Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
DÜNYA’DA BARIŞ İSTİYORUZ!
DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR!
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST
DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST
SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR!
Birinci dünya savaşının üzerinden tam bir yüzyıl geçti. O gün yine on binlerce işçinin ve
emekçinin canları ile ödediği kanlı savaşın sonunda güya bir barış antlaşması imzalandı. Çok
fazla geçmeden ikinci dünya savaşını çıkardılar. Birinci ile ikinci dünya savaşı arasında yine bir
dizi yerel savaş yürütüldü.
Her iki dünya savaşının sonunda da çokça barıştan bahsedildi. İkinci dünya savaşından sonra
hemen her yıl 1 Eylül Dünya Barış günü meydanlara çıkılır ve barışın korunması gerektiği
söylenir.
EMPERYALİSTLER VE ONLARIN İŞBİRLİKÇİLERİ YALAN SÖYLÜYOR…
Fakat gerçekler tam tersini bize gösteriyor.
Bilindiği üzere ikinci dünya savaşından bu yana yürütülen yerel savaşlarda ölenlerin sayısı
ikinci dünya savaşı sırasında katledilen yaklaşık 30-40 milyon insandan daha fazla insan
katledilmiş durumdadır.
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR! BARIŞ SOSYALİZMLE GELİR!
1
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Bugün aktüel olarak batılı emperyalist devletlerin Türk devleti ile ortaklaşa yürüttükleri
büyük orta-doğu projesinin sonucu olarak on binlerce insan katledilmektedir. Başta batılı
emperyalist devletler olmak üzere orta-doğuda ve kuzey Afrika’da sömürü alanlarını koruma
ve geliştirme amacıyla kendilerine yakın, daha doğrusu işbirlikçi iktidarlar yaratmak için
onbinlerce yoksulun kanını akıtmaktadırlar. Irak, Tunus, Libya, Mısır, Suriye ve Filistin’de
yıllardır sürdürülen savaş politikaları bunların barış üzerine söylediklerinin bir YALANdan
ibaret olduğunu defalarca kanıtlamış durumdadır.
Dünyada büyük emperyalist devletlerin sebep olduğu yerel savaşlarda çocuk, kadın, yaşlı insan
barbarca katledilmektedir. Bunun nedeni büyük emperyalist tekeller ve onların çıkarına iş yapan
emperyalist devletler tarafından paylaşılmış olan dünyadaki zenginlik kaynaklarının yeniden
bölüşümüdür.
BU KATLİAMLARIN HESABI SORULACAKTIR!
Batılı emperyalist devletlerce ve Türk devleti tarafından silahlandırılan IŞİD çetelerinin katliam görüntüleri
2
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR! BARIŞ SOSYALİZMLE GELİR!
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
Bugün Ortadoğu’da yürütülen bu savaşlar tamamıyla Büyük Ortadoğu Projesi olan BOP
kapsamındadır. Türk sermayesinin temsilcisi olan AKP hükümeti de bu projede eşbaşkan olarak yer
almıştır ve onun gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Suriye’de, Irak’ta ve Rojava’da Kürtlerin,
Alevilerin, Türkmenlerin, Ermenilerin hunharca katliamlara uğratılması bu sebepledir.
Bu gerici emperyalist savaşta çocuklar katledilmekte, kadınlar öldürülmekte ve tecavüze
uğramaktadır. Milyonlarca Kürt, Ermeni ve diğer uluslardan insan göç etmek zorunda kalmaktadır.
Göç edenler göç ettikleri ülkelerde de aşağılanmakta ve açlık, yoksulluk çekmektedirler.
IŞİD çetelerinin şimdi bağımsızlık ilan etmeleri kendi sahiplerinin bir planıdır. Burada esas olarak
kendilerine kuklalık yapacak yeni bir mini devlet yaratmak istemektedirler. Kendi planlarına pek
uymayan Rojava’yı hizaya getirmek, Güney Kürdistan’da Barzani gibi işbirlikçiler yaratmak
istemektedirler.
Emperyalistler için Alevi-Sünni, Kürt-Arap-Türk-Ermeni vb. hiç önemli değildir. Onlar sadece
milliyetçiliği, mezhepçiliği, dinleri kendi çıkarları için kullanmak istemektedirler. Onlarla işbirliği içinde
olan, sömürü alanlarına dokunmayan oluşumların milliyeti, dini önemli değildir. Din ve mezhepler
kendi iktidarlarını korumak için bir araç durumuna getirilmiştir. Milli farklılıkları da bu amaçla
kullanmaktadırlar. Hala Başbakan olan ve Cumhurbaşkanı adayı olan Tayyip Erdoğan’ın da bir zaman
söylediği gibi “paranın dini, imanı yoktur”! Evet, temel amaç sömürü alanlarını genişletmek ve
güvenceye almaktır. Bu amaçlarına ulaşmak ne kadar işçinin, emekçinin, yoksulu kanı akıtılırsa
akıtılsın umurlarında değildir. Nasıl olsa savaş kararı alanların oğlu, kızı, yakını bu haksız savaşlarda
ölmemektedir, işkence görmemektedir, tecavüze uğramamaktadır.
Ama onlar bugün biz işçileri ve emekçileri de kendi kirli, kanlı, sömürü düzenlerinin devamı için
kullanmaya çalışmaktadırlar. Kendi emperyalist çıkarlarını biz işçilerin çıkarıymış gibi sunma
sahtekârlığını göstermektedirler.
TÜM EMPERYALİSTLER VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ ORTADOĞU’DAN VE HER
YERDE KİRLİ KANLI ELLERİNİZİ ÇEKİN!
Bu savaşta biz işçilerin ve emekçilerin çıkarına bu savaşta zerre kadar bir yarar yoktur. Biz hiçbir
ülkenin içişlerine karışılmamasını istiyoruz. Biz zenginlerin kendi aralarındaki çıkar dalaşı için değişik
ülkelerde işçi ve emekçi kardeşlerimizin cephelerde katledilmesine karşı savaşacağız.
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR! BARIŞ SOSYALİZMLE GELİR!
3
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
EMPERYALİST SAVAŞI İÇ SAVAŞA DÖNÜŞTÜR!
Günün temel şiarı bu olmalıdır. Biz burjuva pasifistlerinin iyi niyetlerinden şüphe etmiyoruz fakat
sömürü sistemi ayakta kaldığı sürece barışın olmayacağını emperyalist-kapitalist sistemin tüm tarihi
boyunca defalarca ispatlanmıştır. Bizi barışçı eylemlerle bu savaşı durdurmaya çağıranlarla biz
alanlara çıkıp “barışçı” eylemler de yapacağız. Ama bizim onlara çağrımız şudur: Gelin birlikte bu
burjuva devletleri yıkıp sosyalizmi kuralım. O zaman savaşlar gerçekten engellenmiş olacaktır. Burjuva
devletler var oldukları sürece emperyalist tekellerin çıkarları için hep yeniden savaşlar planlanıp
sürdürülecektir.
Bu sebeple biz işçiler ve emekçiler bilmeliyiz ki düşman başka yerde değil, her ülkenin içindedir… Biz
gençlerimizin bu savaşlarda başka uluslardan işçi ve emekçi çocuklarını katletmelerini reddediyoruz.
Bizim çocuklarımızın komutanların verdikleri emirlerle katledilmesini istemiyoruz.
KOMUTANLARIN EMİRLERİNİ REDDET VE SİLAHINI KOMUTANLARINA ÇEVİR,
CEPHEDE DİĞER ÜLKELERDEN SINIF KARDEŞLERİNLE KARDEŞLEŞ!
Eğer sermayenin yardakçıları Suriye, Irak ya da bir başka ülkede savaşmamızı isterse gidin cephede
silahlarınızı burjuvazinin emrindeki komutanlara çevirin… başka ülkelerden yoksul kardeşlerinle
cephede kardeşleş… seni bu savaşa gönderen “kendi” burjuvalarının iktidarını yıkmak ve kendi
iktidarını kurmak tek görevindir. Bunun için biz işçiler ve emekçiler kendi iktidarımızı kurmak için
fabrikalarda hızlı bir şekilde örgütlenmeliyiz. Ancak örgütlenmesini başarılı bir şekilde gerçekleştiren
biz işçiler iktidarı ele geçirmek için üretimi durdurabilir ve toplu ayaklanma ile var olan devlet çarkını
yıkıp kendi iktidarımızı kurabiliriz. O zaman sömürücü sınıfların sömürü olanakları ortadan kaldırılmış
olur. Evet kendi iktidarımızı kurmak için savaşmalıyız.
İşçi sınıfı örgütlü olmadığı için kan emici sömürücüler yeni sömürü alanları için biz işçileri savaş
cephelerine sürmektedirler.
Bugün biz işçilerin sosyalist bir devrim için güçlü bir örgütlenmeye sahip olmadığımızı düşünerek
bizleri savaş cephelerine sürmeye çalışmaktadırlar.
O zaman partimizin saflarında örgütlenmek için harekete geç! Gelecek biz işçilere bağlıdır!
Ya emperyalist barbarlık ya sosyalizm!
Sosyalizm için örgütlen!
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR! BARIŞ SOSYALİZMLE GELİR!
4
Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halklar Birleşiniz!
Karkerên hemû welaten yekbîn! Karkerên hemû welaten û gelên bîndest yekbîn!
1 Eylül dünya barış gününü gerçekten bir barış günü olarak kalmasını isteyen her işçi ve emekçi
devrim cephesinde örgütlenmelidir.
Bütün ülkelerin burjuvalarının şovenizmine ve ırkçılığına karşı YAŞASIN İŞÇİLERİN
ULUSLARARASI BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI!
KAHROLSUN EMPERYALİST GERİCİ SAVAŞLAR!
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN BURJUVAZİYE KARŞI
SAVAŞI!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
BİJÎ BRATÎYA GELAN!
KAHROLSUN KAPİTALİZM!
YAŞASIN SOSYALİZM! BİJÎ SOSYALÎZM
SOSYALİST DEVRİM İÇİN ÖRGÜTLEN!
JI BONA ŞOREŞA SOSYALÎST BIRÊXISTIN!
MARKSİST-LENİNİST PARTİ(BOLŞEVİK)-ÖK
PARTİYA MARKSİST-LENİNİST(BOLŞEWİK)-KR
5
4 Tîrmeh / Temmuz 2014
HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ SINIFI ÖNDERLİĞİNDE BİR DEVRİMLE
ORTADAN KALDIRMADAN KALICI BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR! BARIŞ SOSYALİZMLE GELİR!
Download

emperyalist sömürü sistemi işçi sınıfı önderliğinde bir devrimle