GÜZEL MÜZİKLER
DAHA İYİ
BİR YAŞAM İÇİN
RUHUMUZU
BESLEYEN HERŞEYİ
ÖZENLE SEÇERİZ
MÜTHİŞ MANZARALAR
İYİ ARKADAŞLIKLAR
PEKİ AYNI ÖZENİ
BESLENMEMİZE
GÖSTERİR MİYİZ?
HER ŞEY
DAHA İYİ BİR
YAŞAM İÇİN
Daha İyi Bir Yaşam Yolunda Amacımız
Gıda
,
Bağımsız
Beslenme
Tarafsız
Bilimsel
Sağlık
Güvenilir
Amacımızı Destekleyen Kriterlerimiz
Güvenilir, farklı, tarafsız
kaynaklardan
temin edinilen bilgileri
toplum faydasına
sunmak
Sağlıklı beslenme ve
yaşam biçimlerini teşvik
etmek
Araştırma, eğitim
programları ve diğer
girişimleri desteklemek
Bize Güven Veren ve Bizi Güvenilir Kılan İşbirliklerimiz
Ulusal İşbirlikleri
T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı
Uluslararası İşbirlikleri
FDA
EFSA
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı
TÜBİTAK
Üniversiteler
JECFA
JECFA
FAO ve WHO’nun birlikte
oluşturduğu uzmanlar komitesi
IFIC
USDA
Uluslararası Yaşam Bilimleri
Enstitüsü
Uluslararası Diyetisyenler Birliği
Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi
A.B.D. Tarım Bakanlığı
BLL
Alman Gıda Hukuku ve Gıda Bilimi
Federasyonu
FAO
Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü
BNF
İngiliz Beslenme Vakfı
EUFIC
Avrupa Gıda Bilgi Konseyi
ILSI
T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
WHO
Dünya Sağlık Örgütü
ICDA
Bünyesinde Yer Alamaktan Gurur Duyduğumuz Üyeliğimiz
•
Alman Beslenme Derneği
•
Avusturya Beslenme Derneği
•
Fransız Beslenme Enstitüsü
•
İngiliz Beslenme Vakfı
•
İrlanda Beslenme ve Sağlık Vakfı
•
İspanya Beslenme Vakfı
•
İsveç Beslenme Vakfı
•
İsviçre Beslenme Derneği
•
İtalya Beslenme Vakfı
•
Sabri Ülker Gıda Araştırmaları
Enstitüsü Vakfı
Organizasyon Yapımız
Tecrübelerini ve
birikimlerini bizimle ve
toplumla paylaşan bir
organizasyon
Kılavuzumuz Evrensel ve Bilimsel Değerler
Tarafsızlık
Tecrübe
Uzmanlık
Güven
Kılavuzumuz Evrensel ve Bilimsel Değerler
Mahmut Oltan SUNGURLU
Vakıf Başkanı
Doç.Dr.Cemil ARIKAN
Margaret Bath
Prof.Dr.Tanju BESLER
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Med. Hans
Kondrad BIESALKI
Bilim Kurulu Üyesi
Dr. Hamed FARİDİ
Prof.Dr. Murat TUNCER
Prof.Dr.Mustafa ÜÇÜNCÜ
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mehmet PALA
Dr. Zeki Ziya SÖZEN
Dr. Julian D STOWELL
Dr. Joachin TRETZEL
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Gökhan
Hotamışlıgil
Bilal KAAFARANİ
Bilim Kurulu Üyesi
Bilim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Temel YILMAZ
Bilim Kurulu Üyesi
Daha İyi Bir Yaşam için Temel Faaliyet Alanlarımız
Sağlıklı
beslenme
ve yaşam
biçimlerini
teşvik etmek
Araştırma, eğitim
programları
ve diğer girişimleri
desteklemek
Güvenilir bilgi
kaynaklarından
temin edilen
bilgileri toplum
faydasına sunmak
Beslenme Testi
Beslenme ve Sağlıklı
Yaşam Zirvesi
Dünyanın Bilgisini ve Sügav’ın Birikimini Toplumla Paylaşıyoruz
Avrupa Gıda Bilgilendirme Konseyi Makalelerini Paylaşıyoruz
Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi
1
Her sene Mayıs ayında...
Yol Haritamızın En Önemli Başlığı Araştırma ve Eğitim Programlarının Desteklenmesi
Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu
2014 Sabri Ülker Bilim Ödülü sahibi
Geleceğe Yatırım Yapmanın En Sağlıklı Yolu
Eğitim Programı
Projemizin Referans Kaynağı
6-10 Yaş
Grubu
Vücut Yapısı Analizi
Şişman: %17,3
Zayıf: % 20,7
Bodur/çok kısa: %11,5
0-5 Yaş
Grubu
Şişman: %20,5
Zayıf: % 17
Bodur/çok kısa: %11,5
6-18 Yaş
Grubu
Şişman: %20,5
Zayıf: % 18,8
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması
2010 verileri
Projemizin başlangıç noktası
Her üç yaş grubuna ait beslenme
alışkanlıkları arasında belirgin bir
fark gözlemlenmiyor.
Çocukların beslenme alışkanlıkları
küçük yaşta belirlenir ve
sonrasında değiştirilmesi zordur.
Çocuklarda sağlıklı beslenme
alışkanlığının küçük yaşlarda
geliştirilmesi gerekir.
Proje Başlangıç Tarihi: 2011
Hedef Kitle: 8-10 yaş öğrencileri ve öğretmenleri
Birikimimizi Çocukların Diliyle Çocuklara Anlattığımız Projemiz
Amaç:
Çocukların kaliteli,
uzun bir yaşam
sürdürmeleri için yeterli ve
dengeli beslenme alışkanlığı
geliştirmelerine katkı
sağlamak
Temel Mesaj:
Dengeli bir şekilde
her şeyi yiyebilirsin.
Yapman gereken,
dengeyi nasıl
kuracağını öğrenmek
Birikimimizi Çocukların Diliyle Çocuklara Anlattığımız Projemiz
Sinop
İstanbul
Trabzon
Erzurum
İzmir
Kayseri
Aydın
Kahramanmaraş
Antalya
Gaziantep
1 milyon
çocuk ve aile
Eğitim Programı İşleyiş Modeli
Eğiticilerin (il koordinatörleri) Eğitimi
Okul sorumlularının eğitimi
İçeriğin Sınıfta Öğrencilere Aktarılması
Eğitim Materyali: Öğretmen el kitabı,
Yemekte Denge çantası ve magnetli oyun
En İyi Uygulama Etkinlikleri
Web Sitesindeki İnteraktif
Uygulamalar
Pilot Okullardaki
Öğretmenlerin Eğitimi
Son Test İle Ölçümleme
Ön Testin Uygulanması
Ölçme ve değerlendirme
Öğretmen ve İl Koordinatörleri geri
bildirimleri
İyi İçerik - İyi Planlama - İyi Sonuç
Eğiticilerin
(il koordinatörleri)
Eğitimi
•
10 ilde,
•
50 pilot okulda,
•
Toplamda 1000 okul sorumlusu eğitildi
Okul
Sorumlularının
Eğitimi
Pilot
Okullardaki
Öğretmenlerin
Eğitimi
•
Yeterli, dengeli beslenme ve sağlık ilişkisi,
•
Besin öğeleri,
•
Besin grupları ve önerilen porsiyon miktarları,
•
Beslenmede çeşitliliğin önemi
İyi İçerik - İyi Planlama - İyi Sonuç
İLK TEST
 "Beslenme Testi" anketi Almanya’daki
Hohenheim Üniversitesi ve SÜGAV Bilim Kurulu
desteği ile geliştirildi.
 2013-2014 eğitim öğretim yılı için geliştirilen
yazılım ile internet üzerinden yapılıyor.
SON TEST
Ahmet
Ahmet
25
25
1,80
1,80
78
78
5,0
5,0
Eğitim El Kitabımız
Müfredat ile ilişikli kullanım-serbest etkinlik saatleri
Programın 5 ana mesajı
Ders planları
•
•
•
•
Öğrenim amaçları
Kaynaklar
Etkinlikler
Müfredatla ilişkili kazanımlar
Kaynak materyaller listesi
Uygulamalarla Yemekte Denge
Velilerimiz de
etkinlerimizde
Magnetli Oyun
Puzzle
Her öğrenciye ailesiyle
eğlenerek öğrenebileceği
Oyun Kitapçığı
İnteraktif Oyunlar
5 Oyun
Uygulamalarla Yemekte Denge
Öğretmenler Arasında
İyi Uygulamalar Yarışması
Öğrenciler Arasında
Doğru Besleniyorum Resim Yarışması
Neyi, Nasıl Ne kadar Öğrettik
Proje İzleme ve Değerlendirme Aşamaları
Eğiticilerin pilot okullara yaptıkları ziyaretler
Okul müdürleri, sınıf öğretmenleri ve rehber
öğretmenlere anket uygulaması ile geri bildirimler
Geri bildirimlerin değerlendirilmesi
Projenin geliştirilmesi
2012-2015 Sağlıklı Yaşam Verileri
2013-2015
2012-2013
10 il
500 okul
2011-2012
4 il
1 milyon öğrenci,
200 okul
öğretmen ve veli
4 il
400 bin öğrenci,
40 okul
öğretmen ve veli
200 bin öğrenci,
öğretmen ve veli
İyi Eğitim Sağlıklı Sonuçlar
•
Yemekte Denge Eğitim Projesinin 8-10 yaş
grubu öğrencilerin beslenmesinde olumlu
etkileri olduğuna öğretmenleri ve velileri
tarafından inanılmaktadır.
Ön test-son test sonuçları
karşılaştırıldığında günlük fiziksel
aktivite süreleri öğrencilerde %25
oranında artmıştır.
Sebzeler, süt ve süt ürünleri
artışı en yüksek olan besinler
arasındadır.
Başarılı Sonuçlarımız Bizi Yeni Hedeflere Taşıdı...
Dengeli Beslenme Tabağındaki Sevimli Karakterler
Warner Bros Pictures
çizgi karakterleriyle
çok yakında geliyor!
Sağlıklı Yaşama Gönülden Destek
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci
İstanbul
Kayseri
İzmir
Yemekte Denge Projesi “Sağlığı Besliyoruz”
Yarışma konusu:
Gıda Güvencesi Alanında En İyi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları
Best Sustainable Development Practices on Food Security
Yemekte Denge Bir Tık Ötede
www.yemektedenge.com
TEŞEKKÜRLER
www.sugav.org
Download

daha iyi bir yaşam için ruhumuzu besleyen herşeyi özenle seçeriz