AA/MKG X XXX XXX XXX/201008 64.64.XX
Bosch ipuçları:
Lambda sensörlerinin
sistematik testi
Arızalı lambda sensörleri nasıl tespit edilir?
Test hakkında bilgi
Arıza nedenleri
Belirtiler
Olası sonuçlar
Ayrıntılı test prosedürleri ve test
teknik verileri için bkz. ESI[tronic].
Elektrik arızaları
Mekanik hasar
Zehirlenme/kirlenme
Isıl aşırı yüklenme
Arızalı katalitik konvertör
Pürüzlü çalışma yüzünden motor yatağı hasarı
Arıza gösterge lambasının (MIL) yanması
Sürülebilirlik sorunları
Dengesiz rölanti
Yüksek yakıt tüketimi
Daha fazla egzoz emisyonları
Test adımları
Lambda sensörü ısıtıcısının test edilmesi
Lambda sensörü sinyalinin test edilmesi
Lambda sensörü ısıtıcısına giden güç
kaynağını kontrol edin.
Olası nedenleri:
Rölenin “kesintisiz pozitiften” anahtarlanmaması
ECU’den gelen anahtarlanmış topraklama bağlantısı olmaması
Tel kopması, toprağa kısa devre veya pozitife kısa devre olması
Hayır
Test gereksinimleri:
Enjeksiyon sisteminin normal olması
Emme sistemi ve egzoz odasının
sızdırmaz olması
Motorun ısınmış ve rölantide olması
Güç kaynağı normal mi?
Evet
Lambda sensörü
Isıtıcı rezistörünü oda sıcaklığında
kontrol edin.
Arızalı lambda sensörü
Hayır
Sinyal profilini kontrol edin.
Lambda sensörünün anahtarlanması:
Sinyal yaklaşık 0,1 ...0,9 V arasında salınır.
Sinyal sapmaları ne kadar büyükse sinyal>
o kadar iyidir.
Frekans 0,5 ...3 Hz arasında
Voltaj 0,4 V altında fakir karışım
Voltaj 0,5 V üstünde zengin karışım
Geniş bant lambda sensörü:
Lambda = 1 olduğunda pompa akımı
yaklaşık 0 mA
Pompa akımı 0 A altında zengin karışım
Pompa akımı 0 mA üstünde zengin karışım
Test teknik verileri normal mi?
Bkz. ESI[tronic]
Evet
Motoru ısıtın, ısıtma akımını ölçün.
Arızalı lambda sensörü
Hayır
Sıcaklık yükseldikçe ısıtma akımı
düşüyor mu?
Arızalı lambda sensörü
Hayır
Sinyal profili normal mi?
Evet
Evet
Kablo demeti
Araç kablo demetini aşağıdakiler açısından
kontrol edin:
Hasar
Paslanma hasarı
Konektörlerde temas arızaları
Açık devre, süreklilik, toprağa kısa devre, pozitife kısa devre ve temas dirençleri
Kablo demetini onarın/değiştirin.
Evet
Neden(ler) bulundu mu?
Araç kablo demetini aşağıdakiler açısından
kontrol edin:
Hasar
Paslanma hasarı
Konektörlerde temas arızaları
Açık devre, süreklilik, toprağa kısa devre, pozitife kısa devre ve temas dirençleri
Kablo demetini onarın/değiştirin.
Evet
Neden(ler) bulundu mu?
Hayır
Hayır
Konektör şeritli kontrol ünitesi
Kontrol ünitesini kontrol edin:
Referans voltajı normal mi?
Konektör şeridini hasar, paslanma ve
temas arızaları açısından kontrol edin.
Arızalı kontrol ünitesi
Evet
Neden(ler) bulundu mu?
Hayır
Lambda sensörü ısıtıcısı normal.
Arıza belleğini silin, test sürüşü yapın,
arıza belleğini kontrol edin.
Kontrol ünitesini kontrol edin:
Referans voltajı normal mi?
Konektör şeridini hasar, paslanma ve
temas arızaları açısından kontrol edin
Arızalı kontrol ünitesi
Evet
Neden(ler) bulundu
Hayır
Lambda sensörü sinyali normal.
Arıza belleğini silin, test sürüşü yapın,
arıza belleğini kontrol edin.
Download

Bosch ipuçları