Toplantı Tarihi: 20.08.2014
Ek-4
Toplantı Sayısı:29
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ALINAN
UYUM KOMİSYON KARARLARI
1) Mevcut programdaki Serbest Seçmeli/Free Elective (BDS) dersleri yeni programda Serbest
Seçmeli/Free Elective (BİS-BDS) veya Serbest Seçmeli/Free Elective (BDS) olarak adlandırılacaktır.
Serbest Seçmeli/ Free Elective dersleri, bölümden (BİS derslerinden) veya diğer bölümlerden (BDS)
olarak alınabilir.
2) Üçüncü yarıyıldaki (2. Sınıf güz yy) GEOE 2005 Geowriting (3 0 0 4) dersi içerik, süre ve kredisi
aynı kalmak üzere GEOE 3011 Geowriting (3 0 0 4) olarak beşinci yarıyıla (3. Sınıf güz yy)
alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden sorumlu
olacaklardır.
3) Dördüncü yarıyıldaki (2. Sınıf bahar yy) GEOE 2502 Geomorphology (3 0 0 4) dersi içerik, süre ve
kredisi aynı kalmak üzere GEOE 3507 Geomorphology (3 0 0 4) olarak beşinci yarıyıla (3. Sınıf güz
yy) alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden
sorumlu olacaklardır.
4) Beşinci yarıyıldaki (3. Sınıf güz yy) GEOE 3501 Surveying (2 2 0 4) dersi içerik, süre ve kredisi
aynı kalmak üzere GEOE 2510 Surveying (2 2 0 4) olarak dördüncü yarıyıla (2. Sınıf bahar yy)
alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden sorumlu
olacaklardır.
5) Beşinci yarıyıldaki (3. Sınıf güz yy) GEOE 3503 Drilling (2 2 0 4) dersi içerik, süre ve kredisi aynı
kalmak üzere GEOE 2512 Driling (2 2 0 4) olarak dördüncü yarıyıla (2. Sınıf bahar yy) alınacaktır.
Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden sorumlu olacaklardır.
6) Beşinci yarıyıldaki (3. Sınıf güz yy) GEOE 3505 Plate Tectonics (2 2 0 4) dersi içerik, süre ve
kredisi aynı kalmak üzere GEOE 3510 Plate Tectonics (2 2 0 4) olarak altıncı yarıyıla (3. Sınıf bahar
yy) alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden
sorumlu olacaklardır.
7) Beşinci yarıyıldaki (3. Sınıf güz yy) GEOE 3005 Geostatistic (3 3 0 4) dersi içerik, süre ve kredisi
aynı kalmak üzere GEOE 2007 Geostatistic (2 2 0 4) olarak üçüncü yarıyıla (2. Sınıf güz yy)
alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden sorumlu
olacaklardır.
8) Altıncı yarıyıldaki (3. Sınıf bahar yy) GEOE 3004 Field Geology (2 0 0 4) dersi içerik, süre ve
kredisi değiştirilerek GEOE 3010 Field Geology (2 4 0 6) olarak aynı yarıyılda (3. Sınıf bahar yy)
yer alacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden sorumlu
olacaklardır.
9) Altıncı yarıyıldaki (3. Sınıf bahar yy) GEOE 3006 Field Geological Mapping (0 6 0 8) dersi içerik
ve kredisi değiştirilerek GEOE 3012 Field Geological Mapping (0 6 0 6) olarak aynı yarıyılda (3.
Sınıf bahar yy) yer alacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni
halinden sorumlu olacaklardır. GEOE 3006 Field Geological Mapping (0 6 0 6) dersi, yeni haliyle
bahar dönemi dersleri ve sınavları tamamlandıktan sonra “Jeolojik Haritalama Kampı” şeklinde
gerçekleştirilecektir. Jeolojik Haritalama Kampı, toplam 14 gün sürecek olan arazide jeolojik
haritalama çalışması, kesit ve şekillerin hazırlanması, rapor yazımı ve rapor sunumu şeklinde
uygulanacaktır.
10) Yedinci yarıyıldaki (4. Sınıf güz yy) GEOE 4519 Introduction to GIS (2 2 0 4) dersi içerik, süre
ve kredisi aynı kalmak üzere GEOE 3509 Introduction to GIS (2 2 0 4) olarak beşinci yarıyıla (3.
Sınıf güz yy) alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni
halinden sorumlu olacaklardır.
11) Sekizinci yarıyıldaki (4. Sınıf bahar yy) GEOE 4506 Earthquake Geology (3 3 0 4) dersi içerik,
süre ve kredisi aynı kalmak üzere GEOE 4525 Earthquake Geology (3 3 0 4) olarak yedinci yarıyıla
(4. Sınıf güz yy) alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni
halinden sorumlu olacaklardır.
12) Sekizinci yarıyıldaki (4. Sınıf bahar yy) GEOE 4534 Marine Geology (3 3 0 4) dersi içerik, süre ve
kredisi aynı kalmak üzere GEOE 4527 Marine Geology (3 3 0 4) olarak yedinci yarıyıla (4. Sınıf güz
yy) alınacaktır. Dersi ilk kez alacaklar ve eski hali ile alıp başarısız olanlar dersin yeni halinden
sorumlu olacaklardır.
Download

Ek-4 Toplantı Tarihi: 20.08.2014 Toplantı Sayısı:29 JEOLOJİ