SAP Müşteri Başarı Hikayesi
ÇİLEK MOBİLYA ENTEGRE
BÜTÇELEME PLATFORMU İLE
BİLGİ BİRLİĞİNE KAVUŞTU
Sezer SELİM,
Çilek Mobilya
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Hedefler
• BPC projesi öncesi canlıya geçirilen BWBO projesindeki raporlarla, BPC üzerinden
sağlanacak bütçe çıktılarını entegre etmek
• Tüm bölümlerin kişiden bağımsız olarak
bütçe çalışması içinde aktif rol oynamasını
sağlamak
• Alternatif bütçeler oluşturarak geleceği
planlarken daha doğru adımlar atmalarını
sağlayacak karar mekanizmalarını hareket
geçirmek
projesi, SAP kullanmaya başladığımız günden bu
“ BPC
yana tüm operasyonlarımızı SAP çözümleri üzerinden
yürütme kararımızı adım adım uyguladığımızı
göstermektedir. Gelecek dönemde yapacağımız
projeler yine SAP merkezli olacaktır.
SAP ECC, BW ve BPC arasındaki entegrasyon
sayesinde veri akışının kesintisiz olması, farklı
senaryoların sistem üzerinde istenilen şekilde
yürütülebilmesi projenin başlangıcında koyduğumuz
hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşacağımızın
göstergesidir.
„
Neden SAP
• Artan iş hacmi ve küresel boyutlara ulaşan
hedeflerini destekleyecek en uygun teknoloji
çözümü olarak Kurumsal Kaynak Planlaması
(ERP) ve finansal sistemler konularında dünya
lideri olması
• Türkiye’de destek alınacak birçok danışmanlık
firmasının olması
• Gelecek vizyonları açısından Çilek Mobilya’ya
en uygun çözümleri bünyesinde bulundurması
Neden Vektora
• BPC konusunda yaptıkları başarılı projeler
• Bu konuda bünyesinde bulundurduğu uzman
ekipler
• Turquality’ye tabi firma olması
• Talepleri en iyi şekilde anlayıp uygulaması ve
tecrübelerini firmaya aktarması
SAP Çözümleri ve Hizmetleri
• SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon (BPC)
10.0
• SAP Veri Ambarı
• SAP BusinessObjects Web Intelligence
Şirket
Çilek Mobilya
Faydalar
• BPC projesi sayesinde değişik sistemlerde
yürütülen bütçe çalışmalarının, kullandıkları
SAP ECC ile tam uyum içinde daha doğru
veriler ile çalışması
• Bütçe hazırlama sürecinin kısalması sonucu
karar alma noktasında, yöneticilerin analize
daha fazla zaman ayırabilmesi
• Çok fazla senaryo deneyiminin sistemden
yapılabilir hale gelmesi
• BO rapor analizlerinde BPC’den gelecek
veriler sayesinde karar alıcıların daha hızlı ve
doğru sonuca ulaşmalarının sağlanması
• Çilek Mobilya içinde tek bütçeleme
platformu olacağı için bilgi birliğinin oluşması
Çalışan Sayısı
2000
Sektör
Mobilya
Web Sitesi
www.cilek.com
Gelecek Planları
Çilek Mobilya, uzun vadeli planlama
çalışmalarının SAP Bütçe Planlama ve
Konsolidasyon çözümü üzerinde modellenmesini
ve fiili bütçe karşılaştırmalarını SAP Veri Ambarı
üzerinde toplayarak SAP BusinessObjects Web
Intelligence üzerinde raporlamayı hedefliyor.
Belirli bir yaş grubuna özel tasarım ve üretim fikrini hayata geçiren ilk markalardan olan Çilek Mobilya,
bebek, çocuk ve gençler için temalı yaşam alanları sunuyor. Tüm dünyada franchise modeliyle genişleyerek
uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen firma, bugün toplam 5 kıtada, 66 ülkede 444 satış
noktasına, 2.000 çalışana, 60.000 m2 satış alanına sahiptir.
12
13
Download

Çilek Mobilya SAP BPC Projesi