tr Önemli bilgiler
1.
Talimatlara uygun kullanım
Araca monte edilmiş Communication-Control-Unit, bundan
böyle CCU olarak adlandırılacaktır, araçtaki OBD arabirimi
üzerinden araca özgü veriler (kilometre durumu, kontrol ünitesine ilişkin kayıtlı arıza kodları ...) alır ve bu verileri takılmış
bir SD kartı aracılığıyla İnternet portalına gönderir. İnternet
portalına gönderilen veriler, filo işletmecisi tarafından görülebilir ve değerlendirilebilir. İnternet portalına hangi araç
verilerinin gönderileceği, imzalanmış "Araç Sahibi İle Filo Yönetimi" sözleşmesine ve ilgili aracın teknik donanımına bağlıdır. Yukarıda belirtilen amaçlardan farklı bir kullanım amacına
müsaade edilmez.
!!CCU ünitesi, ancak araç sahibinin veya filo işletmecisinin
veya filo yöneticisinin onayı alındıktan sonra araca takılabilir.
2.
Güvenlik uyarıları
Connectivity
Control Unit (CCU)
4.
Teslimat kapsamı
5.
Çalışma tanıtımı
RR
RR
RR
RR
SIM kartı takılı CCU.
OBD bağlantı kablosu.
Tutucu (opsiyonel olarak kullanılabilir).
"Önemli bilgiler" kılavuzu.
RR Bir CCU, yazılı seri numarası aracılığıyla İnternet portalında
bir araca (VIN aracılığıyla) atanmaktadır.
RR Atanmış CCU, atandığı araca takılır ve aracın OBD arabirimine bağlanır.
RR CCU, entegre SIM kart aracılığıyla filo işletmecisi tarafından çalıştırılan İnternet portalı ile iletişim kurar.
RR Gönderilen veriler, İnternet portalında hazırlanır ve filo
yöneticisinin kullanımına sunulur.
RR Filo yöneticisi, İnternet portalı sayesinde ilgili araca ilişkin
aktarılan tüm verilere erişebilir.
¶¶ CCU ünitesinin gövdesinin açılmasına veya ünitede herhangi
bir değişikliğin yapılmasına müsaade edilmez.
¶¶ CCU ünitesi, sadece filo işletmecisi tarafından yetki
verilmiş yetkili servis tarafından araca usulüne uygun bir
şekilde takılabilir.
¶¶ Montaj pozisyonu, sadece filo işletmecisi tarafından yetki
verilmiş yetkili servis tarafından değiştirilebilir.
¶¶ CCU ve OBD bağlantı kablosu, sadece filo işletmecisi tarafından yetki verilmiş yetkili servis tarafından çıkarılabilir
veya değiştirilebilir.
¶¶ CCU ünitesi, her zaman aracın OBD arabirimine bağlı
olmalıdır.
iiOBD bağlantı kablosunun bağlantısı, servis çalışmaları (ör-
6.
1
neğin OBD arıza teşhis, arıza hafızasını okuma) sırasında
servis faaliyetleri için kısa süreliğine ayrılabilir.
3.
Cihazın tanıtımı
2
3
4
Yasal bilgiler
CCU ünitesi, aşağıda belirtilen yönetmeliklerin yasal hükümlerine uygundur:
RR Araçlar için EMC Yönetmeliği (Elektromanyetik Uyumluluk)
– UN ECE R10 (bu yönetmelikte yapılan değişiklik için bkz.
tip levhası).
RR 1999/5/AT sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği.
iiGeçerli güncel standartları CE Uygunluk Beyanı'ndan öğrenebilirsiniz (CE Uygunluk Beyanları için bkz.
www.Bosch-Connected-Vehicle.com).
1 689 989 224
|
2014-09-17
5
6
Fig. 1:
Aksesuarlı CCU
1 Entegre GSM anteni ve takılı SIM kartı
2CCU
3LED
4 OBD bağlantı kablosu
5 Entegre GPS anteni
6 Tutucu (opsiyonel kullanım)
Robert Bosch GmbH
de
2 | CCU | Genel montaj talimatları
7.
Genel montaj talimatları
7.1
Otomatik sınama ve veri iletişim hızının
tanıtılması
1. İnternet portalında kullanıcı adı ve şifre ile oturum açın.
1. OBD bağlantı kablosunu, resimde gösterilen şekilde CCU
ünitesine takın.
iiOturum açma ile ilgili sorunlarınız olduğunda Filo Yöneticisi Çağrı Merkezi'ne başvurun.
2. Araçtaki OBD arabirimini bulun (bkz. ESI[tronic], araç
üreticisinin bilgileri veya ilgili İnternet forumları).
3. OBD bağlantı kablosunu, araçtaki OBD arabirimine takın.
?? LED, 5 saniye içerisinde 1 defa yanıp sönmelidir.
!!LED 5 saniye içerisinde yanmadığında, CCU OBD bağlantı
kablosunun doğru bağlanmış olduğunu kontrol etmeli ve
ardından 3. işlem adımını tekrar uygulamalısınız.
!!LED yine yanmadığında, 3. işlem adımı yeni CCU ve yeni
2. "Fahrzeugidentifikationsnummer" alanına araç tanımlama
numarasını (VIN) girin.
3. Arama işlemini <Fahrzeug suchen> (Araç Bul) düğmesine
basarak başlatın.
?? Aracın en önemli verileri gösterilir:
OBD bağlantı kablosu ile tekrar uygulanmalıdır.
4. Aracın kontağını açın.
5. OBD bağlantı kablosunu en az 10 dakika takılı durumda bırakın (veri iletişim hızının tespit edilmesi için gerekli süre).
7.2
Portalda araç - CCU ataması
iiCCU, monte edilmeden önce montaj işlemini yapacak atöl-
ye tarafından İnternet portalında bulunan bir araca bir defa
atanmalıdır. İnternet adresi, tarafınıza filo işletmecisi veya
filo yöneticisi tarafından verilir.
!!CCU ünitesi bir araca atandığında, sadece atanmış olduğu
araca monte edilebilir.
Önkoşullar:
RR Filo yöneticisi, atanacak aracı önceden İnternet portalına
kaydetmiş olmalıdır.
RR İnternet portalına bağlanmak için erişim yetkisi (kullanıcı
adı/şifre) mevcut olmalıdır.
RR Seri numarasına ve test numarasına sahip bir CCU mevcut
olmalıdır.
RR Araç, montaj işlemi için hazır duruma getirilmiştir.
RR Aracın aküsü, araç çalışmadığında ~12 V normal şarj seviyesine sahiptir.
iiAraç tanımlama numarası yanlış girildiğinde veya filo yöne-
ticisi ilgili aracı henüz İnternet portalına kaydetmemiş olduğunda bir hata mesajı gösterilir. VIN numarasını yeniden
girin ve arama işlemini yeniden başlatın.
iiVIN numarası doğru girildiğinde de hata mesajı gösterildiğinde, lütfen Filo İşletmecisi Çağrı Merkezi'ne başvurun.
4. Gösterilen araç verilerini (marka, model ve model tipi)
araç ruhsatı veya CoC (Certificate of Confirmity) ile karşılaştırın.
Girilmesi gereken araç verileri:
RR VIN (Araç Tanımlama Numarası)
RR Güncel kilometre
Girilmesi gereken CCU verileri:
RR Seri numarası
RR Test numarası (sağlama toplamı)
1 689 989 224
|
2014-09-17
Robert Bosch GmbH
5. Araca takılacak CCU ünitesinin seri numarasını ve test
numarasını (sağlama toplamı) girin.
iiCCU ünitesini monte etmeden önce aracın arıza hafızasını
!!Her zaman araç - CCU atamasının doğru olduğuna dikkat
!!Her zaman araç - CCU atamasının doğru olduğuna dikkat
iiHer iki numara, CCU ünitesinin tip levhasında yazılıdır.
1. Araçtaki kaplamayı / muhafaza kapağını çıkarın (bkz. araç
üreticisinin montaj talimatları).
2. OBD bağlantı kablosunu, diğer yapı parçalarının (örneğin
direksiyon, şanzıman, pedallar...) çalışmasını olumsuz etkilemeyecek veya bozmayacak şekilde döşeyin.
edin.
kontrol etmenizi öneriyoruz.
edin.
iiBazı durumlarda OBD bağlantı kablosu, OBD bağlantı kab-
losunun döşenebilmesi (örneğin küçük geçiş yerleri söz konusu olduğunda) için CCU ünitesinden tekrar ayrılmalıdır.
6. Güncel kilometreyi ve ölçü birimini (örneğin 10 km veya 6 m)
girin.
7. Araç - CCU ataması işlemini <Speichern> (Kaydet) düğmesine basarak tamamlayın.
""Atama işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandığında
"CCU wurde erfolgreich zugeordnet" (CCU sorunsuz
bir şekilde atandı) mesajı gösterilir.
iiŞimdi yeni araç - CCU ataması yapabilir veya oturumu
kapatabilirsiniz.
7.3
CCU ünitesinin takılması
!!CCU ünitesinin montaj yeri,
$$ tüm güvenlik donanımlarının (örneğin hava yastığı, diz
hava yastığı, direksiyon) çalışmasını olumsuz etkilemeyecek yerde olmalıdır.
$$ CCU ünitesi araçtaki OBD arabirimin yakınında olmasını
sağlayacak yerde olmalıdır.
$$ CCU ünitesi ile gövde arasında en az 5 mm mesafe
olmasını sağlayacak yerde olmalıdır.
$$ CCU ünitesinin yer bakımından kolayca takılabilmesini
ve tespitlenebilmesini sağlayacak yerde olmalıdır.
$$ CCU ünitesinin veya OBD bağlantı kablosunun sıcak
yapı parçaları ile temas etmesini önleyecek yerde olmalıdır.
$$ OBD bağlantı kablosunun ezilmesini ve zorlanarak bükülmesini önleyecek yerde olmalıdır.
$$ diğer tüm hatların veya kabloların çalışmasını olumsuz
etkilemeyecek veya bunları sıkıştırmayacak yerde olmalıdır.
$$ parçaların birleştirilmesi sırasında kaplamalar / muhafaza kapakları tekrar düzgün kapatılabilecek yerde olmalıdır.
3. CCU ünitesini, mümkün olması halinde bir çift taraflı yapıştırma bandı ile takılacağı montaj pozisyona sabitleyin veya
alternatif olarak bir tutucu kullanın (şek. 1, poz. 6).
4. CCU ünitesini, bir kablo bağı ileCCU ünitesi sallanmayacak
ve de kaymayacak şekilde sabitleyin.
5. OBD bağlantı kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve
tespitleyin.
6. Kaplamaları / muhafaza kapaklarını tekrar takın.
7. Arıza hafızasını okuyun ve arıza kayıtları olduğunda arıza
hafızasını değerlendirin ve silin.
8.
Teknik veriler
Özellik
Değer/Aralık
Depolama ve taşıma
-40 °C – 85 °C
-40 °F – 185 °F
-20 °C – 60 °C
-4 °F – 140 °F
< 1,0 mA
9 - 16 V (DC)
260 mA
< 100 g
Fonksiyon
Yüksüz akım
Çalışma gerilimi
Çalışma akımı (14.4 V gerilimde)
Ağırlık
Robert Bosch GmbH
Automotive Service Solutions
Franz-Oechsle-Straße 4
73207 Plochingen
DEUTSCHLAND
www.bosch.com
[email protected]
1 689 989 224 | 2014-09-17
Download

CCU - Bosch Connected Vehicle Fleet Management