
Kardemir Karabük maçının hazırlıklarına pazartesi günü yaptığı ilk idmanla başlamıştı. Dünü izinli
geçiren Trabzonspor, çalışmalarına
bugün yeniden başladı. Yardımcı
Antrenör Hami Mandıralı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmana
sakatlıkları bulanan Bamba ve Malouda dışında bütün futbolcular
katıldı.
Benim için kaptanlık önemli değil,
paranın da hiçbir önemi yok. Neden
kötü oynuyoruz. Sorununuz mu
var? Ben maç kazanmak istiyorum.
Maddi veya manevi kimin ne
sorunu varsa burada söylesin.
Herkes bu formanın hakkını vermek
için çalışacak, çalışmalı." dedi. Bu
arada Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesi karşılıklı olarak
feshedilen teknik direktör Mustafa
Akçay da idman öncesi tesislere gelerek ekibi, futbolcular ve kulüp
çalışanlarıyla vedalaştı.
İdman öncesi saha içerisinde
toplanan futbolculara Hami
Mandıralı kısa bir konuşma yaptı.
Daha sonra da Bosingwa, Özer ve
kaptan Onur birer konuşma yaptı.
Takım kaptanı kaleci Onur’un biran
önce kendilerini toparlamaları
adına takım arkadaşlarına
uyarılarda bulunması dikkat çekti.
Bordo-mavili futbolcular daha
sonra koşu ve ısınma hareketleri ile
başladıkları idmanda tep pas ve top
kampa çalışması yaptı. Tüm
arkadaşlarından daha fazla sorumluluk almalarını isteyen başarılı
kaleci, "Artık yeni bir sezona başlıyormuş gibi başlayacağız. Şu anda
kötü durumda olabiliriz ama hepimiz bir birimize destek olacağız.
Akçay'ın, cuma günü Türkiye Futbol Antrönerleri Derneği Trabzon
Şubesi'nde basın toplantısı
düzenleyeceği bildirildi. Mustafa
Akçay ile yolların ayrılmasının
ardından teknik direktör
arayışlarına devam eden Trabzonspor yönetimi, görüştüğü isimleri de
sır gibi saklıyor. Önceliğini kaliteli
bir yabancı adaydan yana kullanmayı planlayan bordo-mavili yönetimin, daha önce Türkiye’de de
görev yapan ve halen Shakhtar
Donetsk’i çalıştıran Romen teknik
adam Mircea Lucescu'ya teklif
götürdüğü öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi olan başarılı teknik
adamın ise teklife olumsuz cevap
verdiği belirtildi.
CİHAN
Yıldırım: F.Bahçe'yi ligden çekmek benim elimde değil
B
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan
Deniz Tolga Aytöre ile Genel Sekreter Mahmut
Uslu, CNNTürk'te katıldıkları canlı yayınında
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
aşkan Aziz Yıldırım, programın sunucusu
gazeteci Ahmet Hakan'ın 'Fenerbahçe'yi ligden çekecek misiniz?' sorusuna verdiği cevapta,
"Benim öyle bir yetkim yok. Ama Fenerbahçe
taraftarının böyle bir kararı var. Bu kararı genel
kurul alır. Böyle bir yetkim yok benim. Biz bu
işten aklanacağız." diye konuştu. Başkan Aziz
Yıldırım'ın "Atatürkçüyüz, Laikiz, Atatürk İlke ve
İnkılapları'na bağlıyız." demesi üzerine ise
Ahmet Hakan'ın, 'Atatürkçü olduğunuz için mi
bu operasyon yapıldı?' sorusuna ise Yıldırım,
"Askere yakın olmamdan dolayı. Askere
Atatürkçü olduğu için operasyon yapıldıysa bana
da onun için yapıldı. Hiçbirimizin tekelinde değil
Atatürkçülük. Hepimiz bu ilkelere uygun olarak
yaşadık. Bundan dolayı bana operasyon
yapıldığını söylemem doğru olmaz. Askere
yakınlığımdan dolayı beni Ergenekon'a çekmeye
çalıştılar. Ama başaramadılar." diye cevap verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın UEFA
Başkanı Micheal Platini'ye de söylediği 'Kişilerin
yaptığı hataları ve işlediği suçlar yüzünden kurumlar cezalandırılmalı' söylemine de cevap
veren Yıldırım, "Ben şike yapmışsam bunu
Fenerbahçe için yaptım. Fenerbahçe de ceza alır
bundan. Ama ben adil yargılanma istiyorum.
Hem kulübün, başkanının hem de takımının
başına bu denli şey gelip ayakta kalan bir kulüp
yoktur. Biz dimdik ayaktayız." dedi. Tribünden
yapılan tezahüratlarla ilgili de konuşan Başkan
Yıldırım, "Gezi Parkı ile ilgili tezahürat yapılıyor.
Bunlar olabilir, gayet doğal bu yönde tezahüratlar olması. Ben seçim kararı aldım istifa diye
bağırıyorlar. Bunlar olabilir. İnsanları AKP ile
karşı karşıya getiriyorlar. Vali alıyor amigoları
toplantı yapıyor. Onlara biletler dağıtıyorlar. Eski
spor bakanı Suat Kılıç amigolarla biraraya
geliyor, onları dinliyor. Bize gelen ve soran yok.
Bu yanlış. Sizin muhatabınız yönetim. Siz küfür
ve hakarek ile ilgili şeylere karşı çıkabilirsiniz.
Bunun önlenmesi için de kulüp yönetimleriyle
görüşürsünüz." ifadelerini kullandı. Yargıtay
kararı infazı ile birlikte başkanlığının düşeceğinin hatırlatılarak, 'Veliahtınız kim, Ali Koç
mu?' sorusuna ise Başkan Aziz Yıldırım, "Burası
padişahlık sistemi ile yürütülen bir kulüp değil.
Ali Koç olabilir, başka arkadaş da olabilir. Bir
başkası gelir o olur. Bunun kararını genel kurul
verir." diye cevap verdi. Spor Toto Süper Lig'in 20.
haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynanan
maçta yaşanan hakem hataları ve alınan 2-0'lık
yenilginin ardından hakem Yunus Yıldırım'ı çok
ağır eleştirdiği hatırlatılan Aziz Yıldırım'a 'Bir
daha olursa affetmem dediniz. Bu ne demek?'
diye soran Ahmet Hakan'a başkan Aziz Yıldırım,
şöyle cevap verdi: "Siz Yunus Yıldırım'ın yeteneksiz olduğunu kabul ediyor musunuz? Bu arkadaş
2010 yılında Fenerbahçe tarihinde bir değişiklik
yaptı. Biz 2010'da Trabzon'la evimizde maç yaptık. 1-0 öndeydik. Orta sahada bir faul oldu ama
Trabzonsporlular topu durdurmadan oyunu
başlattılar ve oradan da gol oldu, kural gereği
oyunu durdurmadı, gol yedik. Sonra da şanssızlık oldu gol atamadık ve bizi şampiyonluktan
etti. Sivasspor maçında da yine bizi şampiyonluktan etmek için bir hamle yaptı. Bu kadar kişilerin emekleri bir düdükle mi heba olacak.
Hakemler de yetenekli olacak ve gereği yapılacak. O zaman gelmesin bizim stada. Onları idare
edenlere de söylüyorum. Verse penaltıyı ben gol
atacağım, oyuncum da atılmayacak. 7 puan
öndeyiz zaten, rahat rahat gideceğiz."
CİHAN
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
14 ŞUBAT 2014 Cuma
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
013’ÜN
CARİ AÇIĞI
BELLİ OLDU
2
BU SEMTTE EVİ
OLANLAR YAŞADI!
enize yakınlığı, tarihi binaları
ve ulaşım olanaklarıyla şehrin
en merkezi noktalarından biri
olmasına rağmen uzun bir süre
büyük yatırımcıların ilgisini çekemeyen Karaköy, son yıllardaki gayrimenkul hareketlerinden nasibini
almaya başladı. Bölgenin giderek
büyük yatırımcıların radarına girmeye başladığını belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler
Departmanı Değerleme Uzmanı
Duygu Bircan, bölgenin eğlence ve
kültürel aktivitelerin yoğunlaştığı bir
merkeze yürüme mesafesinde olması
olmasının önemine dikkat çekti. Bircan, “Karaköy, erişilebilirliğinin yüksek olması, Tarihi Yarımada ve
Boğaz’a yakınlığı gibi faktörler
dolayısıyla yerli ve yabancı turistler
tarafından konaklama amaçlı olarak
tercih ediliyor” dedi.
D
ULAŞIM AVANTAJI
Bölgede mevcut durumda çok sayıda
boş bina ve ticarethanelerin yer
aldığını söyleyen Bircan, “Söz
konusu durum özellikle akşam mesai
saatleri dışında bölgenin canlılığını
yitirmesine sebep oluyor. Ancak son
dönemde bölgenin bu çehresinin
yavaş yavaş değişim göstermeye
başladığı görülüyor” diye
konuştu.Bölgede çok sayıda otel projesinin geliştirildiğini ifade eden Bircan, şunları söyledi:“Salıpazarı
Kruvaziyer projesinin de geliştirilmesi ile beraber bölgede önemli bir
turizm potansiyelinin oluşması bekleniliyor. Son dönemde bölge, sanat
merkezleri, kafeler ve otellerle dolmaya başladı. Bu değişimin en büyük
nedeni limanı projesidir.
Söz konusu projenin ihalesinin
gerçekleşmesiyle yatırımlar arka
arkaya gelmeye başladı.”Bu ilginin
son üç yılda emlak fiyatlarını % 60
civarında artırdığını anlatan Bircan,
“Söz konusu projenin ihalesinin
gerçekleşmesiyle bölgede birçok iş
hanı el değiştirirken, büyük grupların bölgedeki otel projelerinde de
artış görülüyor” dedi.
YÜZDE 50 DEĞER KAZANDI
Yeni açılan Marmaray projesinin de
bölgeye yakın bir konumda olduğunu
vurgulayan Bircan, “Ulaşım
olanaklarının çeşitliliği ve İstanbul’un önemli transfer merkezlerinden olan Kabataş, Eminönü,
Taksim- Beyoğlu gibi bölgelere olan
yakınlığı nedeniyle Karaköy ve
Galata, turistler ve şehir merkezine iş
amaçlı gelen otel kullanıcıları için de
cazip bir noktadır” dedi.
Karaköy bölgesinin İstanbul’un en
eski ticaret merkezlerinden biri
olduğunun altını çizen Duygu Bircan,
bölgenin günümüzde de bu özelliğini
koruduğunu belirterek, şunları dile
getirdi:“Kemeraltı Caddesi üzerinde
daha nitelikli ofis binaları ve iş hanları yer alırken, Necatibey Caddesi
üzerinde çoğunlukla daha eski iş
hanları bulunuyor. Tüm bu etkenler
bölgeye olan talebi artırıyor. Karaköy
bölgesinin uzantısı olan Meclis-i
Mebusan Caddesi üzerindeki binaların son 1 senedir el değiştirmekte
olduğu, gerçekleşen satışlarla
neredeyse % 50’lere varan bir değer
kazanımından bahsetmek mümkün.”
Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesiyle yatırımcıların dikkatini çeken
Karaköy, özellikle otel projelerinin yeni merkezi haline geldi. Ayrıca
son üç yılda bölgedeki emlak fiyatları da % 60 oranında artış gösterdi.
Türkiye'nin aralık ayında
cari işlemler açığı 8 milyar
322 milyon dolar olurken,
yıllıklandırılmış bazda cari
işlemler açığı 65 milyar 4
milyon dolar oldu. Cari
işlemler açığı aralıkta 8.32
milyar dolarla Mart
2011'den bu yana en yüksek
seviyede gerçekleşti.
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından bugün açıklanan 2013 yılı cari
işlemler açığı, bir önceki yıla göre 16
milyar 507 milyon dolar artarak 65 milyar 4
milyon dolara yükselirken, parasal olmayan
altın hariç cari işlemler açığı 983 milyon dolar
azalarak 53 milyar 223 milyon dolara geriledi.
T
Türkiye'nin aralık ayında cari işlemler açığı 8
milyar 322 milyon dolar oldu.Dış ticaret
açığında yıl boyunca devam eden artış ve
aralıkta hizmetler ve gelir kalemindeki
zayıflığın etkisiyle cari açık geçen yılın son
ayında beklentilerin üzerinde 8.32 milyar dolar
olurken, 2013'ün tamamında ise 65 milyar dolar
ile OVP hedeflerinin üzerinde gerçekleşti.
Reuters anketine göre cari açığın aralık ayında
7.6 milyar dolar olması bekleniyordu.
TCMB, 2013 yılı için dış ticaret açığının 14.5
milyar dolar artarak 79.8 milyar dolara ve gelir
dengesi açığının 2.3 milyar dolar artarak 9.45
milyar dolarına yükselmesinin, cari işlemler
açığının bir önceki yıla göre artmasında etkili
olduğunu açıkladı.
OTELLERDE DOLULUK ORANI
YÜZDE 80
Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi’nin gerçekleşmesi ile birlikte bölgenin turizm odaklı yeni ticari
işlevleri ile büyük kâr sağlayacağını
vurgulayan Duygu Bircan, “Bu kapsamda bölgede oldukça fazla girişim
yaşanıyor. Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi’nin gündeme gelmesi ile
birlikte özellikle Karaköy olmak
üzere projenin yakın çevresindeki binaların satışları birbiri ardına gerçekleşiyor. Satın alınan binalar,
çoğunlukla otel olarak projelendiriliyor” dedi.
İhracat için 1,5 milyon
ARAÇ SEFERE ÇIKTI
‘PARİS SOKAKLARI GİBİ’
Bugünlerde, büyük yatırımcıların
gözdesi olan Karaköy ve Galata bölgelerinin şu sıralar adeta bir şantiye
alanına dönmüş durumda olduğunu
anlatan Duygu Bircan, “Bölgede gezintiye çıkıldığında tarihi hanların restore edildiği görülüyor. Bu
inşaatların etrafındaki cafe ve
restoranlarda ise yerli, yabancı turistler veya çalışanlar gürültüye rağmen keyifli vakit geçiriyorlar.
Bölgedeki mekânlar Paris ve Londra’dan fırlamış gibi durarak
Karaköy’ün geleceğiyle ilgili asıl
ipuçlarını veriyor” dedi.
Cari açığın aralık ayında beklentilerin üzerinde
gelmesinde, gelir dengesinin yedi ayın en
yüksek açığını vermesinin etkili olduğu
belirten Odeabank yayınladığı notta, "Aralık
ayı verisi ile birlikte önceki aylara ilişkin cari
açıkta toplamda 0.7 milyar dolar artıcı yönde
revizyon yapıldı. 11.8 milyar dolarlık rekor net
altın ithalatı dışlandığında ise, cari açık yüzde
1.8 düşerek 53.2 milyar dolara gerilerken,
ekonomi de yüzde 4 civarında büyümeyi
başardı" dedi.
"Önümüzdeki dönemde altın ithalatı ve petrol
fiyatlarının seyri dış ticaret açığında riskleri
canlı tutsa da, para politikasındaki son
sıkılaştırma ve makroihtiyati tedbirlerin etkisi
ile aşağı yönlü riskler arttı.
Bölgedeki butik oteller incelendiğinde, oda sayılarının 20- 90 aralığında olup, ortalama % 75- 80
doluluk ile hizmet verdiklerini anlatan Bircan, “Nitelikli otellere
bakıldığında, oda sayıları 20- 203 aralığında olup, ortalama % 75- 80
doluluk ile hizmet veriyorlar” dedi.
'KONUTLARIN METREKARESİ 9 BİN
LİRAYI GÖRDÜ'
Bölgede arsa fiyatlarının önceki yıllarda ortalama metrekareleri 4.0005.000 TL olduğunu ifade eden Duygu
Bircan, “Son bir yılda Salıpazarı Kruvaziyer projesinin yeniden gündeme
gelmesiyle bölgedeki metrekare fiyatları ortalama 9.000 TL’ye kadar yükseldi. Son dönemde doyum
noktasında olan fiyatlar dükkânlar
için 50.000 TL/m2’ye kadar çıkıyor”
diye konuştu.
Hükümetin 2013 yılı ekim ayında açıkladığı
OVP'ye göre cari açığın 2013'te GSYH'nin yüzde
7.1'ine denk gelen 58.8 milyar dolar olması
öngörülüyordu.Bankacılar, cari açığın GSYH'ye
oranının geçen yılı yüzde 8'in hafif altında
tamamlamış olabileceğini belirttiler.
eçen yıl 152 milyar dolar olarak
gerçekleşen ihracatın yüzde
35'lik kısmı karayoluyla
taşınırken, bu ihracat taşımaları için
karayolunda 1,5 milyonun üzerinde
sefer düzenlendi.
G
AA muhabirinin Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) istatistiklerinden
derlediği verilere göre, Türkiye
plakalı araçlarla gerçekleştirilen ihracat taşımaları için 2013 yılında önceki
yıla oranla yüzde 6 artışla 1 milyon
243 bin sefer düzenlendi. Yabancı
araçların Türkiye'den gerçekleştirdiği
ihracat taşımaları ise yüzde 2
oranında artarak 300 bin sefere yaklaştı.
Türkiye'den 88 ülkeye yerli ve yabancı araçlarla yapılan ihraç taşımaları yüzde 6 artışla toplamda 1
milyon 543 bin sefere yaklaşırken, bu
taşımalarda Türk plakalı araçlar
yüzde 81, yabancı araçlar ise yüzde 19
düzeyinde pazar payına sahip
oldu.Irak, 598 bin seferle geçen yıl
Türk araçlarının yaptığı ihracat taşımalarında ilk sırada yer aldı. Türk
araçlarla gerçekleştirilen toplamihra-
cat taşımalarının yaklaşık yüzde
50'sini oluşturan Irak'ın payının yüksek olmasında, Suriye'ye ve Suriye
üzerinden taşıma yapmanın Türk
nakliyeciler için, yaşanan çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sıkıntıları
nedeniyle Habur'a kaymasının payı
oldu.
SURİYE TAŞIMALARINDA% 290 ARTIŞ
Orta Doğu'ya ihracat taşımaları için
sefer sayısı 2013'te önceki yıla göre
yüzde 9 artışla 692 bin seviyelerinde
gerçekleşti. Türkiye'den Suriye'ye
yönelik ihraç taşımalarında ise geçen
yıl, 2012'ye kıyasla yüzde 290 oranındaki önemli artışla 56 bin sefere yaklaştı.
AVRUPA'YA IHRAÇ TAŞIMALARI
Türk araçlarının Avrupa ülkelerine
ihraç taşımaları 2013 yılında, önceki
yıla kıyasla yüzde 2 oranında
azalarak 307 bin 513 sefer olarak
gerçekleşti. Avrupa'ya ihraç taşımalarında Almanya, İtalya, Fransa ve
Romanya ilk sırada yer aldı. Yabancı
araçların Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç taşımalarında ise yüzde 3
artış kaydedildi.
Altın ithalatının yavaşlayacağı varsayımı
altında, 2014 yılı için cari açık tahminimiz 49.5
milyar dolar (GSYH'nin yüzde 6'sı) iken,
süregelen belirsizlikler nedeniyle risklerin
aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Bu
çerçevede aralık ayındaki cari açık yakın
geleceğin en yüksek aylık açığı olacağını
düşünüyoruz."Dış ticaret açığı 2013 yılını 16
milyar doların üzerindeki altın ithalatının
etkisiyle 2012 yılına göre yüzde 18.7 artışla, OVP
hedefinin de hafif üzerinde, 99.78 milyar dolar
ile tamamlamıştı.
Ekonomistler, aralık ayında ithalatta yaşanan
sert artışta, gerek kurdaki artış gerek bazı
sektörlerde yeni yıl ile birlikte taksitlere
getirilecek sınırların da etkisiyle talebin erkene
çekilmesinin etkili olduğunu belirtmişlerdi.Cari
açık 2012 yılının aralık ayında 4.86 milyar
dolar, yılın tamamında ise 48.5 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmişti.
Merkez Bankası verilerine göre 2013 yılı cari
işlemler açığı, bir önceki yıla göre 16.5 milyar
dolar arttı. Parasal olmayan altın hariç cari
işlemler açığı ise 983 milyon dolar azalarak 53.2
milyar dolara geriledi.
Bu verilere göre 2013'ün tamamında yurtdışı
yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net
yatırımlar, aralık ayındaki 1.93 milyar dolar net
girişe rağmen, bir önceki yıla göre 538 milyon
dolar azalarak 12.69 milyar dolara geriledi.
Dolar/TL cari açık verisi ardından ilk tepki
olarak 2.1950'den 2.1990'a kadar yükseldikten
sonra saat 1049'da 2.1968 seviyesinden işlem
görüyor.
Download

14 şubat 2014 - Ekonomi Gazetesi