ALTIN
Ekonomik
EkonomikNotlar
Notlar
Makro Görünüm
Teknik
Teknik
Görünüm
Görünüm
ALTIN PİYASASI GÖRÜNÜMÜ
Altın Fiyatları & İlgili Pariteler
■ ECB, geniş çaplı varlık alım programı başlattı. ECB kararının
1.281,2
Haftalık
Değ. (%)
-%1,02
Aylık Değ.
(%)
%8,17
Kapanış
YBB (%)
altın fiyatları üzerinde pozitif etkisinin olmasını bekliyoruz.
ALTIN ($/Ons)
■ Yunanistan erken genel seçimlerinden Syriza çıktı. Parti, Troika
GR / TL (TL/Gram)
96,82
-%0,99
%8,92
%8,96
olarak bilinen, AB-IMF ve ECB politikalarına karşı durması ile
EUR / USD
1,1278
%0,65
-%6,78
-%6,78
tanınıyor.
DXY (Dolar Endeksi)
94,70
-%0,07
%4,91
%5,30
■ Çin fiziki talebi yılın ikinci haftasında 70ton olarak gerçekleşti. Yıl
USD / TL
2,3506
%0,03
%0,66
%0,66
%8,30
başından bu yana toplam talep 131ton oldu.
■ Borsa yatırım fonları varlıkları yıl başından bu yana 50 ton artış
gösterdi. Toplam varlıklar 1700 tonun üzerine çıktı.
VERİ GÜNDEMİ
27 Ocak Salı
Önceki
Beklenti
29 Ocak Perşembe
Önceki
Beklenti
11:30
İngiltere GSMH (4. Çeyrek)
%2.6
%2.80
11:00
ECB Aylık Rap. Yayımlıyacak
15:30
ABD Dayanıklı Mallar Sip.
-%0.7
-%0.90
12:00
AB Tüketici Güveni (Ocak)
99.70
100.00
16:00
ABD S&P/CS 20 Fiyat End.
%0.76
%0.60
15:00
Almanya TÜFE (Yıllık) (Ocak)
%0.00
-%0.80
17:00
ABD Yeni Ev Satışları
438bin
450bin
15:30
ABD İşsizlik Başvuruları
307bin
300bin
17:00
ABD Tüketici Güveni End.
92.60
95.50
17:00
ABD Bekleyen Ev Satışları
%0.80
%0.50
Önceki
Beklenti
30 Ocak Cuma
9.10
02:05
İngiltere GFK Tüketici Güveni
10:00
Türkiye Dış Ticaret Dengesi
12:00
AB İşsizlik Oranı (Aylık)
%11.5
m.d.
12:00
AB TÜFE (Ocak)
-%0.20
-%0.50
15:30
ABD 4Ç14 GSMH (Aylık)
01:12
%3.10
28 Ocak Çarşamba
09:00
Almanya GfK Tüketici Güveni
9
14:00
ABD MBA Mortgage Onayları
%14.20
17:30
ABD DOE Ham Petrol Stokları
10M varil
21:00
FED FOMC Top. ve Faiz Kararı
%0.25
%0.25
28 Ocak 2015
Önceki Beklenti
-4
-2
$8.32ml $8.50ml
1
ALTIN
Ekonomik
EkonomikNotlar
Notlar
Makro Görünüm
Teknik
Teknik
Görünüm
Görünüm
FED faiz artırım beklentileri öteleniyor.
Fiziki talep altın fiyatlarını kısmen destekliyor.
■ ABD’de ay başında açıklanan TÜFE rakamları beklentilerin altında
■ Yılın ikinci haftasında Çin’de gerçekleşen fiziki talep 70 ton seviyesine
kalırken, bu hafta sonlanacak Ocak ayı FED toplantısında enflasyon
çıkarken, bu talebin tek haftada gerçekleşen en yüksek talep olduğu
rakamlarındaki
edeceğiz.
görülüyor. Yıl başından bu yana ise 131ton altın talebi gerçekleşmiş
Enflasyon rakamlarındaki düşüşe ihtiyatlı yaklaşılması durumunda ilk faiz
durumda. Şangay kontrat primleri gram başına $2 seviyesine yakın
artırımı için olan beklentilerin yılın ikinci yarısına kaymasını bekliyoruz.
seyrediyor.
Bu durumdan altın fiyatlarının da pozitif etkileneceğini düşünüyoruz.
■ Yaklaşan Yeni Yıl sebebiyle güçlü olan Çin talebine karşın Hindistan
■ FED faiz artırımı takviminin, kısa vadede altın fiyatları için bir risk
talebi yeni yılın başından bu yana zayıf seyrediyor. Primler ons başına $6
oluşturmayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan, küresel olarak gerileyen
seviyesine kadar yükselse de bu seviyelerde kalıcı olabilmiş değil.
tahvil piyasası getirilerinin altın fiyatlarını desteklemeye devam etmesini
■ Fiziki talebin altın fiyatlarını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.
gerilemenin
nasıl
yorumlandığını
takip
bekliyoruz.
Syriza riski, altın fiyatlarını destekleyebilir.
Borsa yatırım fonu varlıkları 1700 tona yükseldi.
■ Pazar günü Yunanistan’da yapılan erken genel seçimlerden radikal
■ Borsa yatırım fonu varlıkları yeni yılın başından bu yana 50 tonun
görüşleri ile bilinen Syriza partisi çıktı. Parti, Troika olarak bilinen, AB-
üzerinde artarken, aylık %2.92’lik yükseliş ile 2011 Ekim ayından bu yana
IMF ve ECB politikalarına karşı durması ile tanınıyor. Ülkenin
aylık en yüksek yükselişini gerçekleştirmiş oluyor. SPDR varlıklarının ise
kreditörlerinin ve Almanya’nın partinin programını tanımasını gerektiğini,
741 tona yükseldiğini görüyoruz. Borsa yatırım fonu varlıklarında
bunun tek
çıkış
yolu olduğunu belirten parti yetkilileri, borcun
ani
yükselişi altın fiyatları açısından pozitif olarak yorumluyoruz.
sürdürülebilir/ödenebilir olması için %40-50 oranının silinmesi ve
■ Vadeli piyasadaki spekülatif uzun altın pozisyonları 248bin kontrat
GSMH’nin %85-90 arasına düşmesi gerektiğini belirtiyor.
seviyesine yükselirken, net kontrat sayısının 180bin adede ulaştığını
■ Syriza, Bağımsız Yunan Partisinden güven oyu alırken, iki partinin AB
görüyoruz. Son haftada yaşanan %19’luk yükselişin 2011 Temmuz
ve IMF konusunda ortak hareket etmesi bekleniyor.
aylarından itibaren yaşanmadığını görüyor ve dikkate değer buluyoruz.
■ Konunun finans piyasaları açısından bir risk olmaya devam etmesini
■ Borsa yatırım fonlarındaki yükselişi, altın fiyatı için pozitif olarak
bekliyoruz.
yorumluyoruz.
28 Ocak 2015
2
ALTIN
Ekonomik Notlar
Makro Görünüm
$1255 üzerinde kalındıkça kısa vadeli görünüm pozitif.
Teknik Görünüm
XAU / USD (Altın) Teknik Analizi
■ $1.346 seviyesi; 2014 yaz aylarında direnç olarak test
edilmişti. $1322 seviyesinin aşılması durumunda hedef haline
gelmesini bekleyebiliriz.
■ $1.322 seviyesi; Düşüş trendinin üzerinde test edilmesini
beklediğimiz seviye.
■ $1.254 seviyesi; Eylül ayında kullanılan direnç seviyesi. Geri
çekilmede destek olarak gündeme gelmesini bekleyebiliriz.
Sonuç
•
Kısa vadeli görünümde sınırlı pozitif bir seyir beklediğimiz
altın fiyatlarında, $1255 seviyesinin üzerine kalındıkça
görünümü pozitif olarak yorumlayacağız.
28 Ocak 2015
3
ALTIN
YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ
YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti
Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da
tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve
münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı
tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
28 Ocak 2015
4
Download

Haftalık Döviz Rehberi