Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
SERMAYE PARTİLERİNE OY YOK!
DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN!
Yerel seçimlerle ilgili çıkarmış olduğumuz bildiride, seçimlere katılmanın bizim
açımızdan taktik bir sorun olduğunu, takınacağımız tavrın tamamıyla biz işçilerin ve
emekçilerin çıkarlarını savunma, işçi ve emekçileri kendi kurtuluşları için
bilinçlendirmek ve örgütlemek olduğuna vurgu yapmıştık.
Bildirimizi yayınladıktan sonra 17 Aralık’ta AKP içerisinde ve çevresinde, bakan
çocuklarının ve yakınlarının içerisinde yer aldığı iddia edilen yolsuzluk operasyonları
kamuoyunun, dolayısıyla biz işçi ve emekçilerin de gündemini işgal etti.
Anlaşılan burjuvazinin bir bölümü açısından, ki bunun içinde yabancı emperyalist
güçler de var, var olan burjuva iktidarın devrilip yerine yine sermaye kesiminin
noterliğini yapacak, çok fazla yıpranmamış bir başka hükümetin kurulmasını istiyordu.
Kuşkusuz bu gelişmelerde statükocu Kemalist kesimin değişik tonlardaki milliyetçi,
şoven ve faşist kesimi başı çekmektedir.
BURJUVA DÜZENİNİN KENDİSİ,
BİR SOYGUN VE HIRSIZLIK DÜZENİDİR!
Biz burjuva düzenin yani kapitalizmin zaten bir soygun düzeni olduğunu
düşünüyoruz. En büyük soygun, biz işçilerin ve emekçilerin Alınteri ile yarattıkları
toplumsal değerlere, zenginliklere bir avuç sömürücünün el koymasıdır. Dolayısı ile
burjuva kapitalist toplumda yalan söylemeyen “temiz siyaset”çi ya da hırsızlık
yapmayan “temiz politikacı” aramak ahmakça bir girişimden öte bir şey değildir.
CHP başkanının ABD’ye gidip hem Cemaatin başını çeken zattan hem de ABD
devletinden icazet alması, coğrafyamızda gelecek dönem kimin yönetmesi gerektiği
konusunda bize bazı ipuçları vermektedir.
Yine Cemaate çok yakınlığı ile bilinen Şişli Belediye Başkanının CHP’ye transferi,
geçen dönem MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının, ki yüzde 27 oy
almıştı, CHP’ye transferi sıradan gelişmeler olarak sayılmamalıdır. Yaklaşık altı ay
önce “bir kısım Medya” üzerinden “yerel seçimlerde AKP’ye karşı CHP-MHP
Koalisyonu”nun kurulacağı şeklindeki söylentiler de giderek daha bir görünür
olmaktadır. Zaten bu durum geçen dönem parlamento seçimlerinde kısmen
yaşanmıştı.
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
SÖMÜRÜCÜ SINIFLARIN ARASINDAKİ KAVGANIN TARAFI
OLMAYACAĞIZ!
Biz burjuvazinin kendi arasındaki it dalaşının tarafı olmayacağız. Sömürücü sınıfların
verdikleri bu kavga gelecek dönemde belediyelerden kimlerin nemalanacağı,
belediye bünyesindeki toprak rantının kimin yakınlarının cebine akacağı ve 2015
Parlamento seçimlerinde kimin ya da kimlerin sömürü düzenindeki pastanın büyük
dilimini yutacağına dair kapışmalardır.
Yoksa kimilerinin bizi kandırmaya çalıştığı gibi, sorun daha fazla demokrasi, daha
fazla insan hakkı sorunu değildir. AKP’nin çıkardığı Kanunla Belediyelere kendi
topladıkları vergileri merkezden bağımsız olarak kullanma hakkı verilmiş olması
sermaye partilerinin iştahını daha da kabartmaktadır.
Biz bu sebeple önceki bildirimizde sermaye partilerine oy vermeyeceğimizi yazdık,
savunduk. Bu görüşümüzü böylece bir kez daha yinelemiş olalım.
İŞÇİLER VE EMEKÇİ YIĞINLAR DEVRİMLE ÖZGÜRLEŞİR!
GERÇEK DEMOKRASİ İŞÇİ SINIFI DEMOKRASİSİDİR VE
SOSYALİZMDE YAŞANIR!
Biz yine bildirimizde neden BDP/HDP bileşenlerine oy vermeyeceğimizi de açıkladık.
Bizim açımızdan işçilerin ve emekçilerin kandırılmaması çok önemli bir sorundur.
İşçilerin ve emekçilerin var olan sermaye düzeninden hoşnutsuz olmaları durumunu
kendi potalarında “demokrasi” getireceğiz iddiası ile eritmeye çalışmak işçilerin ve
emekçilerin kandırılmasından başka bir şey değildir.
Biz bu sebeple “PROLETER DEMOKRASİ İLE BURJUVA DEMOKRASİSİ
ARASINDAKİ AYRIMI GİZLEYEN POLİTİKALAR İŞÇİ SINIFINI
SİLAHSIZLANDIRMAKTAN ÖTE BİR İŞE YARAMAZ” şeklinde doğru bir tavır
takındık.
Sınıflar üstü bir demokrasi anlayışını savunmak burjuvazinin işine yarar. İşçiler ve
emekçiler kendi iktidar hedefleri için örgütlenmekten başka bir alternatife sahip
değillerdir. Şu ya bu hükümetin görece bazı haklar vermesi, ki bu da bir örgütlülük
sonucu olacaktır, biz işçilerin ve emekçilerin özgürleştiği, kurtulduğu anlamına
gelmeyecektir. Bunun için uluslararası deneyimler yeter ölçüde bize yol
göstermektedir.
Güney Afrika’da beyaz ırkçı rejimin yıkılması Güney Afrika işçilerinin ve emekçilerinin
yaşamında küçük değişimlerin ötesinde bir şey değiştirmemiştir.
Yine Güney Kürdistan (Kuzey Irak) Federasyonu Kuzey Kürdistan’daki işçi ve
emekçilerin yaşamında köklü herhangi bir değişiklik yaratmamıştır. Oralarda hala
kapitalist sömürü düzeni devam etmektedir. Yoksulluk ve işsizlik devam etmektedir.
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
DEVRİMCİ VE SOSYALİST GÜÇLER, SÖMÜRÜ DÜZENİNE
VE BURJUVAZİYE KARŞI İTTİFAK KURMALIDIRLAR!
Biz o bildirimizde “DEVRİMCİ ÖRGÜT VE PARTİLER GÜÇLERİNİ
BİRLEŞTİRMELİDİR, ORTAK İTTİFAK KURMALIDIRLAR” demiştik. Çünkü
gerçekten de biz işçi ve emekçi yığınlar açısından bugünün en temel sorunu ve
görevi budur. Sermaye düzenine karşı olduğunu söyleyen tüm güçler proleter
demokrasisi temelinde kendi aralarında bir ittifak kurmak zorundadırlar, bu bizim
görevimizdir.
İşçilerin ve emekçilerin çıkarlarını korumak ve geliştirmek için fabrikalarda,
sendikalarda, seçimlerde ve hayatın her alanında devrimci güçler güç birliği
oluşturmak zorundadırlar.
Bu süreç içerisinde izleyebildiğimiz kadarıyla böylesi bir güç birliği oluşturulamadı.
Bizler de sınırlı gücümüzle bu konuda adımlar atılması için önerilerde bulunduk.
Fakat bir netlik oluşmuş değil. Bu süreçten sonra böyle bir birliktelik ancak gelecek
Parlamento seçimlerine hazırlık için kullanılabilir.
SEÇİMİ BOYKOT ET!
SOSYALİST
DEVRİMİ
ÖRGÜTLE!
Biz böyle bir güç birliğinin oluşmamasından hareketle işçileri ve emekçileri bu
yerel seçimleri BOYKOT etmeye çağırıyoruz. Bu açıkça hiçbir partiye oy
vermeyeceğimiz anlamına gelmektedir.
Fakat bu hiçbir şekilde biz işçilerin ve emekçilerin bir şey yapmayacağı anlamına
gelmez. Tam tersine bizler bulunduğumuz her yerde neden yerel seçimlere
katılmaması gerektiğini, seçimleri neden boykot ettiğimizi anlatmalıyız.
Bizim açımızdan “SEÇİMLERE KATILMA DEVRİMİ ÖRGÜTLE” şiarı etrafında daha
aktif bir çalışma yapmak anlamına gelir.
İŞÇİLERİN KURTULUŞU KENDİ ESERİ OLACAKTIR! Bu temel şiar bize rehberlik
etmelidir.
Biz işçiler, emekçi yığınları da yanımıza alarak sosyalist devrimi örgütlemeliyiz.
Ancak o zaman kendimizle birlikte tüm ezilen sınıf ve tabakaları da özgürleştirmiş
olacağız.
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Bizler işçi ve emekçi arkadaşlarımıza şunu söylemeliyiz:
“oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı” Emma Goldman’nın bu
söyledikleri bir yüzyıldır hep yeniden haklılığını ispat etmektedir. Kapitalist burjuva
düzenin düzenbazları seçimlerle bir şeylerin temelli olarak değişeceğini bilseler, bu
seçimleri de yasaklarlar.
Yine bir şarkı sözünde bu gerçeklik şöyle ifade edilmektedir: "oyunu verme
anne, oyuna gelme anne" Evet sorun, oyuna gelip gelmeme sorunudur.
Bu seçimde işçiler ve emekçi yığınlar kendi bağımsız alternatif örgütlenmelerini
büyütmelidirler.
Hedef olarak, her fabrika, her mahalle, her ilçe, her il seçilmelidir. Biz hem
Türkiye-Kuzey Kürdistan-Antakya Arabistan ve hem de dünyanın tüm işçilerinin ve
emekçi yığınlarının sömürücü sınıflar karşısında bağımsız bir şekilde örgütlenerek
kendi sömürüsüz düzenlerini kurmalıdırlar.
O zaman gerçekten eşitlik, özgürlük, kardeşlik gerçekleşecektir. Zor ama
onurlu olan bu hedef için bıkmadan, usanmadan çalışmak ve örgütlenmek!
Temel görevimiz budur!
SEÇİMLERİ BOYKOT ET, SOSYALİST DEVRİMİ ÖRGÜTLE!
HER TÜRLÜ SINIF İŞBİRLİĞİNE HAYIR!
SEÇİMLERDE DEVRİM VE SOSYALİZM ŞİARINI YÜKSELTELİM!
İŞÇİ SINIFININ VE EZİLEN HALKLARIN KURTULUŞU DEVRİMLE
SOSYALİZMDE!
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN! JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST
BIRÊXISTIN!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! BİJÎ BRATÎYA GELAN!
KAHROLSUN KAPİTALİST EMPERYALİST SERMAYE DİKTATÖRLÜĞÜ!
YAŞASIN SOSYALİZM! BİJÎ SOSYALÎZM
MARKSİST-LENİNİST PARTİ (BOLŞEVİK)-ÖK
PARTİYA MARKSİST-LENİNİST (BOLŞEWİK)-KR
14 Çile / Ocak 2014
Download

sermaye partilerine oy yok! devrim için örgütlen!