Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sektör Envanter Sistemi
1. Sisteme Giriş ve Web Adresi
Sisteme;
•
http://sektor.hutgm.gov.tr/ adresinden veya
•
http://www.hutgm.gov.tr/
adresindeki
sekmesinden giriş yapılabilir.
Sisteme giriş yapıldığında, aşağıdaki sayfa açılır.
Şekil.1: Giriş ekranı
“Sektör
Envanteri”
2. Sistemin Bölümleri
Sistem aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
A.
Firma Bilgileri
1. Firma - Genel
2. Adres ve İletişim
3. Firma Sahibi Bilgileri
4. Firma Bağlantı (İletişim) Personeli
5. Personel (Çalışan) Durumu
B.
Hava Aracı
I.
Uçak
1. Uçak
2. Uçak Bütünleştirme
3. Aviyonik Sistem
4. Hava-Yer Tümleşik Sistemler
5. Yer Sistemleri
6. Malzeme
7. Simülatör
II.
Helikopter
1. Gövde
2. Görev Ekipmanı
3. Haberleşme
4. Seyrüsefer
5. Panel
6. Aviyonik
7. Elektronik Harp
8. Ekipman
9. Motor
10. İniş Takımı
11. Döner Kanat
12. Sürücü Sistem
13. Hidrolik Sistem
14. Elektriki Sistem
15. Yakıt Sistemi
16. Uçuş Komuta
III.
İHA
1. İnsansız Hava Aracı (İHA)
2. İHA Bütünleştirme
3. Aviyonik Sistem
4. Hava-Yer Tümleşik Sistemler
5. Yer Sistemleri
6. Malzeme
7. Simülatör
IV.
Balon
Bu bölüm test aşamasındadır.
C.
Uydu – Uzay
I.
Platform Ve Alt Sistemleri
0. Uzay Görevi Analiz ve Tasarımı
1. Yaklaşma, Yönelim, Yörünge Belirleme ve Kontrol
2. Haberleşme
3. Veri Kotarma
4. Elektrik ve Güç
5. Kablolama
6. Mekanik
7. Isıl Kontrol
8. İtki
II.
Görev Yükleri Ve Alt Sistemleri
1. Seyrüsefer
2. Keşif Gözetleme (Elektro-optik)
3. Erken İhbar
4. Haberleşme
5. Sinyal İstihbarat
6. Keşif Gözetleme SAR (Aktif/Pasif)
III.
Yer Kesimi Ve Alt Sistemleri
1. Haberleşme
2. Uydu Komuta Kontrol
3. Faydalı Yük Operasyonları
4. Tesis Ağ ve Destek Hizmetleri
5. ELD
6. Çoklu Sensör Veri Analiz ve Füzyon Merkezi
IV.
Fırlatma Ve Alt Sistemleri
1. Fırlatma Organizasyonu İşlemleri
2. Fırlatma Sistemi
V.
Geleceğe Yönelik Araştırmalar
1. Haberleşme
2. Çoklu Uydu Kullanımı
3. Uyduların Ömürlerinin Sonunda Yörüngeden Çıkarılma Yöntemleri
4. Devre Dışı Uydu Uzay Çöpünün Temizlenmesi
5. Meteorlara ve Uzay Çöplerine Karşı Gürbüz Sistem Tasarımı
6. Uzay Çöplerinin İzlenmesi
7. Uydulara Yapılacak Müdahalelere Karşı Tedbirler
8. Uydu-Uzay Simülasyon Platformu Geliştirme
9. Mikroitki (MEMS)
10. Yer ve Uzay Radarları ile Uzayın Gözlenmesi ve İzlenmesi
11. Hasım Uyduya Kısa Süreli ve Daimi Müdahale Sistemleri
12. Yörünge Dışı Uzay Görevleri
13. Alt Sistemleri Desteklemeye Yönelik Teknolojiler
14. Test Uydu Platformları
15. Yönelim Belirleme ve Kontrol Ekipmanlarının Geliştirilmesi
16. Uzay Robotiği ve Otonomi
17. İleri Isıl Kontrol Yöntemleri
18. Yeniden Atmosfere Giriş Sistemleri
19. İleriye Yönelik Simülasyon ve Analiz Araçları
20. İleriye Yönelik Baskı Devre Teknolojileri
21. Uzay Aracı Görevleri
22. Uluslararası Arenada İşbirliği Çalışmaları ve Altyapı
23. Uzay Aracı Kalkanlama Konusundaki Araştırmalar
24. Güvenilirlik ve Emniyet Konusundaki Araştırmalar
25. 3D Baskılama Teknolojisi
26. Uzay Şartları Oluşturma Laboratuvarı
VI.
Uzay İzleme Ve Astronomi
1. Teleskoplar
2. Planetaryum
3. Uzay Müzesi
4. Uzay Parkı
5. Uzay Turizmi
D.
Eğitim/Yan Sanayi
1. Eğitim
E.
Görüş ve Öneriler
Firmalarca, özel ve tüzel kişiliklerce “Görüş, öneri veya mesajlar” buradan
iletilebilir. İletimlerin “Web’te yayınlanabilir mi?” sorusu “Evet”
işaretlenenler, herkes tarafından izlenebilir. “Sadece Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce görülebilir.” işaretlenenler, web’te
görüntülenmeyecektir.
Bu bölümden detaylı öneri yapılabilir.
F.
İstatistik
İstatistiksel bilgiler sunulmaktadır.
G.
Yardım
Programın kullanımı ve siteye ilişkin bilgiler yer almaktadır.
H.
Çıkış (Güvenli Çıkış)
Bu menü aracılığıyla aşağıdaki linklere ulaşılabilir:
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
2. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
3. Programdan Çık (Güvenli Çıkış)
Programdan
edilmelidir.
tamamen
çıkılacaksa
“Güvenli
Çıkış”
tercih
3. Sistem İle İlgili işlemler
Sistem, 2 modülden oluşmaktadır:
•
Bilgilerin Görüntülenmesi
•
Bilgilerin Güncellenmesi
3.1. Bilgilerin Görüntülenmesi
Firma/kuruluş yetkililerince girilen ve “Web’te yayınlanabilir mi?”
sorusuna
“Evet”
görüntülenebilir.
seçeneği
Seçilen
işaretlenen
firmaya
ait
bilgiler
bilgiler,
bu
bölümden
yetkili
giriş
gerektirmeksizin, siteye giriş yapan herkes tarafından izlenebilir.
“Web’te
yayınlanabilir
mi?”
sorusuna
“Hayır”
seçeneği
işaretlenen bilgiler bu bölümde görülemez.
Bilgilerin görüntülenmesi için;
•
Firma Bilgileri  Göster (Firma Listesi)
•
Firma seçimi  Göster (Seçilen Firma)
Firma seçimi yapıldıktan sonra yukarıda yer alan bütün bölümlerde,
seçilen firmaya ait bilgilere ulaşılır.
Farklı bir firma bilgilerine erişmek gerekirse, yeniden firma seçimi
yapılmalıdır.
3.2.
Bilgilerin Güncellenmesi
Bilgilerin güncellenmesi “Yetkili Giriş” yapılarak gerçekleştirilir. Web
servisleri aracılığıyla kullanıcıların doğrulanması yapılmaktadır.
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce her firma için
farklı “kullanıcı adı ve şifre” verilecek olup, her kullanıcı sadece
kendi firmasına ait bilgileri güncelleyebilecektir.
Bilgilerin güncellenmesi için;
•
Firma Bilgileri  Güncelle (Firmanız)
•
Kullanıcı Adınız/Şifreniz
Yetkili giriş yapıldıktan sonra yukarıda yer alan bütün bölümlerde,
seçilen firmaya ait bilgilere ulaşılabilir ve güncelleme yapılabilir.
Gerekli görülen bölümlerde güncelleme işlemi tamamlandıktan
sonra, bazı sakıncaların oluşmasını ve hatalı işlemlerin meydana
gelmesini önlemek için, Programdan “Çıkış (Güvenli)” seçeneği
kullanılarak çıkılmalıdır.
4. İletişim:
*********
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E-Posta : [email protected]
Tel : 0 312 203 1000 / 3709-3703-3712
Faks: 0 312 232 4773
Download

1. Program Kullanım Kılavuzu - Havacılık ve Uzay Teknolojileri