ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HAKLA İLİŞKİLER BÜRO AMİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI
S.N
1
2
Hizmetin Adı
BİLGİ VE BELGE
TALEBİ
DİLEK VE ŞİKAYET
BAŞVURULARI
Tamamlanma
Süresi
Başvuruda İstenilen Belgeler
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
başvuru sahibinin;
-Adı ve Soyadı,
-T.C. Kimlik Numarası,
-İmzası
-Oturma yeri ve iş adresi
15 İŞ GÜNÜ
Başvuru sahibi Tüzel Kişi ise;
-Tüzel Kişinin Ünvanı ve Adresi
-Yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair kanun
kapsamında başvuru sahibinin
-Adı ve Soyadı
-İmzası
-İş veya İkamet adresini içeren dilekçe
30 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Basın ve Halkla İlş.Br. Amiri
İkinci Müracaat Yeri
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim
Şaban HASPOLAT
İsim
Alâattin AKBAŞ
Ünvanı
Başkomiser
Ünvanı
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Adres
Telefon
Basın ve Halkla İlş. Br.Amirliği
0 446 224 03 84 (5020)
Adres
Telefon
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü
0 446 224 03 84
Faks
0 446 223 09 33
Faks
0 446 223 09 33
e-posta
[email protected]
e-posta
[email protected]
Download

İndir - Erzincan Emniyet Müdürlüğü