T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları
 Ben” Odaklı Değil “Biz” Odaklı Düşünmeye Değer Verilir
 Liyakat İlkesi Gözetilir
 Hizmet İçi Eğitime Ve Kişisel Gelişime Önem Verilir.
 Katılımcılık Önemsenir, Ekip Çalışması Desteklenir.
 Bireysel Üretkenlik Ve İnisiyatif Kullanma Desteklenir.
 İşyerinde Uyumluluk Ve Paylaşıma Değer Verilir.
 Cezalandırma Değil Ödüllendirme Ön Plandadır.
 İşyerinde Fizyolojik Ve Psikolojik Sağlığının Korunmasına Dikkat Edilir.
 İşyeri Ortamının Ve Şartlarının Kalitesi Önemsenir.
 Sosyal, Kütürel Ve Sportif Sosyal Etkinlikler Önemsenir.
 Hizmet Standartları Ve Uygulamaları Yazılıdır.
Ad, Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
Download

Çalışanlara Yönelik Etik Değerler