Hayat Dengesi:
İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
Prof. Dr. Zeynep Aycan
Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Dengede misiniz?
A. İşime ayırdığım zaman yüzünden aileme yeteri kadar zaman
ayıramıyorum.
B. İşime ve aileme ayırdığım zamanı iyi dengeleyebiliyorum.
A. Her gün işlerimi tamamlayabilmek için acele etmem gerektiğini
hissediyorum.
B. İşlerimi zamanında bitirmekte zorlanmıyorum.
A. Uzun zamandır kendim için bir şey yapmadım.
B. Kendime ayırdığım zamanı yeterli görüyorum.
A. Hayatımdaki talepleri karşılamakta kendimi yetersiz hissediyorum.
B. Hayatımdaki talepleri elimden geldiğince iyi karşıladığımı
düşünüyorum.
A. Üzerimdeki sorumlulukları yerine getirmek için yeteri kadar destek
alamıyorum.
B. İş yerimden ve ailemden aldığım destek sayesinde mevcut
sorumluluklarımı yerine getirebiliyorum.
İşin Aileye,
Ailenin işe Olumsuz Etkisi
 Zaman bazlı iş-aile çatışması: Bir alan için harcanan zamanın
diğer alana yeteri kadar zaman harcamaya engel olması.
 Stres bazlı iş-aile çatışması : Bir alanda yaşanan stresin diğer
alandaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemesi.
 Davranış bazlı iş-aile çatışması : İş ve aile alanlarında
gösterilen davranışların birbiriyle uyumsuz, çelişkili olması
sonucunda ortaya çıkan çatışma.
Peki BEN...?
Aileyle özdeşleşmiş ‘ben’
İşle özdeşleşmiş ‘ben’
İŞİM
AİLEM
İŞİM
AİLEM
BEN
BEN
Ayrı bir alan olarak ‘ben’
İŞİM
AİLEM
BEN
Üç Boyutlu Hayat Dengesi
(Aycan, Eskin & Yavuz, 2007)
HAYAT DENGESİ
İşin talepleri
Ailenin talepleri
Destekler
İşten gelen destekler
Aileden gelen
destekler
Beceriler
‘Ben’in talepleri
Türkiye’de İş-Aile Dengesi
(Aycan & Eskin, 2005)
Türkiye’nin 38 farklı ilinden
okul öncesi yaşta çocuğu (veya çocukları) olan
toplam 463 katılımcı
İş-Aile Çatışması
3
2,5
2
Kadın
Erkek
1,5
1
0,5
0
Ailenin işe müdehalesi
İşin aileye müdehalesi
İş - Aile Dengesi KADINLARDA
Neden Bozulur?
Eşten alınan manevi destek
Yaşam
Doyumu
Depresyon
İşte aşırı iş
yükü
Kurum desteği
Çocuk bakımından
duyulan memnuniyet
Çocuğun anne ile geçirdiği
zamandan duyduğu
memnuniyet algısı
Ebeveynlik
Doyumu
İş aile
dengesi
Çalışmaktan
kaynaklanan
suçluluk
Çocukların
davranış
problemleri
Evlilik
doyumu
Performans
düşüşü
İş - Aile Dengesi ERKEKLERDE
Neden Bozulur?
Yaşam Doyumu
Eşten alınan destek –
iş paylaşımı
Depresyon
İş aile
dengesi
İşte aşırı iş
yükü
Ebeveynlik
Doyumu
Çalışmaktan
kaynaklanan
Suçluluk
Evlilik
Doyumu
İş ve Aile:
Birini Bırakırsan Diğeri ‘Suya Düşer’...
Çözüme doğru….

Talepleri veya onların yarattığı baskıları
azaltmak.

Destekleri artırmak.

Kendine iyi bakmak.
Talepleri Azaltmak




İşleri paylaşmak
Planlama yapmak ve zamanı iyi yönetmek
Öncelikleri iyi belirlemek
Hayır diyebilmek
Talepleri Baskısını Azaltmak




Mükemmelliyetçilikten vazgeçmek
Kontrol odaklı olmamak
Acelecilikten vazgeçmek
Aslında tüm bunları neden yapıyorum?
Destekleri Artırmak




‘Yardıımmm’ diyebilmek
Kaynakların artırılmasını talep etmek
Kaynakları (özellikle maddi) destek
alımında kullanmak
Destek veren kişileri hoş tutmak
Kendine iyi bakmak!

Hayatı bilinçli yaşamak.






Neden bu kadar çok çalışıyorum? Başarı nasıl
elde edilir? Peki ya mutluluk?
Sahip olduklarının kıymetini bilmek.
Anın kıymetini bilmek.
Daha iyisini istemek ama sabırlı olmak.
Farklılıklara anlayış göstermek.
Detayda kaybolmamak, büyük resmi görmek.
Dengeli, sağlıklı, huzurlu bir
hayat dileğiyle…
Teşekkürler!
Download

Bu duyuruya ait ilgili dosyayı indirmek için lütfen buraya tıklayınız