Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Alternative Tour Routes for Sustainable Tourism
8
66
İstanbul’da İslam Islam in İstanbul
Kariye Müzesi
Chora Museum
Kariye Müzesi, İstanbul’un Karagümrük semtinde yer almaktadır. Kariye
Kilisesi, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahiptir. Tipik Bizans yapısı olan
kilise, kubbe ile örtülü, kısaltılmış Yunan haçı planlı bir yapıdır. Günümüze
ulaşmış hali Osmanlı döneminde ve
20. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği
onarımların sonucudur.
Chora Museum is located in İstanbul’s
Karagümrük neighborhood. Its history
goes as far back as the 6th century. Built in
the typical Byzantine style, the church has
the layout of a shortened Greek cross and
is topped with a dome. Its current state is
a result of renovations made during the
Ottoman era and in the latter half of the
20th century.
Kilise, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra 1511 yılında
minare ve mihrap eklenerek camiye
çevrilmiştir. 1948’den 1958’e kadar
yapılan çalışmalar sonucunda Bizans
resim sanatının son dönemine ait
14. yüzyıl mozaik ve freskleri ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’deki eski kiliseler
arasında, içinde en fazla mozaiğe sahip
olanıdır. Yapı 1948’den günümüze Kariye Müzesi olarak hizmet vermektedir.
Following the conquest of İstanbul by Sultan Mehmet the Conqueror, the church
was converted into a mosque in 1511 with
the addition of a minaret and mihrab. As
a result of work done between 1948 and
1958, 14th century mosaics and frescoes
from the last period of Byzantine art were
uncovered. It is one of the oldest churches
in Turkey and it possesses the largest number of mosaics. The structure has served as
the Chora Museum since 1948.
67
Download

Kariye Müzesi Chora Museum