ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı:
Abdulkadir YALDIR
2. Doğum Tarihi:
1 Kasım 1965
3. Medeni Durumu:
Evli ve üç çocuk babası
4. Unvanı:
Yardımcı Doçent
5. İletişim:
Pamukkale Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kınıklı Kampusu, Denizli
Tel: (0258) 296 2082, Cep: (0536) 423 5494
E-Posta: [email protected], Web: http://akyaldir.pau.edu.tr
6. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Kültürteknik
Çukurova Üniversitesi
1988
Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Müh.
Birkbeck College, University of London,
İngiltere
1994
Y. Lisans
Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Müh.
Birkbeck College, University of London,
İngiltere
1995
Doktora
Bilgisayar Bilimleri
University of Reading, İngiltere
2002
Lisans
7. Akademik Unvanlar
Unvan
Birim
Yıllar
Dr. Arş. Gör.
Pamukkale Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2000–2001
Yrd. Doç. Dr.
Pamukkale Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2002– …
Academic Visitor Dr.
University of London, Birkbeck College, Department of
Computer Science and Information Systems
2010–2011
8. İdari Görevler ve İş Tecrübesi:
Görev
Birim
Yıllar
Anabilim Dalı
Başkanlığı
PAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilişim Sistemleri
2014–…
Anabilim Dalı
Bilgi İşlem Daire
Başkanı
Pamukkale Üniversitesi
2013–2014
Bölüm Başkan
Yardımcılığı
PAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2011–2014
Bilgi İşlem
Koordinatörü
Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri
2011–…
ECTS Kurum
Koordinatörü
Pamukkale Üniversitesi
2009–2011
Dekan Yardımcılığı
PAÜ Mühendislik Fakültesi
2007–2010
Bölüm Erasmus
Koordinatörü
PAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2005–2008
Anabilim Dalı
Başkanlığı
PAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalı
2003–2011
Lecturer (Öğretim
Görevlisi)
University of West London, Department of Information
Systems and Computers
1995–1997
1
9. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
An Interactive Application Package of a Relational Database Management System for an
English Language School, MSc Thesis, Department of Computer Science, Birkbeck College,
University of London, London, UK. (1995), Supervisor: Prof. Jim Ingles
10. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:
Development of a GIS-based Decision Support System for Multiple Criteria Evaluation of LC
Schemes in Southeast Anatolia”, Ph.D. Thesis, The University of Reading, Reading, UK. (2002),
Supervisor: Prof. T. Reyman
11. Ödüller :
Arthur Hosier Araştırma Ödülü, 2000
MEB Yurtdışı Doktora Bursu, 1997
12. Akademik Çalışma Konuları ve İlgi Alanları
Veritabanı Programlama, Modellemesi ve Yönetimi
Programlama Dilleri
Web Tabanlı Teknolojiler
Bilgi Sistemleri
Yazılım Sistemleri Tasarımı
Karar Destek Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
13. Bilimsel Kurul Üyelikleri:
British Computer Society Üyeliği, 1992–…
MCDM (Multiple Criteria Decision Making) Society Üyeliği, 1998–…
PAÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, Şubat 2005 –Ağustos 2011.
II. Ulusal Bilgi Teknolojileri Kongresi (Bilgitek II), Organizasyon Komitesi Üyeliği, 1 – 4 Mayıs
2003, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
III. Ulusal Bilgi Teknolojileri Kongresi (Bilgitek 2004), Organizasyon Komitesi Üyeliği, 7 – 9
Ekim 2004, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
III Otomasyon Sempozyumu, 11–12 Kasım 2005, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli.
IV. Bilgitek ve Akademik Bilişim 2006 Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyeliği,
Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı (inet-tr’11), Düzenleme Kurulu Üyeliği, 30 Kasım – 2 Aralık
2011, Ege Üniversitesi, İzmir.
14. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Baygün, M. K., “Ses tanıma teknolojileri kullanılarak Türkçe konuşma dilini anlayan ses
tanıma sistemi geliştirilmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar
Mühendisliği ABD. (Şubat 2006)
Göçeri, E., Visual C# 2005 Kullanılarak Çok Boyutlu Görüntüler İçin JPEG2000 Standardını
Destekleyen Görüntü İşleme Uygulaması, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Temmuz 2006)
Çivril, Ö., “Araçlarının uydular (GPS - Global Positioning System) yardımı ile dünya üzerindeki
konum ve hareketlerinin sayısal haritalar üzerinde izlenmesi, Pamukkale Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Ağustos 2006)
2
İnan, O., “Ardışık Tekrarlı DNA dizilerinin In Silico yöntemleriyle geliştirilen Tandem Repeats
Miner adlı yazılım tarafından belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. ( Ağustos 2006)
Taşer, M., “Hastane bilgi yönetim sistemlerinde OLAP yöntemleriyle karar destek modülü
geliştirmek”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD.
(Mayıs 2008)
Sağat, A., “Sosyal Ağ Algoritmaları – GSM Uygulaması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Devam ediyor)
Coşkun, A., “Veri Madenciliği Tekniklerinin Pamukkale Üniversitesi Hastane Bilgi Yönetim
Sisteminde Kullanılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar
Mühendisliği ABD. (Devam ediyor)
Dinçer, M., “Gantt Diagramının Üretim Planlamaya Uyarlanması”, Pamukkale Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD. (Devam ediyor)
15. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
16. Projeler:
Araçlarının uydular (GPS - Global Positioning System) yardımı ile dünya üzerindeki konum ve
hareketlerinin sayısal haritalar üzerinde izleme ve yönlendirme sistemi, PAÜ BAP Projesi,
Proje Yöneticisi, Bitiş Tarihi: Ağustos 2006.
Denizli İli Suç Haritası Ve Suç Analiz Modeli, TÜBİTAK Projesi, Veritabanı Modelleyicisi ve
Yazılım Geliştirici, Proje Bitiş Tarihi: Eylül 2009.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde OLAP Yöntemleriyle Karar Destek Modülü Geliştirmek,
PAÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi, Proje Bitiş Tarihi: Mayıs 2008.
Entegre Üniversite Otomasyon Sistemi, PAÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi, Proje Bitiş Tarihi:
Ağustos 2011.
17. Patentler:
18. Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde (Science Citation Index kapsamında) yayımlanan makaleler:
K. Yaldir and T. Reyman (2002) “A Methodology for constructing multicriteria decision
support systems for ALC using GIS (Geographic Information Systems) and API (Application
Programming Interfaces): An Illustration from Turkey”, Computers and Electronics in
Agriculture, Elsevier Science, Volume 36, Issue 1, October 2002, Pages: 55-78.
Necdet Guner, Abdulkadir Yaldir, Gurhan Gunduz, Emre Comak, Sezai Tokat, Serdar Iplikci,
“Predicting Academically At-Risk Engineering Students: a Soft Computing Application”, Acta
Polytechnica Hungarica – Journal of Applied Sciences, (10 Eylül 2013 tarihinde yayınlanmak
üzere kabul edilmiştir).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
K. Yaldir and T. Rehman (10-14 July 2000) “Multiple Criteria Decision Support System for LC”
15th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Middle East Technical
University. Ankara, Turkey, pp. 124-139.
Kadir Yaldir and Chris Yates (8-11 May 2000) “An Interactive Decision Support System for LC
Process in Anatolia” International Conference on the Future of the Mediterranean Rural
Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, Cranfield University and
General Directorate of Rural Services, Menemen, Turkey, pp. 103-111.
Evgin Göçeri, A. Kadir Yaldir, (3-8 June 2007), “Developing an Image Processing Application
on Compression and Filtering of Multidimensional Medical Images”, The Tenth World
Conference on Integrated Design & Process Technology, Antalya, Turkey.
3
Evgin Göçeri, A. Kadir Yaldir, (23-25 May 2007), “Sustained Image Quality When Performing
Image Processing Techniques on Wavelet Compressed Medical Images”, Second Annual YÖKSUNY Collaboration Symposium Scientific Collaboration for Sustainable Development,
Çukurova University, Adana, Turkey, pp. 305-311
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Ulusal/Uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan makaleler:
Evgin Göçeri, A. Kadir Yaldır, “JPEG2000 Standardının yeni özelliklerini destekleyen bir
görüntü işleme uygulaması geliştirilmesi”, PAÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13, 337-346,
(2007).
Abdulkadir Yaldır, Ceyda Baysal, “Evrimsel Hesaplama Tekniği Kullanarak Sınav Takvimi
Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi”, PAÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18, 105-122, (2012).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Tamer Başaran, A. Kadir Yaldır ve Mustafa Cömert (1-4 Mayıs 2003) "Solvent Hastane
Otomasyon Sistemi" II. Ulusal Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Murat Kemal Baygün, A. Kadir Yaldır (9-11 Şubat 2006), “Linear Predictive Coding ve Dynamic
Time Warping Teknikleri Kullanılarak Ses Tanıma Sistemi Geliştirilmesi”, Bilgi Teknolojileri
Kongresi IV / Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Evgin Göçeri, A. Kadir Yaldır, (31 Ocak - 2 Şubat 2007), “Geliştirilmekte olan Görüntü
Sıkıştırma Standardı JPEG2000 ve Eklenen Yeni Özellikleri”, Akademik Bilişim 2007,
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
Evgin Göçeri, A. Kadir Yaldır, (31 Ocak - 2 Şubat 2007), “Çok Boyutlu Görüntüler için JPEG2000
Standardını Destekleyen Görüntü İsleme Uygulaması”, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar
Üniversitesi, Kütahya.
Diğer yayınlar:
A. Kadir Yaldır (Ekim 2012) C Programlama Dili Ders Notları, Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Denizli.
19. Son üç yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen
dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011–2012
Bahar
Güz
2012–2013
Bahar
Haftalık Saati
Teo
Uy
Öğrenci
Sayısı
BİM 101 Bilgisayar Programlama - I
3
3
22
CENG 101 Algoritmalar ve Programlama
3
2
8
CENG 401 Lisans Tezi - I
1
1
5
CENG 503 İleri Veritabanı Yönetimi ve
Modellemesi
3
0
9
BİL 502 İleri Programlama Teknikleri
3
0
6
BİM 302 Yazılım Mühendisliği
3
2
34
CENG 402 Lisans Tezi - II
1
1
5
CENG 101 Algorithms and Programming
3
2
78
CENG 401 Lisans Tezi - I
1
1
5
CENG 402 Software Engineering
3
2
55
CENG 701 Uzmanlık Alan Dersi
6
0
2
CENG 402 Lisans Tezi - II
1
1
5
Dersin Adı
4
Download

CACHEID=6f1acfb6-7c09-46ee-a568-066cbcbf534e;Basın Açıklaması-Engelli Evde Bakım Ücreti